brewiarz.pl

.:ILG:. - Czytelnia: 29 maja - Św. Paweł VI

Giovanni Battista Montini urodził się w Concessio (Brescia) 26 września 1897 roku, w rodzinie duchowo i społecznie zaangażowanej w życie religijne i …
predex
PANIE, WYMIEŃ MI SERCE 31.V.2020r.
christusvincit-tv.pl/viewpage.php

Zjeżdżajcie w niedzielę do X Piotra.