Ostrik
80472

Obrana Svatého otce Františka

Obrana Svatého otce Františka před zuřivými útoky nepřátel kříže. Manželství muže a ženy není totéž, co soužití dvou osob téhož pohlaví. Rozlišování neznamená diskriminování, ale naopak respektování.…
Samson1
Irbis, že papež podpořil vojenskou akci je správné. Třeba do Sýrie se musí vrátit zákon a pořádek a Bůh stojí za zákonnou vládou Sýrie. Dokut tam budou běhat bojovníci schopní řezat hlavy, je tam nemožný normální život.
Samson1
Ostrik já nemusím vůbec ze vším souhlasit, co papež dělá a myslím si, že na něj neútočím. Jestli tu něco dám, tak je to zpráva, co se někde píše a může na tom být kus pravdy. Ty nechápeš právo na obranu, nějaké milosrdenství bez zdravého rozumu, pseudohumanismus, pseudomilosrdenství zas nechápu já. Ale i s migrací se děje spoustu nekalých věcí, dnes je to výnosný obchod, pašování lidí a ještě …More
Ostrik já nemusím vůbec ze vším souhlasit, co papež dělá a myslím si, že na něj neútočím. Jestli tu něco dám, tak je to zpráva, co se někde píše a může na tom být kus pravdy. Ty nechápeš právo na obranu, nějaké milosrdenství bez zdravého rozumu, pseudohumanismus, pseudomilosrdenství zas nechápu já. Ale i s migrací se děje spoustu nekalých věcí, dnes je to výnosný obchod, pašování lidí a ještě těch, kteří nebyli ohroženi přímo na životě, spíš se jedná o ekonomickou migraci, nebo vyloženě invaze do Evropy a s lidmi se vezou i ti, co někde řezali hlavy a až dostanou do ruky zbraň, budou schopní dělat masakry ala Breyvik, střílet lidi jak zajíce. A to si náš milovaný Papa musí uvědomit, že se musí přistupovat ke každému zvlášť. Určitě tu budou platit slova Ježíšova, jestli má nepřítel hlad, dej mu najíst, napít, ale člověk si musí uchovat pohled zdravého rozumu. Že je migrace řízená, už není pochyb a je to nebezpečná věc. Myslím si, že jsi též člověk, co zavíráš oči před pravdou. Kdybys měl rodinu, nesmíš dětem vzít chléb a dát je cizím. Dělal bys hřích. Můžeš dát jen nadbytek. Tak je to s bezpečností a ze vším ostatním.
Ostrik
2Tim 4:1-4

1Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování: 2Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. 3Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; 4 odvrátí …More
2Tim 4:1-4

1Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování: 2Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. 3Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; 4 odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím.

Ta doba je tu! 🙏
Ostrik
Dejte pozor na to, co náš Pán říká! Dejte pozor na slova, která jsem zvýraznil. Pán Ježíš nevypouští prázdná slova, jako lidé. Co říká, myslí vážně!

Mt 25:41-46
41„Potom řekne i těm po levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly! 42Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi napít, 43byl jsem cizincem, a neujali …More
Dejte pozor na to, co náš Pán říká! Dejte pozor na slova, která jsem zvýraznil. Pán Ježíš nevypouští prázdná slova, jako lidé. Co říká, myslí vážně!

Mt 25:41-46
41„Potom řekne i těm po levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly! 42Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi napít, 43byl jsem cizincem, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mne.‘ 44Tu mu odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ 45Pak jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili.‘ 46A tito půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života.“
😇
One more comment from Ostrik
Ostrik
Několikrát jsem zde upozorňoval na nezvratný fakt, že nikdo nemůže porozumět podobenstvím, pokud nepochopí srdcem to základní. Tím je podobenství o Rozsévači. Já se sice mohu pokusit některé aspekty podobenství o milosrdném Samaritánovi osvětlit, širším publikem, které je nyní přes míru zaměstnáno událostmi ve světě, však výklad nebude přijímán v tolik potřebných uzdravujících souvislostech.
More
Několikrát jsem zde upozorňoval na nezvratný fakt, že nikdo nemůže porozumět podobenstvím, pokud nepochopí srdcem to základní. Tím je podobenství o Rozsévači. Já se sice mohu pokusit některé aspekty podobenství o milosrdném Samaritánovi osvětlit, širším publikem, které je nyní přes míru zaměstnáno událostmi ve světě, však výklad nebude přijímán v tolik potřebných uzdravujících souvislostech.
Pokud má mít posluchač z podobenství pravý užitek, musí nejdříve od Rozsévače přijmout Zrno do dobré země. Pak by měl směřovat k tomu, že sám sebe rozpozná v milosrdném Samaritánovi. Zraněný a okradený představuje Krista a pánové, kteří jdou okolo bez povšimnutí jsou všichni ti, kteří se starají více o věci tohoto světa, o své pohodlí, o svůj majetek. To jsou ti, kteří jiného člověka nenávidí jen proto, že existuje. To jsou ti, kteří sem kopírují všechen neřád světa bez ohledu na to, jak vulgární slova jsou v něm obsažena. V podobenství jsou osoby jmenovány jako kněz a levita, dnes je to každý, kdo sám sobě i jiným lže, že je následovník Páně, ale když přijde zkouška, tak se ukáže, že je jen lhář. Ležící a zraněný Kristus zasahuje vaše svědomí, běda vám, když se k Němu otočíte zády. 😇
Irbis
Papež podpořil vojenské akce k zastavení nábožensky motivovaných útoků v Iráku

Papež František podporuje vojenské akce s cílem zastavit útoky islámských militantních aktivistů na náboženské menšiny v Iráku. Jedná se o vzácné prohlášení, které je v rozporu s obvyklým nabádáním Vatikánu k nepoužívání zbraní a síly.

Papež František upozornil, že by žádná země neměla jednat samostatně a žádá o …More
Papež podpořil vojenské akce k zastavení nábožensky motivovaných útoků v Iráku

Papež František podporuje vojenské akce s cílem zastavit útoky islámských militantních aktivistů na náboženské menšiny v Iráku. Jedná se o vzácné prohlášení, které je v rozporu s obvyklým nabádáním Vatikánu k nepoužívání zbraní a síly.

Papež František upozornil, že by žádná země neměla jednat samostatně a žádá o shodu mezinárodního společenství například prostřednictvím Organizace spojených národů. Varoval také před totální válkou s nasazením všech sil a trval na tom, že síla může být ospravedlněná pouze k „zastavení“ Islámského státu, muslimských extrémistů, jež nutí irácké křesťany a jezídy k přestoupení na Islám. Ti, kteří odmítli, museli uprchnout, někteří byli popraveni ozbrojenci.
www.natoaktual.cz
Samson1
V podobenství o milosrdném samaritánovi, které v této souvislosti používáš, se kromě samaritána mluví ještě i o dvou církevnících (kněz a levita), kteří ale sami nechtěli hnout ani prstem. O církevních farizejích Ježíš řekl: „Svazují těžká a neúnosná břemena a nakládají je lidem na ramena, sami však nechtějí hnout ani prstem“ (srov. Mt 23,4).

Konkrétní pomoc po vzoru milosrdného samaritána je v …More
V podobenství o milosrdném samaritánovi, které v této souvislosti používáš, se kromě samaritána mluví ještě i o dvou církevnících (kněz a levita), kteří ale sami nechtěli hnout ani prstem. O církevních farizejích Ježíš řekl: „Svazují těžká a neúnosná břemena a nakládají je lidem na ramena, sami však nechtějí hnout ani prstem“ (srov. Mt 23,4).

Konkrétní pomoc po vzoru milosrdného samaritána je v dané situaci tato: Ať k zabezpečení uprchlíků v zemích sousedících se Sýrií poslouží církevní restituce! Ty, spolu s ČBK, jim poskytněte 3 miliardy euro, které jste restitucemi pokrytecky vytáhli ze společného majetku sloužícího české demokratické společnosti! A pak je tu ještě známá Vatikánská banka! Rovněž František ať učiní konkrétní gesto!
Samson1
Ostrik
Svatý otec František: Když si prohlížíme Ježíše na kříži - jsou to krásně namalované obrazy - realita je jiná. Byl celý roztrhaný, zakrvácený našimi hříchy. Touto cestou se vydal, aby přemohl hada na jeho území. Dívejme se na Ježíšův kříž, ale nikoli na umělecká, pěkně zhotovená díla, nýbrž na realitu, na to, čím byl kříž v té době. Sledujme jeho cestu a Boha, který sám sebe zmařil. Také to je …More
Svatý otec František: Když si prohlížíme Ježíše na kříži - jsou to krásně namalované obrazy - realita je jiná. Byl celý roztrhaný, zakrvácený našimi hříchy. Touto cestou se vydal, aby přemohl hada na jeho území. Dívejme se na Ježíšův kříž, ale nikoli na umělecká, pěkně zhotovená díla, nýbrž na realitu, na to, čím byl kříž v té době. Sledujme jeho cestu a Boha, který sám sebe zmařil. Také to je křesťanova cesta. Pokud chce křesťan postupovat vpřed cestou křesťanského života, musí se ponížit jako se ponížil Ježíš. Je to cesta pokory, ale znamená také snášet pokořování jako je snášel Ježíš.

www.radiovaticana.cz/clanek.php4
🤗
Ostrik
Radujme se vždy, sestry a bratři, když společně rozeznáváme vůli Boží. Vzdávejme Bohu chválu mezi všemi národy!

R 15:5-9
5 Bůh trpělivosti a povzbuzení kéž vám dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše, 6abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. 7Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. 8Neboť pravím, že Kristus se …More
Radujme se vždy, sestry a bratři, když společně rozeznáváme vůli Boží. Vzdávejme Bohu chválu mezi všemi národy!

R 15:5-9
5 Bůh trpělivosti a povzbuzení kéž vám dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše, 6abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. 7Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. 8Neboť pravím, že Kristus se stal služebníkem obřezaných pro pravdu Boží, aby potvrdil zaslíbení daná otcům 9a aby národy slavily Boha za jeho milosrdenství, jak je napsáno: ‚Proto ti vzdám chválu mezi národy a tvému jménu budu zpívat chvály.‘
🤗
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Některé ohlasy na sympozium o M. Janu Husovi v domácích médiích

KATOLICKÝ TÝDENÍK
Osobnost Husa předmětem dialogu
Dojmy z cesty s prezidentem republiky do Vatikánu
Ekumenický týden
Hus nesmí být předmětem sváru
Přetvoření husovské komise
Hus jako symbol ekumeny
LIDOVÉ NOVINY
Vatikán uzná Husa reformátorem církve
Církevní hodnostáři řeší, zda byl Hus kacíř, či reformátor
Papež vzkázal Čechům: Lituji kruté smrti mistra Jana Husa
Hus ve Vatikánu
Telefonické glosy
Církve potvrdí vzájemnou otevřenost novou učebnicí
MLADÁ FRONTA DNES
Katolická církev směřuje k uznání úsilí Jana Husa
Sympozium o Husovi již bortí četná klišé
Sváček: Papež se nedotkl podstaty sporu
Omluva mrtvému muži
Papež: Hluboce lituji kruté smrti Jana Husa
Učitelé zvažují, jak učit o Husovi
Husovská omluva z Říma: přece, ale pozdě
Vatikán nám podal ruku, říká biskup husitské církve
MÍSTO JASNÉ OMLUVY ZA HUSA ZNÍ JEN DIPLOMATICKÉ MLŽENÍ
I katolická církev pomáhá hledat nové cesty, soudí biskup
Katolíci už nejsou nepřátelé, říká patriarcha Špak
PRÁVO
Vlk čeká politování církve nad upálením Jana Husa
Jan Hus 2000 - neteologická disputace
Papež vyjádřil lítost nad upálením Jana Husa
Hus ve Vatikánu - a věrnost sobě
ČR zahájí s Vatikánem jednání o státní smlouvě. Havel kvůli horečce zkrátil návštěvu
Procesí k Panence
O Vánocích po Vánocích
Jiskry z popela
V dějinách křesťanství nikdy nepanovala jednota, míní patriarcha Církve československé husitské Josef Špak
PROTESTANT - NEZÁVISLÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK
Jan Hus rehabilituje českou římsko-katolickou církev
SLOVO
Je Hus ještě důležitý pro náš vztah k Vatikánu?
Naděje duchovní jednoty
STANICE VLTAVA (ČESKÝ ROZHLAS 3)
Zamyšlení Prof. PhDr. Jany Nechutové, CSc. (únor 2000)
ZEMSKÉ NOVINY
Ve Vatikánu o Janu Husovi
Katolíci hodlají uznat Husa reformátorem
Papež Jan Pavel II. hluboce lituje Husovy smrti
Historici přivítali vstřícný krok Vatikánu vůči Husovi
Hus nebude dělit společnost, soudí Havel
Prezident Václav Havel předal Janu Pavlu II. vánoční strom
🤗
Ostrik
V minulosti mnozí tzv. křesťanští myslitelé negativně ovlivnili postoje církevních představitelů ve věci mučení, upalování, věšení, topení bližních a také ve věci vedení válek. Bohu díky se tato situace díky působení Ducha svatého skrze věrné služebníky Boží mění k dobrému. Království Boží není z tohoto světa a nemůže se na tomto světě etablovat. Vůbec už ne násilím.

Svatý otec František: „Za …More
V minulosti mnozí tzv. křesťanští myslitelé negativně ovlivnili postoje církevních představitelů ve věci mučení, upalování, věšení, topení bližních a také ve věci vedení válek. Bohu díky se tato situace díky působení Ducha svatého skrze věrné služebníky Boží mění k dobrému. Království Boží není z tohoto světa a nemůže se na tomto světě etablovat. Vůbec už ne násilím.

Svatý otec František: „Za katolickou církev vás prosím o odpuštění za nekřesťanské, ba nelidské postoje a jednání, kterých jsme se v dějinách proti vám dopustili. Ve jménu Pána Ježíše Krista, odpusťte nám.“

www.radiovaticana.cz/clanek.php4

🤗 🙏
Monika G
Monika G
Velmi zajímavé jsou k tomuto tématu stránky: http:// docdro.id/12v3a
Filofej
Kedy povedal pápež František,že sa necíti byť pápežom?Ja si spomínam iba to,že raz povedal ,že je biskupom Ríma.Čo je aj pravda.Ozdobné tituly,ako sú PAPA (pápež) alebo SANTO PADRE (svätý otec),pribudli neskôr.
nástupca apoštola Petra bol rímsky biskup.Počnúc sv.Linusom.

Kto niečo také tvrdí,že pápež povedal,že sa necíti byť pápežom,mal by doložiť overený zdroj informácie.
Inak je to typická …More
Kedy povedal pápež František,že sa necíti byť pápežom?Ja si spomínam iba to,že raz povedal ,že je biskupom Ríma.Čo je aj pravda.Ozdobné tituly,ako sú PAPA (pápež) alebo SANTO PADRE (svätý otec),pribudli neskôr.
nástupca apoštola Petra bol rímsky biskup.Počnúc sv.Linusom.

Kto niečo také tvrdí,že pápež povedal,že sa necíti byť pápežom,mal by doložiť overený zdroj informácie.
Inak je to typická trady lož.
aobubo
kde kdo se odvolává na Boha a přitom jsou od Boha na míle vzdáleni
Ostrik
Takže když takový člověk věří v Boha, věří pokrouceně. 😀 🤗 Raději než heretik a schizmatik budeme říkat odloučený bratr, protože je stále součástí katolické církve. 🙏
aobubo
Každý heretik nebo schizmatik má v lecčem pravdu,nicméně ta pravda je vesměs pokroucená.
aobubo
To že se někdo něčím necítí,neznamená,že tím není.
tradyrespect
Kdo užívá označení "Svatý otec František", nerespektuje postoj "pokory" a "skomnosti", se kterou on sám toto titulování odmítl a prohlásil, že je pouze římským biskupem - dokonce ani papežem se necítí být. :-)))
Samson1
No někdy se někdo snaží obhajovat neobhajitelné, stejně jako možnost vysvobození s pekla, nebo anulaci.To se mám jako nechat houpat a tahat na vařenou nudli? 🙂
pokrk
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
Samson1-Neb Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích..
Ty si z tohto vytvoril mantru,ktorou chceš zrejme všetko ospravedlňovať a pravdepodobne aj vlastné hriechy.Ešte k tomu vyžaduješ vynášanie súdov od človeka,ktorému to neprináleží.
To ,že Boh miluje hriešnika,nie je celkom tak,ako si to ty predstavuješ.Tá láska je totiž podmienená činením pokánia,to znamená …More
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
Samson1-Neb Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích..
Ty si z tohto vytvoril mantru,ktorou chceš zrejme všetko ospravedlňovať a pravdepodobne aj vlastné hriechy.Ešte k tomu vyžaduješ vynášanie súdov od človeka,ktorému to neprináleží.
To ,že Boh miluje hriešnika,nie je celkom tak,ako si to ty predstavuješ.Tá láska je totiž podmienená činením pokánia,to znamená vyhýbaniu sa už raz vykonanému hriechu a nielen akože nejaká ľútosť a zasa si robím,čo chcem.
Keby Boh miloval hriešnika za každých okolností (bez činenia pokánia),podal by nám o tom správu v Sv.Písme.
Naopak,veľakrát spája hriech s hriešnikom a keby si poriadne študoval Písmo,zistil by si,že je to trochu inak:
Nešľachetný človek beliálov, podliak je ten, kto chodí v prevrátenosti úst. 13Žmurká svojimi očima; hovorí svojimi nohami; dáva znamenia svojimi prstami. 14Všelijaká prevrátenosť je v jeho srdci; vymýšľa zlé každého času; rozsieva sváry. 15Preto náhle prijde jeho zkaza; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku.
Toto šestoré nenávidí Hospodin, a sedmoro je ohavnosťou jeho duši: 17vysoké oči, lživý jazyk a ruky, ktoré vylievajú nevinnú krv; 18srdce, ktoré vymýšľa nepravé myšlienky; nohy, rýchle bežať ku zlému; 19lživý svedok, ktorý hovorí lož, a ten, kto rozsieva rôznice medzi bratmi.

Takže ako vidíš Samson tu Boh spája pýchu s očami,zlé slová neoddeľuje od jazyka,vraždu s rukami,ktoré prelievajú krv,ničomné plány neoddeľuje od srdca,ktoré ich zosnovalo a sú to nohy,ktoré nesú človeka za zlom.
Ž 7,11-Silný Boh sa na bezbožného hnevá každý deň.
Uvedené je potvrdené aj v Novom zákone:
.....hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti.
Ostrik
Ne, Samsone, jen jsi nekonečně nechápavý. Tohle vlákno je na obranu Svatého otce Františka a ty sem na Svatého otce chodíš útočit. Vyčetl sis někde na internetu nesmysly a nedokážeš už vidět realitu. Svatý otec nemá nic společného s tím, z čeho ho viníš, žalobče. Nevíš, komu sloužíš. 🤗
Samson1
Myslíš Ostrik, že ze špinavou vaničkou vylévám i děcko? Neb Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Nakonec projevem lásky je i pokárat, nebo ne? Nemáš soudit nic předčasně, Bůh ukáže, jaké kdo měl úmysly srdce.

Ostrik 13:17

Patříš k němu, Samsone. Přiznal ses k němu. Tohle vlákno se jmenuje Obrana Svatého otce Františka a ty sem na Svatého otce Františka chodíš agresivně útočit. Proto jsem …More
Myslíš Ostrik, že ze špinavou vaničkou vylévám i děcko? Neb Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Nakonec projevem lásky je i pokárat, nebo ne? Nemáš soudit nic předčasně, Bůh ukáže, jaké kdo měl úmysly srdce.

Ostrik 13:17

Patříš k němu, Samsone. Přiznal ses k němu. Tohle vlákno se jmenuje Obrana Svatého otce Františka a ty sem na Svatého otce Františka chodíš agresivně útočit. Proto jsem k tobě laskavý a shovívavý, vždyť nevíš, co děláš. 🤗

henta likes this. 13:26
Ostrik
Patříš k němu, Samsone. Přiznal ses k němu. Tohle vlákno se jmenuje Obrana Svatého otce Františka a ty sem na Svatého otce Františka chodíš agresivně útočit. Proto jsem k tobě laskavý a shovívavý, vždyť nevíš, co děláš. 🤗
Samson1
Já k němu nepatřím. Já jen souhlasím s některými názory že má v podstatně ve spoustu věcí pravdu a jsou věci, ze kterými nesouhlasím. Mně nikdo nemanipuluje. Já nejsem sedesvakantista, ale jsem zaměřen proti zrádcům Krista uvnitř církve. To, že se biskupové zabývají rozvody a nebo možnost rozvedených a znovu sezdaných přijímát nebo nějakým partnerstvím a sňatkům stejného pohlaví, to ostrik chápu,…More
Já k němu nepatřím. Já jen souhlasím s některými názory že má v podstatně ve spoustu věcí pravdu a jsou věci, ze kterými nesouhlasím. Mně nikdo nemanipuluje. Já nejsem sedesvakantista, ale jsem zaměřen proti zrádcům Krista uvnitř církve. To, že se biskupové zabývají rozvody a nebo možnost rozvedených a znovu sezdaných přijímát nebo nějakým partnerstvím a sňatkům stejného pohlaví, to ostrik chápu, že už se blíží těch 100let dovolených ničit církev a podle toho církev tak vypadá. Biskupové, kteří mají hájit neporušené učení církve - Krista. Není ti divné, že kadinál zednář reformoval- zdeformoval liturgii za pomocí protestatntských rádců? Otevří už konečně ty přimhouřené oči, neb si zajdi za Pánem pro tu mast na oči.
Ostrik
Podívej se, Samsone, jsem rád, že jsi veřejně přiznal svou příslušnost ke skupině patriarchy Eliáše. Dehonestace Svatého otce je jeho životní program, nemůžeš být jiný. Proto s tebou jednám shovívavě a vlídně. Jako s odloučeným bratrem. 🤗
Samson1
Když je někdo nechápavý a nebo není mu dáno, jak může pochopit, že. Jenže skutečnost je taková, jaké nám tvoří zákony a to je dravý proud strůjců NWO. Žádná iluze. Ten pastor fakt byl v Norsku odsouzen za to, že nechtě oddat homosexulály v kostele.
Filofej
Strata logického úsudku a vzápätí manipulatívne podsuvanie absurdných úmyslov pápežovi je spoločnou črtou rôznych schzmatikov alebo samozvaných tradijcov.
Ak im položíte jednoznačnú otázku vyžadujúcu jednoznačnú odpoveď, tak napíšu kopec riadkov úplne od veci,poprípade mlčia. Včera v téme pána Halíka o zlomenej pápežovej berle sa to krásne ukázalo.
Ostrik
Chceš snad tvrdit, že můžeš za to, že jsi nechápavý? 😲
Samson1
Proroku, teď jsi tomu nasadil korunu, jak třešničku na dort. 😀

Ostrik 12:15
Potřebuješ laskavé a shovívavé zacházení, protože za to nemůžeš. Jestli to dokážeš, Samsone, odděl od sebe hřích homosexuality a urážky Svatého otce. Že je homosexualita hřích mi nemusíš dokazovat.
Ostrik
Potřebuješ laskavé a shovívavé zacházení, protože za to nemůžeš. Jestli to dokážeš, Samsone, odděl od sebe hřích homosexuality a urážky Svatého otce. Že je homosexualita hřích mi nemusíš dokazovat. Dokaž mi raději, že jsi konečně pochopil, že tvé komentáře jsou vodou na mlýn těm, kteří Svatého otce bezdůvodně uráží. Kdybys četl pozorně, co zde píšu, nemusel bys umanutě roztáčet svůj kolovrátek.

More
Potřebuješ laskavé a shovívavé zacházení, protože za to nemůžeš. Jestli to dokážeš, Samsone, odděl od sebe hřích homosexuality a urážky Svatého otce. Že je homosexualita hřích mi nemusíš dokazovat. Dokaž mi raději, že jsi konečně pochopil, že tvé komentáře jsou vodou na mlýn těm, kteří Svatého otce bezdůvodně uráží. Kdybys četl pozorně, co zde píšu, nemusel bys umanutě roztáčet svůj kolovrátek.

Ostrik úterý, 20:15

Samsone, máš snad pocit, že tu někdo nějaký hřích schvaluje, nebo k němu nabádá nebo nějaký hřích nepovažuje za hřích? S tvou nechápavostí je někdy opravdu potíž. 🤗
Samson1
Ostrik, já nepotřebuji omluvu. Hřích je hřích a bez pokání nemůže být odpuštěn. Proč to nechceš pochopit. Už je to dost dávno, když odsoudili pastora, že nechtěl oddat homosexuální pár. Ten tlak je i na katolickou církev. Pokud se bude církev bratříčkovat s Lisabonskou smlouvou, bude muset uznat "právo" menšin. Potom jak bylo řečeno, homosexualita je jen beranidlem pro další zákony. Incest, …More
Ostrik, já nepotřebuji omluvu. Hřích je hřích a bez pokání nemůže být odpuštěn. Proč to nechceš pochopit. Už je to dost dávno, když odsoudili pastora, že nechtěl oddat homosexuální pár. Ten tlak je i na katolickou církev. Pokud se bude církev bratříčkovat s Lisabonskou smlouvou, bude muset uznat "právo" menšin. Potom jak bylo řečeno, homosexualita je jen beranidlem pro další zákony. Incest, pedofilii, zoofilii a to vše je nenávratná cesta do pekel a papež nemůže mluvit za sebe, ale jako náměstek Krista na zemi a to jednoznačně. Jednoznačně se k tomu vyjadřuje jen Eliáš a jeho biskupové. Já se za papeže denně modlím, ale mohu vyjádřit to, co se mi nelíbí.
Ostrik
Samsone, omlouvám i tebe, protože za to nemůžeš. 🤗
Samson1
Samson1
Ty jsi Ostrik padlý na hlavu, že bys omlouval i tyto lidičky?
protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1739-kyjevsky-m…
One more comment from Samson1
Samson1
Ostrik na vibrace asi přišli v meditacích s budhisty, že. Duch svatý je Osoba, žádná vibrace. Co to hoši plácáte. 😀 👍
Zlé je, že se za Svatého otce nemodlíte, a navíc směrem k němu denně vysíláte negativní vibrace. Jako ten jeden zde, který vibruje hnusem, jen zde vidí některé z lidí, které z duše nenávidí. Marně bych se u vás dovolával citu a lásky, jako se nedovolal Jan Hus Krista ve svých …More
Ostrik na vibrace asi přišli v meditacích s budhisty, že. Duch svatý je Osoba, žádná vibrace. Co to hoši plácáte. 😀 👍
Zlé je, že se za Svatého otce nemodlíte, a navíc směrem k němu denně vysíláte negativní vibrace. Jako ten jeden zde, který vibruje hnusem, jen zde vidí některé z lidí, které z duše nenávidí. Marně bych se u vás dovolával citu a lásky, jako se nedovolal Jan Hus Krista ve svých bratřích. Kde nic není, jsou jen negativní vibrace tělesnosti. 🙄
Ostrik
Pápežovi sa zlámala berla. Nič nieje náhoda.

Caesar 21:45

poslete mi vibrace.....
To je co? Ach.... to je zlé, to je zlé, vibrace, energie..... to velmi radi spomínajú vestci, ci kdeakí liecitelia...

______________________________________________________________________________________________
Zlé je, že se za Svatého otce nemodlíte, a navíc směrem k němu denně vysíláte negativní vibrace. Jako …More
Pápežovi sa zlámala berla. Nič nieje náhoda.

Caesar 21:45

poslete mi vibrace.....
To je co? Ach.... to je zlé, to je zlé, vibrace, energie..... to velmi radi spomínajú vestci, ci kdeakí liecitelia...

______________________________________________________________________________________________
Zlé je, že se za Svatého otce nemodlíte, a navíc směrem k němu denně vysíláte negativní vibrace. Jako ten jeden zde, který vibruje hnusem, jen zde vidí některé z lidí, které z duše nenávidí. Marně bych se u vás dovolával citu a lásky, jako se nedovolal Jan Hus Krista ve svých bratřích. Kde nic není, jsou jen negativní vibrace tělesnosti. 🙄
Ostrik
Tak to vidíš, drahá odloučená sestro Hento, dokonce i v tvé komunitě Cenacolo RADOSTNÁ UDÁLOST PRO COMUNITU CENACOLO
mají balónky a masky. 🤗
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Pravda je taková, že přes vaše křivá obvinění, Svatý otec František není solidární s hříchem, netoleruje hřích, nemlčí k hříchu a nepropaguje hřích. Přisuzujete mu věci, kterých se snad dopouštíte sami. Měli byste zvážit, zda je takové chování, kterého se dopouštíte, ještě křesťanské. 🤗
Ostrik
To znamená co? Co měl podle tebe říci Ježíš ženě, kterou tobě podobní chtěli kamenovat?
Samsone, jak vidím, máš problém zformovat myšlenku. Stejně jako mike, ale ten to maskuje tím, že píše malými písmeny bez rozdělovacích znamének, aby jeho emoční výstupy umožňovaly několikerý výklad. 🤗
Samson1
No potíž je solidarita s hříchem. Tolerance. Mlčení k hříchu. Jeho propagace atd.
Ostrik
Samsone, máš snad pocit, že tu někdo nějaký hřích schvaluje, nebo k němu nabádá nebo nějaký hřích nepovažuje za hřích? S tvou nechápavostí je někdy opravdu potíž. 🤗
Samson1
Sklon, je něco jiného, než vykonaný skutek, to jo. Jinak církev rozlišuje hříchy lehké a těžké. Třeba takový lehký hřích se odpouští účastí na mši a přijímáním. Těžký hřích je dobrovolné a vědomé porušení Božího zákona v závažné situaci, třeba cizoložství. V případě homosexuálů, že naplní skutek: Nebude ležet muž s mužem, je to ohavnost. Jak tu psal kdysi L. Halík. Kdo se dopustil jen tak …More
Sklon, je něco jiného, než vykonaný skutek, to jo. Jinak církev rozlišuje hříchy lehké a těžké. Třeba takový lehký hřích se odpouští účastí na mši a přijímáním. Těžký hřích je dobrovolné a vědomé porušení Božího zákona v závažné situaci, třeba cizoložství. V případě homosexuálů, že naplní skutek: Nebude ležet muž s mužem, je to ohavnost. Jak tu psal kdysi L. Halík. Kdo se dopustil jen tak homosexiální praktiky, jednou nebo párkrát, mění to psychologii člověka. To je vyloženě homosexualita zaviněná. Je přece i psáno, že je Bůh vydal jejich zvráceným touhám.
pokrk
Podstatné je toto:
Ostrik-Homosexualita je jeden z řady hříchů, žádný hřích není lepší nebo horší
U Pána Boha sú všetky hriechy rovnaké a za každý si hriešnik zasluhuje smrť.Nezáleží,či ukradne čokoládu,alebo smilní.
Filofejova otázka,či si zaslúži odsúdenie, z toho dôvodu nie je veľmi šťastná.Hriešnici dostávajú odpustenie hriechov ako dar:
... milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, More
Podstatné je toto:
Ostrik-Homosexualita je jeden z řady hříchů, žádný hřích není lepší nebo horší
U Pána Boha sú všetky hriechy rovnaké a za každý si hriešnik zasluhuje smrť.Nezáleží,či ukradne čokoládu,alebo smilní.
Filofejova otázka,či si zaslúži odsúdenie, z toho dôvodu nie je veľmi šťastná.Hriešnici dostávajú odpustenie hriechov ako dar:
... milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.
Ostrik
Jak 2:8-12: "... Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl: `Nezcizoložíš,´ řekl také: `Nezabiješ.´ Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody."

www.vira.cz/otazky/Porusenim-jedno… 🤗
Ostrik
Pápežovi sa zlámala berla. Nič nieje náhoda.

Filofej 19:06

Otázka:
Zaslúži si človek, ktorý má homosexuálne sklony,ale žije v čistote, aby bol odsúdený?
Ak áno tak prečo?

_______________________________________________________________________________________________
Homosexualita je jeden z řady hříchů, žádný hřích není lepší nebo horší, než druhý. Bůh skrze Písmo svaté hovoří jasně:
R 3:10-18 …More
Pápežovi sa zlámala berla. Nič nieje náhoda.

Filofej 19:06

Otázka:
Zaslúži si človek, ktorý má homosexuálne sklony,ale žije v čistote, aby bol odsúdený?
Ak áno tak prečo?

_______________________________________________________________________________________________
Homosexualita je jeden z řady hříchů, žádný hřích není lepší nebo horší, než druhý. Bůh skrze Písmo svaté hovoří jasně:
R 3:10-18
10jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, není ani jeden,

11nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha;

12všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.

13Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech,

14jejich ústa jsou samá kletba a hořkost,

15jejich nohy spěchají prolévat krev,

16zhouba a bída je na jejich cestách;

17nepoznali cestu pokoje

18a úctu před Bohem nemají.‘


Otázka klidně může znít:
Zaslouží si hříšník, který žije v čistotě, aby byl odsouzený? A kým je ten, který se opovážil soudit svého bližního, když ne hříšníkem?
🤗
pokrk
Len Boh vidí do srdca,čo v ňom je.Pokiaľ Pán Ježiš (ktorý do srdca videl) neodsúdil pobehlicu,alebo lotra,dal tým jasne najavo,že súd náleží len Bohu
Ostrik
Konečně ti to došlo, drahá odloučená sestro Hento. Kéž tě toto poznání nikdy neopustí! 🤗
pokrk
Samson1-ty si tie náboženstvá nejako mýliš,nie?Pápež nie je ten,kto má právo kohokolvek odsudzovať.Na to je tu Pán Ježiš.Láskavo si nemýľ role Pána Ježiša a pápeža.Toho povinnosťou je homosex.odsúdiť,nie však buzíka,pokiaľ chce činiť pokánie a svojej deviácie sa zbaviť.