V nedeľu slávime so saleziánmi Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov

Bratislava 24. mája (TK KBS) Dnes spolu s celou saleziánskou rodinou vo svete aj slovenskí saleziáni, saleziánky, saleziánski spolupracovníci, dobrovoľníčky dona Bosca, všetci priatelia a dobrodinci …
Peter(skala)