UMIERANIE FALOŠNEJ CIRKVI

Laudetur Jesus Christus. Dnes vidím mojím Pánom opustenú potápajúcu sa loď,ktorú falošný pápež so svojimi slobodomurárskymi zapredanými vlkmi premenil na Atikristovu neviestku...,ktorá umrie spolu s …
Theodorá-Máriá
😫 Jezoviti vnesli do církve víru v zeměkouli.
Měnili zprávy o stvoření dle 1.Mojžíšové knihy,
postavili si hvězdárny a přišli na to že všechno
vzniklo velký třeskem, ale co to je to nevěděli,
to prý je tajemství? 😂 😂 😂
Tím podkopali 😭 základ Bible Svaté a už se to
řítilo až k dnešním dnům................ k nevěstce
antikrista. řkc zanikla.smiřte se s tím. 😇 Kristus
zvítězí, 😇 Kristus kraluje, 😇More
😫 Jezoviti vnesli do církve víru v zeměkouli.
Měnili zprávy o stvoření dle 1.Mojžíšové knihy,
postavili si hvězdárny a přišli na to že všechno
vzniklo velký třeskem, ale co to je to nevěděli,
to prý je tajemství? 😂 😂 😂
Tím podkopali 😭 základ Bible Svaté a už se to
řítilo až k dnešním dnům................ k nevěstce
antikrista. řkc zanikla.smiřte se s tím. 😇 Kristus
zvítězí, 😇 Kristus kraluje, 😇 Kristus, Kristus 😇 -vládne všem.
K NĚMU SE UPŇEME POD KŘÍŽ S MARIÍ,JANEM A
MAGDALENOU.
Theodorá-Máriá
Boží slovo na den 10.4. A.D.2020
...Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít...
😇 Věděl i to co se stane s římskou církví, nad
kterou žasl ve Zjevení sv. Jan byla mu představena
tajemstvím: "Babylon veliký Matka všeho smilstva
a všech ohavností na zemi. Viděl jsem tu ženu
zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků
".
Bezohledně 😫 už od 5.stol vraždila všechny, kteří se
ji odmítli podřídit, jako …More
Boží slovo na den 10.4. A.D.2020
...Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít...
😇 Věděl i to co se stane s římskou církví, nad
kterou žasl ve Zjevení sv. Jan byla mu představena
tajemstvím: "Babylon veliký Matka všeho smilstva
a všech ohavností na zemi. Viděl jsem tu ženu
zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků
".
Bezohledně 😫 už od 5.stol vraždila všechny, kteří se
ji odmítli podřídit, jako jediné samospasitelné.

😤 Papež František je jen ten dým nad již duchovně
mrtvým Babylonem- řkc.
Dana22
Došlo mi:

acn-slovensko.org/kto-sme/

acn-slovensko.org/online-casopis/

Od: Ján z ACN Slovensko
Date: pi 10. 4. 2020 o 9:19
Subject: Boh nás neopustil, práve naopak

Milí priatelia,

Je Veľký piatok – deň, kedy si pripomíname Ježišove umučenie a smrť. Dnes sa celý svet zastavuje a stišuje, aby sa pôstom a modlitbou priblížil k tajomstvu kríža a rozjímal nad nesmiernou obetou Boha, umučeného …More
Došlo mi:

acn-slovensko.org/kto-sme/

acn-slovensko.org/online-casopis/

Od: Ján z ACN Slovensko
Date: pi 10. 4. 2020 o 9:19
Subject: Boh nás neopustil, práve naopak

Milí priatelia,

Je Veľký piatok – deň, kedy si pripomíname Ježišove umučenie a smrť. Dnes sa celý svet zastavuje a stišuje, aby sa pôstom a modlitbou priblížil k tajomstvu kríža a rozjímal nad nesmiernou obetou Boha, umučeného našimi hriechmi.

Matúšove evanjelium popisuje Ježišovo zvolanie: „Eli, Eli, lema sabakthani?“, teda: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“. Ako máme tieto slová chápať? Znamenajú snáď, že Ježiša naozaj opustil jeho Otec – a opustí aj nás v čase utrpenia? Opúšťa ľudí núdznych, prenasledovaných?

Nie, Boh nás neopúšťa. Práve naopak, Ježišov výkrik nám dokazuje, že on – ktorý bol celkom Bohom – sa skutočne stal jedným z nás, ľudí, a je dokonca ochotný na vlastnej koži zažiť naše odlúčenie od Otca, spôsobené hriechom.

Ježiš vo svojom zvolaní prijíma našu vlastnú temnotu, bolesť, prázdnotu... A zároveň do nej vnáša svetlo, uzdravenie, a plnosť lásky. Stáva sa jedným z nás, aby sme sa aj my mohli zjednotiť s Ním a mať skrze Neho život.

Priatelia, necíťme sa teda vo svojej bolesti opustení Bohom. Aj keď sa v nastávajúce dni nebudeme môcť stretnúť so svojimi blízkymi, či sláviť sviatočné bohoslužby v chráme, pamätajme, že Boh nás neopustil.

Je tu, prítomný v chráme ľudského srdca. Hľadajme ho s dôverou a nechajme sa ním pozvať k novému životu. Nech nám je k tomu povzbudením aj príbeh jedného z novodobých mučeníkov, otca Manuela Garcíu Viejo.

Tento príbeh je jeden z vyše 40 príbehov Pôstneho kalendára, v ktorom sme si od Popolcovej stredy každý jeden deň pripomínali príbehy moderných martýrov, ktorí položili svoj život pre vieru v Krista.

Dnes by sme radi tento príbeh zdielali aj s Vami.

Príbeh mučeníka:

Otec Manuel sa nakazil vírusom ebola v meste Lunsar v Sierra Leone, kde pracoval v nemocnici ako vedúci zdravotník. Patril do rádu Milosrdných bratov sv. Jána z Boha, ktorého členom bol 52 rokov.

Otec Manuel García Viejo, španielsky kňaz a misionár, zomrel 25. septembra 2014 v nemocnici Karola III. v Madride, kde ho previezli zo Sierry Leone.

Prácou na africkom kontinente (v Ghane, Kamerune a Sierre Leone) strávil tri desaťročia, z toho posledných 12 rokov ako riaditeľ nemocnice sv. Jána z Boha v Lunsare. Bol kvalifikovaným chirurgom, zdravotníckym špecialistom v odbore interného lekárstva a tiež mal diplom z tropickej medicíny.

Modlitba:

Pane, ty si definitívne porazil smrť a celkom si zmenil jej význam pre nás. Ukázal si nám, že nie je absolútnym koncom, ale prechodom k novému životu. Prosíme ťa, uč nás opravdivo milovať, nebáť sa smrti, a dbať o stav svojej duše, aby bola vždy pripravená stretnúť ťa tvárou v tvár. Taktiež ťa prosíme, láskavo prijmi k sebe všetkých tých, ktorí položili svoj život v službe druhým.


Okrem otca Manuela stratil Rád sv. Jána z Boha ďalších troch rehoľníkov v Libérii, ktorí sa tiež starali o obete eboly. Ako dobrí Samaritáni v oblasti nemocničnej starostlivosti dali úžasný príklad všetkým reholiam pracujúcim v týchto krajinách. Sierra Leone trpí mnohými spôsobmi, vrátane občianskej vojny a prírodných katastrof. ACN za posledných päť rokov podporila v tejto krajine viac ako 60 projektov.

Pozvanie:

Na záver by som Vás ešte rád pozval k modlitbe krížovej cesty, ktorú sa dnes budú modliť dobrodinci nadácie ACN z celého sveta.
Pripomenieme si v nej osudy viacerých novodobých mučeníkov, ktorí prijali Ježišovo volanie a pomohli mu niesť jeho kríž, aby sa spolu s ním zrodili k novému životu.

Celý text krížovej cesty si môžete stiahnuť tu.

Svoje modlitby obetujme za všetkých ľudí – predovšetkým za našich bratov a sestry vo viere – ktorí sú momentálne prenasledovaní, núdzni, alebo trpia v dôsledku vojnových konfliktov či celosvetovej epidémie.

Zo srdca Vám ďakujem za Vaše modlitby a prajem Vám požehnaný Veľký piatok, prežitý v zjednotení s ukrižovaným Kristom,

Ján Tkáč a celý tím ACN Slovensko

Copyright © 2020 ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi,

Dostávate tento email kvôli tomu, že sledujete správy o prenasledovaných kresťanoch a náboženskej slobode.

Pôstny kalendár

Naša adresa:

ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi
Sládkovičova 7
Bratislava 811 06
Slovakia

Add us to your address book

Môžete si zmeniť nastavenia, alebo sa odhlásiť.
Dana22
Dana22
ZAČÍNA SA UŽ DNES:
Deviatnik k BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-k-boz…
Ladislav Bajza
Theodorá-Máriá
Ano postupně a tutově od roku 2011 kdy papež Benedikt 16.
postavil k uctívání arciheretika NWO Jana Pavla II.
Dana22
Jednota s islamom vo viere?
Nemožné,lebo...

www.lumendelumine.cz/index.php
Dana22
Petrus Romanus Fidelis...?!Netáraj tu a nestraš.

Modli sa.

www.lumendelumine.cz/index.php
Theodorá-Máriá
😇www.lumendelumine. JE FALEŠNÁ. buntuje národ
proti a přitom těm latiníkům jde jen o to převzít
materiální statky a pokračovat ve samospasitelnosti .
Jinak by se dávno oddělili i se stádem do katakomb.
Nemají snad k tomu dostatek víry? Ztratit teplé fary,
a vše ostatní k tomu a být exkomunikován vatikánem?
UBest
Hihihi..."teplé fary".))))))))