borgan
Czy to ma być dowód na prawdziwość objawień?