Jota-jotka
Uświęcić Imię Boga to ze skupieniem i świadomie modlić się OJCZE NASZ...

Ojcze Augustynie po Twoim rozważaniu można tylko bić się w piersi i przepraszać .
Dziękuję.