ľubica
nadpis by mal byt skor ekumenicky dialog v praxi!