daniel.k
1116.3K

Jak reagować na ustanawianie tzw. szafarzy nadzwyczajnych Eucharystii?

Jak reagować na ustanawianie tzw. szafarzy nadzwyczajnych Eucharystii? Też nadzwyczajnie! Nadzwyczajnie nadzwyczajnych świeckich szafarzy omijać i przestrzegać przed nimi znajomych. Jan Paweł II - "…
Rafał_Ovile shares this
6.3K
Jak reagować na ustanawianie tzw. szafarzy nadzwyczajnych Eucharystii?
Jedrek
Szatan zna dobrze słabości człowieka i wie że jego pycha i zarozumiałość sama go prowadzi -nie zważając na przykazania i nakazy Biblijne ! ważne co sobie antychryst wypracował na SV2 wespół ze zadrajcami duchownymi KK-go -a teraz wprowadza w życie swoje prawo piekielne w Kościele Chrystusowym!
Króluj nam Chryste !
...Jest to działanie masonerii kościelnej, której celem ostatecznym jest zniszczenie Kościoła przez zniszczenie Ofiary Mszy Św., podważanie autorytetu Papieża i wymuszanie na nim faktów dokonanych zaakceptowania niedopuszczalnych zmian, a gdyby nawet nie wyraził na to zgody, to działanie tak, jakby ta zgoda miała miejsce...
kakrzys
Polecam mój komentarz z bliźniaczego tematu:
Abp Wiktor Skworc - List do Księży Proboszczów i Rad Duszpasterskich w sprawie Nadzwyczajnych …
w dalszym ciągu reprezentuję poglądy moich najbliższych 😌
Slawek
Katów, którzy rozdzierają Moje Ciało, nie jest ani dziesięciu, ani dwudziestu. Jest bardzo wiele dłoni, które zadają ból Mojemu Ciału przyjmując Komunię św. na rękę - świętokradzkie dzieło szatana!
Są to słowa wypowiedziane Pana Jezusa do Cataliny Rivas zamieszczone w jej książce " Męka Pańska ".

JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ
O poranku Kajfasz zarządził, żeby Mnie zaprowadzono przed Piłata na ogło…More
Katów, którzy rozdzierają Moje Ciało, nie jest ani dziesięciu, ani dwudziestu. Jest bardzo wiele dłoni, które zadają ból Mojemu Ciału przyjmując Komunię św. na rękę - świętokradzkie dzieło szatana!
Są to słowa wypowiedziane Pana Jezusa do Cataliny Rivas zamieszczone w jej książce " Męka Pańska ".

JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ
O poranku Kajfasz zarządził, żeby Mnie zaprowadzono przed Piłata na ogłoszenie wyroku śmierci. Piłat wypytywał Mnie, pragnął bowiem znaleźć jakiś powód, żeby Mnie skazać, ale jednocześnie zadręczała go świadomość i odczuwał wielkistrach przed niesprawiedliwością, jaką zamierzał popełnić. W końcu znalazł wykręt i rozkazał, aby Mnie zabrano do Heroda.
Piłat dokładnie odzwierciedla dusze, które czują poruszenie łaski, a zarazem swoich namiętności, opanowane są potrzebą uznania w oczach ludzi, zaślepione miłością własną i strachem przed wyśmianiem. Dusze te sprawiają że łaska przemija.
Nie odpowiedziałem na pytania Piłata. Jedynie, kiedy Mnie zapytał: „Czy Ty jesteś królem żydowskim...?" - wtedy z powagą i doniosłością odpowiedziałem: „Jak rzekłeś! Jestem Królem, ale moje królestwo nie jest z tego świata.. Tymi słowami chciałem nauczyć wiele dusz, że gdy pojawia się okazja do zniesienia cierpienia czy poniżenia, którego można by łatwo uniknąć, mają odpowiadać wspaniałomyślnie: Moje królestwo nie jest z tego świata, to znaczy, że nie szukam uznania u ludzi. Nie tutaj jest moja Ojczyzna. Odpocznę w tej, która jest nią naprawdę. A teraz mam odwagę do wypełnienia mojego obowiązku bez zważania na opinię świata. To, na czym mi zależy, to nie jest wasz szacunek, lecz podążanie za głosem łaski, gaszącej porywy natury. Jeśli nie jestem w stanie zwyciężyć sam, poproszę o siły i radę, gdyż w wielu momentach, namiętności i nadmierna miłość własna - zaślepiają duszę i popychają ją do czynienia zła.
Katów, którzy rozdzierają Moje Ciało, nie jest ani dziesięciu, ani dwudziestu. Jest bardzo wiele dłoni, które zadają ból Mojemu Ciału przyjmując Komunię św. na rękę - świętokradzkie dzieło szatana!
Jak można patrzeć na Mnie w tym morzu bólu i goryczy, a serce mieć nieporuszone współczuciem? To jednak nie kaci mają Mnie pocieszać, ale wy, dusze wybrane, macie Mi przynosić ulgę w bólu. Kontemplujcie Moje Rany i rozglądnijcie się, czy jest ktoś, kto wycierpiał tyle, co Ja, aby okazać wam miłość.
masada
daniel.k: Jak reagować na ustanawianie tzw. szafarzy nadzwyczajnych Eucharystii?

SPRAWDZAĆ ICH ŻYCIORYSY.
Jedrek
JA NIE KORZYSTAM Z USŁUG TYCH PANÓW -USTAWIONYCH PRZEZ DIABŁA !
Stenia
PODJĄŁEM SŁUSZNĄ DECYZJĘ REZYGNUJĄC Z TEJ POSŁUGI
Mam na imię Antoni, lat 50. Przez okres 4 lat pełniłem posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. W roku 2006 ówczesny proboszcz naszej parafii ks. Kazimierz, na Mszy św. czytał list Biskupa naszej Diecezji o powołaniu nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Prosił parafian, aby zgłaszali kandydatów, którzy nadawaliby się do pełnienia tej …More
PODJĄŁEM SŁUSZNĄ DECYZJĘ REZYGNUJĄC Z TEJ POSŁUGI
Mam na imię Antoni, lat 50. Przez okres 4 lat pełniłem posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. W roku 2006 ówczesny proboszcz naszej parafii ks. Kazimierz, na Mszy św. czytał list Biskupa naszej Diecezji o powołaniu nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Prosił parafian, aby zgłaszali kandydatów, którzy nadawaliby się do pełnienia tej posługi - zaznaczając, że mają to być mężczyźni w wieku 35-60 lat, praktykujący i odznaczający się pobożnością. Po tygodniu ks. Proboszcz podszedł do mnie i oznajmił, że parafianie zgłosili moją kandydaturę do tej posługi i podkreślił, że jest to wielkie wyróżnienie i zaszczyt.

Świadectwo SZAFARZA nadzwyczajnego z okolic Tarnowa
jerzy1
Sprzeciw Papież Jana Pawła II wobec kardynałów skończył się zamachem na Jego życie, a potem już sło wszystko jak chcieli purpuraci.
daniel.k
Główna przyczyna Komunii Św. na stojąco, do ręki i rozdawanej przez świeckich tzw."szafarzy" bierze się z błędnej tezy tj.

WYKLUCZA SIĘ OFIARNY CHARAKTER MSZY ŚW.OBRAZ BOGA WSZECHMOGĄCEGO JEST WYPACZONY! JEST TO BÓG ABSTRAKCYJNY! NIE WIERZY SIĘ W PRAWDZIWĄ OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII!

A jeśli mówią że wierzą, to ta wiara jest bardzo powierzchowna. Jeśli Kapłani …More
Główna przyczyna Komunii Św. na stojąco, do ręki i rozdawanej przez świeckich tzw."szafarzy" bierze się z błędnej tezy tj.

WYKLUCZA SIĘ OFIARNY CHARAKTER MSZY ŚW.OBRAZ BOGA WSZECHMOGĄCEGO JEST WYPACZONY! JEST TO BÓG ABSTRAKCYJNY! NIE WIERZY SIĘ W PRAWDZIWĄ OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII!

A jeśli mówią że wierzą, to ta wiara jest bardzo powierzchowna. Jeśli Kapłani uważają, że można przyjmować Komunię Św. na stojąco lub do ręki, wtedy CAŁKOWICIE WYPACZAJĄ OBRAZ BOŻY, FAŁSZUJĄ BOŻE OBJAWIENIE ORAZ TOTALNIE LEKCEWAŻĄ ŚWIĘTĄ TRADYCJĘ!!!

Klęczeć przed Bogiem ( Komunia Św. ) to jest postawić się w prawdzie , że człowiek jest prochem przed Jego Majestatem, przed Jego Świętością.
Pan Jezus powiedział Św. Faustynie: „ Jestem Święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech. Ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia.”(VI-1728)
daniel.k
Benedykt XVI o postawie klęczącej
"Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii, oznacza wyznanie wolności. Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze choćby była największa. My chrześcijanie klękamy tylko przed Najświętszym Sakramentem, bo wiemy i wierzymy, że jest w nim obecny jedyny prawdziwy Bóg, który ten świat stworzył i tak bardzo umiłował, że dał nam …More
Benedykt XVI o postawie klęczącej
"Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii, oznacza wyznanie wolności. Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze choćby była największa. My chrześcijanie klękamy tylko przed Najświętszym Sakramentem, bo wiemy i wierzymy, że jest w nim obecny jedyny prawdziwy Bóg, który ten świat stworzył i tak bardzo umiłował, że dał nam swego Syna Jednorodzonego"
Boże Ciało 2008
One more comment from daniel.k
daniel.k
TAM GDZIE NIE MA KLĘKANIA, TAM KOŃCZY SIĘ WIARA KATOLICKA A ZACZYNA SIĘ WIARA PROTESTANCKA!!!

Ojciec Św. Jan Paweł II nigdy nie wydał żadnego dokumentu, który by mówił, że można przyjmować Komunię Św. na stojąco czy do ręki. Gdyby to uczynił , podważyłby dogmat nieomylności Papieży w sprawach wiary. To co Papieże uchwalili na przełomie dwóch tysięcy lat obowiązuje niezmiennie do końca …More
TAM GDZIE NIE MA KLĘKANIA, TAM KOŃCZY SIĘ WIARA KATOLICKA A ZACZYNA SIĘ WIARA PROTESTANCKA!!!

Ojciec Św. Jan Paweł II nigdy nie wydał żadnego dokumentu, który by mówił, że można przyjmować Komunię Św. na stojąco czy do ręki. Gdyby to uczynił , podważyłby dogmat nieomylności Papieży w sprawach wiary. To co Papieże uchwalili na przełomie dwóch tysięcy lat obowiązuje niezmiennie do końca świata. Papież Pius XII w Encyklice „ Mediator Dei” powiedział, że żaden kapłan czy duchowny nie ma prawa nic zmieniać na własną rękę w kulcie Eucharystii..

Jan Paweł II NIE MÓGŁ SIĘ SPRZECIWIĆ KARDYNAŁOM , BISKUPOM I KAPŁANOM, którzy domagali się od niego Komunii Św. najpierw na stojąco, potem na rękę i rozdzielania przez świeckich. OJCEC ŚWIĘTY BYŁ BEZSILNY WOBEC DUCHOWIEŃSTWA!

Przed Najświętszym Sakramentem lub na czas Podniesienia, Kościół nakazuje wiernym klękać. Natomiast na czas przyjmowania Komunii Św. Kapłan nakazuje ludziom stać, mówiąc jeszcze, że się jest nieposłusznym Kościołowi!!! Co za przewrotność?!. Ojciec Święty nigdy nie sprzeciwił się Kardynałom , Biskupom, bo wyrządziłby Kościołowi wielką krzywdę. Byłaby ogólna kompromitacja duchowieństwa i oczywiście schizma. Schizma właściwie już jest. Papież z tego powodu bardzo cierpiał.
SYUACJA W KOŚCIELE BYŁA I JEST TAKA SAMA, JAK BYŁA TWARZ PAPIEŻA
Była niesamowicie cierpiąca. Był to obraz bolejącej Matki Najświętszej, podtrzymującej zdjętego z Krzyża Chrystusa Pana – Mistyczne Ciało Chrystusa tj. Kościół.
SĄ TO RZECZY PRZERAŻAJĄCE I STRASZNE!!!

NIE BÓJ SIĘ KLĘKAĆ PRZED KAPŁANEM stojącym na stopniu Ołtarza, który wymusza Komunię Św. na stojąco. NIE BÓJ SIĘ! Jeśli pojmiesz to sercem, to wdzięczności będzie ci za mało; aby podziękować Bogu za łascę BOJAŹNI BOŻEJ !

Jest to niewątpliwie dopust Boży i wielka apokaliptyczna i oczyszczająca próba dla Kościoła, dawno zresztą zapowiedziana .