Christmas Campaign: Financial Insights
Samson1
Samson1
Jo hento, zase jsi strčila Samsona1 do klece 😀 Pros, aby Tě Hospodin při zdravém rozumu zachovati ráčil. 🙂
12 more comments from Samson1
Samson1
Řešili jsme pedofilii, homosexualitu, ale toto ještě ne. www.novinky.cz/…/387735-polsky-k…
Samson1
Henta je mírně zmatená a neumí rozeznat jedno od druhého. Pro činy Jidáše bychom měli odsoudit celý apoštolský zbor.,že. V dějinách 2000 let se jich určitě nazbíralo více. Ale pro mne je Vatikán místem, kde byl svatý apoštol Petr ukřižován hlavou dolů. Chápu chrám, též nechápu apoštoly v komnatách a ne v prachu cest. Petrovo ukřižování zaměnili za črvené botičky, symboly, že pro víru jsou …More
Henta je mírně zmatená a neumí rozeznat jedno od druhého. Pro činy Jidáše bychom měli odsoudit celý apoštolský zbor.,že. V dějinách 2000 let se jich určitě nazbíralo více. Ale pro mne je Vatikán místem, kde byl svatý apoštol Petr ukřižován hlavou dolů. Chápu chrám, též nechápu apoštoly v komnatách a ne v prachu cest. Petrovo ukřižování zaměnili za črvené botičky, symboly, že pro víru jsou povinni prolét krev jak apoštol Petr, nebo Pavel. Též se mi ježily vlasy, když jsem někde četl, že papež prohlásil exkomunikaci na ty, kdyby se nepodařilo na náměstí Vt. postavit obelisk, že církev se stávala někdy velice lidská, nakonec to vidíme i u apoštolů, kdy se hádali o prvenství, že. Ale musíme vidět, že to Ježíš vždy uvádí na pravou míru a Církev stojí na něm a brány pekla ji přemoci nemohou. Je to jak s ovcemi, bez ohrad a plotů běhají kde chtějí a dělají škodu a ostudu. Jsem s vámi po všechny dny je pravdou a Satan pokoušel i Ježíše, ale s církve ho vykázat nemůže, jen dělat nějaké komplikace a mnohdy mu nezbývá nic jiného, než se sbalit a odejít tam, kam patří, že.

henta 11:28

V těchto honosných komnatách zřejmě probíhal také modernisty a liberály vychvalovaný II. vatikánský koncil.
A zde níže je odkaz na jeho ovoce po 5O letch. Vše v ruinách, duše jdou po široké cestě.
Ovoce II. Vatikána po 50 letech / 2.část: Citace z Nostra aetate a vyhlášení anathemy
Samson1
Hento nerouchej se 😀 , nebo skončíš jak panna v muslimském nebi 🙂

henta 09:42

😲

9:5 – „Až skončí posvátné měsíce, zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete.“

8:12-„Alláh pustí do srdce nevěřících t e r o r, setněte jim hlavy a i končetiny!“; „Ať si nemyslí nevěřící, že se zachrání, seber všechny muže a pusť t e r o r na nepřátelé Alláha“-8:60;
Samson1
Hento, ty jsi už jak ta Merkelová 😀 , proč máš bloklého Božího miláčka 🙂
Zvu Tě do Z.H. na setkání s Timotejem

Všechny Vás zdravím,
setkání s vladykou Timotejem (Ukrajina) navrhujeme na den 24.10.2015 ve 14 hod. u nás doma

Jsou vítáni i další zájemci, které vezmete se sebou.

Prosím o zpětnou vazbu kdo by mohl přijít.
Samson1
Milá hento, když už se o mne otíráš, laskavě mi rovaž klávesu, bo jsem tebou bloklý a jsem jak ostříhaný Samson. 😀 👍
Ty neznáš vůbec biblické příběhy. Samson si vyhléd důvod a zamotal se s Delilou, přestože mu máma dobře radila, že je Izraelských dívek dost. Takže šel do tábora filištinských přímo a dělal tam neplechu spoléhajíc na svou sílu, danou mu Bohem. Že ho Delila převezla, za to on …More
Milá hento, když už se o mne otíráš, laskavě mi rovaž klávesu, bo jsem tebou bloklý a jsem jak ostříhaný Samson. 😀 👍
Ty neznáš vůbec biblické příběhy. Samson si vyhléd důvod a zamotal se s Delilou, přestože mu máma dobře radila, že je Izraelských dívek dost. Takže šel do tábora filištinských přímo a dělal tam neplechu spoléhajíc na svou sílu, danou mu Bohem. Že ho Delila převezla, za to on nemůůže, že.

henta 17:38

😀 Už vidím milovaného bratraSamsona jak s růženečkem v ruce bude sedět v první lajně a bude do rytmu se pohupovat a místo odříkání kulček bude zpívat s davem. On zpívá už teď. A co teprve mosinor Václ. Malý ten by vynikl v tom růžové ohozku s bubínkem, a pan profesor. Tomáš od Salvádora ani nemluvím, jen aby se mu nezapltely nožky.
Samson1
— Soud nad nevěstkou

1 Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,

2 se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“

3 Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o …More
— Soud nad nevěstkou

1 Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,

2 se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země.“

3 Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích.

4 Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství

5 a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“

6 Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.

7 Ale anděl mi řekl: „Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese.

8 Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není; vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase bude.

9 Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:

10 pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.

11 A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.

12 Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou.

13 Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě.

14 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“

15 A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.

16 A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.

17 Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl.

18 Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země.“

To modré je asi globalizace. Je to asi přirovnání, jako ten pekáč hento, ale dnes jede deset aut, v každém jeden člověk a jedou k továrně s kouřícím komínem, jedou do té továrny pracovat a v ní se vyrábí kondomy a erotické pomůcky. To je taklové samsonské přirovnání, ale papež František se v encyklice zamýšlí nad činností člověka a dnes už nás už rendgenuje i náš Bratr Slunce. Kristův druhý příchod je ještě třeba dalších 1000 let daleko a na planetě zemi ještě musí být podmínky pro život. Třeba jeden článek. USA je 400 oligarchú, kteří vlastě řídí USA a vlastní triliony Dolarů a není pro ně problém dělat výzkumy s čipováním a sypat nám na hlavu chemtrails a vymýšlet luciferiny k ovládnutí světa.14 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“
Ale toto je závěr věcí.
Samson1
Aááá, milovaná Henta mne blokuje, to je hřích. Mně milovaná hento kněze poslal biskup. Pán Bůh jinak nikomu kněze neposílá než skrze biskupa. 👍 Co Bůh činí, dobře činí. Potom farnost má takového kněze, jakého si vyprosí a nebo biskupa. Tak místo plivání jedu by byla na místě modlitba za biskupy a kněze. Ju 👍 🤗
Samson1
vojtekova.blog.idnes.cz/…/multikulturalis…

Multikulturalismus = marxismus v novém kabátě

Nesouhlasíte s povinným přerozdělováním uprchlíků? Pak jste rasista, xenofob, extremista... prostě a jednoduše třídní nepřítel.
Samson1
Samson1
henta 08:18

Ano spojme duchovní věci s duchovními. A když dnešní vatikánští vůdci jsou v cizoložství s cizími bohy, tak zákonitě
jsou v cizoložství i jejich ovce,neboť jsou se svými vůdci spojeni v jednom modloslužebném duchu při zrádné mši..... Spokojené ovce...
Milá hento, měj mne ráda, ale chci se tě zeptat, jestli jsi nespadla s babylonské věže přímo na hlavu. Bůh uzdrav tvé strdce i myšlení…More
henta 08:18

Ano spojme duchovní věci s duchovními. A když dnešní vatikánští vůdci jsou v cizoložství s cizími bohy, tak zákonitě
jsou v cizoložství i jejich ovce,neboť jsou se svými vůdci spojeni v jednom modloslužebném duchu při zrádné mši..... Spokojené ovce...
Milá hento, měj mne ráda, ale chci se tě zeptat, jestli jsi nespadla s babylonské věže přímo na hlavu. Bůh uzdrav tvé strdce i myšlení. Pojedu teď v 10,30 na mši a přimluvím se za tebe.
🤗
Samson1
Já jsem ti životním příběhem člověka odpověděl na tvůj nesmysl a nebo nějakou účelovou polopravdu. Tam se jednalo o muslima. Předně to, že se mu Ježíš zjevil a řekl mu, že mu dá k sobě přijít ale musí jíst chleba života - eucharistii. Strasiplnou cestou a vytrvalostí se k němu dostal, přijal křest a eucharistii, byl přijat do církve.

Hledání Mesiáše I.

henta 11:01

Mike, Revernd jsou zklamaní, …More
Já jsem ti životním příběhem člověka odpověděl na tvůj nesmysl a nebo nějakou účelovou polopravdu. Tam se jednalo o muslima. Předně to, že se mu Ježíš zjevil a řekl mu, že mu dá k sobě přijít ale musí jíst chleba života - eucharistii. Strasiplnou cestou a vytrvalostí se k němu dostal, přijal křest a eucharistii, byl přijat do církve.

Hledání Mesiáše I.

henta 11:01

Mike, Revernd jsou zklamaní, mysleli že hledající ŽID Michael ,najde Mesiáše ve svatostánku. Ale jak vidíme tento úplně obešel,a našel Mesiáše Ježíše Krista v Jeho svatém Slově. Jak mocné je Slovo Boží, když to co vyřkne se naplnilo
a naplní. 🤗
Samson1
Hento 🤗 proč mne blokuješ pro pravdu.
Ten člověk hledal Mesiáše celých třináct roků strastiplnou cestou, kdy mu hrozilo o život a je to životní příběh.
aobubo
Bylo by omylem a kacířstvím, kdyby někdo kladl dělící čáru mezi zbožnost a školu, mezi zbožnost a obchod, mezi zbožnost a domácnost. Samozřejmě, že se tu nejedná o ryze rozjímavou, řeholní zbožnost, ale neexistuje jen zbožnost rozjímavá a řeholní, která by byla povoláním. Je tolik způsobů zbožnosti, kolik je povolání. Tvoří jednotu s každým povoláním. Copak nebyl Josef zbožný jako tesař prací …More
Bylo by omylem a kacířstvím, kdyby někdo kladl dělící čáru mezi zbožnost a školu, mezi zbožnost a obchod, mezi zbožnost a domácnost. Samozřejmě, že se tu nejedná o ryze rozjímavou, řeholní zbožnost, ale neexistuje jen zbožnost rozjímavá a řeholní, která by byla povoláním. Je tolik způsobů zbožnosti, kolik je povolání. Tvoří jednotu s každým povoláním. Copak nebyl Josef zbožný jako tesař prací svých rukou? Copak nebyla Anna a Marta, Monika a jiné četné ženy zbožné svědomitým plněním povinností ve své domácnosti, Šebestián a Mauricius ve vojsku, Helena, Ludvík a Eduard na vladařském trůnu? Samota je jistě dobrá pro dokonalost, ale mnozí ji zde ztratili. Ruch veřejného života na první pohled neprospívá životu z víry, ale ale mnozí zde svou zbožnost pěstovali a dovedli ji k plodnému rozvoji. Nezáleží proto na tom, kde jsme. Všude se můžeme a máme snažit o zdokonalování.
(Sv. František Saleský)
Samson1
Dostal jsem meilem, posílám dál.

Evropa se po staletí zbavovala svých židů, až se jich téměř zcela zbavila. Bůh přivedl na místo židů muslimy. Muslimové nenávidí židy, a nechtěně tak potvrzují pravost Božího zjevení. Bůh řekl Abrahamovi: „Požehnám žehnajícím tobě a zlořečícím tobě zlořečiti budu.“ Tím, že se muslimové ve svých státech v padesátých a šedesátých letech zbavili prakticky všech …More
Dostal jsem meilem, posílám dál.

Evropa se po staletí zbavovala svých židů, až se jich téměř zcela zbavila. Bůh přivedl na místo židů muslimy. Muslimové nenávidí židy, a nechtěně tak potvrzují pravost Božího zjevení. Bůh řekl Abrahamovi: „Požehnám žehnajícím tobě a zlořečícím tobě zlořečiti budu.“ Tím, že se muslimové ve svých státech v padesátých a šedesátých letech zbavili prakticky všech svých židů, otevřeli stavidla nenávisti, s níž teď bojují mezi sebou. Kletby směrované na děti Izraele se odrážejí a dopadají na ně samotné. Židé, kteří se vrátili do Zaslíbené země, proměnili poušť v kvetoucí zahradu. Technologie, které to umožnily – včetně odsolování mořské vody, které může definitivně odstranit nedostatek pitné a zavlažovací vody – zpřístupnili světu. Evropa se ale rozhodla podporovat ty, jejichž vyhlášeným cílem je likvidace Izraele. Tím na sebe uvádí prokletí. Proto pozná hrůzu těch teroristických činů, kterými se muslimové snažili po desetiletí ničit Izrael. Česká republika zakusila velké požehnání, protože pomáhala Izraeli, a protože zde bylo i nemálo těch, kteří naříkali nad krutostmi, jichž jsme se dopouštěli na Němcích. Češi zakusili mnoho požehnání i proto, že pomáhali Slovákům i Rusínům na Podkarpatské Rusi. A mnoho prokletí, protože Podkarpatskou Rus vydali ničiteli. Češi se za války podíleli na likvidaci českých Romů. Po válce k nim Bůh přivedl Romy z východu, kterých je mnohem víc, než bylo těch původních českých. Pokud se Češi nenaučí Romy milovat a pomáhat jim jako mladšímu a postiženému bratru, budou se děsit uprchlíků a nedokáží jim pomoci. Křesťané musí usilovat o posvěcení. Musí pamatovat na to, že Bůh si lhářů může používat jako nástrojů svého soudu, nebude si jich však používat jako nástrojů svého požehnání.
=
aobubo
to není jen pro mě,ale i pro vás
aobubo
"Kolik svetla jsem nacerpala ze spisu sv. otce Jana od Krize!... Ve veku 17 a 18 let jsem nemela jinou duchovni potravu. Ale pozdeji ve mne vsechny knihy zanechavaly vyprahlost, a dosud jsem v tomto stavu."

"Chapu a vim ze skusenosti, ze Bozi kralovstvi je v nas. Jezis vubec nepotrebuje ani knihy ani ucitele, aby poucoval duse. On Ucitel ucitelu, uci bez hluku slov."
5 more comments from aobubo
aobubo
Jedna sestra řekla sv Terezii z Lisieux: "Ale Vy nemáte vůbec strach ze smrti, smrt je přece něco hrozného." Odpověděla: "Ano, nahání mi také strach, když ji vidím na obrazech jako velkou příšeru, ale smrt není něco takového. Tato představa je hloupá, není pravdivá; abych ji zahnala, stačí si připomenout odpověď z katechismu: smrt je odloučení duše od těla. - To je smrt. Nu a já nemám strach z …More
Jedna sestra řekla sv Terezii z Lisieux: "Ale Vy nemáte vůbec strach ze smrti, smrt je přece něco hrozného." Odpověděla: "Ano, nahání mi také strach, když ji vidím na obrazech jako velkou příšeru, ale smrt není něco takového. Tato představa je hloupá, není pravdivá; abych ji zahnala, stačí si připomenout odpověď z katechismu: smrt je odloučení duše od těla. - To je smrt. Nu a já nemám strach z odloučení, které mě navždy spojí s dobrým Bohem."
aobubo
„Keby ľudi poznali význam Eucharistie, poriadková služba by musela riadiť zástup pri vchodoch do kostola.“
aobubo
Ga 6,4 Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými.
aobubo
Jan 5

Ježíšovo svědectví

31 „Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není pravé.

32 Je však jiný, který o mně svědčí, a já vím, že svědectví, které o mně vydává, je pravé.

33 Poslali jste k Janovi a on vydal svědectví pravdě.

34 Já nepotřebuji svědectví od člověka – ale říkám to proto, abyste vy byli spaseni.

35 Jan byl svíce hořící a zářící, a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho …More
Jan 5

Ježíšovo svědectví

31 „Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není pravé.

32 Je však jiný, který o mně svědčí, a já vím, že svědectví, které o mně vydává, je pravé.

33 Poslali jste k Janovi a on vydal svědectví pravdě.

34 Já nepotřebuji svědectví od člověka – ale říkám to proto, abyste vy byli spaseni.

35 Jan byl svíce hořící a zářící, a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle.

36 Svědectví, které mám já, je větší než Janovo: skutky, jež mi Otec svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec poslal.

37 A sám Otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Vy jste však nikdy neslyšeli jeho hlas ani jste nespatřili jeho tvář

38 a jeho slovo ve vás nezůstává, poněvadž nevěříte tomu, koho on poslal.

39 Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.

40 Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život.

41 Nečekám slávu od lidí.

42 Ale o vás jsem se přesvědčil, že v sobě nemáte lásku k Bohu.

43 Přišel jsem ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete.

44 Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte!

45 Nedomnívejte se, že já budu na vás u Otce žalovat; vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož jste složili svou naději.

46 Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.

47 Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?“
aobubo
To je naprostá spekulativní manipulace.Není mi naprosto známo,že by někdo,natož já usiloval o život Ostrika,jako jeho zavražděním. Takové tendence,někoho nařknout z něčeho co by nikoho ani nenapadlo je úmyslné vyhrocování situace do absurdna s nekalým úmyslem.
Kdo může pochopit pochop ,tak znělo zakončení Mikeho vkladu,z čehož plyne,že jste nepochopili,ne Mikeho,ale sv.Terezičku. Namísto,aby …More
To je naprostá spekulativní manipulace.Není mi naprosto známo,že by někdo,natož já usiloval o život Ostrika,jako jeho zavražděním. Takové tendence,někoho nařknout z něčeho co by nikoho ani nenapadlo je úmyslné vyhrocování situace do absurdna s nekalým úmyslem.
Kdo může pochopit pochop ,tak znělo zakončení Mikeho vkladu,z čehož plyne,že jste nepochopili,ne Mikeho,ale sv.Terezičku. Namísto,aby jste si trošku namáhali šedou kůru,tak hloupě nadáváte .
Ostrik
Zkoumáme Písma, protože nám to přikazuje svatá církev. Zkoumáme Písma, protože v nich máme věčný život v Kristu Ježíši. To ale nepochopí ti, kdo nepřijali dobré Zrno od dobrého Rozsévače do dobré země.
KKC § 133. Církev „naléhavě a důrazně vybízí také všechny věřící..., aby častým čtením Písma svatého získali ‘nesmírně cenné poznání Ježíše Krista’ (Flp 3,8). ‘Vždyť neznat Písmo znamená neznat …More
Zkoumáme Písma, protože nám to přikazuje svatá církev. Zkoumáme Písma, protože v nich máme věčný život v Kristu Ježíši. To ale nepochopí ti, kdo nepřijali dobré Zrno od dobrého Rozsévače do dobré země.
KKC § 133. Církev „naléhavě a důrazně vybízí také všechny věřící..., aby častým čtením Písma svatého získali ‘nesmírně cenné poznání Ježíše Krista’ (Flp 3,8). ‘Vždyť neznat Písmo znamená neznat Krista’.“
🤗
aobubo
Katechismus katolické církve předkládá uspořádaný a souhrnný výklad podstatných a základních složek křesťanského katolického učení, jak o víře, tak o etice, a to ve světle 2. vatikánského koncilu a celkové tradice církve. Jeho hlavními prameny jsou Písmo svaté, Otcové, liturgie a učitelský úřad církve
Samson1
Ještě nedávno jsme tu měli diktaturu a nikdo se tě na nároz neptal. Dosatl jsi povolávací rozkaz a musel jsi jít. Ona církev prochází dějinami.
Samson1
Nemyslím si to. Ježíšův příklad je jedna věc. Svatožár, nemůžeš oddělit povinnosti císaře od toho, že je to úřad a moc daná od Boha. Potom já mluvím o právu na obranu a to jasně vymezuje útok a nebo agresi.Chápu příklad Ježíše, že se vydal dobrovolně a z lásky za spásu člověka, nevydal hlasu a přijal nespravedlivé odsouzení a kříž, ale stejně to byla Boží věc, třeba obrana Vídně a křesťanského …More
Nemyslím si to. Ježíšův příklad je jedna věc. Svatožár, nemůžeš oddělit povinnosti císaře od toho, že je to úřad a moc daná od Boha. Potom já mluvím o právu na obranu a to jasně vymezuje útok a nebo agresi.Chápu příklad Ježíše, že se vydal dobrovolně a z lásky za spásu člověka, nevydal hlasu a přijal nespravedlivé odsouzení a kříž, ale stejně to byla Boží věc, třeba obrana Vídně a křesťanského světa před nájezdem muslimů. Jinak ze svědomí můžeš odmítnout, ale nesmíš soudit toho, kdo se zapojil. My jsme měli ve farnosti kněze, hodnost Major a byl na misi v Avghanistánu. Určitě neslouží u zbraně, ale v kněžské službě. Určitě ze svědomí můžeš odmítnou, ale nesoudit druhého. Potom byly doby, kdy se rozhodovat nemohli. Znám příklad, člověka, který prošel Duklou, ale říkal, že na lidi nemířil, střílel do vzduchu.
13 more comments from Samson1
Samson1
Já za to nemohu, že Ostrik neuznává katechismus KKC, že je o krok ve předu a neuznává právo na obranu. To je jak s jehovisty. Napřed ořádně poplivají katolickou církev a potom se ohání svou pravdou.

Svatožár 12:53

Samson se snaží Ostrikovi vyrovnat a přebírá jeho výrazy. Když je však užije, dá větám nesmyslný význam.
Samson1 čtvrtek, 15:13
U tvých komentářů postrádám to, že popíráš právo, …More
Já za to nemohu, že Ostrik neuznává katechismus KKC, že je o krok ve předu a neuznává právo na obranu. To je jak s jehovisty. Napřed ořádně poplivají katolickou církev a potom se ohání svou pravdou.

Svatožár 12:53

Samson se snaží Ostrikovi vyrovnat a přebírá jeho výrazy. Když je však užije, dá větám nesmyslný význam.
Samson1 čtvrtek, 15:13
U tvých komentářů postrádám to, že popíráš právo, případně tresty za porušení, že je to všechno jen idealistické.
Samson píše, že u Ostrika postrádá popírání práva a tresty za porušení. Chtěl napsat pravý opak, ale ze snahy vyrovnat se vzdělanému člověku mu vyšel nesmysl. Takových nesmyslů má v posledních komentářích mnoho. Stejně tak mike084. Ten je tak plný zášti, … [More]

Beno likes this. 14:20

Ostrik likes this. 13:33
Samson1
Hento, mne svatý Ostrik blok, takže něco o spravedlnosti. Z listu římanům.

— Spravedlnost z víry v Ježíše Krista

21 Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky,

22 Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu:

23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

24 jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením…More
Hento, mne svatý Ostrik blok, takže něco o spravedlnosti. Z listu římanům.

— Spravedlnost z víry v Ježíše Krista

21 Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky,

22 Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu:

23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

24 jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

25 Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.

26 Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.

27 Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry.

28 Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.

29 Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů!

30 Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru.

31 To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme.
Samson1
U tvých komentářů postrádám to, že popíráš právo, případně tresty za porušení, že je to všechno jen idealistické. Církev se jasně ke všemu vyjádřila. Klidně když tě někdo uděří, nastav i druhou stranu, to já nepopírám, žehnej těm, kdo tě proklínají, dej najíst nepřítelovi. Ale nevyčítej císaři, že Bůh mu dal povinnost postavit se s armádou proti nájezdu zločinců, to je jeho svatá povinnost.
Samson1
Samson1
SMILUJ SE NADE MNOU, BOŽE, PRO MILOSRDENSTVÍ SVOJE

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,

2 když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.

3 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,

4 moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!

5 Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.

6 …More
SMILUJ SE NADE MNOU, BOŽE, PRO MILOSRDENSTVÍ SVOJE

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,

2 když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.

3 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,

4 moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!

5 Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.

6 Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.

7 Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.

8 Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.

9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.

10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.

11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti.

12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.

13 Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!

14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.

15 Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě.

16 Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.

17 Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.

18 Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží.

19 Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

20 Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby.

21 Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky.
Samson1
Jestli některé hříchy volají do nebe, potom je to určitě i o tomto: www.cez-okno.net/…/neco-pro-chytre…
Samson1
Pepíku milujte Boží láskou je přikázání.To nejde obejít. Zároveň je psáno: Nebuďte nikomu nic dlužni, než vzájemnou lásku. Drž se toho Pepíku. To není v citu, ale ve spravedlnosti. Čest každého člověka je nedotknutelná, chráněná Desaterem a přikázáním lásky: Milujte Boží láskou.... Boha i člověka.

Milujete Boží láskou?

Pepík 23:31

Raději bych mu poslal nějaká sedativa. Samsone, kde bydlíš?
Samson1
Pepíku ty jsi Dr? Komu není zhůry dáno v apatyce nekoupí 😀
Samson1
To není pravda Ostrik. Ty dáš citát s písma a nebo katechismu a řekneš: Nerozumí srdcem a další průpovídky, v podstatě nesouhlasím s tvými doplňky, ale ne s písmem a nebo katechismem a to jsem už řekl několikrát. To si máš ušetřit. To je soud nad jinými. Nejsi Ježíš a ani soudce, ale služebník.
Samson1
Jak vypadá apoštolát každého z vás, když se jen hádáte a jeden druhého urážíte? Cožpak vás neučili, k čemu jste povoláni? 🤗
Řek bych, že tu s tím osobně setkávám. Mnohokrát jsem tu byl napaden.
Jak vypadá apoštolát každého z vás, když se jen hádáte a jeden druhého urážíte? Můžu dodat i já.
Samson1
Ovšem jedna chyba by se přece jen našla, že hříchy patří do zpovědnice a nesmí se vynášet a je to dáno icírkevními kánony. Veřejné hříchy se mohou vyznat veřejně.
Samson1
Dokonce je to uvedeno ve zpitován í svědomí v Boží cestě uvedeno jako těžký hřích, lehkovážně hříchy vynášet a dotýká se to cti člověka, protože aobubovi bylo odpuštěno a kdo je menhir, aby připomínal. Je třeba si vinu uznat.
Samson1
Dejte si milujte Boží láskou a jednejte opačně. Ostrik je psáno, že láska hříchy přikrývá a menhir ho vyznaným bije, vytahuje na veřejnost a to je něco o HŘÍCHU

menhir 22:23

Samsone, ty stejně, jako aobubo Ostrika nenávidíš. A nejen něho! Co to s vámi je? Neměli byste milovat? Kde je ta láska, podle které se poznají křesťané? 🧐
Pepík
Já myslím, že tomu Samson nerozumí.
Ostrik
Pokud dobře vidím, psal to sám aobubo o sobě. Nechápu, co ti vadí, že jsi musel urážet bratra Menhira. 🙄
Samson1
Protože mne ostrik bloknul, musím odpovědět zde.
Ostrik já hodnotím tento vklad, kde se necitelně dotýká druhého člověka.

menhir 22:03

Nezdá se, že bys to zvládal, aobubo.

aobubo 27.6.2013 21:21:58
Řeknu to asi tak, užíval jsem cocain přes deset let.Neoslovit mě Ježíš, tak si ho dodnes protahuji nosem, ale stala se jedna věc, já si zamiloval Ježíše a vzdal se všeho co bylo dřív.A co bylo …More
Protože mne ostrik bloknul, musím odpovědět zde.
Ostrik já hodnotím tento vklad, kde se necitelně dotýká druhého člověka.

menhir 22:03

Nezdá se, že bys to zvládal, aobubo.

aobubo 27.6.2013 21:21:58
Řeknu to asi tak, užíval jsem cocain přes deset let.Neoslovit mě Ježíš, tak si ho dodnes protahuji nosem, ale stala se jedna věc, já si zamiloval Ježíše a vzdal se všeho co bylo dřív.A co bylo dřív? Když to jen ve zkratce vztáhnu k drogám, tak hlavní záliba byla v sexu, a to cocain je extra afrodisiakum, a dovede člověka rozvášnit a nemá pořád dost.Těch holek, někdy vícero, nejvíc prostitutek a fakt mě to bavilo, bylo to něco co jsem považoval za super záležitost.Ale poté co jsem poznal Krista jsem se zastyděl a všeho zanechal.To znamená všechno vymazat a vůbec se s tím už nezabívat, vymazat tel. seznam, přestat pít, odmítat pozvání na mejdany, přestat chodit tam kde to pokouší a tak podobně.Kdo chce poslechnout Krista, tomu Kristus pomůže, kdo polemizuje, ten se pořád točí dokola.Vzdal jsem se sexu a jsem jak mnich, a ? Bůh dává sílu a milost vše zvládat.A jsem šťastný, nikdy bych tomu nevěřil, ale jsem.
Cituji Bibli protože Bible mi vždy pomohla, tam jsem vždy našel odpověď.
Samson1
V souvislosti s připravovaným satanistickým koncertem v Brně - Oboře 26.6. a 27.6. přikládám v aktuální úpravě staroslověnskou modlitbu proti zloduchovi.

Ludvík.


Staroslověnská modlitba ke všem svatým proti ďáblu

Já ………., nehodný služebník Boží, se utíkám ke všem svatým a modlím se k těm, kteří se už od stvoření světa velmi usilovně snažili zalíbit Bohu a v mnohém úsilí přemohli ďábla, …More
V souvislosti s připravovaným satanistickým koncertem v Brně - Oboře 26.6. a 27.6. přikládám v aktuální úpravě staroslověnskou modlitbu proti zloduchovi.

Ludvík.


Staroslověnská modlitba ke všem svatým proti ďáblu

Já ………., nehodný služebník Boží, se utíkám ke všem svatým a modlím se k těm, kteří se už od stvoření světa velmi usilovně snažili zalíbit Bohu a v mnohém úsilí přemohli ďábla, nepřítele lidského pokolení, potřeli ho a zdeptali se všemi jeho démony. Ujměte se duchovního boje proti připravovanému koncertu „Hell Fast Attack“ v Brně – Oboře 26. a 27.6. 2015 a zbavte nás nepřítele útočícího na naši zemi i náš národ. A vůbec všechny a všechno zachraňte a od něho vysvoboďte, neboť vy můžete skrze milost a pomoc svatého Ducha, jenž se ve vás ubytoval skrze vaše posvěcení.

Henochu, služebníku Boží, ty žiješ od tehdy až dodnes a budeš zachován k odsouzení ďábla v posledních dnech, odsuď ho i nyní a zapuď ho od nás.

Pomoz nám nehodným, dobrodinče Noe, muži spravedlivý, spolu se svými syny Boží hlasateli dobrých zpráv, zachraň nás svou spravedlností, zažeň od nás velký hřích a potop jej potopou jako onen dávný hřích, ochraň nás jako jsi uchránil pokolení těch dávných.

Abrahame, nazvaný otcem (národů), opravdový příteli Boží, jakos vyprosil u Hospodina záchranu mnoha národů nikoli pro množství, ale pro hrstku spravedlivých, vypros u něho spásu také pro nás a přijmi nás do svého lůna.

Izáku, šiřiteli radosti, jelikož jsi předobrazem Kristovým, označ nás Kristovým znamením, ať pryč od nás prchnou naši nepřátelé.

Jákobe, milovaný od samého matčina lůna, Izraeli, čistý rozume vidoucí Boha, odstrč od nás svou patou zlého draka a označ nás znamením kříže, jakos požehnal a tímto znamením označil své vnuky, a osvěť nás a drakovi přikaž, ať se k nám, naší společnosti a naší zemi se svou zlobou nepřibližuje.

Jobe, ty sis zamiloval ve své zbožnosti Hospodina, svého Boha, a protos byl nazván Hospodinovou láskou: modli se za nás, jakož i za naše přátele, aby nás skrze tebe vysvobodil od draka z hlubin, jenž nás chce pohltit, jako i tebe vysvobodil od všech tvých pokušení dorážejících na tebe jako četné a velké vlny na kamennou stěnu.
Mojžíši, veliký a tichý, jako jsi svou holí naznačující znamení kříže vysvobodil izraelský lid od zlého Satana usazeného v Egyptě, ponoř ho do hlubiny mořské jako tehdy v Rudém moři faraóna s temnými Egypťany a jako jsi porazil v poušti zpupného Amáleka.

Silou kříže nás opevni, Jozue, spásonosný vojevodo, a jako jsi vítězil nad cizáckými národy, pomoz k záchraně i nám, pobíjeje svým mečem Hospodinovy nepřátele; před naší tváří, tváří Kristových služebníků, přemoz toho, jenž bojuje proti nám, a převeď nás suchou nohou přes řeku Jordán s novým Izraelem do země Bohem zaslíbené.
Samueli, jenž jsi vzýval Hospodina k všeliké pomoci a on tě ve své lásce slyšel, když ho vzýváš, přivolej ho i na nás, ponížené Boží služebníky, požehnej nám a pomaž olejem svatého Ducha, jakos pomazal i pastýře Davida a poslal ho na zlé duchy, aby je zahnal svými písněmi žalmů.

Dvanáctero svatých proroků, Ozeáši, Ámosi, Micheáši, Joeli, Jonáši, Abdiáši, Nahume, Abakuku, Sofoniáši, Haggee, Zachariáši a Malachiáši, a další čtvero velkých, kteří jste sloupové a předobraz čtyř evangelistů, Izajáši, Jeremiáši, Ezechieli a Danieli, vy všichni pospolu za nás proste Pána, jehož jste hlásali a předpovídali, vysvoboďte nás od satanského koncertu, od nepřátel viditelných i neviditelných, kteří na nás útočí všelikými úklady, a místo zlých myšlenek i slov i skutků a nečistých duchů naplňte celou naši zemi nejčistším Duchem přebývajícím ve vás, neboť když jste se jím naplnili, prorokovali jste, hlásajíce věci minulé i nejsoucí i budoucí, a předvídajíce věci vzdálené jako blízké, o prvním příchodu našeho Pána Ježíše Krista Emanuela, o jeho druhém a zářivém zjevení při příchodu z nebes, až přijde znovu, a o všech velkolepých dílech jeho božství a o posledním konci, až přijde svrhnout do nekonečného trápení pyšný rozum a zlobu, ďábla se všemi odpadlými a ďábelskými duchy do věčných muk.

Eliáši, proroku a svatý služebníku Boží, jako jsi horlivostí pro Hospodina zapudil od Izraele mrzké ďáblovy služebníky zahubiv je se všemi jejich činy, a jsi proto až dosavad uveden do ráje a budeš až do posledních dní uchováván k usvědčení jeho zloby, stejně i nyní ho zapuď od nás do záhuby věčné. Svatý Elizee, proroku a mnohonásobný divotvůrce, zbav naši zemi zlé choroby satanismu a uzdrav ji, jako jsi uzdravil vody stižené neplodností, abych i ona vydávala ovoce Boží spravedlnosti jsa zdráva.

Svatí učedníci Páně, dvanáctero Kristových apoštolů, jejichž jména jsou zapsána na nebesích a kteří máte v soudný den usednout po obou stranách Krista a soudit všechny národy, Petře, Pavle, Jakube, Jene, Ondřeji, Filipe, Tomáši, Bartoloměji, Matouši, Jakube Alfeův, Šimone Horlivče, Judo Jakubův, když jste dostali od předvěkého Syna Božího moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele a uzdravovat veškerý neduh a všelikou nemoc v lidu a ve všech krajinách, jimiž jste procházeli, vyžeňte z naší země a našeho národa a zapuďte od nás zlou ďábelskou sílu a všechny ďáblovy nástrahy a svým léčením náš národ uzdravte a svými modlitbami jej naplňte svatým Duchem pro těla i duše.

Svatí mučedníci Kristovi, kteří jste vesměs dosvědčili Kristovo božství, Štěpáne, první mučedníku a první jáhne, mučedníku Jiří, Teodóre, Démetrie, Nestore, Merkurie, Samone a Abibe, čtyřicet svatých mučedníků, božský Víte, Vavřinče, Floriáne, Chrysogone a Zoile, Bonifáci, také svatá mláďátka vyvražděná pro Krista a všichni další a jiní nespočetní mučedníci, kteří jste svými mukami vyhnali ďábla z celého světa, vykořenili blud modloslužby a očistili zemi umytím vlastní krví, očistěte i naši zemi a náš národ, který je v zajetí vlastních hříchů, a ze zajetí temnot nás vysvoboďte svým mučednickým utrpením a svatými mukami.

Svatí lékaři Páně a Boži divotvůrci Kosmo a Damiáne, Hermolae a Panteleémone i Abakyre a Jene, kteří jste milostí Páně obdrželi dar uzdravování a zdarma uzdravujete nejen lidi, ale i dobytek, uzdravte i tělo i duši naší země a národa ode všech zlých nebezpečí.

Svatí vyznavači a všichni hierarchové, kteří jste se v pokušeních nespustili Boha, nýbrž jste s důvěrou vyznali našeho Pána Ježíše Krista a vyznali jeho víru před mnoha mučiteli a zhoubci, vysvoboďte nás ode všeho našeho zla, svatý Klimente, svatý Dionýsie Areopagito, svatý Řehoři Divotvůrce, Silvestře, Ambroži, Jeronýme, Martine, Ireneji, Cypriáne, Basile, Mikuláši, Jene Zlatoústý a všichni další svatí, kterých je bezpočet.

Svaté mučednice, které jste ve své slabosti silným utrpením přemohly pyšného draka mnohohlavého a mnohoocasého, jenž se domníval, že ve vás a ve všech hlavách a ocasech má svou sílu, ale vy jste je svými modlitbami uťali, zachraňte od něho také nás, vytrhněte nás, svatá prvomučednice Teklo, svatá Anastázie, ochránkyně před jedy a vysvoboditelko z pout, svaté Eufémie, Evženie, Barboro, Juliáno, Febronie, Agáto, Lucie, Cecílie, Felicito, Valburgo, Marino, Markéto a všechny ostatní svaté mučednice.

Naši svatí Otcové, kteří jste svými neustálými modlitbami, zpěvem žalmů a postem přemohli naše nepřátele, viditelné i neviditelné, a odhalivše jejich chabou sílu jste je zašlapali v prach a připočetli mezi nicotnosti, svými modlitbami vysvoboďte naši nemocnou zemi a národ od našich nepřátel a uchraňte nás ode všech, svatý Antoníne, první poustevníku, svatý Pavle Eremito, svatý Eufémie, Sávo Osvícený, otče Hilarione a Theodosie daný Bohem, Symeóne Sloupovníku, Benedikte Požehnaný, Efréme slavný, se všemi svatými a ctihodnými otci a všemi dalšími, kterých je bezpočet.

Svatý Jene Předchůdce a Křtiteli, dvojnásobný proroku, ty jsi největší ze všech, kdo se narodili z ženy, tobě byla Bohem dána milost přimlouvat se za všechny, přimluv se také za naši zemi a náš národ a uchraň nás před vlivy satanismu od všeho zla.

Všechny svaté nebeské netělesné síly, svatí andělé a archandělé, knížectva, mocnosti, síly a panstva, serafové i cherubové i trůnové, všude nás zastřete svými svatými plamennými křídly a ochraňte od Satanaela a Belzebuba, který byl pro svou pýchu od vás svržen, ať se k městu Brno ani k naší zemi nepřiblíží zejména pak ve dnech 26. a 27.6 2015.

Svatá Maria, Bohorodičko a Paní, z tebe se pro naše vykoupení ráčil svým tělem narodit mezi lidi Ježíš Kristus, syn Boha živého, vysvoboď náš národ a naši zemi z toho našeho nebezpečí, a chraň nás zejména ve dnech 26. a 27.6.2015 před našimi duchovními nepřáteli, služebníky zla, svým ochranným štítem a svou přímluvou u tvého Syna Ježíše Krista, našeho Boha, jehož poslouchají a před nímž se třesou všichni viditelní i neviditelní a před něhož předstupují jak ti, kdo se mu protiví, tak ti, kdo se mu neprotiví. Neboť jemu patří sláva i chvála s Otcem i svatým Duchem, vždycky, i nyní i ustavičně na věky.

Amen.
One more comment from Samson1
Samson1
"Po všechny dny svého života měj na paměti Boha a varuj se, abys nikdy nesvolil ke hříchu a nezanedbal přikázání Hospodina, našeho Boha..." (Tob. 4, 6)
Odpuštění hříchů, dar víry , naděje a lásky a milost setrvání v dobrém dej Pane.Amen

— Co člověka znesvěcuje

14 Když znovu svolal zástup, řekl jim: „Slyšte mě všichni a rozumějte:

15 Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale …More
"Po všechny dny svého života měj na paměti Boha a varuj se, abys nikdy nesvolil ke hříchu a nezanedbal přikázání Hospodina, našeho Boha..." (Tob. 4, 6)
Odpuštění hříchů, dar víry , naděje a lásky a milost setrvání v dobrém dej Pane.Amen

— Co člověka znesvěcuje

14 Když znovu svolal zástup, řekl jim: „Slyšte mě všichni a rozumějte:

15 Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.

16 Kdo má uši k slyšení, slyš!“

17 Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství.

18 Řekl jim: „Tak i vy jste nechápaví? Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit,

19 poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje?“ Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté.

20 A řekl: „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje.

21 Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy,

22 cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.

23 Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“
Ostrik
Samsone, protože doposud nevidím z tvé strany dobrou vůli, blokuji tvůj nick a neodblokuji ho dříve, dokud neobnovíš můj komentář. Nemohu se jinak bránit tvým nenávistným manipulacím, když přisuzuješ veřejně mému komentáři jiný obsah, než ten skutečný. Modlím se za tebe, abys našel odvahu k pravdě. 🤗
Ostrik
Samsone, žádám tě, abys odblokoval můj komentář. Nelíbí se mi, že můj smazaný komentář zneužíváš pro své manipulace. 🤗
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Samsone odblokuj můj komentář, aby všichni viděli, že jsem nepsal nic zlého, jak se snažíš tvrdit. Je tam pouze: Bez komentáře, jako reakce na tvé sprostoty. 🤗
Ostrik
Bez komentáře. 🙄
Samson1
Ono se tak dlouho chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Ostrik s tvé lásky by se jeden po....