pch24.pl

Wstąpienie do Niebios - PCh24.pl

Pobyt Chrystusa na ziemi w ciele chwalebnym nie mógł trwać długo. Niezbędny, aby przekonać uczniów o rzeczywistości Zmartwychwstania i aby im …
woj_tek shares this
166
Matricaria
"Do grupy duchownych wyrobników zaliczamy ogromną większość polskiego duchowieństwa, co wyszedłszy z włościan litewskich lub zagonowej szlachty podlaskiej,przybywali do seminariów,zaledwie umiejąc czytać i pisać ,a poduczywszy sie tam przez lat kilka lada jakiej łaciny i odbywszy kurs teologii,nie przewyższający dobrego katechizmu,przyjmowali kapłańskie święcenia,spiesząc wnet wrócić znowu do …More
"Do grupy duchownych wyrobników zaliczamy ogromną większość polskiego duchowieństwa, co wyszedłszy z włościan litewskich lub zagonowej szlachty podlaskiej,przybywali do seminariów,zaledwie umiejąc czytać i pisać ,a poduczywszy sie tam przez lat kilka lada jakiej łaciny i odbywszy kurs teologii,nie przewyższający dobrego katechizmu,przyjmowali kapłańskie święcenia,spiesząc wnet wrócić znowu do skromnej ludowej sfery,co ich wychowała,gdzie też przepędzali najczęściej całe swe kaplańskie życie.Zaczerpnąwszy z łona pobożnego ludu gorącą wiarę i szczere do Stolicy Apostolskiej przywiązanie,zachowywali oni te zasadnicze cnoty i w życiu kapłańskim,a nie wdając się w szerokie rozprawy,wierzyli i żyli po katolicku,dosiegając niekiedy wysokich szczebli chrześcijańskiej doskonałości,a bardzo rzadko dając z siebie zgorszenie.Tej to zwłaszcza potężnej falandze prostaczków zawdzięcza nasz naród,że dotąd pozostał szczerze katolickim, i o to jego hartowne sumienie rozbijają się głównie wszystkie ciosy wymierzone przeciwko wierze naszego ludu.Argumenta ich ąa proste i nieliczne,ale poczerpnięte w głebokiej wierze i w zdrowym rozsądku ludowym i przeto trafiają łatwo do przekonania mas."
Matricaria
Obóz księży patriotów: "Czuli oni ,że katolicyzm jest najgłówniejszą przeszkodą do naszego wynarodowienia, ale zamiast widzieć w nim jedynie zbawiający pierwiastek,co narodowi wiekuisty zapewnia żywot ,oni widzieli w nim po prostu węgielny kamień polskiej narodowości , z wywróceniem którego runęłoby całe budowanie.Nie powiem, aby ci księża nie mieli wiary lub kapłańskiej gorliwości,wielu z nich …More
Obóz księży patriotów: "Czuli oni ,że katolicyzm jest najgłówniejszą przeszkodą do naszego wynarodowienia, ale zamiast widzieć w nim jedynie zbawiający pierwiastek,co narodowi wiekuisty zapewnia żywot ,oni widzieli w nim po prostu węgielny kamień polskiej narodowości , z wywróceniem którego runęłoby całe budowanie.Nie powiem, aby ci księża nie mieli wiary lub kapłańskiej gorliwości,wielu z nich owszem przykładnymi byli kapłanami, ale ową Bożą rozczynę okwaszał zawsze ziemski pierwiastek opartego na nienawiści patriotyzmu,który nie pozwalał im nigdy wynieść sie na wyżyny prawdziwie chrześcijańskiej miłości.Służąc przede wszystkim krajowi,a nie Kościołowi,mniej oglądali się na rady i ostrzeżenia udzielane z Rzymu,niż na głos opinii publicznej w kraju,a ta chęć popularności popychała ich nieraz na bezdroża."
One more comment from Matricaria
Matricaria
Abp Zygmunt Szczęsny Feliński w jednoznaczny sposób opisał współczesne mu duchowieństwo i ten opis nic nie stracił aktualności."Ogromna wiekszość sług ołtarza dzieliła sie na trzy wydatniejsze grupy:karierowiczów,patriotów i niższy duchowny proletariat."
Karierowicze - "Bezwarunkowi poplecznicy rządu,co tak cęetnie powtarzali: "Wszelka władza pochodzi od Boga",nie byli ani dość prości,ani dość …More
Abp Zygmunt Szczęsny Feliński w jednoznaczny sposób opisał współczesne mu duchowieństwo i ten opis nic nie stracił aktualności."Ogromna wiekszość sług ołtarza dzieliła sie na trzy wydatniejsze grupy:karierowiczów,patriotów i niższy duchowny proletariat."
Karierowicze - "Bezwarunkowi poplecznicy rządu,co tak cęetnie powtarzali: "Wszelka władza pochodzi od Boga",nie byli ani dość prości,ani dość ciemni,by nie pamietać że w tejże Ewangelii powiedziane jest także ,iż trzeba słuchać Boga raczej niż ludzi.Lecz bezwarunkowe posłuszeństwo rządowi,na nic ich nie narażając zapewniało owszem ogromne materialne korzyści,podczas gdy najlżejsze przypomnienie władzy jej obowiązków wobec Boga,a nawet bierny,chociażby najpokorniejszy opór rozkazom rządu,sprzeciwiającym się sumieniu,prowadził niezwłoczną utratę posady,a niekiedy więzienie i Sybir.
Cóż chcecie - mawiali oni po spełnieniu każdej niegodziwości - głową muru nie przebijesz,gdybym miał sto tysięcy bagnetów to bym się oparł,ale kiedy ich nie mam,to lepiej coś poświęcić by ocalić resztę,niż wszystko na szwank wystawić"