Tổng Giám mục: Chúa Kitô biến thành Bánh mì [Không phải Bánh mì biến thành Chúa Kitô]

Sự biến đổi là "sự kỳ bí của Chúa đã biến thành bánh cho chúng ta," Tổng giám mục trường phái Pachamama của Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, Peru, nói lan man trong buổi gặp mặt giáo phận vào …