VIDĚNÍ "KARANTENY" V LITOVLI PŘED 40 ROKY.

DNES, při rozjímání o utrpení Krista se cítím puzena Duchem zjevit tuto skutečnost: Je to cca 40 let když jsem ležela na gauči schoulena na levém boku neznámým strachem ochromena. Viděla jsem …
Theodorá-Máriá
G5 -Záhada na Moravě -- ZVYŠUJTE SVOU DUCHOVNÍ KAPACITU ABYSTE DNES ZŮSTALI LIDMI
Vysvětlení záhady "sítě" nad městem Litovel a také spojení s Čínou.