W dobrej wierze
To już było wiele razy wstawiane, dlatego większość już widziała te kazanie