Christmas Campaign: Financial Insights
fartuszniak leszek
Uzupełnieniem do powyższych objawień Katarzyny Emmerich może być kazanie księdza Jaworowskiego:
=> Skąd się wzięło zło Skąd się wzięły złe duchy Ks. Bogusław Jaworowski
W tym kazaniu jest ujęta podstawa historia stworzenia świata i człowieka i w toku stwarzania zaistniało zło, które jest sprzeciwem zbuntowanych aniołów i człowieka wobec Woli Boga.
Gdzieś widziałem taką informację, że na ziemi…More
Uzupełnieniem do powyższych objawień Katarzyny Emmerich może być kazanie księdza Jaworowskiego:
=> Skąd się wzięło zło Skąd się wzięły złe duchy Ks. Bogusław Jaworowski
W tym kazaniu jest ujęta podstawa historia stworzenia świata i człowieka i w toku stwarzania zaistniało zło, które jest sprzeciwem zbuntowanych aniołów i człowieka wobec Woli Boga.
Gdzieś widziałem taką informację, że na ziemi od początku jej istnienia Bóg stworzył ponad 100 mld ludzi (to tylko szacunkowa liczba).
Jeżeli zamiarem Boga jest zastąpienie ludźmi tych upadłych aniołów to zapewne Bogu chodzi o sprawdzone ludzkie dusze, które nadają się do przyjęcia do Nieba.
Obecnie przy tak niskim wskaźniku dusz nadających się do Nieba, Bóg będzie zmuszony do przeprowadzenia czystki na ziemi w rodzaju "potopu", by oddzielić ziarno od plew, bo dzisiaj za dużo dusz idzie na wieczne potępienie. Dopiero odnowiona ludzkość będzie mogła zapewnić więcej dusz godnych Nieba.
Szukający PRAWDY
Ostatnie Twoje zdania (Jeżeli zamiarem....) dokładnie oddają Plan Boga. Trafiasz w "10" mojej wiedzy o zamiarach Boga, w tym Nowego Przymierza - Pierwszego Przyjścia Pana Jezusa. Nikt, no może prawie nikt tego głośno nie mówi, ale Przyjście Pana Jezusa i w końcu KRZYŻ - UKRZYŻOWANIE to początek "Nowego Potopu" (Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi). Ewangelia - Nauka PRAWDY jest zarazem …More
Ostatnie Twoje zdania (Jeżeli zamiarem....) dokładnie oddają Plan Boga. Trafiasz w "10" mojej wiedzy o zamiarach Boga, w tym Nowego Przymierza - Pierwszego Przyjścia Pana Jezusa. Nikt, no może prawie nikt tego głośno nie mówi, ale Przyjście Pana Jezusa i w końcu KRZYŻ - UKRZYŻOWANIE to początek "Nowego Potopu" (Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi). Ewangelia - Nauka PRAWDY jest zarazem "sitem - siecią" oddzielenia plew od ziarna, kto pójdzie za Duchem PRAWDY - EWANGELII ten ma szansę Życia Wiecznego (WIARA w JEZUSA podstawa). ALE słuchanie PRAWDY to nie wszystko; PO DRUGIEJ STRONIE, W NIEBIE panuje hierarchia Aniołów, Bóg chce zastąpić upadłych aniołów człowiekiem, mizernym człowiekiem.... I teraz najważniejsze - IM JESTEŚ BLIŻEJ KRZYŻA, im WIĘCEJ tutaj na ziemi CIERPISZ, najlepiej z własnej woli, ŻYJĄC 10 PRZYKAZANIAMI, im jesteś bliżej 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW, im jesteś bliżej PRZYKAZANIA MIŁOŚCI - TYM MASZ WIĘKSZĄ SZANSĘ po DRUGIEJ STRONIE być BLIŻEJ BOGA, czyli być na GÓRNYCH PÓŁKACH W HIERARCHII ANIOŁÓW. I jeszcze dopowiem - upadłe anioły wiedzą, że człowiek ma ich zastąpić, dlatego widząc człowieka, który stara się żyć w/w przykazaniami itd. to bardziej go atakują (np. Kapłani), im dana osoba jest bliżej Boga, tym ma za przeciwnika mocniejszego upadłego anioła. Dlaczego? Gdyż upadły anioł widzi, że ów człowiek ma szansę wejść na jego miejsce w Niebie (a kiedyś on tam był).

Dlatego TAK WAŻNE JEST GŁOSZENIE SŁOWA!!!
Bóg chce, aby każdy miał możliwość wysłuchania PRAWDY!!!

J, 10, 25-30
25
Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. 26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, 28 a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Św. Faustyna, Dz 1332
DLACZEGO ZBUNTOWANI ANIOŁOWIE OD RAZU ZOSTALI UKARANI?
Dzień drugi. Kiedy rozważałam grzech aniołów i natychmiastową ich karę, zapytałam Jezusa, dlaczego aniołowie natychmiast po grzechu zostali ukarani? Usłyszałam głos: dla głębokiego poznania Boga, nikt z ludzi na ziemi nie ma takiego poznania Boga, chociażby był wielki święty, jakie ma anioł. Lecz dla mnie nędznej okazałeś się Boże miłosiernym i to tylekroć razy, nosisz mnie w łonie miłosierdzia Swego i zawsze mi przebaczasz, kiedy Cię błagać będę sercem skruszonym o przebaczenie.

Człowiek, który idzie za pieniądzem, dobrami tego świata ten ma mizernego przeciwnika i..... Wybór, Decyzja należy do nas, mamy Wolną Wolę.

Króluj Nam Chryste