Filofej
Ježiš bol vynikajúci stratég a zároveň dokázal svoj plán šírenia Božieho kráľovstva realizovať za minimálne náklady a s výborným výsledkom. Skôr, ako prišiel osobne kázať On, rozsievač,tak už mu učeníci "pripravili pôdu" pre zrno evanjelia.Pritom títo učeníci vyšli bez akýchkoľvek materiálnych prostriedkov, "iba" s mocou uzdravovania na tele i duchu. To im zabezpečilo, aby ich ľudia prijali a …More
Ježiš bol vynikajúci stratég a zároveň dokázal svoj plán šírenia Božieho kráľovstva realizovať za minimálne náklady a s výborným výsledkom. Skôr, ako prišiel osobne kázať On, rozsievač,tak už mu učeníci "pripravili pôdu" pre zrno evanjelia.Pritom títo učeníci vyšli bez akýchkoľvek materiálnych prostriedkov, "iba" s mocou uzdravovania na tele i duchu. To im zabezpečilo, aby ich ľudia prijali a vypočuli. Potom prišiel Ten, v ktorého mene tieto zázraky konali a mohol "siať" Božie Slovo. A medzitým na ďalších miestach už iné dvojice učeníkov pripravovali "pôdu".
V tej istej kapitole 10,sa ďalej píše, že treba prosiť Pána žatvy, aby poslal ďalších robotníkov, pretože žatva je veľká.
Lepší plán, stratégiu a metódu evanjelizácie ako Ježiš nikto nevymyslel. Ibaže na jej uskutočnenie nie sú treba peniaze ale VIERA, že Ježiš koná dnes rovnako, ako to robil pred 2000 rokmi. A ako?Nenechal nás ako siroty,ale zaslal nám Ducha Svätého, ktorý príde keď Ho budeme prosiť ako učeníci.
Filofej
Na šírenie Božieho kráľovstva nepoužil Ježiš iba 12 apoštolov,ale ešte pred svojím ukrižovaním a zmŕtvychvstaním posielal do žatvy iných 72 učeníkov, aby pripravovali ľudí na prijatie Ježišovho evanjelia. Posielal ich s mocou uzdravovať a zlých duchov vyháňať aby v prejavoch Moci z neba upevnili vo viere tých, čo prijímali Ježiša. Posielal ich po dvoch, aby ich svedectvo bolo silnejšie a …More
Na šírenie Božieho kráľovstva nepoužil Ježiš iba 12 apoštolov,ale ešte pred svojím ukrižovaním a zmŕtvychvstaním posielal do žatvy iných 72 učeníkov, aby pripravovali ľudí na prijatie Ježišovho evanjelia. Posielal ich s mocou uzdravovať a zlých duchov vyháňať aby v prejavoch Moci z neba upevnili vo viere tých, čo prijímali Ježiša. Posielal ich po dvoch, aby ich svedectvo bolo silnejšie a posielal ich bez prostriedkov, aby boli vydaní iba do Božej vôle.