Sw.Joanna
Czy dzienniczek Faustyny jest autentyczny czy też podrobiony do potrzeb czasu.Święta Joanna w swym widzeniu powiedziała że spalą wszystkie święte księgi i napiszą je od nowa i będzie tak jakby nigdy nie były spalone.Jest to Święta z 14 wieku.