"Czy wujek Stalin wierzy w Pana Jezusa?-na sali zapadła cisza...To prowokacja!"

Czy Stalin wierzył w Boga? Fragment książki Wojciecha Sumlińskiego o Ks.Stanisławie Małkowskim,pt.:„Ksiądz – Historia zawierzenia silniejszego, niż nienawiść i śmierć." „Moi rodzice uważali, że blisk…
Radek33
(...)"Gdy byłem w czwartej klasie, w szkole zlikwidowano lekcje religii, a wkrótce potem ze ścian zniknęły krzyże. W tamtym czasie po raz pierwszy zetknąłem się z propagandą, której do tego momentu w takim natężeniu nie dostrzegałem. Może dlatego, że w aż tak silnym stopniu nie doświadczałem jej wcześniej – bo nie istniała przecież w przedszkolu sióstr Rodziny Maryi, z kolei w domu o polityce …More
(...)"Gdy byłem w czwartej klasie, w szkole zlikwidowano lekcje religii, a wkrótce potem ze ścian zniknęły krzyże. W tamtym czasie po raz pierwszy zetknąłem się z propagandą, której do tego momentu w takim natężeniu nie dostrzegałem. Może dlatego, że w aż tak silnym stopniu nie doświadczałem jej wcześniej – bo nie istniała przecież w przedszkolu sióstr Rodziny Maryi, z kolei w domu o polityce nie mówiono, bo lęk przed donosicielstwem i przed tym, że dziecko mogło łatwo się z czymś „wygadać”, był powszechny. A może dlatego, że dzięki budowaniu przez rodziców alternatywnego świata wartości w stosunku do tego, co było na zewnątrz, od małego byłem na propagandę uodporniony? (...)"