2 pages
Krisk
2708

Modlitwa papieża Piusa VII

Drogocenna Krwi Jezusa!
jadwiska
Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa
W pełnej świadomości mojej nicości a zarazem Twojej o Miłosierny Zbawicielu wielkości upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów Łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś, a szczególnie, że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia.
W obecności mojej ukochanej Matki Maryi…
More
Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa
W pełnej świadomości mojej nicości a zarazem Twojej o Miłosierny Zbawicielu wielkości upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów Łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś, a szczególnie, że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia.
W obecności mojej ukochanej Matki Maryi, mojego Anioła Stróża, moich Świętych Patronów, całego Dworu Niebieskiego poświęcam się o Najukochańszy Jezu, z całą szczerością serca, jak najdobrowolniej, Twej Najdroższej Krwi, przez którą Ty cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i od piekła.
Ja.......przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej Łaski, z całych moich sił i według mych możliwości, budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia, tak, aby Twa Krew, tak bardzo godna adoracji, od wszystkich była uczczcona i uwielbiona- W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i znieważenia, które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego Zbawienia zadają. O! Gdyby można było moje własne grzechy,moją oziębłość i wszystkie moje zniewagi, którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem, unicestwoć! Patrz, o najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci też miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci, Twej Najdroższej Krwi przynieśli. Proszę Cię, zechciej nie myśleć więcej o mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości, a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć.
Pokrop o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie jak rówinież wszystkich ludzi, abyśmy Cię o Ukrzyżowana,Miłości Zbawiciela, od zaraz, całym sercem miłowli i cenę naszego Odkupienia po wszystkie czasy jak najgodniej czcić mogli. Amen.

Pragne,abyście ze Mną zbawili świat.
15 X 1979 r.
Pragne,abyście ze Mną zbawili świat.Oto daję wam udział w odkupieniu ciężkich win,jakimi ludzkość grzeszyła wobec Miłości.Im gorsze,im straszniejsze będą dziać się sprawy,tym bardziej skupiajcie się przy Mnie.Bom Ja jest jedynym ratunkiem dla świata,waszą ostoją,tarczą i przetrwaniem.

Ja jestem Miłosierdziem,Przebaczeniem i zmiłowaniem!Kto przy Mnie stoi,przebacza w imię Moje-katom swoim niesie ratunek.Dla Miłości Mojej ulitujcie się,dzieci,nad wrogami waszymi.Proście za nimi,a w potrzebie okażcie litość,której oni nad wami nie mieli.W ten sposób zbawicie braci swoich i sprowadzicie na ziemię łaskę Ojca Niebieskiego("Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie.Przeciwnie zas,błogosławcie.Do tego bowiem jesteście powołani,abyście odziedziczyli błogosławieństwo."P 3,9)
jadwiska
O Krwi Najdroższa,o Krwi odkupienia,-napoju życia z Nieba dla nas dany!-O zdroju Łaski,o ceno zbawienia,-Ty grzechowe leczysz rany!
Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,-abyś nas wszystkich życiem napawała,-abyś dla świata,Krwi Boska,Prześwięta,-Miłosierdzie wybłagała.
O Krwi Najdroższa,przez Serce przeczyste,-gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi,-cześć Tobie niesiem,dzięki wiekuiste-z Aniołami …
More
O Krwi Najdroższa,o Krwi odkupienia,-napoju życia z Nieba dla nas dany!-O zdroju Łaski,o ceno zbawienia,-Ty grzechowe leczysz rany!
Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,-abyś nas wszystkich życiem napawała,-abyś dla świata,Krwi Boska,Prześwięta,-Miłosierdzie wybłagała.
O Krwi Najdroższa,przez Serce przeczyste,-gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi,-cześć Tobie niesiem,dzięki wiekuiste-z Aniołami ze Świętymi.