pokorny
Mária, Pani vznešená,
ty slávou tôniš žiaru hviezd;
toho, čo teba utvoril,
na svojej hrudi živiť smieš.

Čo Eva, žiaľ, raz stratila,
Dieťaťom svojím vraciaš nám,
otváraš cestu plačúcim,
vedieš nás k svätým výšinám.

Žiarivá brána kráľovská,
cez ktorú prešiel veľký Kráľ;
národy sveta, jasajte,
že z Panny Život zavítal.

Otca i Ducha aj Syna
tvojho nech všetko pochváli,
že ťa tri božské osoby
do …
More
Mária, Pani vznešená,
ty slávou tôniš žiaru hviezd;
toho, čo teba utvoril,
na svojej hrudi živiť smieš.

Čo Eva, žiaľ, raz stratila,
Dieťaťom svojím vraciaš nám,
otváraš cestu plačúcim,
vedieš nás k svätým výšinám.

Žiarivá brána kráľovská,
cez ktorú prešiel veľký Kráľ;
národy sveta, jasajte,
že z Panny Život zavítal.

Otca i Ducha aj Syna
tvojho nech všetko pochváli,
že ťa tri božské osoby
do rúcha slávy odiali. Amen.
pokorny
Láska k blížnemu sa prejavuje naj tým, že chránime jeho život pred zavlečením nebezpečnej choroby.
3 more comments from pokorny
pokorny
K dnešnému protestu - pre uvedomenie si vážnosti situácie:

Podľa Trestného práva SR:, paragrafu 163 trestného zákona:
Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia nebezpečnej nákazlivé ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.

Odňatím slobody na štyri až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin za krízovej situácie.
pokorny
Už vyšlo slnko, znovu sa
modlitba k Bohu povznáša,
by cez deň od nás odvracal
všetko, čo škodu prináša.

Kroť, Pane, naše jazyky,
aby sme vyhli nesvárom,
a stráž nám pohľad, aby sa
nekŕmil hriešnym rozmarom.

Chráň v hĺbke srdca čistotu,
dbaj, nech sa v ňom hnev nevzpení,
nech pýchu tela potláča
striedmosť v pití a v jedení,

aby po slnka odchode
a pri nástupe súmraku
mohli ti srdcia bez škvr…More
Už vyšlo slnko, znovu sa
modlitba k Bohu povznáša,
by cez deň od nás odvracal
všetko, čo škodu prináša.

Kroť, Pane, naše jazyky,
aby sme vyhli nesvárom,
a stráž nám pohľad, aby sa
nekŕmil hriešnym rozmarom.

Chráň v hĺbke srdca čistotu,
dbaj, nech sa v ňom hnev nevzpení,
nech pýchu tela potláča
striedmosť v pití a v jedení,

aby po slnka odchode
a pri nástupe súmraku
mohli ti srdcia bez škvrny
zaspievať pieseň povďaku.

Milosrdnému Otcovi,
Synovi, ktorý spasil svet,
aj Duchu Tešiteľovi
buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
pokorny
Boh nás miluje. Dal nám možnosť byť lepšími. Prejaviť svoju lásku k blížnemu. Konať skutky milosrdenstva. Spoločne sa usilovať o ukončenie nášho trápenie s vírusom.

A my? Búrime sa, organizujeme protesty, spochybňujeme všetko, namiesto toho, aby sme priložili ruku k dielu, trháme ho na kusy, ako keby sme boli v stredoveku. Peťko Skala, vďaka, že ma blokuješ, asi by môj komentár bol príkrejší.
pokorny
Boj o duše je bojom o lásku. O lásku v našich srdciach. Je bojom o to dobro, ktoré náš dobrotivý Boh Otec do nás vložil.

Je to zvláštny čas, keď pomôcť sebe môžeme tým, že pomáhame druhým. Keď ochrániť seba môžeme tým, že chránime druhých.

Je to čas, keď musíme vyjsť zo seba a ísť v ústrety druhým. V modlitbe, v našej láske, s modlitbou, s našou láskou a spolu s Láskou tou najväčšou a …More
Boj o duše je bojom o lásku. O lásku v našich srdciach. Je bojom o to dobro, ktoré náš dobrotivý Boh Otec do nás vložil.

Je to zvláštny čas, keď pomôcť sebe môžeme tým, že pomáhame druhým. Keď ochrániť seba môžeme tým, že chránime druhých.

Je to čas, keď musíme vyjsť zo seba a ísť v ústrety druhým. V modlitbe, v našej láske, s modlitbou, s našou láskou a spolu s Láskou tou najväčšou a najkrajšou, najmocnejšou.

Len vyjsť zo seba a myslieť na druhých. Na ľudí okolo seba. Ako ich môžem ochrániť? Či niečo nepotrebujú? Či im netreba niečo priniesť? Teplý čaj, polievku?

Myslieť na to v každom okamihu, že okolo mňa sú aj slabší ľudia. Že ja možno ani nezbadám, že mi niečo je, ale ich to môže zložiť úplne. Je to milostiplný čas, čas plný milosti a lásky.

Pán Boh nás stvoril tak zázračne, že nás dokáže uzdraviť. Nielen na duši, ale aj na tele. Ak ho necháme, aby vstúpil do nášho srdca, on si so všetkým poradí.

Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju lásku, za Tvoju milosť, za všetky Tvoje dary. Za dar života a dar každého nového dňa. Za dar úsmevu v očiach ľudí, za dar lásky v ich srdciach. Ďakujeme, že si nás stvoril tak zázračne.
apredsasatoci
Na čo je človeku láska, keď v mene tolerancie klame?!
Pravda Oslobodzuje!
Blahoslaveni milujúci Pravdu!
pokorny
Na čo je človeku láska?
Prečo Pán Boh z lásky poslal na našu zem svojho Syna, aby nás zachránil?
Prečo sa Pán Ježiš nechal z lásky k nám ukrižovať?
Prečo nám odpustil?
Prečo nás je stále ochotný prijať?
Prečo nám poslal Ducha Svätého?
Prečo sa toľkí ľudia obetovali pre Pána Ježiša?
Prečo bez lásky nemôžeme žiť?
Prečo je túžba po láske tou najväčšou túžbou?
Niekde hlboko ukrytá vo vnútri srdca.
More
Na čo je človeku láska?
Prečo Pán Boh z lásky poslal na našu zem svojho Syna, aby nás zachránil?
Prečo sa Pán Ježiš nechal z lásky k nám ukrižovať?
Prečo nám odpustil?
Prečo nás je stále ochotný prijať?
Prečo nám poslal Ducha Svätého?
Prečo sa toľkí ľudia obetovali pre Pána Ježiša?
Prečo bez lásky nemôžeme žiť?
Prečo je túžba po láske tou najväčšou túžbou?
Niekde hlboko ukrytá vo vnútri srdca.
Pretože Pán Boh nás stvoril s láskou, skrze lásku a v láske. Pretože On je Láskou samou. Je ukrytý v našom srdci a my sme v ňom. Je tou Láskou, ktorá sa pre nás obetovala. Poslal nám Ježiška. Sám prišiel na našu zem ako človek a od nás chce, aby sme sa navzájom milovali, tak ako on miluje nás, aby sme sa jeden pre druhého obetovali, tak ako sa on obetoval pre nás, aby sme jeden druhému odpúšťali, tak, ako on odpustil nám. Aby sme prinášali pokoj a v radosti spolu s ním prežívali náš život. Aby sme mu dôverovali.
pokorny
Požehnanú nedeľu Krista Kráľa Vám všetkým prajem. :)
apredsasatoci
Vytrhujes slová z kontextu!
pokorny
Je mi to ľúto, ale otec Čajka, tak ako mnohí ďalší ľudia zomrel v dôsledku ochorenia COViD19. Prosil nás o modlitby, keď išiel do nemocnice. Coburg to tu zdieľal, aj ostatní sa pridali. Nech odpočíva v pokoji v Ježišovom náručí.

Vírus SARS CoV2 vstupuje do buniek cez ACE2 receptory a v bunkách sa namnoží. Tie receptory máme všetci, deti ich majú najmenej, čím sme starší, tým ich máme viac ( ich …More
Je mi to ľúto, ale otec Čajka, tak ako mnohí ďalší ľudia zomrel v dôsledku ochorenia COViD19. Prosil nás o modlitby, keď išiel do nemocnice. Coburg to tu zdieľal, aj ostatní sa pridali. Nech odpočíva v pokoji v Ježišovom náručí.

Vírus SARS CoV2 vstupuje do buniek cez ACE2 receptory a v bunkách sa namnoží. Tie receptory máme všetci, deti ich majú najmenej, čím sme starší, tým ich máme viac ( ich počet súvisí aj s inými okolnosťami, nie len s vekom, napr. genetika). Po namnožení napadá okolité bunky, v ktorých sa opäť množí. V priebehu krátkeho času napadne veľmi veľa buniek. Keď sa z tých buniek uvoľní, bunky sú celkom zničené. Pokiaľ mu nedáme šancu šíriť sa ďalej, sme pre neho konečnou stanicou. Potom už záleží od dávky vírusu, načasovania (jeho infekčnosti) a odpovede nášho imunitného systému. A ten niekedy reaguje prehnane. V priebehu 2 až 6 týždňov buď vyhrá človek, alebo vírus. Ak by sa nemal ako dostať na iného človeka, končí. Ak sa mu podarí dostať sa na iného človeka, jeho životný cyklus začne znova, v ďalšom človeku. Nevie sa namnožiť mimo ľudí ( ešte v ziieratách), potrebuje NÁS, aby sa šíril. Prosím, nedajme mu šancu.
apredsasatoci
To je iba tvoje zbožné prianie. O. Čajka nezomrel na kovid. O. Čajka zomrel na zápal pľúc, ktorú mu lekári liečili cez telefón. Prečo? Práve preto, lebo nemal kovid. S kovidom človeka hospitalizuju. Bez, nemáš nárok!
pokorny
Pekný a požehnaný deň Vám všetkým prajem.
One more comment from pokorny
pokorny
Zaznela tu myšlienka, že keby všetci pochopili, že to nič nie je, bolo by po pandémii. Je zaujímavé, že sme to všetci tak chápali. Ešte vo februári. A úškrnom sme pozerali na Čínu, čo sa tam deje. Mysleli sme si, že nám sa to nemôže stať. Asi sme to zle pochopili. Keby sme to pochopili "správne", bolo by po pandémii. Zostali by iba tí, čo by prežili.
pokorny
Profesor Krčméry k protestným zhromaždeniam na pôde Ministerstvo vnútra SR:

"Chcem všetkých poprosiť, nezvyšujme mobilitu, nezvyšujme hustotu, necestujme. Odložme svoj nesúhlas, svoj hnev, aj keď môže byť zreteľahodný, myslime na to, že naše nemocnoce majú určitú kapacitu, že máme niekoľko stoviek zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú nakazení, že máme stále pribúdajúci počet ťažkých prípadov, …More
Profesor Krčméry k protestným zhromaždeniam na pôde Ministerstvo vnútra SR:

"Chcem všetkých poprosiť, nezvyšujme mobilitu, nezvyšujme hustotu, necestujme. Odložme svoj nesúhlas, svoj hnev, aj keď môže byť zreteľahodný, myslime na to, že naše nemocnoce majú určitú kapacitu, že máme niekoľko stoviek zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú nakazení, že máme stále pribúdajúci počet ťažkých prípadov, a že chceli by sme sa do Vianoc dožiť lepšej atmosféry. Všetkých chcem poprosiť, aby zapojili aj zdravý rozum a zmysel pre svoje zdravie a zmysel pre zdravie svojich najbližších."
apredsasatoci
Ovocie Krčméryho je viac než zrejme. Vie sa komu slúži tento človek a prečo to robí!
Takže, neklam!
4 more comments from pokorny
pokorny
Odporcovia rúšok a obmedzení, je mi veľmi ľúto, že nechápete. Že vaše srdcia sú tak tvrdé a nemyslia na druhých. Neuvedomujú si, že bojujú za slobodu šíriť nákazlivú chorobu. Boh vám odpusť.
pokorny
Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť
pokorny
Krásny a požehnaný deň Vám všetkým prajem. Nech Vás dnes Pán Ježiš prijímaný v Eucharistii naplní radosťou a láskou.
pokorny
Feicita pred 5 hodinami: "Uverila som slovám,ktoré nie sú zverejnené a ktoré obdržala Bohu známa duša a tie znejú: Never Kotlebovi,....Volit K.nie je dobrá voľba" , vďaka 🤗
pokorny
Pre Zedada:
Kto si bez viny, hoď do nej kameňom. :)
Evidentne sa mnoho ľudí tak cíti, bez viny...

Nečítate do konca: "Treba povedať, že to, čo je súčasťou praktického rozlišovania vzhľadom na konkrétnu
situáciu, nemôže byť pozdvihnuté na úroveň normy"
Takže desatoro je v bezpečí. :)
±φdeiΠš2s
vdaka
pokorny
Jediné možné zhromaždenie za socializmu bolo prvomájové. A toto vyzerá úplne rovnako :)
One more comment from pokorny
pokorny
Ďakujeme Ti, Nebeský Otče, za nášho pápeža Františka.

www.youtube.com/watch
pokorny
Každý má šancu, aj pohania dostali prisľúbenie, a len Pán Boh vie, koho duša sa do neba naozaj dostane. Ale ten, kto súdi druhých, sám sa už odsúdil.
BernadettaJaMalinka
Pohania dostali prisľúbené, že keď im bude hľadané evanjelium a oni uveria v Krista, budú rovnako spaseni ako židia ktorí mesiáša Krista príjmu!! To bol boží plán dovtedy Židom skrytý a Pavol aj Peter na toto ukazujú. V žiadnom prípade nemôže poháňa bez viery prísť do neba!!

Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luharom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal …More
Pohania dostali prisľúbené, že keď im bude hľadané evanjelium a oni uveria v Krista, budú rovnako spaseni ako židia ktorí mesiáša Krista príjmu!! To bol boží plán dovtedy Židom skrytý a Pavol aj Peter na toto ukazujú. V žiadnom prípade nemôže poháňa bez viery prísť do neba!!

Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luharom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi. A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v Jeho Synovi.

Kto má Syna, má život, kto nemá syna, nemá Boží život. /1Jn 5,10-12/
BernadettaJaMalinka
.. keď im bude hlasane evanjelium.. pohan bez viery, nemôže byť spasený!!
apredsasatoci
Pohan sa musí dať pokrstit a činiť pokanie! V Skutkoch tvrdí sv. Peter. Vtedy sa z pohana stáva kresťan. Ak pokračuje vo svojej modlosluzba, obetuje napr. pachamame, v očiach krestana ostáva naďalej pohanom, modlosluzobnikom.
Pán Ježiš povedal: A vy neviete, že keď obetujete, obetujete démonom?
pokorny
.... pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium.
apredsasatoci
Klameš!
pokorny
List Efezanom − Ef 3, 2-3a. 5-6

Teraz sa zjavilo, že pohania sú spoludedičmi prisľúbenia

Bratia, počuli ste o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi …More
List Efezanom − Ef 3, 2-3a. 5-6

Teraz sa zjavilo, že pohania sú spoludedičmi prisľúbenia

Bratia, počuli ste o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium.
BernadettaJaMalinka
Nečítas to tam? Keď si tak pokorný? ...v Kristovi Ježišovi.. a skrze evanjelium!

Kto nezachováva prikázania, nieje v Kristovi!

V Kristovi majú aj pohania, nielen židia, možnosť uveriť a robiť pokanie na odpustenie hriechov, a tak prísť do neba. Ale nie si ďalej zostať pohanom a tváriť sa že ide do neba!!!
Vráť sa od tých tvojich bludov, pokorny, k apoštolskej nauke katolíckej cirkvi..
Lebo si …More
Nečítas to tam? Keď si tak pokorný? ...v Kristovi Ježišovi.. a skrze evanjelium!

Kto nezachováva prikázania, nieje v Kristovi!

V Kristovi majú aj pohania, nielen židia, možnosť uveriť a robiť pokanie na odpustenie hriechov, a tak prísť do neba. Ale nie si ďalej zostať pohanom a tváriť sa že ide do neba!!!
Vráť sa od tých tvojich bludov, pokorny, k apoštolskej nauke katolíckej cirkvi..
Lebo si až tak pyšný na svoju pokoru že protirečis Ježišovi!
pokorny
www.vaticannews.va/…/vianocny-prihov…

Cituje aj Benedikta XVI:

Zdôraznil to Benedikt XVI., keď pri vyhlásení Roka viery (2012) napísal:

«Zatiaľ čo v minulosti bolo možné považovať kultúrny kontext za jednoliaty a naďalej odkazujúci na obsahy viery a ňou inšpirované hodnoty, dnes sa vo veľkých oblastiach spoločnosti zdá, že z dôvodu hlbokej krízy viery, ktorá postihla mnohých ľudí, to už tak …
More
www.vaticannews.va/…/vianocny-prihov…

Cituje aj Benedikta XVI:

Zdôraznil to Benedikt XVI., keď pri vyhlásení Roka viery (2012) napísal:

«Zatiaľ čo v minulosti bolo možné považovať kultúrny kontext za jednoliaty a naďalej odkazujúci na obsahy viery a ňou inšpirované hodnoty, dnes sa vo veľkých oblastiach spoločnosti zdá, že z dôvodu hlbokej krízy viery, ktorá postihla mnohých ľudí, to už tak nie je»
(Apoštolský list motu proprio Porta fidei, 2)
3 more comments from pokorny
pokorny
Apredsatočka (pred 9 hodinami):
"Kľudne sa modlite za svojho pastiera, ktorý už má evidentne svojho Pána.
KDE IDE PASTIER, IDU ZA NIM JEHO OVCE. 😇 "
Vďaka, túto vec si napísala pekne: "Kľudne sa modlite za svojho pastiera, ktorý už má evidentne svojho Pána.
KDE IDE PASTIER, IDU ZA NIM JEHO OVCE. ", Teším sa, že ideme správnou cestou, pretože viac, ako odpovedať na každú hlúposť, vyvracať, …More
Apredsatočka (pred 9 hodinami):
"Kľudne sa modlite za svojho pastiera, ktorý už má evidentne svojho Pána.
KDE IDE PASTIER, IDU ZA NIM JEHO OVCE. 😇 "
Vďaka, túto vec si napísala pekne: "Kľudne sa modlite za svojho pastiera, ktorý už má evidentne svojho Pána.
KDE IDE PASTIER, IDU ZA NIM JEHO OVCE. ", Teším sa, že ideme správnou cestou, pretože viac, ako odpovedať na každú hlúposť, vyvracať, každé obvinenie, čo si kto vymyslí, je konať skutky milosrdenstva. Milovať blížnych, biednych, chudobných a slabých, tak ako nás to pápež František učí. :)
pokorny
Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen
pokorny
Spomeň si, svätá Panna Mária,
že nikdy nebolo počuť,
žeby bol niekto opustený,
kto sa utiekal pod tvoju ochranu,
teba prosil o pomoc a
žiadal o tvoje orodovanie.
Povzbudený touto dôverou
aj ja sa utiekam k tebe,
Matka, Panna panien,
k tebe prichádzam,
pred tebou stojím ako úbohý
a kajúci hriešnik.
Matka večného Slova,
neodmietni moje slová,
ale ma milostivo vypočuj a vyslyš.
Amen
pokorny
Kradnúť na posvätnom mieste, brať spravodlivosť do vlastných rúk, dovoliť si pod rúškom tmy vstúpiť do kostola a vziať odtiaľ to, čo tam dal niekto iný. Hodiť majetok iného človeka do rieky. To nie je hrdinstvo.
Zedad
pokorny
Kněžna Ludmila dala zničit všechny pohanské bůžky a dala udělat Palladium země české.
My se pohanským bůžkům a bohyním nemáme klanět.
Domnívám se, že jde spíš o statečnost, pokud někdo odstraní pohanské bohyně z místa, kde se máme klanět Bohu živému, který je Pánem nade vším.
pred 5 hodinami
pokorny
Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
apredsasatoci
Blahoslaveni milujúci PRAVDU!
pokorny
KRÁTKE ČÍTANIE

Ef 4, 29-32

Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si …More
KRÁTKE ČÍTANIE

Ef 4, 29-32

Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
4 more comments from pokorny
pokorny
Modlitba Pápeža Františka

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a …
More
Modlitba Pápeža Františka

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”

Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.

Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.

Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.


www.centrummilosrdenstva.sk/modlitba-papeza-frantiska/
pokorny
Nielen pápeža Františka, ale každý text treba čítať v kontexte. Nestačí vytiahnuť vetu a rozčuľovať sa nad ňou, že jej nerozumiem. Niektorí ľudia ani nechcú rozumieť, iba hľadajú vety, ktoré by mohli napadnúť.

Na láske je krásne to, že sa dáva. Prechádza cez generácie z človeka na človeka. Podobne je to aj s vierou. Pán Ježiš sa nezjavil naraz všetkým ľuďom na celom svete. Viera sa odovzdáva …More
Nielen pápeža Františka, ale každý text treba čítať v kontexte. Nestačí vytiahnuť vetu a rozčuľovať sa nad ňou, že jej nerozumiem. Niektorí ľudia ani nechcú rozumieť, iba hľadajú vety, ktoré by mohli napadnúť.

Na láske je krásne to, že sa dáva. Prechádza cez generácie z človeka na človeka. Podobne je to aj s vierou. Pán Ježiš sa nezjavil naraz všetkým ľuďom na celom svete. Viera sa odovzdáva osobne. Preto nebolo možné, aby všetci ľudia v jednom momente prijali kresťanstvo. Je jasné, že hľadali Boha, tak, ako vedeli, tak, ako ich to naučili ich predkovia.
pokorny
Skôr než príde nový deň, začne svitať. Tma sa pomaly rozplýva a prežiari ju slnko svojími lúčmi.
pokorny
Ak myslíš deň, tak je tam svitanie a súmrak. 🤗
Zedad
@Theodorá-Máriá a mažeš nepohodlné komentáře
Zedad
apredsasatoci
Farizeja, svojimi perami a jazykom vyznáva vieru v Boha, ale jeho srdce ho odmieta. Nikdy necíti Božiu prítomnosť, nikdy nevidí Božiu prozreteľnosť, nikdy nepozná zo skúsenosti, čo je Božia bázeň. Jeho srdce nemá miesto pre Boha a pre blížneho. Je celkom pozemský, telesný, úplne zotročený duchovným vášňam, ovládaný nimi a vedený ku každému možnému hriechu. Žije a dýcha výlučne pre svoju …More
Farizeja, svojimi perami a jazykom vyznáva vieru v Boha, ale jeho srdce ho odmieta. Nikdy necíti Božiu prítomnosť, nikdy nevidí Božiu prozreteľnosť, nikdy nepozná zo skúsenosti, čo je Božia bázeň. Jeho srdce nemá miesto pre Boha a pre blížneho. Je celkom pozemský, telesný, úplne zotročený duchovným vášňam, ovládaný nimi a vedený ku každému možnému hriechu. Žije a dýcha výlučne pre svoju sebalásku. Vo vnútri jeho duše stojí idol – jeho vlastné ego. Tomuto idolu je neprestajne prinášané kadidlo a obeti. Ako môže takáto duša spojiť službu presvätému Bohu so službou tomuto bláznivému idolu? Takáto duša je v hroznom klame, v strašnej temnote, v desivej otupenosti. Je to tmavá jaskyňa obývaná iba divými zvieratami a krutými lupičmi. Je to hrob, ozdobený zvonku pre telesné oči, tak ľahko oklamateľnými, ale vo vnútri naplnenými s kosťami, zápachom, červami, všetkým nečistým opovrhnutým Bohom.
pokorny
😇 Živ Bože Pápeža Františka
Peter(skala)
👌 👌 👌 😇 👍
pokorny
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie,
plný dôvery prichádzam k Tebe.
Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa.
Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, svoju dušu
a svoje schopnosti, radosť i úspech.
Všetko, čím som, čo mám a čo robím,
všetko nech je Tvojím majetkom a vlastníctvom.
Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť
Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou,
nad mojou …
More
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie,
plný dôvery prichádzam k Tebe.
Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa.
Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, svoju dušu
a svoje schopnosti, radosť i úspech.
Všetko, čím som, čo mám a čo robím,
všetko nech je Tvojím majetkom a vlastníctvom.
Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť
Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou,
nad mojou rodinou a nad všetkými,
ktorých mi chceš zveriť.
Stále chcem myslieť na to,
že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, sľubujem Ti,
že Ti budem zasväcovať obety
a snaženia každého dňa,
že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec
a oslavovať Tvoju pamiatku;
a tak uzmierovať Boha za všetky urážky
i Tebe spôsobené bolesti.
Matka, Tvoj som teraz i naveky.
Skrze Teba a s Tebou chcem
navždy celkom patriť Ježišovi.
Amen.

(modlitba.sk)
3 more comments from pokorny
pokorny
Po celom svete zaznievajú ozveny
veľkého sviatku apoštolov vznešených,
svätého Petra, Pavla, ktorých posvätil
sám Kristus svojou krvou a ich osvietil
a urobil ich kniežatami na zemi.

Oni sú svieže olivy dve pred Pánom,
sú svietnikmi, čo žiaria v svetle jasavom,

sú jak na nebi najjasnejšie hviezdy dve;

zbavujú hriechov tých, čo prosia úprimne
a brány neba otvárajú kresťanom.

Buď sláva Otcovi …
More
Po celom svete zaznievajú ozveny
veľkého sviatku apoštolov vznešených,
svätého Petra, Pavla, ktorých posvätil
sám Kristus svojou krvou a ich osvietil
a urobil ich kniežatami na zemi.

Oni sú svieže olivy dve pred Pánom,
sú svietnikmi, čo žiaria v svetle jasavom,

sú jak na nebi najjasnejšie hviezdy dve;

zbavujú hriechov tých, čo prosia úprimne
a brány neba otvárajú kresťanom.

Buď sláva Otcovi a chvála naveky,
aj tebe, Ježišu, oddaná poklona,
aj Duchu Svätému česť, pocta srdečná;
náš pozdrav spoločný, nebeskej Trojici,
v tom čase míňavom i v stálej večnosti. Amen.

(Breviár, dnes)
pokorny
Božské Srdce Ježišovo, vo svojej všemohúcnosti zmiluj sa nad nami úbohými hriešnikmi. Udeľ nám milosť, o ktorú ťa prosíme na príhovor Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie, tvojej a našej Matky. Amen.

Panna Mária, Matka Srdca Ježišovho, ty nádej beznádejných, oroduj za nás!


marianky.sk/modlitby-k-najs…
pokorny
Ďakujeme Ti Nebeský Otče, za Najsvätejšie Srdce nášho Pána Ježiša. Najsvätejšie Srdce Ježišovo oroduj za nás.

Ďakujeme Ti, Nebeský Otče, za nášho pápeža Františka.

www.youtube.com/watch
Zedad
@Theodorá-Máriá I dnes múžeme zemřít. Zastav se a zamysli se, kde je Hospodinovo. No a prâvě tam, ty nerozhoduješ.
Zedad
@Theodorá-Máriá zajeď na hlubinu
One more comment from Zedad
Zedad
@Victory exkomunikace je trest za hereze v rovinė lidské, a je to zákaz církevních ùkonů. Proč? No aby ten který má ùkony provádėt nepohoršoval lidí pro svė vlastní názory.
Pohoršením můžeme lidem uškodit do takové mįry, že nepřijmou spásu.
Exkomunikace pro mne neznamená to, že já nepřijmu spásu.
pokorny
Latinský neviem. Veľmi sa teším, že rozumiem jednotlivým modlitbám na našej svätej omši. Sú po slovensky. :) Napr. úvodná modlitba dnes ráno:

Pane a Bože náš,
daj nám tešiť sa stálemu zdraviu tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista tvojho Syna, ktorý je Boh, s tebou žije a …
More
Latinský neviem. Veľmi sa teším, že rozumiem jednotlivým modlitbám na našej svätej omši. Sú po slovensky. :) Napr. úvodná modlitba dnes ráno:

Pane a Bože náš,
daj nám tešiť sa stálemu zdraviu tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista tvojho Syna, ktorý je Boh, s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
pokorny
Tretia kapitola

POHĽAD UPRETÝ NA JEŽIŠA: POVOLANIE RODINY

Ježiš obnovuje a napĺňa Boží plán


65. Vtelenie Slova v ľudskej rodine, v Nazarete, svojou novosťou dojíma dejiny
sveta. Potrebujeme sa ponoriť do tajomstva Ježišovho narodenia, do Máriinho
súhlasu so zvestovaním anjela, keď sa v jej lone počalo Slovo; aj do súhlasu
Jozefa, ktorý dal Ježišovi meno a zobral si Máriu na starosť; do …More
Tretia kapitola

POHĽAD UPRETÝ NA JEŽIŠA: POVOLANIE RODINY

Ježiš obnovuje a napĺňa Boží plán


65. Vtelenie Slova v ľudskej rodine, v Nazarete, svojou novosťou dojíma dejiny
sveta. Potrebujeme sa ponoriť do tajomstva Ježišovho narodenia, do Máriinho
súhlasu so zvestovaním anjela, keď sa v jej lone počalo Slovo; aj do súhlasu
Jozefa, ktorý dal Ježišovi meno a zobral si Máriu na starosť; do oslavy pastierov pri
jasliach; do poklony mudrcov; do úteku do Egypta, pri ktorom má Ježiš účasť na
utrpení svojho ľudu v exile, prenasledovaného a ponižovaného; do nábožného
očakávania Zachariáša a do radosti, ktorá sprevádza narodenie Jána Krstiteľa; do
sľubu splneného Simeonovi a Anne v chráme; do obdivu učiteľov zákona, keď
počúvajú múdrosť mladého Ježiša. Teda preniknúť do tridsiatich dlhých rokov,
počas ktorých si Ježiš zarábal na chlieb prácou svojich rúk, šepkajúc modlitby a
tradíciu viery svojho národa, vzdelávajúc sa vo viere svojich otcov, až kým ju
nezúrodnil v tajomstve kráľovstva. Toto je mystérium Vianoc a tajomstvo Nazareta,
plné vône rodiny! Je to mystérium, ktoré tak veľmi očarilo Františka z Assisi, Teréziu
od Dieťaťa Ježiša i Charlesa Foucaulda a z ktorého čerpajú aj kresťanské rodiny,
aby obnovili svoju nádej a svoju radosť.
Zedad
Victory
1včera
Pastýřský list pro dobu postní
Vzpomínám na příklad z Medžugorie, kde po zjevení Panny Marie se vesničané shromáždili v chrámu a modlili se spolu růženec. Tehdy dostal prorocké slovo chlapec Jakov. Kněz ho vyzvedl k mikrofonu a on řekl: „Panna Maria chce, abychom se modlili růženec, ale nejprve si máme všichni navzájem odpustit.“ Nastalo hrobové ticho. Kněz vnímal velké napětí …
More
Victory
1včera
Pastýřský list pro dobu postní
Vzpomínám na příklad z Medžugorie, kde po zjevení Panny Marie se vesničané shromáždili v chrámu a modlili se spolu růženec. Tehdy dostal prorocké slovo chlapec Jakov. Kněz ho vyzvedl k mikrofonu a on řekl: „Panna Maria chce, abychom se modlili růženec, ale nejprve si máme všichni navzájem odpustit.“ Nastalo hrobové ticho. Kněz vnímal velké napětí mezi lidmi, proto řekl: „Pomodlíme se růženec, abychom dostali milost vzájemně si odpustit.“ Jen co se začali modlit, jeden člověk vykřikl: „Pane, odpustil jsem, i Ty mi prosím, odpusť!“ Tím jakoby se prolomila duchovní bariéra a jeden přes druhého se začali prosit o odpuštění, plakali, objímali se a kněz později řekl: „Ten den byl v Medžugorii skutečně svátek.“

Amen
Kallistratos
Poznat Ježíše osobně neznamená pochybovat o mezistanicích na cestě k Němu :) Naše představy o duchovním světě mohou být a jsou značně mlhavé. Nikdo nevydal nákres pekla, nebe nebo očistce. Stejně tak u světců je to forma představivosti jejich mysli a to co prožívají v náhledů svých smyslů.... Skutečnost může být zcela jiná, smyslů zbavená a nesená na úplně jiné úrovni vnímání. Je pro člověka …More
Poznat Ježíše osobně neznamená pochybovat o mezistanicích na cestě k Němu :) Naše představy o duchovním světě mohou být a jsou značně mlhavé. Nikdo nevydal nákres pekla, nebe nebo očistce. Stejně tak u světců je to forma představivosti jejich mysli a to co prožívají v náhledů svých smyslů.... Skutečnost může být zcela jiná, smyslů zbavená a nesená na úplně jiné úrovni vnímání. Je pro člověka důležitý stav duše a nebo místo, kde je duše? Co je to vlastně místo, prostor a co je to čas? Jaké veličiny před námi stojí a jak se umí "tvarovat" a na základě čeho? Je čas relativní a nebo nikoli? A co prostor? Buďme velkodušní a opatrní před Tvůrcem, protože je mnoho věcí a mnoho skutečností, které ještě čekají na své odhalení.... Radujme se z toho co máme, Radujme se vášnivě z toho že můžeme věřit Bohu a s pokorou a ctí, radujme se, že můžeme druhým pomáhat a Boha ctít.... K čemu jsou staré konzervy, které nemají chutný obsah, k čemu sůl, která neosolí a úsměv, který nemůže být darován?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
apostol-7
před 11 hodinami

Libor Halik
Máte to dobře naučené podle katolických bludů, ale realita je úplně jiná a Bůh není lhář. Boží NÁHRADNÍK zneužil několik nesouvisejících veršů vytržených ze svého kontextu k obhajobě zvráceného bludu, který naprosto znehodnocuje oběť Ježíše. Nedělejte si iluze o nějaké "mezistanici" na cestě do nebe, raději poznejte Ježíše osobně.
pokorny
Ten, ktorý ľúbi krupicovú kašu:
"To že sú proti potratom z nich ešte neurobí katolíkov ani svätcov. Veď aj diktátori bývajú bežne proti potratom, kriminalite, chudobe, nemravnosti,...."

Vďaka.