teologiapolityczna.pl

9 maja. O. Jacek Salij OP komentuje Ewangelię

Pierwsze czytanie (Dz 13, 44-52) W następny szabat po kazaniu Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać …
Anieobecny
Najcenniejsze jest głoszenie Ewangelii tym,
którzy jej nie znają...
Bo innego nie ma...