01:33
Otec Eirene
7829

JUDr. Lucia Žužová - PRO-LIFE kandidátka do Európskeho parlamentu

Lucia je hlavnou iniciatorkou protipotratového zákona predloženého v parlamente stranou ĽS Naše Slovensko. Toto video je aj na youtube: www.youtube.com/watchMore
Lucia je hlavnou iniciatorkou protipotratového zákona predloženého v parlamente stranou ĽS Naše Slovensko.
Toto video je aj na youtube:
www.youtube.com/watch
Kallistratos
Žalm 86

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, vždyť jsem ubohý a chudý. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, pomoz svému služebníku, který v Tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k Tobě volám. Obvesel život svého služebníka,
neboť k Tobě, Pane, pozvedám svou duši. Tys totiž, Pane, dobrý a schovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
Vyslyš, Hospo…More
Žalm 86

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, vždyť jsem ubohý a chudý. Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, pomoz svému služebníku, který v Tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k Tobě volám. Obvesel život svého služebníka,
neboť k Tobě, Pane, pozvedám svou duši. Tys totiž, Pane, dobrý a schovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, všimni si hlasu mé snažné prosby. V den svého soužení k Tobě volám, Ty mě přec vyslyšíš!
Nikdo mezi bohy se Ti nevyrovná, Pane, nic se nepodobá tvým skutkům. Všechny národy, keteré jsi učinil, přijdou, budou se Ti klanět, Pane, a velebit tvé jméno. Protože tys veliký a činíš divy, Ty jediný jsi Bůh. Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě,
veď mé srdce, aby se bálo tvého jména. Chci Tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem a věčně velebit tvé jméno.
Neboť veliká byla ke mě tvá láska a z hlubin podsvětí jsi vytrhl mou duši. Bože, povstali proti mě zpupní lidé a tlupa násilníků mi ukládá o život, neberou na Tebe ohled. Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, váhavý k hněvu, srvchovaně laskavý a věrný. Obrať se ke mě
a smiluj se nade mnou, uděl sílu svému služebníku a zachraň syna své služebnice. Dej mi znamení své přízně, ať ho vidí, kdo mě nenávidí, a zahanbí se, že Ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.
Johanka2
Ďakujeme Vám,otec Eirene!

www.verim.sk/biskup-evans-co…
Johanka2
One more comment from Johanka2
Johanka2
www.euportal.cz/Articles/21020-krvavy-uc…

Krvavý účet: Čtvrt miliardy trpících a pronásledovaných křesťanů. 100 tisíc křesťanů ročně zavražděno pro svou víru. Muslimové jsou hýčkáni. Časovaná bomba pro Evropu? 200 kostelů ročně ničeno u sousedů

JIŘÍ KOBZA a Tomáš Doležal poukazují na současnou do nebe volající nespravedlnost vůči křesťanským komunitám po celém světě a vzpomínají také na Kosovo,…More
www.euportal.cz/Articles/21020-krvavy-uc…

Krvavý účet: Čtvrt miliardy trpících a pronásledovaných křesťanů. 100 tisíc křesťanů ročně zavražděno pro svou víru. Muslimové jsou hýčkáni. Časovaná bomba pro Evropu? 200 kostelů ročně ničeno u sousedů

JIŘÍ KOBZA a Tomáš Doležal poukazují na současnou do nebe volající nespravedlnost vůči křesťanským komunitám po celém světě a vzpomínají také na Kosovo, černočerné svědomí Západu
V souvislosti s nedávným útokem osamělého střelce v novozélandském Christchurch, ale i v jiných komentářích, které se týkají například kritiky nelegální migrace do Evropy, se začíná objevovat a akcentovat téma údajné antiislámské nenávisti, která je nábožensky motivovaná – a která by neměla mít v demokratické společnosti místo. Je zajímavé a signifikantní, že tyto úvahy se objevují pouze ve vztahu k muslimské komunitě. Je tomu tedy tak, že v současném světě jsou terčem a cílem nenávisti nejrůznějšího typu na náboženském základě pouze muslimové?

Podívejme se na tuto záležitost poněkud podrobněji.
Kde je nejhůře
Johanka2
Priatelia,prosím,podpíšte a rozširujte túto petíciu.

preklad textu..
Po zavraždení kresťanov na Srí Lanke počas veľkonočnej nedeľe, žiadame touto petíciou generálneho tajomníka OSN, Antonio Guterresa, aby vyzval medzinárodné spoločenstvo spojiť sa proti anti-kresťanskej nenávisti", rovnako ako to urobil pre moslimov po útokoch na Novom Zélande.

Táto petícia žiada šéfa OSN pomenovať tieto a podo…More
Priatelia,prosím,podpíšte a rozširujte túto petíciu.

preklad textu..
Po zavraždení kresťanov na Srí Lanke počas veľkonočnej nedeľe, žiadame touto petíciou generálneho tajomníka OSN, Antonio Guterresa, aby vyzval medzinárodné spoločenstvo spojiť sa proti anti-kresťanskej nenávisti", rovnako ako to urobil pre moslimov po útokoch na Novom Zélande.

Táto petícia žiada šéfa OSN pomenovať tieto a podobné útoky protikresťanskou nenávisťou.
petícia TU:


lifepetitions.com/petition/after-sri-lanka…
Ružena
Od kedy prebral starostlivosť o katolíkov šéf OSN?
Johanka2
Tak,ako sú chránení moslimovia,môžu byť chránení aj kresťania.
Kresťania sú občania svojej krajiny,ktorá im má na základe medzinárodného práva zabezpečiť bezpečnosť.
Iste,BOH sa o kresťanov postará.
ON,OTEC,nám dal aj rozum a slobodnú vôľu.Prečo by sme nevyužili tieto JEHO dary?