Tma nemůže zastínit Světlo.

Není všechno zlato co se třpytí ani tato malba není ikona. Je to snůška pravdy se lží, což je obraz dnešního světa, Ikona Jidáš polibkem zrazuje Krista Z ikony Jidáš polibkem zrazuje Krista přečteme …More
Není všechno zlato co se třpytí ani tato malba není ikona.
Je to snůška pravdy se lží, což je obraz dnešního světa,
Ikona Jidáš polibkem zrazuje Krista
Z ikony Jidáš polibkem zrazuje Krista přečteme mimo jiné i tato slova: 1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. 4V něm byl život a ten život byl světlo lidí. 5A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. J 1:1-5
Boží ctitel v duchu a pravdě si sám v ikoně čte. Nepotřebuje, aby mu Joske na Glorii předčítal. A ten, kdo neumí ikony číst, si vykládá své smyšlenky, protože mu v poznání Pravdy brání samolibost s pýchou, zplozené v pekle.
Joske
Nahlásit
Upravit komentář Odstranit komentář před 10 hodinami Ikona Jidáš polibkem zrazuje Krista Ikony se nemalují, ikony se píší. Protože lidé nevědí, co by to znamenalo, vyjevím to. Ikona není obraz, ikona je částečka Božího slova. Popisuje zcela určitý děj, abychom četbou …More
Theodorá-Máriá
Joske
Nahlásit
Upravit komentář
Odstranit komentář
včera
To konejte na mou památku!
Ježíš Kristus říká svým učedníkům jasně a srozumitelně, co mají dělat a také PROČ to mají dělat.
To konejte na mou památku!
Theodorá-Máriá
Joske, jak nahlížíš na to ,že při památce večeře Páně,
se zpřítomňuje Jeho vydání Těla a Krve na kříži.
Joske
1včera
To konejte na mou památku!
17A vzal kalich, vzdal díky a řekl: »Vezměte ho a rozdělte mezi sebe.18Neboť vám říkám: od této chvíle už nikdy nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království.« 19Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: »To je mé tělo, …More
Joske, jak nahlížíš na to ,že při památce večeře Páně,
se zpřítomňuje Jeho vydání Těla a Krve na kříži.
Joske
1včera
To konejte na mou památku!
17A vzal kalich, vzdal díky a řekl: »Vezměte ho a rozdělte mezi sebe.18Neboť vám říkám: od této chvíle už nikdy nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království.« 19Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: »To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku!« 20Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: »Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.« Lk 22:17-20
Boží Slovo nám prostřednictvím evangelisty Lukáše přikazuje, co, jak a také proč máme činit. Ale jen probuzení mají oči k vidění, uši slyšení a obřezaná srdce probuzených chápou Slovo v jeho čisté podobě.
One more comment from Theodorá-Máriá
Theodorá-Máriá
Pán Ježíš drží v ruce dlužní úpis, který satanovi odebírá moc
nad dušemi. Satan chce úpis ukrást ,snaží se o to levou i pravou:-)
Nemůže to být Jidáš byl by ztvárněn jako člověk, ne jako démon.
Ostatní náležitosti malování souhlasí se zahradou a stráží- či
spíéše vojskem.A potom proč by mu Kristus ukazoval úpis?
Ještě ho neměl, ještě "nebylo dokonáno" .....se to snůška pravdy
se lží světla se …More
Pán Ježíš drží v ruce dlužní úpis, který satanovi odebírá moc
nad dušemi. Satan chce úpis ukrást ,snaží se o to levou i pravou:-)
Nemůže to být Jidáš byl by ztvárněn jako člověk, ne jako démon.
Ostatní náležitosti malování souhlasí se zahradou a stráží- či
spíéše vojskem.A potom proč by mu Kristus ukazoval úpis?
Ještě ho neměl, ještě "nebylo dokonáno" .....se to snůška pravdy
se lží světla se tmou. 😇