Ostrik
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

Vaše komentáře jsou důkazem o tom, že nemilujete. Nemilujete, protože se bojíte. Vaše srdce jsou plná strachu. Je to stejný strach, který zabil Krista, Štěpána i Husa. Je to ten strach, který vás drží v otroctví! Vaším otrokářem je Satan.
Je tu řešení, přijměte do …More
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

Vaše komentáře jsou důkazem o tom, že nemilujete. Nemilujete, protože se bojíte. Vaše srdce jsou plná strachu. Je to stejný strach, který zabil Krista, Štěpána i Husa. Je to ten strach, který vás drží v otroctví! Vaším otrokářem je Satan.
Je tu řešení, přijměte do svých srdcí Zrno od Rozsévače. Přijměte Krista a nechte se vést jeho láskou. V Kristu prožijete velké osvobození.
Budete se radovat z lásky, na každého člověka budete hledět s láskou. Už nikdy nebudete nástrojem Zlého. 🤗
Ostrik
Kdo přijal Zrno od Rozsévače do dobré země, ten se nebojí. Láska strach vyhání a my víme, že Pán Ježíš osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví Zd 2:15.

Proto může apoštol směle a beze strachu svědčit:

1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

A tak jeden každý svědčí …More
Kdo přijal Zrno od Rozsévače do dobré země, ten se nebojí. Láska strach vyhání a my víme, že Pán Ježíš osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví Zd 2:15.

Proto může apoštol směle a beze strachu svědčit:

1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

A tak jeden každý svědčí svými slovy, svými skutky o tom, čím je naplněn. Buďto láskou nebo strachem. Obojí mít v srdci nemůže.

Bůh žehnej všem, kteří Boží Slovo slyší! 😇
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Vždy to tak bylo. Reptali na poušti, že chtějí otroctví s hrnky naplněnými masem. Reptali, že nechtějí lásku k bližnímu, ale Barabáše. Reptají dodnes, protože chtějí tady a teď, ne až NĚKDY na nebesích. Zapírají Krista. 🥴
Ostrik
Kdo nepřijme Zrno od Rozsévače do dobré země, nemá šanci...

Mk 4:17 :

A nemají v sobě kořen, ale jsou nestálí. Když nastane soužení nebo pronásledování pro Slovo, ihned odpadají.
Neslyšíte Slovo Boží. A když vám někdo zopakuje, co říká Ježíš, nenávidíte ho. Neuvízlo ve vás nic z toho, co přineslo Evangelium. Nezakořenilo ve vás Zrno. 🤦
Peter(skala)
😀 😀 😀
Ostrik
Hloupé je, že to myslíš vážně, Peter. 😲
Peter(skala)
Človek, ktorý nemá rád pravdu o skutočných udalostiach, sa rád klame. Radšej si pozrie niečo vymyslené, čo sa zhoduje s jeho falošnými predstavami, lebo pravdivé filmy mu vyčitaju vo svedomí, že žije v omyle. 🤗
Ostrik
Stává se pravidlem, že když se stočí řeč k duchovním věcem, přijde Peter s anoncí na nějaký světský film.

FILMY inšpirované a natočené podľa skutočných udalostí :

Peter(skala) 20:56

" Ukameňovanie Soray "
Americký snímek natočený dle skutečné události,
🙄 🤨
Ostrik
Je o tom podobenství o Rozsévači. Přiletěli ptáci, skalnaté místo a trní, to jsou velmi vážné překážky. Dobrou zemi připravíme, když vědomě stále milujeme. Když nedokážeme někoho milovat jako bratra, milujeme ho i jako nepřítele. Vědomé milování všech lidí, nás udržuje stále v Kristu. 🤗
7 more comments from Ostrik
Ostrik
Pěkně o této věci svědčí bratr zde: OCHRÁNCE PRO NAŠI DOBU
Přednáška je moc pěkná, avšak náročná, protože předpokládá znalost souvislostí. Je dobré tuto přednášku vstřebávat po částech.
Následovník Krista touží být stále v Kristu. Pán tohoto světa však dělá všechno proto, aby následovníka strhl zpět do starého člověka. O tom je i strach z imigrantů, strach o věci tohoto světa... 🤗
Ostrik
Slepí si napřed musí uvědomit, že nevidí a pak uvěřit, že je Syn Boží uzdraví. Dokud si budou myslet, že jsou vidoucí, budou současně i hluší. 🤗
Ostrik
Hospodin pro sebe oddělil sobotu, člověk na základě své úvahy změnil přikázání, takže světí Den Páně.
Dětem tohoto světa je to však jedno, protože mají jedno téma. Svět a věci v něm. 🥴
Ostrik
Ježíšovo slovo stále aktuální:
18A další jsou ti, kteří jsou rozséváni ‚do trní‘: To jsou ti, kteří uslyšeli Slovo, 19ale potom přicházejí starosti tohoto věku, svod bohatství a žádosti po ostatních věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným.
😇
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek!
____________________________________________________________________________________________________________
V těchto dnech vrcholí tříbení křesťanů. Ukazuje se, kdo postavil svůj dům na Kristu. Přeji vám všem, abyste byli mezi těmi, koho před přicházející bouří ochrání svatá Skála. 🤗
Ostrik
Filofej: Kňaz dnes na sv.liturgii hovoril, že sám mal s týmto Slovom problém, ktorý mu pomohol vyriešiť komentár od niektorého z cirkevných otcov.Ten tých ľudí, ktorým nebolo dané pochopiť Ježišovo podobenstvo aby sa neuzdravili,prirovnal k chorému človeku,ktorý si svoju chorobu sposobil sám a ktorého náhle uzdravenie by neprinutilo zmeniť sboj životný štýl tak,aby znovu neochorel.A tak by mu …More
Filofej: Kňaz dnes na sv.liturgii hovoril, že sám mal s týmto Slovom problém, ktorý mu pomohol vyriešiť komentár od niektorého z cirkevných otcov.Ten tých ľudí, ktorým nebolo dané pochopiť Ježišovo podobenstvo aby sa neuzdravili,prirovnal k chorému človeku,ktorý si svoju chorobu sposobil sám a ktorého náhle uzdravenie by neprinutilo zmeniť sboj životný štýl tak,aby znovu neochorel.A tak by mu náhle uzdravenie bolo k ničomu dokonca by žil ešte horšie.

Doplním:

J 5:14Potom Ježíš nalezl ho ve chrámě a řekl jemu: „Hle, učiněn jsi zdráv, již více nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího.“
Proto Ježíš nikoho nenutí, aby Ho následoval. Jak je psáno:
J 6:44Nikdo nemůže přijíti ke mně, nepřitáhne-li ho Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v den poslední.
🤗
Ostrik
Hezky to kněz řekl. Mnoho lidí si myslí, že jsou následovníky Krista a nejsou. Lžou sobě, lidem i Bohu. Aby se mohl člověk stát učedníkem, musí vše opustit, vzít svůj kříž... To se však může stát pouze tehdy, když přijme zrno od Rozsévače do dobré země.
Každý den jsme zde svědky toho, jak lidé pohrdají zrnem - Božím slovem. Lační po lidské moudrosti. 🙄
Díky, bratře Filofeji. 🤗
Filofej
Doxa IC XC!
Keď si pozorne prečítate verše 10-12 z podobenstva o rozsievačovi,tak každého vnímavého čitateľa prekvapí, prečo Pán Ježiš nechce,aby tí náhodní poslucháči pochopili význam podobenstva o rozsievačovi, aby neboli zachránení.Veď Ježiš prišiel, aby ľudstvo priviedol z tmy do svetla,aby ohlasoval evanjelium.A navádza to uveriť v predurčenie.
Kňaz dnes na sv.liturgii hovoril, že sám mal s …More
Doxa IC XC!
Keď si pozorne prečítate verše 10-12 z podobenstva o rozsievačovi,tak každého vnímavého čitateľa prekvapí, prečo Pán Ježiš nechce,aby tí náhodní poslucháči pochopili význam podobenstva o rozsievačovi, aby neboli zachránení.Veď Ježiš prišiel, aby ľudstvo priviedol z tmy do svetla,aby ohlasoval evanjelium.A navádza to uveriť v predurčenie.
Kňaz dnes na sv.liturgii hovoril, že sám mal s týmto Slovom problém, ktorý mu pomohol vyriešiť komentár od niektorého z cirkevných otcov.Ten tých ľudí, ktorým nebolo dané pochopiť Ježišovo podobenstvo aby sa neuzdravili,prirovnal k chorému človeku,ktorý si svoju chorobu sposobil sám a ktorého náhle uzdravenie by neprinutilo zmeniť sboj životný štýl tak,aby znovu neochorel.A tak by mu náhle uzdravenie bolo k ničomu dokonca by žil ešte horšie. Na to,aby bolo dané človeku chápať Ježišovo učenie a Božie Slovo, musí sa stať Jeho učeníkom. Tak mu bude dávať Ježiš chápať v Duchu Svätom význam Božieho Slova.
A ako sa stať učeníkom Ježiša Krista?O tom všetkom sa píše v Božom Slove.
Ostrik
Stále ještě jste neporozuměli základnímu Ježíšovu podobenství! Jak chcete chápat všechno ostatní? Pán Ježíš vám nabízí něco mnohem dokonalejšího, než tento život ve světě. Dokonalého a věčného. Vy však nechcete. Podobáte se těm, kteří odmítli pozvání na svatbu.
Mt 22:1-8
1Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:2»Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu.3Poslal …More
Stále ještě jste neporozuměli základnímu Ježíšovu podobenství! Jak chcete chápat všechno ostatní? Pán Ježíš vám nabízí něco mnohem dokonalejšího, než tento život ve světě. Dokonalého a věčného. Vy však nechcete. Podobáte se těm, kteří odmítli pozvání na svatbu.
Mt 22:1-8
1Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:2»Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu.3Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít.4Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: 'Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!'5Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem.6Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili.7Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.8Potom řekl svým služebníkům: 'Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni'.
Následovník Krista má být stále připraven k odchodu z tohoto světa. Vy však nejste následovníci, jste pouhými posluchači. Sice milostivě berete na vědomí, že Ježíš zemřel za vaše hříchy, ale chcete si užít své životy, jako ti nehodní z podobenství. Možná si myslíte, že to byla Ježíšova povinnost a tím pádem máte spasení jisté. Klamete sami sebe. Evangelium slyšeli i nevěřící lidé a vy smýšlíte a jednáte jako oni. Na vás se plní proroctví Izaiáše proroka:

Iz 6:10 :Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi mu uši, zalep mu oči, ať očima nevidí, ať ušima neslyší, ať srdcem nechápe, aby se neobrátil a neuzdravil!
😇
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek.
____________________________________________________________________________________________________________
Dnes opět připomenu podobenství o Rozsévači, které bývá pohrdáno a současně nepochopeno. Náš Pán Ježíš Kristus toto podobenství postavil jako základ. Řekl doslova: Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Požehnaný den vespolek.
____________________________________________________________________________________________________________
Dnes opět připomenu podobenství o Rozsévači, které bývá pohrdáno a současně nepochopeno. Náš Pán Ježíš Kristus toto podobenství postavil jako základ. Řekl doslova: Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete chápat všechna ta podobenství?
Bez pochopení tohoto podobenství neodložíte starého člověka. Budete jako starý člověk myslet, jako starý člověk nebudete moci ničemu porozumět a nebudete moci vejít do království Božího. Jako starý člověk zůstanete stát, oklamáni odvěkým nepřítelem člověka.
Budete slyšet slova evangelia, které se káže otevřeně a veřejně, ale nebudete moci porozumět. Nepřijali jste Zrno, které by změnilo vaši mysl. Boží Slovo pro vás zůstane nepochopené a skryté. Zrno - Boží Slovo do vás nevejde a nepromění vás k tomu, abyste chápali. 🤗
9 more comments from Ostrik
Ostrik
J 12:23-26
23Ježíš jim řekl: „ Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. 24Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemře-li však, přináší mnohý užitek. 25Kdo má rád svou duši, hubí ji; kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. 26Jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo …More
J 12:23-26
23Ježíš jim řekl: „ Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. 24Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemře-li však, přináší mnohý užitek. 25Kdo má rád svou duši, hubí ji; kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. 26Jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho poctí Otec.“
_______________________________________________________________________________________________
Hledejte to, co říká Ježíš. Jedině tak můžete uslyšet, co od svých následovníků požaduje. Vždyť jeho život je příkladem, který následujeme. Nikdo nemůže říci "Jsem Kristův, jsem křesťan", když Krista nenásleduje, když nedělá to, co Ježíš přikazuje. Zde Ježíš učí, že k tomu, abychom přinesli užitek, musíme zemřít. Proč tedy nepřinášíte užitek? Zapomněli jste, co se stalo s neplodným fíkovníkem?
Zrno padá do země, umírá, ale pouze tak dá mnohý užitek. Stává se pokrmem pro člověka. Stejně tak Kristus. Umírá a díky tomu se může dávat za pokrm svým následovníkům. Stal se chlebem pro náš věčný život.
Stejně tak každý Kristův následovník musí zemřít, dát užitek, stát se pokrmem bližním. Vždyť proto musí Zrno padnout do dobré země!
Mt 13:8 Jiná padla do dobré země a vydávala úrodu, některá stonásobnou, jiná šedesátinásobnou, jiná třicetinásobnou.
🤗
Ostrik
Je důležité, abychom se drželi pravdy. Apoštol Pavel píše do Efezu:

Ef 4:25 :

Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‘ neboť jsme údy téhož těla.
Tato slova platí pro všechny. Ale jak chcete mluvit pravdu, když pravdu nepoznáváte? Lépe by bylo, kdyby jste nekomentovali to, co neznáte, nadělali byste méně škody. Ve své horlivosti tak konáte službu zlému. Dám vám příklad. …More
Je důležité, abychom se drželi pravdy. Apoštol Pavel píše do Efezu:

Ef 4:25 :

Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‘ neboť jsme údy téhož těla.
Tato slova platí pro všechny. Ale jak chcete mluvit pravdu, když pravdu nepoznáváte? Lépe by bylo, kdyby jste nekomentovali to, co neznáte, nadělali byste méně škody. Ve své horlivosti tak konáte službu zlému. Dám vám příklad. Vyčítáte T. Halíkovi, že propaguje budhizmus a sami přeochotně kritizovaný film vložíte na Glorii. Co na tom, že ho opepříte množinou komentářů, ve kterých dáte najevo, že nedokážete obhájit vlastní víru? Neuvědomujete si, že i negativní reklama je stále reklama.
Místo abyste se zušlechťovali v lásce k Bohu a k bližnímu, utvrzujete se vzájemně v nenávisti, sektářství a pýše. 🥴
Ostrik
Myslíte si, že v tomto podobenstve Ježiš hovorí o katolíkoch? Omyl, žiadni vtedy neboli. Tí dvaja v chráme boli Židia, Boh teda ospravedlnil Žida.
👍
Ostrik
Je veľmi dôležité stále pripomínať Božie Slovo. Každý sa môže presvedčiť, že Boh neospravedlňuje pyšné, aj keď sa dva razy do týždňa postia.

L18:10-14

10„Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.

11Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: »Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik.12
More
Je veľmi dôležité stále pripomínať Božie Slovo. Každý sa môže presvedčiť, že Boh neospravedlňuje pyšné, aj keď sa dva razy do týždňa postia.

L18:10-14

10„Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.

11Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: »Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik.12Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.«

13Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: »Bože, buď milostivý mne hriešnemu.«

14Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

🤗
Ostrik
Pán Ježíš ve svém podobenství mluví o zrnu. Jak je dnes běžné, mohli bychom napsat o "zrnu".
Zrno je totiž pomocným slovem, které nese skrytou informaci.
Měli jste někdy možnost vidět pšeničné zrno? Tělesnými smysly můžeme vnímat pouze jeho hmotnou část. Pokud zrno rozdrtíme, nevidíme nic, co by nasvědčovalo tomu, že zrno skrývá život, že je ŽIVÉ! Pokud ho neporušené vložíme do hlíny a svlažíme …More
Pán Ježíš ve svém podobenství mluví o zrnu. Jak je dnes běžné, mohli bychom napsat o "zrnu".
Zrno je totiž pomocným slovem, které nese skrytou informaci.
Měli jste někdy možnost vidět pšeničné zrno? Tělesnými smysly můžeme vnímat pouze jeho hmotnou část. Pokud zrno rozdrtíme, nevidíme nic, co by nasvědčovalo tomu, že zrno skrývá život, že je ŽIVÉ! Pokud ho neporušené vložíme do hlíny a svlažíme vodou, vzklíčí...
Stejně tak slovo. Můžeme slovo rozebrat na písmena a vidíme pouze hmotné součásti. Ale slovo je také živé! Slovo je těhotné skutkem! Nevěříte?
Když dostanete příkaz, je ve slovech. Pokud příkaz uposlechnete, narodil se skutek. Když neuposlechnete, spáchali jste to, co ve světě nazýváme potratem. Zabili jste plod ve slově.
Proto Ježíš říká:
Jk 1:22 :Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe.

🤗
Ostrik
Tělesní lidé nechápou, že je rozdíl mezi tělesným a duchovním myšlením. Když tělesný člověk o duchovním myšlení slyší, namlouvá si, že rozdíl být nemůže. Proto tolik lidí nepřijímá dobré Zrno do dobré země.
Tělesné myšlení je vázáno na hmotu. Myšlení je projevem tělesných buněk. I na tomto webu se setkáváme s projevy tělesného myšlení. Myšlenkové stereotypy nejsou ničím jiným než vytvořenými …More
Tělesní lidé nechápou, že je rozdíl mezi tělesným a duchovním myšlením. Když tělesný člověk o duchovním myšlení slyší, namlouvá si, že rozdíl být nemůže. Proto tolik lidí nepřijímá dobré Zrno do dobré země.
Tělesné myšlení je vázáno na hmotu. Myšlení je projevem tělesných buněk. I na tomto webu se setkáváme s projevy tělesného myšlení. Myšlenkové stereotypy nejsou ničím jiným než vytvořenými spoji mezi neurony. Tyto spoje vznikají učením, zkušeností a pod. Tělesný člověk potom nemá možnost tyto spoje, dráhy, opustit. Stávají se mu pastí, jsou to vyjeté koleje, které uvěznily mysl.cs.wikipedia.org/wiki/Synapse Proto je důležité, jak je člověk vychován, formován. Pokud je výchova zanedbaná, bude se člověk po celý svůj život motat ve svých myšlenkách a pocitech. Bude v žaláři. Pán Ježíš přišel proto, aby člověk z tohoto žaláře osvobodil. Pokud přijmete Zrno do dobré země, obdržíte svobodu myšlení. Vaše myšlení nebude vázáno hmotou, bude duchovní. Budete pravdu žít, nebudete pouze papouškovat cizí myšlenky, které rezonují s vašimi vyjetými myšlenkovými stereotypy. 🤗
Ostrik
Stejně jako v minulosti tak se i dnes nepovolaní chápou mystické literatury a snaží se jí vysvětlit po svém. Tedy tělesně. Pro ty mám dobré ponaučení. Mystické zážitky, popisované v knihách světců, NEJSOU Z TOHOTO SVĚTA. Pokud je někdo zneužívá k vysvětlování domnělých příčin a následků jevů ve světě, prozrazuje tím, že nepřijal dobré Zrno do dobré země.
🤗
Ostrik
Samson1 13:36

Demně ji zasvěcuji celý svůj řivot, rozum, vůli, duši i tělo a věřím v Mateřskou přímluvu...

Samsone, kdyby to byla pravda, tak by ses zde tak často nechlubil, jak celý svůj život zasvěcuješ službě vlastnímu tělu. Pochop rozpory ve svých projevech a dokud je ti dán čas, využij ho ke svému skutečnému obrácení. 🤗
Ostrik
Pán Ježíš a Jeho církev učí, ale na posluchači je, zda chápe. Lidé obecně nechápou, protože mají rádi tento svět a věci v něm. Proto je mnohem, mnohem méně těch, kde Zrno padá do dobré země, než těch, u kterých Zrno hyne bez užitku. K tomu, aby člověk chápal srdcem, musí znát tajemství Božího království.

Mt 13:10-15
10Tu přistoupili učedníci a řekli mu: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ 11On …More
Pán Ježíš a Jeho církev učí, ale na posluchači je, zda chápe. Lidé obecně nechápou, protože mají rádi tento svět a věci v něm. Proto je mnohem, mnohem méně těch, kde Zrno padá do dobré země, než těch, u kterých Zrno hyne bez užitku. K tomu, aby člověk chápal srdcem, musí znát tajemství Božího království.

Mt 13:10-15
10Tu přistoupili učedníci a řekli mu: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ 11On jim odpověděl: Vám je dáno poznat tajemství království Nebes, ale jim to dáno není. 12Neboť kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek; avšak tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. 13Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší ani nechápou. 14Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví, které říká: ‚Vskutku budete slyšet, a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět, a určitě neuvidíte. 15Neboť srdce tohoto lidu ztučnělo, ušima začali slyšet ztěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, a já je neuzdravil.‘
🤗
Samson1
Venku začalo pršet. Buhu díky za vláhu 👍 . Dnes jsem byl na pouti u sv. Anny a za vláhu se prosilo. Po těch pařácích přijde vhod.
Samson1
Ostrik, aby u mně padlo zrno do dobré půdy, nepotřenuji složité vysvětlování z Písma, ale stačí mi bohatě, když s důvěrou a pomoc P. Marie se modlím za své vlatní srdce, třeba stvoř mi srdce čisté Bože, nebo se Bohu odevzdávám skrze P. Marii. Demně ji zasvěcuji celý svůj řivot, rozum, vůli, duši i tělo a věřím v Mateřskou přímluvu a skrze Její ruce vše na Oltář ke svaté a neposkvrněné oběti: Mši …More
Ostrik, aby u mně padlo zrno do dobré půdy, nepotřenuji složité vysvětlování z Písma, ale stačí mi bohatě, když s důvěrou a pomoc P. Marie se modlím za své vlatní srdce, třeba stvoř mi srdce čisté Bože, nebo se Bohu odevzdávám skrze P. Marii. Demně ji zasvěcuji celý svůj řivot, rozum, vůli, duši i tělo a věřím v Mateřskou přímluvu a skrze Její ruce vše na Oltář ke svaté a neposkvrněné oběti: Mši svaté. Tu denní modlitbu zasvěcení diktovala P. Maria P. Piovi a já na něho dám. Každý den je pro mne mše středem a mše je zpřítomněník Kalvarie Kristovy oběti a stále stejnou cenu, nejsilněší modlita, kde i navíc krev a tělo je posilou a zároveň očišťující, jsou odpuštěny všechny všední hříchy a nedbalosti. Že. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme a na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Tajemství víry.
Ostrik
Pánem tohoto světa je Satan. Proto jsou národy drženy v nevědomosti. Satan zmátl mysl lidí, aby si mysleli, že tělesný život na tomto světě je tím, co Bůh pro člověka připravil. Tak tomu samozřejmě není. Jsme na tomto svět za trest, jsme ve vyhnanství, v žaláři temnot tohoto světa. Pán Ježíš nás ale přišel z temného žaláře tělesné pýchy osvobodit. On Je tím Slovem, který On, jako Rozsévač …More
Pánem tohoto světa je Satan. Proto jsou národy drženy v nevědomosti. Satan zmátl mysl lidí, aby si mysleli, že tělesný život na tomto světě je tím, co Bůh pro člověka připravil. Tak tomu samozřejmě není. Jsme na tomto svět za trest, jsme ve vyhnanství, v žaláři temnot tohoto světa. Pán Ježíš nás ale přišel z temného žaláře tělesné pýchy osvobodit. On Je tím Slovem, který On, jako Rozsévač rozsévá. Ježíš Kristus nám dává sám sebe. Pokud člověk nepřijme Zrno do dobré země, slyší sice všechny příběhy, všechna podobenství, všechno kázání v kostele, ale není mu to nic platné, protož zůstal ve světě. S takovým člověkem se nestala žádná změna. Dál miluje věci tohoto světa, dál hoví choutkám svého těla.
Apoštolové kdysi učili: Nevěsta Kristova nemůže pozbýti cti. Je neporušená a čistá. Zná jen jeden dům a v cudné kázni udržuje svatost jen jedné komnaty.
Tento výrok mnozí později chápali opět tělesně a jejich výklady byly zneužívány pro obhajobu služby dvěma pánům. Pravý výklad je tento: Nevěstou kristovou jsou všichni, kteří přijali Zrno Rozsévače do dobré země. Sám Bůh si je očistil k dokonalosti. Protože zemřeli tomuto světu a narodili se z Boha, je patrná tato změna i na jejich způsobu života. Znají jen jeden dům (nechodí po cizím těle) a udržují svatost jediné komnaty (svého srdce).
🤗
Ostrik
henta 12:56

Prosím Ostriku, ten klíč nám pověz, ať není reverend v omylu, že to je papež.
_______________________________________________________________________________________________
Klíčem k Božímu království je Zrno od Rozsévače. Klíčem je sám Kristus, který se dává svým následovníkům.
Pokud lidé nejsou dobrou zemí, je jim tato informace k ničemu. Přijímají ji tělesným myšlením a stává se …More
henta 12:56

Prosím Ostriku, ten klíč nám pověz, ať není reverend v omylu, že to je papež.
_______________________________________________________________________________________________
Klíčem k Božímu království je Zrno od Rozsévače. Klíčem je sám Kristus, který se dává svým následovníkům.
Pokud lidé nejsou dobrou zemí, je jim tato informace k ničemu. Přijímají ji tělesným myšlením a stává se jim to, co říká Ježíš. Zaseté Slovo jim bere Satan, odpadají pro svou nestálost nebo jejich tělesná žádostivost Slovo zahubí.
Proto Ježíš říká:
Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete chápat všechna ta podobenství? 🤗
One more comment from Ostrik
Ostrik
Samsone, pokud nepřijmeš Zrno do dobré země, budeš těmto věcem rozumět pouze tělesně. Proto je tolik výkladů a tolik zmatků. 🤗
Samson1
Hento musíš napravit své omyly. Církev dostala moc svazovat a rozvazovat a já Petrovi klíče brát nebudu. Ani následníkům.
Samson1
Šak jo.
1832 Plody Ducha jsou dokonalosti, které Duch svatý v nás utváří jako prvotiny věčné slávy. Tradice církve jich vypočítává dvanáct: "láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost" (Gal 5,22-23).
Tělesný člověk nevidí a nechápe,že. 🤗
Ostrik
Duchovní věci jsou bezpečně skryté před dětmi tohoto světa. Chodí kolem a nevidí. 🤗
Samson1
Dobrotivý je tvůj Duch, ať mě vede rovným krajem (Ž143,10).

Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové... Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi (Řím 8,14.17).

1832 Plody Ducha jsou dokonalosti, které Duch svatý v nás utváří jako prvotiny věčné slávy.
Ostrik
Důležité je, jak kdo chápe. V chápavosti lidí nalézáme propastné rozdíly. Je to přesně tak, jak řekl Ježíš. 🤗
Samson1
Není to tu Ostrik vysvětleno lépe než to tvoje tajné mystické myšlení, které řekne: Nemáte, nerozumíte a hentu pochválí mnohdy za blbost. KIéž se vás dotkne dobrota Boží a dostane se vám hojně čistění Vinaře, Otce. 🤗
www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Dary-a-plody-Du…
Samson1
Ostrik církev to vysvětluje jasně a srozumitelně čeho všeho se týká svástost křtu, nebo biřmování. Dospělý, pokud chce být pokřtěný, musí věřit to značí, že se mu Kristus dal poznat a je křtem přijat, naroubován na knen, který je Kristus. Růst a nést plody může nést, pokud zůstává v Kristu a jeho mystickém těle- Církvi. Křtem získává milost Boží posvěcující a Ducha svatého, může mít účast na …More
Ostrik církev to vysvětluje jasně a srozumitelně čeho všeho se týká svástost křtu, nebo biřmování. Dospělý, pokud chce být pokřtěný, musí věřit to značí, že se mu Kristus dal poznat a je křtem přijat, naroubován na knen, který je Kristus. Růst a nést plody může nést, pokud zůstává v Kristu a jeho mystickém těle- Církvi. Křtem získává milost Boží posvěcující a Ducha svatého, může mít účast na dalších svátostech církve. Stává se součastí Kristova těla. Pokud nezůstane v Kristu, jako ratolest uschne a hodí ji do pece a nebo Otec čistí, aby nesla ovoce, ratolest, která nenese ovoce odřezává a ovoce Ducha je radost, pokoj a láska a plody, počítá se dvanáct třeba jako trpělivost, dobrota, mírnost atd.
Ostrik
Klíčem k Božímu království je Zrno od Rozsévače. Klíčem je sám Kristus, který se dává svým následovníkům.
Pokud lidé nejsou dobrou zemí, je jim tato informace k ničemu. Přijímají ji tělesným myšlením a stává se jim to, co říká Ježíš. Zaseté Slovo jim bere Satan, odpadají pro svou nestálost nebo jejich tělesná žádostivost Slovo zahubí.
Proto Ježíš říká:
Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete …More
Klíčem k Božímu království je Zrno od Rozsévače. Klíčem je sám Kristus, který se dává svým následovníkům.
Pokud lidé nejsou dobrou zemí, je jim tato informace k ničemu. Přijímají ji tělesným myšlením a stává se jim to, co říká Ježíš. Zaseté Slovo jim bere Satan, odpadají pro svou nestálost nebo jejich tělesná žádostivost Slovo zahubí.
Proto Ježíš říká:
Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete chápat všechna ta podobenství? 🤗
Ostrik
Dnes mám pro vás důkaz, že Bůh Otec skrze Boží Slovo (Písmo svaté) hovoří stále ve stejném Duchu!
Boží Slovo vám říká, že neporozumíte ničemu, když nepochopíte podobenství o Rozsévači. Dokud nepřijmete dobré Zrno do dobré země, budete se marně namáhat ve svém bloudění.
Nyní promluvil Bůh Otec skrze svého služebníka Františka.

70. V příběhu o Kainovi a Ábelovi vidíme, že žárlivost přiměla Kaina …More
Dnes mám pro vás důkaz, že Bůh Otec skrze Boží Slovo (Písmo svaté) hovoří stále ve stejném Duchu!
Boží Slovo vám říká, že neporozumíte ničemu, když nepochopíte podobenství o Rozsévači. Dokud nepřijmete dobré Zrno do dobré země, budete se marně namáhat ve svém bloudění.
Nyní promluvil Bůh Otec skrze svého služebníka Františka.

70. V příběhu o Kainovi a Ábelovi vidíme, že žárlivost přiměla Kaina dopustit se krajní nespravedlnosti proti svému bratru. To způsobilo zlom ve vztahu mezi Kainem a Bohem a mezi Kainem a zemí, ze které byl vyhoštěn. Tento přechod zachycuje dramatický rozhovor mezi Bohem a Kainem. Bůh se ptá: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ Kain říká, že neví a Bůh naléhá: „Cos to udělal? Hlas krve tvého bratra volá ke mně ze země. Proto buď proklet, (vyhnán) z úrodné země“ (Gn 4,9-11).
www.radiovaticana.cz/clanek.php4

Zde můžete vidět, že lidé, kteří sami sebe živí vražednou nenávistí, nemají účast na dobré zemi. Všichni ti, kteří se zhlédli v Barabášovi, v Judovi Makabejském, v křižácích i kališnících, v rebeliích cristeros a podobných následovnících Kaina, jsou klatí, vyhnáni z úrodné, dobré země. 🤗
8 more comments from Ostrik
Ostrik
A zase jsme tam, kde začíná cesta každého následovníka Pána Ježíš Krista. Bez toho, aby člověk přijal dobré Zrno do dobré země, to opravdu nejde. Mnoho lidí se pachtí za zkaženým a jedovatým semenem koukolu, když z hlouposti formují své svědomí podle lidských názorů. Odmítají přijmout zdravé učení - dobré Zrno. Dobrým Zrnem může být pouze slovo Ježíš Krista. Dobré Zrno následovníka Pána naplní …More
A zase jsme tam, kde začíná cesta každého následovníka Pána Ježíš Krista. Bez toho, aby člověk přijal dobré Zrno do dobré země, to opravdu nejde. Mnoho lidí se pachtí za zkaženým a jedovatým semenem koukolu, když z hlouposti formují své svědomí podle lidských názorů. Odmítají přijmout zdravé učení - dobré Zrno. Dobrým Zrnem může být pouze slovo Ježíš Krista. Dobré Zrno následovníka Pána naplní Láskou a je tedy jasné, že ten, kdo miluje, nebude nikdy souhlasit s jedem bludů, které škodí svaté církvi. 🤗
Ostrik
A znovu a znovu se budeme vracet k zásadnímu podobenství našeho Pána Ježíše Krista, podobenství o Rozsévači.
Jak si můžete myslet, že můžete něčemu rozumět, když jste nepřijali Kristovu mysl v Zrnu dobrého Rozsévače? Nechápete, že odsoudit BRATRA na smrt upálením není projevem lásky k bližnímu, nechápete, že pan prezident Morales ponížil komunistický symbol na nástroj umučení, nechápete, že …More
A znovu a znovu se budeme vracet k zásadnímu podobenství našeho Pána Ježíše Krista, podobenství o Rozsévači.
Jak si můžete myslet, že můžete něčemu rozumět, když jste nepřijali Kristovu mysl v Zrnu dobrého Rozsévače? Nechápete, že odsoudit BRATRA na smrt upálením není projevem lásky k bližnímu, nechápete, že pan prezident Morales ponížil komunistický symbol na nástroj umučení, nechápete, že nemilujete! 🤨
Ostrik
A zase se pokorně vrátíme na počátek. Ježíš říká: Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete chápat všechna ta podobenství?
Nejen všechna další podobenství! Bez základu nebudete rozumět vůbec ničemu! Celý svůj ubohý život promarníte v hádkách, kde svou nicotu zakrýváte příklonem k rozličným lidským vzorům, o nichž se mylně domníváte, že nejsou slepí! Každý podle svých tělesných sklonů. Za …More
A zase se pokorně vrátíme na počátek. Ježíš říká: Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete chápat všechna ta podobenství?
Nejen všechna další podobenství! Bez základu nebudete rozumět vůbec ničemu! Celý svůj ubohý život promarníte v hádkách, kde svou nicotu zakrýváte příklonem k rozličným lidským vzorům, o nichž se mylně domníváte, že nejsou slepí! Každý podle svých tělesných sklonů. Za základ máte nicotný písek, jak vám to již řekl Pán Ježíš! 🤗
Ostrik
Prohlížel jsem si, čím dnes kdo přispěl. Skutečně si myslíte, že plníte Boží vůli, když máte stejné starosti, jako nevěřící lidé? Není tu ani jednoho, kdo by se ptal po Slově Božím? Není tu ani jednoho, kdo by hledal Hospodina? Opravdu si myslíte, že s vašimi zájmy máte spasení jisté?
_______________________________________________________________________________

R 3:10-18
10jak je psáno: ‚Nikdo…More
Prohlížel jsem si, čím dnes kdo přispěl. Skutečně si myslíte, že plníte Boží vůli, když máte stejné starosti, jako nevěřící lidé? Není tu ani jednoho, kdo by se ptal po Slově Božím? Není tu ani jednoho, kdo by hledal Hospodina? Opravdu si myslíte, že s vašimi zájmy máte spasení jisté?
_______________________________________________________________________________

R 3:10-18
10jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, není ani jeden,
11nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha;
12všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
13Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech,
14jejich ústa jsou samá kletba a hořkost,
15jejich nohy spěchají prolévat krev,
16zhouba a bída je na jejich cestách;
17nepoznali cestu pokoje
18a úctu před Bohem nemají.‘

😇
Ostrik
Nechápete zásadní podobenství. Zásadní pro změnu života, k obratu k Bohu. 🙏
Proto je to na světě tak, že děti světa provedou akci a ti spáči, kteří si namlouvají, že jsou křesťané, se zmohou jen na hloupé, naivní reakce. Na komentář, který nic nezmění, jen přitíží ostatním spáčům. gloria.tv/reply/pKGr8sKr7GHC2ZojmDfmCoogs
______________________________________________________________________…More
Nechápete zásadní podobenství. Zásadní pro změnu života, k obratu k Bohu. 🙏
Proto je to na světě tak, že děti světa provedou akci a ti spáči, kteří si namlouvají, že jsou křesťané, se zmohou jen na hloupé, naivní reakce. Na komentář, který nic nezmění, jen přitíží ostatním spáčům. gloria.tv/reply/pKGr8sKr7GHC2ZojmDfmCoogs
______________________________________________________________________________________________
Probuďte se všichni kdo spíte a zazáří vám Kristus!
_______________________________________________________________________________________________
Ef 5:14-17
14A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.

15Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

16nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

17Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

🤗
Ostrik
Naučte se chápat srdcem význam slov! Jan Křtitel přišel připravit cestu Páně, cestu labyrintem do středu vašich srdcí. Připravil dobrou zemi pro dobré Zrno.
Zaměstnáte svou mysl zprávami ze světa, zaměstnáváte svou mysl hříchy svých bližních. To ale bloudíte ve slepých uličkách labyrintu a nepřibližujete se cíli. Darmo přibíráte cizí břemena, až pod nimi vysílením padáte. Jste v nebezpečí, že …More
Naučte se chápat srdcem význam slov! Jan Křtitel přišel připravit cestu Páně, cestu labyrintem do středu vašich srdcí. Připravil dobrou zemi pro dobré Zrno.
Zaměstnáte svou mysl zprávami ze světa, zaměstnáváte svou mysl hříchy svých bližních. To ale bloudíte ve slepých uličkách labyrintu a nepřibližujete se cíli. Darmo přibíráte cizí břemena, až pod nimi vysílením padáte. Jste v nebezpečí, že zemřete dříve, než naleznete pokoj Božího království.
Mt 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Království Boží je uprostřed vašeho srdce. 🤗
Ostrik
Když nechápete srdcem Ježíšovo podobenství o Rozsévači, nemůžete chápat vůbec nic z Ježíšova učení. Nemůžete chápat, že se Ježíš nebránil a zemřel na kříži. Nemůžete chápat, proč ho ti, kteří pochopili srdcem, s takovou radostí následovali a stali se martyry.
Mt 26:52-54
52Ježíš mu řekl: „Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.

53Či myslíš, že bych nemohl poprosi…
More
Když nechápete srdcem Ježíšovo podobenství o Rozsévači, nemůžete chápat vůbec nic z Ježíšova učení. Nemůžete chápat, že se Ježíš nebránil a zemřel na kříži. Nemůžete chápat, proč ho ti, kteří pochopili srdcem, s takovou radostí následovali a stali se martyry.
Mt 26:52-54
52Ježíš mu řekl: „Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.

53Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?

54Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?“

🤗
Ostrik
Mt 3:1-3
1Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti:

2„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“

3To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘

_______________________________________________________________________________________________________________
Co znamenají tato slova od Jana …More
Mt 3:1-3
1Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti:

2„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“

3To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘

_______________________________________________________________________________________________________________
Co znamenají tato slova od Jana Křtitele a Izaiáše? Je to pokyn posluchačům, aby připravili dobrou zemi pro přijetí Zrna. Je to návod, jak najít cestu do svého srdce. Je to cesta k pochopení našeho jediného úkolu, který na tomto světě máme - konání vůle nebeského Otce.
🤗