Uroczystość Wniebowstąpienie Pańskiego.

Przeżywając radosną i pełną nadziei uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, życzmy sobie nawzajem, abyśmy kiedyś spotkali się w niebie. Niech ta myśl towarzyszy nam w trudnych chwilach, które …
ObjawieniaOlawskie.pl
Tylko wtedy to było obchodzone poprawnie – w czwartek. Ale o tym wątku z ks. Prymasem Wyszyńskim nie wiedziałem, bardzo dziękuję za to.
mk2017
Dzisiejsza uroczystość ma rozbudzić w nas pragnienie nieba, ale także zachęcić do tego, byśmy już teraz, dziś, dali się prowadzić Jezusowi. On mocą swojej ofiary krzyżowej oczyszcza nas z grzechu i czyni godnymi życia wiecznego. Bez Niego nie weszlibyśmy tam nigdy. Jednak nawet On nie wprowadzi nas do nieba na siłę, bez naszej dobrej woli i współpracy. Przykładem dla nas jest Prymas Tysiąclecia.…More
Dzisiejsza uroczystość ma rozbudzić w nas pragnienie nieba, ale także zachęcić do tego, byśmy już teraz, dziś, dali się prowadzić Jezusowi. On mocą swojej ofiary krzyżowej oczyszcza nas z grzechu i czyni godnymi życia wiecznego. Bez Niego nie weszlibyśmy tam nigdy. Jednak nawet On nie wprowadzi nas do nieba na siłę, bez naszej dobrej woli i współpracy. Przykładem dla nas jest Prymas Tysiąclecia.Nie jest przypadkiem, że właśnie w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 1981 roku – o godz. 4.40 kard. Stefan Wyszyński odszedł do Boga.