Sieć instytucji kościelnych i charytatywnych, współpracujących w celu promowania spotkań poświęconych duchowości i kulturze rdzennej ludności Amazonii, organizuje w kościołach rzymskich liczne wydarzenia, budzące kontrowersje. W dużej mierze finansuje je episkopat niemiecki.

Read more: www.pch24.pl
ewaboryk

„Chwila duchowości amazońskiej”. Ta towarzysząca synodowi inicjatywa budzi poważny niepokój - …

fot. TT Sieć instytucji kościelnych i charytatywnych, współpracujących w celu promowania spotkań poświęconych duchowości i kulturze rdzennej ludności…
przeciwherezjom
Przygotowania do założenia nowej jednej światowej religii - całkowicie fałszywej i demonicznej - trwają intensywnie....