Přítel
Láska je oheň.
Ostrik
Príslovia 1:27-33
27keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie. 28Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma.29Pretože mali v nenávisti poznanie a nevyvolili si bázeň pred Pánom,30o moju radu nedbali; pohŕdali každým mojím dohováraním,31nech sa teda najedia ovocia svojich ciest a nech sa nasýtia …More
Príslovia 1:27-33
27keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie. 28Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma.29Pretože mali v nenávisti poznanie a nevyvolili si bázeň pred Pánom,30o moju radu nedbali; pohŕdali každým mojím dohováraním,31nech sa teda najedia ovocia svojich ciest a nech sa nasýtia svojich zámerov.32Veď odvrat nerozumných je ich smrť a bezstarostnosť bláznov je ich záhuba.33Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne si žije, bez strachu, že sa mu zle povodí.“

🙏
Ostrik
Člověk je ze své přirozenosti společenský tvor. Je to dáno tím, že všichni mají původ v jednom stvořeném Adamovi. Proto jeden každý, jako společenský tvor uvažuje. Hluboko v podvědomí každého člověka je skrytá informace o sounáležitosti lidského plemene. Ne vždy je však uvažování starého člověka prospěšné. Mnozí z vás trpí tím, že neustále hledáte na druhých chyby. Poměřujete konání druhých …More
Člověk je ze své přirozenosti společenský tvor. Je to dáno tím, že všichni mají původ v jednom stvořeném Adamovi. Proto jeden každý, jako společenský tvor uvažuje. Hluboko v podvědomí každého člověka je skrytá informace o sounáležitosti lidského plemene. Ne vždy je však uvažování starého člověka prospěšné. Mnozí z vás trpí tím, že neustále hledáte na druhých chyby. Poměřujete konání druhých podle svých měřítek. Vzpomínáte na slova Pána Ježíše o takovém konání? Je to o trámu v oku. Pán Ježíš nechce, abychom jiné posuzovali nebo snad soudili. Chce, abychom se soustředili na svou vlastní cestu za ním. Proto důrazně napomíná všechny, nejen svaté Petry, aby se nestarali o to, jaké má Ježíš úmysly s jinými lidmi.

J 21:20-22
20Petr se obrátil a uviděl, jak za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval a který se také při večeři naklonil k jeho prsům a řekl: ‚Pane, kdo je ten, který tě zrazuje?‘ 21Když jej Petr uviděl, řekl Ježíšovi: „Pane, co bude s tímto?“ 22Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty mne následuj.“
Jestliže tedy někde čteme, že kdokoliv vynáší nad někým z lidí nějaký ortel, nikdy to není z Ducha svatého, ale z lidské hlouposti. Z přirozenosti starého člověka. Je úplně jedno, zda jiného člověka odsuzuje do zahynutí prostý člověk, nebo Svatý otec XY. 🤗
5 more comments from Ostrik
Ostrik
Mnohým z vás činí problém zdánlivě protisměrné informace z Písma svatého. Je to právě proto, že ještě nepřijali Zrno do dobré země. Je pak lidsky přirozené, že tací rezignují na vlastní uvažování a vydají se všanc domnělým autoritám. Takové rozhodnutí má ale jedno veliké úskalí. Jak může slepý vědět, že si vybral vidoucího vůdce? Zde vidíme, že cesta k Bohu vede jinudy, než přes rozum starého …More
Mnohým z vás činí problém zdánlivě protisměrné informace z Písma svatého. Je to právě proto, že ještě nepřijali Zrno do dobré země. Je pak lidsky přirozené, že tací rezignují na vlastní uvažování a vydají se všanc domnělým autoritám. Takové rozhodnutí má ale jedno veliké úskalí. Jak může slepý vědět, že si vybral vidoucího vůdce? Zde vidíme, že cesta k Bohu vede jinudy, než přes rozum starého člověka.
Mk 10:17-21
17A když vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život?“ 18Ježíš mu řekl: „Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný: Bůh. 19Přikázání znáš: Abys nezabil, nezcizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl; cti svého otce a matku. “ 20On mu řekl: „Učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí.“ 21Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si ho a řekl mu: „Jedno ti chybí: Jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“
Ježíš to neřekl pouze tomuto jednomu konkrétnímu člověku, ale skrze tento příběh KAŽDÉMU Z NÁS.
Zopakujme si to nejdůležitější. Co je třeba učinit, abychom získali věčný život? A Ježíš říká, že vedle zachovávání přikázání nám chybí jediné. PRODAT VŠECHNO, ROZDAT CHUDÝM A NÁSLEDOVAT HO.
Zde je základ Ježíšova učení a bez základu jsou všechny další domnělé moudrosti starého člověka k ničemu. Je tu prosté, ale rozhodující buď - anebo. Buď to uděláš nebo neuděláš. Získáš věčný život nebo nezískáš.
Odpovězte sami sobě. Je ROZUMNÉ prodat všechno a rozdat chudým? Kudy tedy vede cesta do věčného života?

🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré odpoledne prvního dne po sobotě vespolek! 🤗
Ostrik
Svatý otec František: „Za katolickou církev vás prosím o odpuštění za nekřesťanské, ba nelidské postoje a jednání, kterých jsme se v dějinách proti vám dopustili. Ve jménu Pána Ježíše Krista, odpusťte nám.“

www.radiovaticana.cz/clanek.php4
🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré a pokojné odpoledne vespolek! 🤗
Ostrik
To bol naozaj blud, odsúdiť nevinného na smrť. Nie nadarmo dal svätý Ján Pavol tento blud zrevidovať. 🙏 🤗
Filofej
Sv.Ján Pavol II začal revíziu odsúdenia Jana Husa,pretože ho považoval za nesprávne. Svätý otec František v tom pokračuje.
S reviziou buly Leva X nezačal nikto.
A to je podstatný rozdiel.
Ostrik
Snáď si nemyslíš, že táto škandalózna bula ešte platí? Buly vydávajú ľudia a Pán Boh je nad všetkým. 😀
Peter(skala)
to ťažko. nenehaj sa klamať
Ostrik
Naozaj? A budú ma podľa tejto buly (Ad extirpanda) mučiť, vešať, utápať a upaľovať? Tak to pôjdem rovno do neba ako mučeník. 🤗
Peter(skala)
Ostrik..bula ťa nemusí spasiť, ale môže odsudiť a to je horšie, lebo k spase mame dosť prostriedkov, ale čo ťa raz odsudi, to už po smrti nenavrati 🤫
Ostrik
Nestraš s bulama a radšej sa sústreď na to, či miluješ Boha celým srdcom, celou silou, celou mysľou a blížneho svojho, ako seba samého. Obsah bul ťa nespasí. 🤗
Peter(skala)
Ked ti to je take jasne, tak napiš, čo povedal Filofej

uznava alebo neuznava bulu Martina V ???
Ostrik
Peter, proč zase provokuješ hloupými a zbytečnými otázkami? Vždyť bratr Filofej zcela zřetelně podpořil svůj správný postoj probíhající rehabilitací světce a reformátora, katolického kněze Mgr. Jana Husa! 🤗
Peter(skala)
Filofej...takže inač si chcel povedať, že bulu Leva uznavaš, ale bulu Martina V. neuznavaš?
Filofej
Irbis,sv.Ján Pavol II vyslovil ľútosť nad tým čo RKC Husovi urobila,nazval ho reformatorom a inicioval vznik teologickej komisie, ktorá celú causu skúma a to je pre mňa jasný krok ku rehabilitacii.
Irbis
@Filofej 16:06

Myslím, že Alois Hlavinka rozhodně neútočí na řeckokatolické kněze. Jen vysvětlil, jak je to správně. A bulu Lva X. určitě znal.

Filofeji, když nyní poukazuješ na bulu jednoho papeže, proč si nepoukazoval na papežskou bulu i v případě Husa? Nebo to si každý může vybírat jen určité buly podle své libovůle?¿? 🥴
Filofej
Proti Aloisovi Hlavinkovi postavím bulu Leva X a je vybavený. Pápežova autorita je rozhodujúca. A kto by chcel protestovať, musí si byť vedomý, že na takých pápež Lev X uvalil cirkevné tresty. Takže žiadne navážanie do ženatého presbyterátu u grékokatolíkov.
Filofej
Ostrik,celibát je veľký dar od Boha. Nie každý tento dar obdržal a klamal seba aj svojich svatitelov,keď sa k nemu zaviazal,preto tie pedofilné škandály
One more comment from Filofej
Filofej
Peter,navštív o.Marettu
Je to gréckokatolícky kňaz, ženatý, otec 4 detí. Je oficiálnym exorcistom Prešovskej archieparchie ale radi si ho pozývajú aj rimskokatolicky biskupi a kňazi, nebridia sa ho za to že je ženatý sni mu netvrdia,že má rozpolteneho ducha a podobne. Aj zlí duchovia sa ho boja, keď ich vyháňa.
Môže ti pomôcť.
Ostrik
Mnozí zde se podobají koňům, kterým dávali na oči ze stran klapky, aby se neplašili. Pokud chcete něco zvažovat, nemůžete svůj pohled zúžit pouze na jeden bod předmětu, který zvažujete. Nestačí ani sledovat, co se děje nalevo a napravo. Musíte si být vědomi všeho kolkolem a to nikoliv a pouze v rovině horizontální. S klapkami na očích mudrují světští lidé.
Boží vůle je, aby člověk naplnil zemi. …More
Mnozí zde se podobají koňům, kterým dávali na oči ze stran klapky, aby se neplašili. Pokud chcete něco zvažovat, nemůžete svůj pohled zúžit pouze na jeden bod předmětu, který zvažujete. Nestačí ani sledovat, co se děje nalevo a napravo. Musíte si být vědomi všeho kolkolem a to nikoliv a pouze v rovině horizontální. S klapkami na očích mudrují světští lidé.
Boží vůle je, aby člověk naplnil zemi. Bůh by si protiřečil, kdyby naváděl k rozvodům. Pán Ježíš přeci řekl, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Bylo by kontraproduktivní, kdyby Ježíš zrovna u Petra porušil své vlastní přikázání.
Osoby žijící v celibátu jsou zhusta připalovány erotickým satanem. Je to jako u papiňáku, kterému ucpeš tlakovou pojistku. Musí to vybouchnout. Většinou tlak vyjde jinde, než by měl. Pedofilní kauzy přetlakovaných kněží můj komentář dostatečně potvrzují. 🤗
Irbis
Bludy a lži v dějinách / Alois Hlavinka

Jen panický kněz má slaviti tajemství Syna z panny; jen čistí smějí kázati čistotu; jen ten smí bratrů napomínati, aby se zdržovali svět, kdo sám dobrovolně se ho zřekl. Život kněze má býti neustále planoucí obětí před Hospodinem, neustále planoucí pochodní. Kristus, jako velekněz, narodil se z panny a žil v panictví; apoštolové, miláček Jan evang. a …More
Bludy a lži v dějinách / Alois Hlavinka

Jen panický kněz má slaviti tajemství Syna z panny; jen čistí smějí kázati čistotu; jen ten smí bratrů napomínati, aby se zdržovali svět, kdo sám dobrovolně se ho zřekl. Život kněze má býti neustále planoucí obětí před Hospodinem, neustále planoucí pochodní. Kristus, jako velekněz, narodil se z panny a žil v panictví; apoštolové, miláček Jan evang. a Pavel, veliký apoštol lásky a hlasatel panictví a panenství, byli neženati; Petr a jiní zanechali všeho a šli za mistrem.

(…)

3. Celibát nevymyslil papež Řehoř VII. Co se týče prvních obcí křesťanských, blahozvěstové, aniť mezi novokřesťany nenalezali všude dosti svobodných mužů k úřadu kněžskému způsobilých, světívali na kněze i ženaté muže. Sv. Pavel žádá, aby biskup byl jedné (unius) manželky muž, t. j. aby nebyl po druhé ženat (I. Tim. 3., Tit. I. 6.). Považovaloť se za znamení nezdrželivosti, aby se kdo po druhé ženil. Kdo ta slova skrucuje, že biskup má býti ženat, zapomíná, že Pavel sám, i Timotheus, i Titus byli svobodni.

Bývali tedy na kněžství vysvěcování také ženatí, nikdy však nesměl se kdo ženiti již knězem, a v celé starobylosti křesťanské není ani jediného příkladu. Kdo jako ženatý vstoupil do stavu kněžského, neobcoval více s manželkou leč jako se sestrou. K udržení toho řádu nebylo potřebí příkazův ani zákonův, anať křesťanská nadšenost, mohla-li k caelibátu nadchnouti laiky, tím živěji se zajisté jevila u biskupův a kněží. „Mnohé osoby obojího pohlaví mezi námi najdeš, které ve stavu panenském sešedivěly; majíce pevnou důvěru, že se tím těsněji spojí s Bohem“, dí Athenagoras (ve své leg. pro Christianis). Veřejné mínění a hlas církve bylo zákonem. Jakmile však církevní kázeň jen poněkud se počala rozvíjeti a veřejně vystupovati směla, potkáváme se s výnosy a zákony synod Elvirské (306), Novo-Caesarejské (314), které nejen biskupům a kněžím, nýbrž i jáhnům a podjáhnům caelibát ukládají. Ovšem na východě někteří kněží také po vysvěcení obcovali se svými manželkami, avšak dí Epiphanius († 403), že se to příčí zákonům církevním a jen z nouze promíjí.
Ostrik
To by se mohlo zdát na první pohled jako dobrý argument, ale není to celá pravda. Petr se ke své ženě vrátil. Krom toho v prvních pokynech pro správu církve se píše, že biskup smí být pouze jednou ženatý, nikoliv svobodný. Tvé teze jsou násilné a dětinské. 🤗
Peter(skala)
aby Ostrik sa neskôr dozvedel, že apoštol Peter zanechal svoju manželku a plne sa venoval svojmu poslaniu papeža 🥴
Ostrik
Peter, proč si potom Pán Ježíš Kristus vybral za svého náměstka ženatého Petra? Já myslím proto, že počítal s tím, že na Glorii budeš psát nesmysly a tak ti tvé teze převálcoval Boží vůlí. 😀 🤗
Peter(skala)
Řecký východ se r. 1054 odtrhl od jednoty s Římem. Část biskupů byzantského ritu v Palestině i se svým duchovenstvem však nenásledovala cařihradského patriarchu Michaela Cerularia do schizmatu a zůstala věrna papeži. Ti se nazývají melchité. Řím i po znovuzavedení povinného celibátu sv. Řehořem VII. respektoval jejich praxi svěcení ženatých na jáhny a kněze, rovněž tak i u katolíků jakobitského …More
Řecký východ se r. 1054 odtrhl od jednoty s Římem. Část biskupů byzantského ritu v Palestině i se svým duchovenstvem však nenásledovala cařihradského patriarchu Michaela Cerularia do schizmatu a zůstala věrna papeži. Ti se nazývají melchité. Řím i po znovuzavedení povinného celibátu sv. Řehořem VII. respektoval jejich praxi svěcení ženatých na jáhny a kněze, rovněž tak i u katolíků jakobitského ritu, tzv. maronitů. Když se část pravoslavných biskupů a kněží byzantskoslovanského obřadu na západní Ukrajině a na Podkarpatsku v 16. a 17. stol. sjednotila s Římem (tzv. uniaté nebo řeckokatolíci), i tady papež povolil připouštění ženatých mužů ke kněžství. Stejný postup papežové zvolili i v případě dalších odloučených východních církví, které v průběhu 17.-19. stol. uznaly svrchovanost Říma (církev chaldejská, arménská, syrská aj.).
Z toho vyplývá logická otázka: Nebylo by lépe, kdyby latinská církev následovala příkladu východních sjednocených církví a umožnila i ženatým mužům přístup ke kněžskému svěcení? Vždyť jde pouze o kázeňskou a nikoli dogmatickou záležitost!

Jenže to je další mýlka.

Povinný celibát latinského kléru není sice přímo dogmatem, ale má své závažné věroučné zdůvodnění. Již sv. Řehoř VII. při svém nařízení povinného celibátu vycházel z toho, že kněz slavící Nejsvětější oběť mše sv. je „alter Christus“ (druhý Kristus), neboť Jeho jménem pronáší konsekrační slova. Protože Kristus žil v celibátě, měl by tedy i ten, kdo Jeho jménem vystupuje při proměňování chleba a vína v Jeho Tělo a Krev, následovat Jeho způsob života. To je optimální forma k vyjádření dokonalé jednoty kněze-obětníka s Obětí na oltáři, kterou je Kristus sám.
immaculata.minorite.cz
Peter(skala)
Filofej, Filofej.......to hovoriš Ty a nie ja... nezabudni si zobrať poriadnu výzbroj, aby si ich mohol predo mnou ubraniť, lebo tak to vizera že ju budeš potrebovať. 😡 😀
Filofej
Ja od teba ospravedlnenie nechcem.
Ty si urazil grékokatolícke duchovenstvo, keď si napísal, že majú nečistú vieru, že zo seminárov vychádzajú rozpoltení a že keď sa navrátili ku jednote s Rímom, tak sa váľajú vo svojej nečistote.
Tak tupé a hrubé a pyšné vyhlásenia si tu popísal.
Ukázal si,co v tebe je.
Ja ako katolík latiník ich pred takými ako si.ty,vždy budem brániť.
Peter(skala)
rozumiem ti ... chcel si povedať, že pokial sa tebe neospravednim, ...zabudni na ctižiadostivosť, lebo tu neplatia vekove, či naboženske rozdiely, tu sa vidi kto ako sa správa k svojmu bližnemiu a podľa toho sa rozhoduje ako sa bude správať aj on k nemu.

a tie frajerske reči si nechaj pre seba

nemam problem povedať grekokatolikom o cleibate čo si myslim, ale chce to obojstranný zaujem a nie …More
rozumiem ti ... chcel si povedať, že pokial sa tebe neospravednim, ...zabudni na ctižiadostivosť, lebo tu neplatia vekove, či naboženske rozdiely, tu sa vidi kto ako sa správa k svojmu bližnemiu a podľa toho sa rozhoduje ako sa bude správať aj on k nemu.

a tie frajerske reči si nechaj pre seba

nemam problem povedať grekokatolikom o cleibate čo si myslim, ale chce to obojstranný zaujem a nie ako teraz, že už nemaš zaujem. Ked nemáš, tak chod dalej..nikto ťa nedrží...môžeš byť rad, že niekto s tebou mal zaujem diskutovať na tu temu.
😇
Filofej
V to blate sa váľaš ty,Peter.
Som zvedavý keby si šiel medzi grékokatolíkov do Litmanovej, či by si im,kňazom ,do tváre zopakoval tieto spinavosti,ktoré tu na GTV o nich šíriš.Tu si anonymný hrdina hrdina no tam by si pustil do gatí .
Takého namysleného katolíka ,ktorý sa takto drzo naváža do grékokatolíckeho duchovenstva, ako si ty som ešte v živote nestretol.
A pokiaľ sa verejne grekokatolickem…More
V to blate sa váľaš ty,Peter.
Som zvedavý keby si šiel medzi grékokatolíkov do Litmanovej, či by si im,kňazom ,do tváre zopakoval tieto spinavosti,ktoré tu na GTV o nich šíriš.Tu si anonymný hrdina hrdina no tam by si pustil do gatí .
Takého namysleného katolíka ,ktorý sa takto drzo naváža do grékokatolíckeho duchovenstva, ako si ty som ešte v živote nestretol.
A pokiaľ sa verejne grekokatolickemu duchovenstvu neospravedlniš,nemienim s tebou diskutovať.
Peter(skala)
...si vystihol... ako sa hovori,, že komôrku modlitby si každý môže spraviť kdekolvek alebo púšť sukromia ...a pritom nemusí ísť mimo mesta, či spoločnosti, tak aj TU si môžeme urobiť "horu", "ostrov" (miesto) teologickeho kružku a diskutovať ..ale chce to zaujem a slušný dialog, kde navzajom sa očakava výmena nazorov na temu a nie na osoby., aby sa vyhlo falošnej tužby po uznani a tak dosiahlo …More
...si vystihol... ako sa hovori,, že komôrku modlitby si každý môže spraviť kdekolvek alebo púšť sukromia ...a pritom nemusí ísť mimo mesta, či spoločnosti, tak aj TU si môžeme urobiť "horu", "ostrov" (miesto) teologickeho kružku a diskutovať ..ale chce to zaujem a slušný dialog, kde navzajom sa očakava výmena nazorov na temu a nie na osoby., aby sa vyhlo falošnej tužby po uznani a tak dosiahlo poznania
aobubo
Asi bude nejlepší poslat Petra na ostrov s teology,ať si tam přemýšlejí a diskutují a my půjdeme dál sami.
Peter(skala)
. teraz si sa akurat tak vratil k tomu, čo si vyvratil,...alebo umyte prasa opäť sa v blate váľa ?

lebo tak ako pravoslavni aj anglikani vznikli odčlenením sa od rimskokatolickej Cirkvi a navratení greckokatolici (z pravoslavia) su ako navratení anglikani (z Anglikanskej cirkvi)

Obidvom navrateným cirkvám (anglikanskej a greckokatolickej) boli ponechane liturgicke , čiže obradne formy slavenia …More
. teraz si sa akurat tak vratil k tomu, čo si vyvratil,...alebo umyte prasa opäť sa v blate váľa ?

lebo tak ako pravoslavni aj anglikani vznikli odčlenením sa od rimskokatolickej Cirkvi a navratení greckokatolici (z pravoslavia) su ako navratení anglikani (z Anglikanskej cirkvi)

Obidvom navrateným cirkvám (anglikanskej a greckokatolickej) boli ponechane liturgicke , čiže obradne formy slavenia liturgie konkretne: Knaz je obratený tvarou k oltaru a chrbtom k ľudu (ako zpred reformy 2VK), kdežto po stranke celibatu to anglikani maju čistejšie a lepšie

takže žiadne navratenie anglikanov k rimskej liturgii Novus Ordo, ale rovnako ako bolo ponechane greckokatolikom starý obrad, tak aj im.

rozdiel je v tom, že po skusenostiach s celibatom a manželstvom aj u greckokatolikov sa zistilo, že je lepšie napredovať v knazskom celibate a zdokonaliť ho u tých, čo sa pridružuju do katolickej Cirkvi. Keby sa teraz nejakí pridružili do Katolickej Cirkvi takisto by im už celibat sprísnili, aj keby boli z východnych kresťanských cirkvi.

Greckokatolici len preto nemusia celibat prijať (2.stupen knazstva) lebo boli už davno pričlenení a teraz po takej dlhej dobe ich k tomu presvedčiť by nebolo ľahké.

a je to logicke, podobne ako s novými pracovnikmi ktorých Pán odmenuje podla toho ako chce, takže ked staremu dá rovnaku odmenu ako novemu, či už pracuje viac alebo menej, predsa Pán udeluje tak, aby to bolo prijatelne a to sa dá skôr u nových ...ako starých, lebo stareho psa novým veciam nenaučiš tak ľahko

Podobne ako u starých katolíkov (vekom), ktorý stale fičia na zvyklostiach z detstva, takže ani jazykom ich nenaučiš tak ľahko ako mladých a nových ...
Filofej
Pre tých ,ktorých problematika celibátu zaujíma tu ešte napíšem, ako to je z anglikánmi,aby som vyvrátil jeden z ďalších Petrovych bludov.
Na rozdiel od východných cirkví, ktoré sa po rozkole v r.1054 znovu zjednotili s Rimskou Cirkvou, anglikáni nikdy nemali pred rozkolom vlastný patriarchát ani odlišnú disciplinárnu prax alebo liturgiu.Boli to rimskokatolici a anglikansku cirkev si vymyslel …More
Pre tých ,ktorých problematika celibátu zaujíma tu ešte napíšem, ako to je z anglikánmi,aby som vyvrátil jeden z ďalších Petrovych bludov.
Na rozdiel od východných cirkví, ktoré sa po rozkole v r.1054 znovu zjednotili s Rimskou Cirkvou, anglikáni nikdy nemali pred rozkolom vlastný patriarchát ani odlišnú disciplinárnu prax alebo liturgiu.Boli to rimskokatolici a anglikansku cirkev si vymyslel anglický kráľ, ktorý pôvodnú pôvodnú rímskokatolícku cirkev na území Anglicka odtrhol od Ríma.Je logické, že pápež Benedikt XVI pri ich pripojení bude požadovať, aby postupne prijali disciplinárnu prax RKC,kde pôvodne patrili.
Samson1
Beno nezapomeň pod co píšeš. Já hříchy přikrývám. To je samé Pane Pane a skutek utek, že.
Zd 12:29 Neboť Bůh náš jest oheň stravující.

Dt 9:3a Věz tedy dnes, že Hospodin, tvůj Bůh, ten, který prochází před tebou, je oheň stravující.

1Petr 4:8 Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů.
Samson1
Jo Beno. Silnej jak silnice, ramena přes celý záda a nohy až na zem 👍 😀
One more comment from Samson1
Samson1
Podívej se Ostrik, mezi dvanácti byl jeden a přece nemůžeš říci, že všichni apoštolové jsou špatní, včetně Pána.
Ostrik
To je realita, žádná fantazie. Je to vždy smutné, když dušpastieri nevědí, jestli mají být duchovními vůdci nebo tělesnými svůdci. Ty, Samsone, také nemáš jasno, zda jdeš širokou cestou plné spíže nebo úzkou stezkou chudoby pro Pána. Zatím jdeš po široké dálnici s boháči tohoto světa. 🤫
Samson1
Ostrik máš fakt bujnou fantazii. Nezapomeň na Boží zákon, Desatero: Nepomluvíš křívého svědectví proti bližnímu svému. 😡 😡 😡

Ostrik 18:05

To máš tak, Peter. Děti františkánů nejsou žádné mimobiblické zjevení. Jejich existence je drsnou pravdou o skutečném pozadí medžugorského hnízda kacířů. Zatímco naivní a obelhaní turisté přijížděli s penězi, františkáni pořádali bujné orgie s řeholnicemi. 🤗
Peter(skala)
🙏
Peter(skala)
Ostrik..viem, že tuto otazku nemysliš uprimne, lebo ty neveriš žiadnym mimobiblickým zjaveniam
Ostrik
Peter, bratr Beno tu zmínil promiskuitní medžugorské františkány. Ty jsi medžugorista a měl bys to vědět, proto se tě zeptám. Děti františkánů už by měly být velké, také si vydělávají vizionářstvím? 🤗
Peter(skala)
😀 😀 😀
Peter(skala)
ja viem, žesi prišiel hladať uznanie
4 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
👏
Peter(skala)
..si zabiiil 😉
Peter(skala)
nerozumieš, lebo nechceš rozumieť. Neprišiel si diskutovať na temy, ale podrývať osoby spoludiskutujucich

V sukromnej pošte nechceš diskutovať a zamerne ťahaš osobne zaležitosti na verejnosť, aby si podchytil v reči - podobne ako to robili farizeji Ježišovi. Ich tiež nezaujimali témy, ktoré sice spomenuli, ale len na oko, aby sa nepovedalo, že im ide len zdiskreditovanie ježišovej Osoby.

Takých…More
nerozumieš, lebo nechceš rozumieť. Neprišiel si diskutovať na temy, ale podrývať osoby spoludiskutujucich

V sukromnej pošte nechceš diskutovať a zamerne ťahaš osobne zaležitosti na verejnosť, aby si podchytil v reči - podobne ako to robili farizeji Ježišovi. Ich tiež nezaujimali témy, ktoré sice spomenuli, ale len na oko, aby sa nepovedalo, že im ide len zdiskreditovanie ježišovej Osoby.

Takých tu prichádza z Postoya, Chrisnetu, akože kresťanských portalov, ale su ako Smečkari a Pravdaci, čo sa neštitia na verejnosti zhadyovať osoby. Hlavne že si povedia svoje
Peter(skala)
Aha..takto si to pochopil a ja že zamerne mi nerozumieš 🥴