NEBO ZASIAHNE A ŽIADNY ČLOVEK NEBUDE OSLOBODENÝ OD TOHO,ABY UVIDEL SVOJHO BOHA STVORI…

Laudetur Jesus Christus. Slová môjho Pána Boha Otca Stvoriteľa: Carbonia Nebo zasiahne a žiadny človek nebude vyňatý zo stretnutia tvárou tvár so svojím Bohom Stvoriteľom. Čoskoro sa zjaví kométa. …
Anežka K.
Vždyť kometa při Varování nemá způsobit hmotné škody, má být duchovním setkáním s Kristem? O jakou kometu se tedy, prosím, jedná?
dyk
Kométa príde až ako súčasť Trestu, predpovedaného v Garabandale.
dyk
A vtedy bude zničená celá zem. Pozri nižšie Izaiáša.
Anežka K.
Děkuji.
dyk
Všetko je od Izaiáša. Nechce sa mi tu všetko vypisovať a tak si to nájdite. Je to o navšteve zeme kométou:
Iz 1,4 ; 28 ;
Iz 2,10 ; 12 ; 19 ; 21 ;
Iz 3,1 ; 8-9 ; 25- 4,1 ;
Iz 5,20 ; 25 (kométa) a 30 ;
Iz 6,11-13 (kométa)
Iz 10,13 (odstránenie hraníc národov, čo sa aj deje). ; 21-22;
A to hlavné teraz:
Iz 13,5 - "z ďalekej krajiny, od končín nebies" - a toto poukazuje na kométu úplne jasne.
Iz 13,…More
Všetko je od Izaiáša. Nechce sa mi tu všetko vypisovať a tak si to nájdite. Je to o navšteve zeme kométou:
Iz 1,4 ; 28 ;
Iz 2,10 ; 12 ; 19 ; 21 ;
Iz 3,1 ; 8-9 ; 25- 4,1 ;
Iz 5,20 ; 25 (kométa) a 30 ;
Iz 6,11-13 (kométa)
Iz 10,13 (odstránenie hraníc národov, čo sa aj deje). ; 21-22;
A to hlavné teraz:
Iz 13,5 - "z ďalekej krajiny, od končín nebies" - a toto poukazuje na kométu úplne jasne.
Iz 13,6 + 8 - pohroma od Všemohúceho
Iz 13,9 Deň Pána bude rozpálený - celá zem bude spálená.
Iz 13,12 - málo sa zachráni
Iz 13,13 - "zem sa vyšinie zo svojho miesta" - a čo iné by ju mohlo vyšinúť, ak nie niečo veľké z vesmíru?
Čiže do zeme narazí kométa a tá pohne zemou. Zároveň vybuchnú všetky sopky a zem praskne.
Iz 24,1 - Pán pustoší zem...; 6 - horia obyvatelia zeme!!! po náraze kométy; 10 - počas troch dní tmy budú domy zavreté (to isté v Iz 26,20); 19 - na kúsy sa dotrhá zem, hrozne sa bude triasť, tackať, zatrasú sa základy zeme; 23 - 3.dni tmy
Iz 26,20 - zapri dvere za sebou - počas 3. dňoch tmy.- schovaj sa trocha nakrátko...;
Iz 26,19-27,1.
Iz 28,22;
Iz 28,19 - len v hrôze pochopíte poučenie
Iz 28,18
Iz 29,6 - hromom a trasením a veľkým praskotom, búrkou a víchricoua plameňom žeravého ohňa.
Iz 30,25 - v deň veľkého vraždenia, ked budú padať veže - predpoveď dvojičiek v USA
Iz 30,27 - Hľa, Pánovo meno prichádza zďaleka, - jeho hnev blčí a je ťažkým kúdolom, jeho pery sú plné hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň,...
Iz 30,30...v plameni žeravého ohňa...
Iz 33,11 - narody budú spálené sťa vápenec
Iz 47,14
Iz 50,3 - 3. dni tmy
Iz 51,6 - zem sa rozpadne...
Iz 55,11
Iz 59,1
Iz 55,6 !!!!!!!
Iz 60,22 - urýchli to
Oz 63,19 - 64,2
Iz 65,17 - stvorí nové ...
Iz 65,22 - ľudia budú žiť dlho ako stromy
Iz 66,15-16 - 15 Lebo, hľa, Pán príde v ohni a jeho vozy sú ako búrka, aby priviedol v zápale svoj hnev a svoju hrôzu v plameňoch ohňa. 16 Lebo ohňom bude súdiť Pán a svojím mečom každé telo a bude veľa tých, čo Pán porazí.

Boh všetko povedal dopredu a o chvíľu je tu :)
Peter(skala)
Pééééééťo, kedy sa prebudíš? 🤗 🤭 😉 🤪 😘 🥳 🥴 🥱 😲 😴 ti povedal, tak rob niečo 😎
Peter(skala)
Táto časť posolstva je nejaká divnááááááá:
🤔

Od začiatku posolstva je jasné, že údajne ale podľa autora hovorí Boh Otec:

"Slová môjho Pána Boha Otca Stvoriteľa:
Carbonia
Nebo zasiahne a žiadny človek nebude vyňatý
zo stretnutia tvárou tvár so svojím Bohom Stvoriteľom."


Potom pokračuje ďalej... nebudem rozpisovbať všetko... a na konci posolstva nie je vidieť, kedy končí citát, čiže doslov…More
Táto časť posolstva je nejaká divnááááááá:
🤔

Od začiatku posolstva je jasné, že údajne ale podľa autora hovorí Boh Otec:

"Slová môjho Pána Boha Otca Stvoriteľa:
Carbonia
Nebo zasiahne a žiadny človek nebude vyňatý
zo stretnutia tvárou tvár so svojím Bohom Stvoriteľom."


Potom pokračuje ďalej... nebudem rozpisovbať všetko... a na konci posolstva nie je vidieť, kedy končí citát, čiže doslovné znenie "slov Boha Otca", za to posolstvo končí skôr slovami autora posolstva, keď hovorí:

"A ja som toho svedok jeho pokorný a verný sluha a pisár tu na zemi medzi vami."

... že samotný autor (vizionar) sa považuje za pokorného a takýmto verejným spôsobom to o sebe hovorí je jedna zaujímavosť na posúdenie, ale že mieša svoje slová s údajne Božími slovami, tak sa pýtam:
ktoré konkrétne slová sú Boha Otca a ktoré už len autora (vizionára)???
Dana22
Netáraj tzv. Petrus.

Modli sa a nestraš .
Dana22
A ešte niečo.
Vidieť BOHA OTCA z tváre do tváre je úžasná výsada ,ktorú hocikto nedostane.
Nedostanú tú česť ani všetci tí,ktorí budú v nebi.
Roberto 55
Odkial to vies Dana 22?
Peter(skala)
presnejšie v Raji, lebo tam je Henoch a Eliaš a zrejme aj niektoré nepokrstene deti, ktoré nakoniec uvidia Boha z tváre do Tváre, ale na to majú svoj čas Kaz 3,1
Anežka K.
Milý/á Dana22
Lukáš 1:19

— Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu.
Když anděl dává poselství - může stát před Boží Tváří a zároveň je naším smyslům dostupný. Je nám taková výsada dána a my mu takto odpovídáme. Když i Panna Maria se ulekla...
Nemyslím, že by to byl Gabriel, ale jistě píše právě …More
Milý/á Dana22
Lukáš 1:19

— Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu.
Když anděl dává poselství - může stát před Boží Tváří a zároveň je naším smyslům dostupný. Je nám taková výsada dána a my mu takto odpovídáme. Když i Panna Maria se ulekla...
Nemyslím, že by to byl Gabriel, ale jistě píše právě to, co mu právě Pán říká. To je v úvodu: poselství mého Pána Boha Otce Stvořitela a na konci se nemusí podepisovat, protože před Velikostí Boží si připadá jistě i ten největší anděl malým a nehodným být písařem. V tom úkolu si připadá tak nehodný před Božím Velikostí, že píše jen: pokorný a verný sluha a pisár tu na zemi medzi vami. Nemusí se lépe podepisovat. Tak to cítím. Nedá se to, myslím, číst jen rozumem, ale i srdcem, k tomu je třeba se občas z lásky pomodlit. Rozebírat to jen rozumem je (ve vší úctě ke každé osobě) jako když Svědkové Jehovovi se nad Biblí snaží dokázat, že katolickou církev Pán Ježíš nezaložil.
Anežka K.
Při Varování budeme prý každý tváří v tvář Ježíši Kristu - pravému člověku a pravému Bohu. "Kdo vidí mne, vidí Otce," řekl Pán Ježíš.
Nebeský Otec jistě touží po každém z nás, abychom mu byli úplně nejblíže. Můžeme se v to cvičit ještě teď, žít před Jeho Tváří. Ani tak "malá" světice se nebála tohoto jména: Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře. Modleme se za sebe navzájem, abychom mohli po …More
Při Varování budeme prý každý tváří v tvář Ježíši Kristu - pravému člověku a pravému Bohu. "Kdo vidí mne, vidí Otce," řekl Pán Ježíš.
Nebeský Otec jistě touží po každém z nás, abychom mu byli úplně nejblíže. Můžeme se v to cvičit ještě teď, žít před Jeho Tváří. Ani tak "malá" světice se nebála tohoto jména: Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře. Modleme se za sebe navzájem, abychom mohli po celou věčnost hledět na Boží Tvář. Být Mu co nejblíže už teď, pak celou věčnost.
Dana22
Re :Roberto55
Prečítaj si Blahoslavenstvá.

Tam je pri jednom z nich napísané a zvlášť potvrdené: "lebo oni uvidia BOHA".
Dana22
C
časť: TRETIA ČASŤ ŽIVOT V KRISTOVI
oddiel: PRVÝ ODDIEL POVOLANIE ČLOVEKA: ŽIVOT V DUCHU
kapitola: PRVÁ KAPITOLA DÔSTOJNOSŤ ĽUDSKEJ OSOBY
článok: 2. článok NAŠE POVOLANIE K BLAŽENOSTI
odsek:
odstavec: I. Blahoslavenstvá
téma:

I. Blahoslavenstvá

1716
Blahoslavenstvá sú stredobodom Ježišovho učenia.(2546) Ich vyhlásenie preberá prisľúbenia dané vyvolenému národu od čias …More
C
časť: TRETIA ČASŤ ŽIVOT V KRISTOVI
oddiel: PRVÝ ODDIEL POVOLANIE ČLOVEKA: ŽIVOT V DUCHU
kapitola: PRVÁ KAPITOLA DÔSTOJNOSŤ ĽUDSKEJ OSOBY
článok: 2. článok NAŠE POVOLANIE K BLAŽENOSTI
odsek:
odstavec: I. Blahoslavenstvá
téma:

I. Blahoslavenstvá

1716
Blahoslavenstvá sú stredobodom Ježišovho učenia.(2546) Ich vyhlásenie preberá prisľúbenia dané vyvolenému národu od čias Abraháma. Privádza ich k dokonalosti tým, že ich už nezameriava iba na vlastnenie určitej krajiny, ale na nebeské kráľovstvo:
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (Mt 5,3-12).
Anežka K.
Očakávajte ho s čistým srdcom plným radosti pretože ste sa priblížili k hodine stanovenej Nebom!
Nadišla hodina vyzdvihnutia Božích Detí!
Jaké strašení, vždyť to je nejkrásnější zpráva jakou člověk může SLYŠET?
Dana22
My vieme iba toľko,koľko nám ako informáciu zanechal Pán Ježiš:" Neviete ani dňa,ani hodinu..."
O Varovaní dopredu sa tam nič nehovorí,lebo žiadne Varovanie,okrem slov Pána Ježiša,neexistuje.
Caesar
No kometa uz letí, vraj je jedovata:
Astronómka: K Slnku letí jedovatá kométa www.hlavnespravy.sk/…/2111130
Kométa C/2019Y4 Atlas, ktorej jadro obsahuje nebezpečnú látku dikyano, sa na konci mája priblíži k Slnku a zo Zeme bude viditeľná voľným okom. Sputniku to uviedla astronómka a zamestnankyňa Moskovského planetária Ljudmila Košmanová

Ilustračné foto

„Môže sa stať tou najjasnejšou kométou …More
No kometa uz letí, vraj je jedovata:
Astronómka: K Slnku letí jedovatá kométa www.hlavnespravy.sk/…/2111130
Kométa C/2019Y4 Atlas, ktorej jadro obsahuje nebezpečnú látku dikyano, sa na konci mája priblíži k Slnku a zo Zeme bude viditeľná voľným okom. Sputniku to uviedla astronómka a zamestnankyňa Moskovského planetária Ljudmila Košmanová

Ilustračné foto

„Môže sa stať tou najjasnejšou kométou na našej oblohe za posledných sedem rokov. Kvôli slnečnému vetru sa jej začínajú tvoriť chvosty – jeden plynový a druhý prachový, a tie ju robia obzvlášť výraznou“, povedala.
Podľa astronómky sa 24. mája kométa priblíži k Zemi na minimálnu vzdialenosť 117 miliónov kilometrov. Následne, 31. mája sa priblíži k Slnku na vzdialenosť 38 miliónov kilometrov, čo znamená, že bude k Slnku bližšie ako Merkúr.
„Čo bude potom, môžeme len predpokladať,“ povedala Košmanová.
Roberto 55
Co je dikyano?