CORONA VIRUS JE SKÚŠKOU MOCNÝCH..PRIPRAVUJE SA PREBRATIE CELOSVETOVEJ MOCI NWO,POD …

Laudetur Jesus Christus. Corona vírus je len skúškou mocných tohoto sveta,ktorí slúža Antikristovi,ako sa zachovajú vlády a ľudstvo a ako dokážu zničiť ekonomiky..je to akoby test k tomu čo pripravuj…
Markus56
toto má odštartovať tzv. deň D – deklarácie. Maitreya je netrpezlivý dlhým čakaním. Ale aj tak – čas je veľmi blízko. Preto tí, ktorých úlohou je pripraviť jeho cestu, majú na to veľmi málo času. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má
málo času. (Zjav. apoštola Jána 12, 12)

Takže celosvetová pandémia môže byť umelo vyvolaná pre pád ekonomiky a tak prípra…More
toto má odštartovať tzv. deň D – deklarácie. Maitreya je netrpezlivý dlhým čakaním. Ale aj tak – čas je veľmi blízko. Preto tí, ktorých úlohou je pripraviť jeho cestu, majú na to veľmi málo času. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má
málo času. (Zjav. apoštola Jána 12, 12)

Takže celosvetová pandémia môže byť umelo vyvolaná pre pád ekonomiky a tak príprava na deň Deklarácie. Viac v linku

www.magnificat.sk/den-deklaracie-…
Samson1
Tak se jinde píše o konci kabaly a zatýkání. Tak co bude? 🤔
Theodorá-Máriá
Jen se podívejte co se stalo z Vatikánského podzemí :/játam nebyla, ovšem kdy vy dáváte
víru placebu se satanisty, tak určitě dáte víru i tomuto videu./
Kardinál GP/generální protektor. 1-3 díly po cca 15min/
www.youtube.com/watch
Dana22
obrázky-link

www.lumendelumine.cz/index.php

Co se stalo v Civitavecchia

2. února 1995 v Civitavecchia v rodině Gregori soška Panny Marie poprvé pláče a prolévá krvavé slzy. Církev stojí před závažným úkolem vyhodnotit tento neobvyklý jev. Místní biskup tak činí s velkou svědomitostí a autoritou. A činí tak s doporučením papeže Jana Pavla II. Případ můžeme nyní označit za naplněný a …More
obrázky-link

www.lumendelumine.cz/index.php

Co se stalo v Civitavecchia

2. února 1995 v Civitavecchia v rodině Gregori soška Panny Marie poprvé pláče a prolévá krvavé slzy. Církev stojí před závažným úkolem vyhodnotit tento neobvyklý jev. Místní biskup tak činí s velkou svědomitostí a autoritou. A činí tak s doporučením papeže Jana Pavla II. Případ můžeme nyní označit za naplněný a uzavřený. Celý případ je podrobně popsán v knize Civitavecchia, 25 let s Marií (Nakl. Ares) Autorem je kapucín Pater Flavio Ubodi. S autorem rozmlouvala redaktorka Constanza Signorelli.

Otče Ubodi, k jakému závěru dospěla diecézní komise, která zkoumala mimořádný fenomen v Civitavecchia?
Komise, ve které jsem byl místopředsedou, byla složena z 11 členů, kvalifikovaných odborníků z papežských univerzit a dva představitelé samotného Vatikánu. V letech 1995-1996 se několikrát sešla k provedení podrobných studií. Sedm z jedenácti členů se shodlo na závěru, že se jednalo o přirozeně nevysvětlitelný fenomen. Tři členové si přáli ještě další zkoumání, jeden člen se vyslovil záporně. Za základě těchto výsledků biskup v Civitavecchia mons. Grillo zveřejnil Dossier diocesano, ve kterém mariolog Stefano De Fiores mimo jiné prohlásil: »V Civitavecchia se ukázal Boží prst« a skrze mnohá veřejná prohlášení, poutě a slavné obřady, katecheze v Radio Maria, a ve své studii shrnul všechna mimořádná fakta, která ověřují věrohodnost toho, co se událo v rodině Gregori jakožto Boží iniciativa pro církev a celý svět.
Ve zvláštním oficiálním dokumentu z roku 1978 je stanoveno, že kompetentní autoritou pro uznání zjevení a podobných fenoménů je místní biskup.

Kniha biskupa Grillo: "Plakala v mých rukou"
Proč byla také ustavena k Civitavecchia také vatikánská komise?
Biskup Grillo v přesvědčení že zde nejsou žádné problémy, postoupil materiál do Říma a přál si oficiální vatikánskou pečeť

Výsledek?
Řím se zdráhal a stanovil svou vlastní komisi, kterou neznáme a nevíme jaké jsou její závěry.
Je tedy fenomén oficiálně uznán nebo ne?
Absolutně ano. Jedná se technicky o tzv „ověření nepřímou cestou“, při kterém se byly konány slavnostní úkony, které by byly nevysvětlitelné, kdyby příslušná autorita nebyla pevně přesvědčena o pravdivosti samotného fenoménu .
O jaké úkony se konkrétně jedná?
Za prvé: 17. června 1995 byla soška ve slavnostním procesí intronizována na podstavci a vystavena veřejné úctě. Jestliže církev nevěří v autenticitu události, proč vystavuje věřícím Madonu, která pláče krev?

Za druhé: Jan Pavel II. byl vždy pevně přesvědčen o věrohodnosti události a sám se před Madonkou modlil, požehnal ji a korunoval. Ve schránce, kde je uložena soška, je její koruna a růženec, který papež osobně věnoval. Jan Pavel II. také podepsal písemné svědectví, že slavnostní akt zasvěcení Panně Marii z 8. října 2000 byl proveden v návaznosti na slzy v Civitavecchia.
Za třetí: 8. prosince 1996 biskup Grillo ve veřejném obřadu zasvětil svou diecézi Neposkvrněnému Srdci Panny Marie s jasným údajem, že Madona věnovala jedno zjevení malé Jesice a doslova citoval její poselství. Tímto způsobem diecézní ordinář potvrdil fenomén jak slzí, tak obsah zjevení.

Za čtvrté. Dříve než biskup diecézi opustil, slavil mši svatou v obydlí Gregorových a zanechal a podepsal prohlášení, ve kterém zrušil všechny restrikce, které byly Gregorovým uloženy za dlouhá léta diskriminace. Podepsal dvě zásvětné modlitby věnované malé Jesice. 15. března 2005 vydal dekret o diecézní mariánské svatyni, kde se přechovává kult plačící Madony.
Za páté. Z biskupů Grillových nástupců mons. Carlo Chenis osobně navrhl novou svatyni a zahájil sbírku na její uskutečnění. Mons Luigi Maricci 26. dubna 2014 během slavností mše svaté opět provedl korunovaci Madonky.
Toto všechno jsou úkony jako znamení autenticity, jakou církev přisuzuje úctě Madonky. Tyto akty jsou vysvětlitelné jen za okolnosti , že událost je pokládána za pravou. Ve světle všeho toho by další dekret o zjevení neměl dnes smysl.
Jestliže dnes určité modernistické kruhy vystavují útokům biblické Zjevení, jakou váhu může získat fenomén v Civitavecchia přímým uznáním? Cesta nepřímého uznání je diskrétní a mateřská, jakou si sama Madona zvolila pro „Svou“ církev: Pravda se potvrdila s velkou jasností.
Mezi ctitele Madonky patří mystička Natuzza Evolo a exorcista Gabriele Amort. Ten osobně povzbuzoval mons. Grillo aby pokládal případ za hotový fakt. Jedna jeho duchovních dcer mu řekla půl roku před událostí, že u bran Říma bude Madona prolévat krvavé slzy.
Přejděme nyní k poselstvím...
Jestliže matka pláče, pak je to velmi vážná věc, ale tato matka pláče krev...
Co tím chce říct?
Madona prosila: Snažte se, abych již neplakala krev svého Syna. V Civitavecchia Matka zjevuje strašné utrpení, protože krev jejího Syna se prolévá nadarmo. K ¨tomu není třeba nic dodávat: Událost v Civitavecchia je závažné poselství...
Madona plná lásky k nám také promluvila...
Ano, její poselství jsou závažná a prorocká. Jak nepomyslet na všechnya ta slova, která se týkají rodiny? 16. června 1996 Madona řekla: „Satan chce zničit rodinu!“ A čeho jsme dnes svědky? To co hrozného se dnes děje v této oblasti, nebylo v tu dobu ještě ani představitelé.
Jaká jiná proroctví učinila?
Její proroctví se týkají skandálů a odpadlictví jsou úděsné. 30. července 1995 Madona říká: »Satan chce opanovat celé lidstvo a nyní se snaží zničit církev skrze mnoho jejích kněží. Nedovolte to! Pomáhejte Svatému Otci!« Nebo mluví s velkou starostí o Itálii: »Vaše vlast je v nebezpečí«. Na adresu celého lidstva říká: »Lidstvo jde vstříc světové válce, kterou je ještě možno zadržet.«
Dnes můžeme plně říct, že stojíme uprostřed těchto událostí, ale snad jsme zatím jen na začátku. Stačí pomyslet, co říkala ve Fatimě.
Co máte na mysli?
Říká: Satanovy temnoty zahalují celý svět a také církev Boží. Připravte se na to a žijte, jak jsem to řekla mým malým dcerám ve Fatimě.« V této souvislosti 27. srpna 1995 sdělila Madona malé Jesice Třetí fatimské tajemství, které střeží v hloubi svého srdce. Proroctví se začínají naplňovat.
Mluví Madona i zde o triumfu svého Neposkvrněného Srdce?
Ano, i v Civitavecchia! Hned po zjevení Třetího tajemství přijde radostný příslib: »Drahé děti, po bolestných letech Satanových temností přijdou léta triumfu mého Neposkvrněného Srdce«.
Maria v Civitavecchia mluví také o zbraních k poražení Satana a triumfu s Marií?
Láska, modlitba, pokora, růženec a opravdové obrácení srdce k Bohu skrze zasvěcení Neposkvrněnému Srdci a Srdci Ježíšovu. A pak Eucharistie, adorace a svátosti.
Někteří tvrdí, že mariánským zjevením není třeba věřit, protože Zjevení je již uzavřeno. Co k tomu říkáte?
Zjevní bylo uzavřeno smrtí posledního apoštola, to je definitivní tečka z hlediska nauky toho, co nám Spasitel chtěl zjevit. Soukromá zjevení a poselství jsou jako připomínka, abychom opravdu žili podle toho, co je obsahem Písma a Tradice a co naléhavě vyžaduje současná doba. Jakoby Maria chtěla říct: „Hleďte, děti moje, zabočily jste na nesprávnou cestu, vraťte se zpět|! Vraťte se k evangeliu. Obraťte se!
A teď se zeptám: Není to závazné obrátit svou tvář k Matce, která nám celým svým srdcem ukazuje správnou cestu?
Constanza Signorelli Nuova Bussola Quotidiana
Dana22
www.lumendelumine.cz/index.php

Blokáda fatimského poutního místa

V předvečer 103. výročí fatimského zjevení provedla portugalská národní garda (GNR) operaci Fatima in casa s objektivním cílem zabránit poutníkům 13. května v přístupu k mariánské svatyni. Šéf operace Vitor Rodriguez si pochvaloval «fantastica posizione collaborativa» údů katolické církve s GNR, která trvá již mnoho týdnů.…More
www.lumendelumine.cz/index.php

Blokáda fatimského poutního místa

V předvečer 103. výročí fatimského zjevení provedla portugalská národní garda (GNR) operaci Fatima in casa s objektivním cílem zabránit poutníkům 13. května v přístupu k mariánské svatyni. Šéf operace Vitor Rodriguez si pochvaloval «fantastica posizione collaborativa» údů katolické církve s GNR, která trvá již mnoho týdnů. Bylo nasazeno 3500 vojáků s úkolem, aby žádný věřící se nemohl přiblížit k fatimské svatyni bez platného povolení. A pro úřady modlitba nepředstavuje platné odůvodnění. Prakticky byly uzavřeny nejen všechny přístupy ke svatyni, ale také další místa jako Aljuster, obec, kde narodili Lucie, František Hyacinta, místo srpnového zjevení a samotná Křížová cesta.
Zdá se, že se vrací předvečer Francouzské revoluce, kdy jansenismus, galikanismus a iluminismus, katolické osvícenství, různé heterogenní síly, které pojí nenávist k Římské církvi, spojily své síly v stíti zednářských lóží, aby definitivně zbouraly náboženský a sociální řád, který založilo křesťanství. V oné době omezení činnosti církve jen na pole svědomí bylo založeno na ideji, že jen stát má ve společnosti autoritu. Ale zbavit církev jejího veřejného poslání znamená odsoudit ji postupnému zadušení a pak k smrti. V Portugalsku představitelem této protikatolické politiky byl José de Carvalho e Melo, markýz Pombal, exponent zednářské špičky a předseda vlády 1750 – 1777 za království Josefa I. z Braganze. Obdobná politika v rakouském císařství byla aplikována 1765 – 1790 Josefem II., a proto byla nazvána josefinismem. Vladař jmenoval biskupy a opaty, zasahoval do života řeholních řádů a představoval se jako reformátor církevní kázně. Tradiční práva církve, jako je výchova a péče o instituci manželství, absorboval stát. Konfiskace církevního majetku a potlačení klášterů a seminářů, nové rozdělení diecézí, přísná regulace kultu, vliv státu na formaci kléru a podpora heterodoxních proudů dosahovaly vrcholu sekularizace v habsburské monarchii. Pod touto filozofickou vládou nebylo nic svatého: ani ani vlastnictví, ani přirozený zákon ani sliby ani smlouvy, ba ani soukromé právo, jak to popisuje švýcarský filozof Carl LudwigHaller (La restaurazione della scienzapolitica, tr.it., Torino, Utet1963, vol. I, p. 280).
Rozdíl mezi dneškem a včerejškem, kdy laicistická politika byla vedena silnými vádami, často ve spolupráci s biskupa, byla vždy proti Katedře v Římě, nyní naopak analogická politika je vedena slabými a nekompetentními vládami, často ve spolupráci s biskupy, ale vždy s mlčenlivým souhlasem římské autority. Stačilo by jedno jasné slovo papeže Františka, aby ukončilo tyto protiklerikální manévry a vrátilo hlas Božímu lidu, který po koronaviru se jeví jako nikoliv podrobený , ale ochotný k odporu jako nikdy předtím.
V rámci rostoucího zmatku „uzavření“ fatimské svatyně národní portugalskou gardou je další skandální událostí po uzavření lurdských pramenů 1. března letošního roku. Hlavní odpovědnost za pohoršení nepadá na portugalskou armádu, ale na církevní autority počínaje kardinálem Marco, biskupem v Leiria – Fatima, který nabídl nebo dokonce požádal civilní moc o spolupráci při zákazu vstupu poutníků do svatyně ve výroční den zjevení ve Fatimě. Dnešní duch podřízenosti světu a jeho mocnářům ze strany portugalských biskupů i samotného papeže Františka a dává nahlédnout, jak tito lidé církve budou ochotni podrobit se islámu, přijmout život v režimu šaria či úplné podřízenosti tomu, kdo bude chtít udělat z Evropy zemi Mohamedovu. V případě Silvie Romano, italské dobrovolnice unesené 20. listopadu 2018 v Keni a osvobozené v Somálsku 9.května 2020 je příznačné. Silvia Romano, která byla v Keni 18 měsíců ve vězení, se znovu objevila jako přesvědčený adept islámu. Kostel ve čtvrti, kde bydlí, ji přijal slavnostním vyzváněním. Pro jejího faráře je evidentně odpadlictví menší zlo než dobro znovunabyté svobody. A dnes vedle zdraví, svoboda od každá formy restrikce se jeví všem jako nejvyšší dobro. Mluví se o tom, že v případě Silvie Romano se jedná o „stockholmský syndrom“, zvláštní stav psychologické závislosti mnoha obětí v případě násilí¨. Ale dnes se projevuje „stockholmský syndrom“ jako psychologický stav a morálka Vatikánu a velké části biskupských konferencí vůči laicko zednářské moci Západu a islámu, která se šíří.
Přitěžující okolností je fakt, že právě ve Fatimě nejsvětější Panna prosila o modlitbu, pokání soukromé i veřejné, aby se zabránilo trestům, které hrozí světu. Ale 13. května svatyně ve Fatimě stejně jako ona v Lurdech a bazilika Sv. Petra o Velikonocích zůstanou příznačně prázdné. Je možné nespařovat v těchto symbolických událostech přibližující se velké tresty, které předpověděla sama Maria ve Fatimě? Zákaz věřícím, aby veřejně projevili svou úctu k Madoně v její svatyni, přibližuje hodinu těchto trestů, pokud již nezačínají právě koronavirem. Zapomínat na hrozbu těchto trestů pod záminkou, abychom se vyhnuli nositelům „nákazy“, nás může zavést do nebezpečného labyrintu.
Kdo nepamatuje na existenci Boží ruky během historických neštěstí, ukazuje, že nemiluje Boží spravenost, a kdo nemiluje Boží spravedlnost, riskuje, že si nezaslouží Boží milosrdenství. A blokáda svatyně, a navíc celého tohoto místa ve Fatimě, jeví se jako ticho, určené k poselství.
Roberto de Mattei Corrispondenza Romana
Dana22
www.lumendelumine.cz/index.php
Fatima a Civitavecchia - jsme v centru Třetího tajemství

Apostaze uvnitř církve je nejzávažnější a nejvíce šokující skutečností, o které hovoří mariánská zjevení 20. století. Kardinál Ciappi, který četl Třetí fatimské tajemství, potvrdil: Svatá Panna specifikovala, že toto odpadlictví vzejde od vrcholu církve. »Jsme řízeni masonerií, protože mnoho politiků a …More
www.lumendelumine.cz/index.php
Fatima a Civitavecchia - jsme v centru Třetího tajemství

Apostaze uvnitř církve je nejzávažnější a nejvíce šokující skutečností, o které hovoří mariánská zjevení 20. století. Kardinál Ciappi, který četl Třetí fatimské tajemství, potvrdil: Svatá Panna specifikovala, že toto odpadlictví vzejde od vrcholu církve. »Jsme řízeni masonerií, protože mnoho politiků a různí biskupové a kardinálové se jí zasvětili.« V Civitavecchia bylo oznámeno »varování pro Itálii«. Zde se záležitosti sbíhají.
Zákaz mší svatých s lidem může být »praktickou apostazí«: »Jestliže Maria doporučuje každodenní svaté přijímání, a ty to popíráš, jedná se evidentně o střet mezi Marií a Satanem, který skončí triumfem Neposkvrněného Srdce Panny Marie. (Film)
Apostaze počínající na vrcholu církve, pronásledování církve nejen ze strany světa, ale přímo zevnitř církve znamená, že konkrétně vstoupila do dějin realizace Třetího tajemství: stojíme na vrcholu střetu mezi Marií a Satanem.

Kapucínský teolog Flavio Ubodi napsal na základě Fatimy a Civitavecchia knihu o době, kterou prožíváme: „Civitavecchia. 25 anni con Maria” (Ares, 2020). Pater Ubodi byl místopředsedou diecézní teologické komise, která se v polovině devadesátých let vyslovila ve prospěch nadpřirozeného charakteru zjevení Madony v Civitavecchia. Souvisí to s poselstvími rodině Gregori, která byla církevně uznána (viz). V těchto poselstvích se výslovně mluví o vazbě mezi Fatimou a Civitavecchia v diecézi, která je u bran Říma a kde Svatá Panna doplnila to, co zjevila svatým pasáčkům. Autor k tomu poskytl tento rozhovor:

13. května 2010 u příležitosti 10. výročí blahořečení Haycinty a Františka Benediktem XVI. řekl: »Bylo by omylem myslet si, že prorocké poslání Fatimy je skončeno«. Jaké je toto poslání?
Především je třeba říct, že tato věta Benedikta XVI. ve skutečnosti znamená, že je výmyslem to, co řekl kardinál Bertone o ukončeném prorockém poselství z Fatimy. Pokud jde o proroctví, je obtížné říct, o co se přesně jedná. Můžeme však říct s určitou jistotou, že se jedná o odpadlictví uvnitř církve, o kterém hovoří také Civitavecchia, a to je věc závažná a šokující. Kardinálové Oddi a Ciappi prohlásili, že Maria oznámila nadcházející odpadlictví uvnitř církve. Ciappi, který četl Třetí tajemství, upřesnil, že toto odpadlictví vzejde od vrcholu církve. To je podle mého soudu veliké proroctví. Jestliže apostaze začne od vrcholu, je jasné, že kdo se postaví proti směrnicím z vrcholu, bude automaticky pronásledován, a to je pronásledování, které se připojuje k pronásledování církve přicházející od světa.
Ve Fatimě Maria žádala spolu se smírným svatým přijímáním o prvních sobotách také zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci, aby nedošlo k druhé světové válce. Nebyla však včas vyslyšena. V Civitavecchia před 25 lety žádala o zasvěcení Itálie. Proč?
Nejen Itálie, ale také světa. Pokud jde o Itálii, řekla: »Vaše vlast je ve velikém nebezpečí«. Nespecifikovala, o jaké nebezpečí se jedná, zda fyzické, mravní, duchovní, sociální, či přírodní katastrofy. Itálie zcela jistě prochází velkými zvraty, ztrátou křesťanských hodnot. Itálie je podle mne odpadlice, protože postoj jejích vládnoucích činitelů je v souladu s odpadlictvím uvnitř církve, je zdrojem restrikcí v posluhování svátostmi a omezování kultu. Mám dojem, že Covid-19 je příležitostí pro provedení generální zkoušky.
Domníváte se, že církev se zříká své svobody?
Ano, vyvolává to dojem, že se tak děje se souhlasem masonerie na vrcholu církve. Jsme řízeni masonerií, protože mnoho politiků a různí biskupové a kardinálové se jí zasvětili a řídí se poslušností k masonerii. Proto je-li zde nějaká moc, která řídí, dává směrnice, zbloudilá hierarchie ji musí poslouchat. A protože hierarchie má moc, může ukládat podmínky pro život věřících.
Fatima i Civitavecchia mají ve svém centru Eucharistii. Madona hovořila v Civitavecchia o každodenním svatém přijímání z důvodu posvěcování života. Ale v rozporu s tím již téměř tři měsíce jsou věřící beze mše svaté a 18. května má začít liturgie s těžkými podmínkami. Jak si vysvětlit tuto situaci v omezování Eucharistie?
Je to útok na samo srdce křesťanství. Středem všeho je Ježíš Kristus, kterého nacházíme v Eucharistii. Chceme-li mít život, musíme přijímat Eucharistii. Jestliže eliminujeme Eucharistii z církve, ze života věřících, znamená to strašné duchovní omezení. Zbavovat věřící Eucharistie je velká satanská akce. To je ve slovech svaté Panny obsaženo: Jestliže doporučuje přijímání každý den, a ty to popíráš, evidentně se jedná o střet mezi Marií a Satanem, mezi srdcem křesťanství, kterým je Ježíš Kristus, a nepřátelskými mocnostmi, které chtějí lidi od něho vzdálit. Jsem přesvědčen, že se nacházíme uvnitř Třetího tajemství, které se zde uskutečňuje.
Když biskupové a celé národy, počínaje Itálií, ruší mše, je to něco, co se za dva tisíce let církve ještě nedělo.
To je aspekt generálního odpadlictví, tedy praktické apostaze. Ale tu předchází odpadlictví naukové, tzn. popírání základů křesťanství jako Božího zjevení, popírání Božího Slova, které platí po všechen čas a pro všechna místa, a popírání Tradic, dogmat a pravd obsažených v Krédu. Dochází až k popírání božství Ježíše Krista, který je redukován na prostého člověka. A tak se popírá reálná přítomnost Ježíše v Eucharistii, důležitost svátostí atd. To v rovině naukové. Pak jde o odpadlictví praktické: upouštění od náboženské praxe.
Co říkáte na podávání Ježíše v rukavicích?
Podle mne je to profanace, která se blíží k svatokrádeži. Podávat Eucharistii v rukavici znamená ztrátu úcty k Ježíši Kristu přítomnému v Eucharistii i k věřícímu, který přijímá. Je zde i problém s úlomky, o kterých nevíme, kde skončí.
Vraťme se k Fatimě a Civitavecchia.
Je zde těsná souvislost mezi Fatimou a Civitavecchia. Fatima na začátku století a Civitavecchia na jeho konci. Fatima mluví o tom, co přijde, a Civitavecchia je vstup do událostí ohlášených ve Fatimě. Když Madona hovoří v Civitavecchia o Satanovi, který vrhá svět do temnot, upozorňuje: Připravte se a žijte tak, jak jsem zjevila pasáčkům ve Fatimě. Vstoupili jsme od oněch časů.
Co je zde společného?
Naléhavá výzva k obrácení. Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Jak ve Fatimě, tak v Civitavecchia se mluví o zasvěcení, nikoliv o svěření. V tom je velký rozdíl. Svěření je povrchní, zasvěcení se týká bezvýhradného odevzdání celé osobnosti, rodiny, církve, národa: Jsem celý tvůj, odevzdávám ti celé své bytí, podrobuji se ti, abys mě mohla odevzdat Otci. Dalším společným bodem je modlitba růžence jako zbraň, která poráží Satana, tedy oddálení všeho nebezpečí pro duši a nejen pro ni.
Například?

V Civitavecchia je evidentně řečeno, že Satan chce zničit svět. Ale především je zde řeč o rodině, o zničení rodiny, tedy základní buňky společnosti. Ve Fatimě se mluví především o církvi, v Civitavecchia o rodině. To jsou nejdůležitější body mariánských zjevení: modlitba, pokání a obrácení.
Není tu vazba mezi viděním pekla ve Fatimě a slzami v Civitavecchia?
Slzy v Civitavecchia jsou dokladem bolesti Panny Marie, která pláče krev prolitou na kříži za mnohé. Vidění pekla ve Fatimě připomíná, že i přes prolitou krev Ježíše Krista mnoho lidí končí ve věčné záhubě. Madona pláče Kristovu krev, protože tak mnoho duší odmítá Boží lásku a milosrdenství.

Ermes Dovico - La Nuova Bussola Quotidiana
Dana22
vasekmacek.sweb.cz/md/mimoradna.htm
úryvok článku

Proroctví sv. Dona Bosca.
Sv. Don Bosco sám vypravuje: „Rád bych Vám pověděl jedno vidění, ale vězte, ve viděních se nemudruje, přece však je vyložím pro váš duchovní prospěch. Měl jsem je před několika dny.
Myslete si, že jste na mořském břehu, či na osamělém úskalí, že nemáte ani kousek země v dohledu, vyjma kusu země pod nohami. Na rozsáhl…More
vasekmacek.sweb.cz/md/mimoradna.htm
úryvok článku

Proroctví sv. Dona Bosca.
Sv. Don Bosco sám vypravuje: „Rád bych Vám pověděl jedno vidění, ale vězte, ve viděních se nemudruje, přece však je vyložím pro váš duchovní prospěch. Měl jsem je před několika dny.
Myslete si, že jste na mořském břehu, či na osamělém úskalí, že nemáte ani kousek země v dohledu, vyjma kusu země pod nohami. Na rozsáhlé vodní planině lze vidět nesčetné množství lodí uspořádaných k bitvě. Jejich přídě jsou zakončeny ostrým, železným zobanem v podobě kopí, které probodne a zraní vše, co zasáhne. Lodě jsou vyzbrojeny děly, puškami a zbraněmi všeho druhu, hořlavinami i knihami a postupují proti jediné, obrovské a vysoké lodi. Pokoušejí se do ni vrazit své zobce, zapálit ji, nebo jakkoli poškodit. Velebná loď je dokonale vyzbrojena, doprovází ji spousta lodic, přijímají od ni rozkazy a čile se otáčejí, aby se ubránily nepřátelskému loďstvu. Vítr je nepříznivý a zdá se, že i neklidné moře přeje nepřátelům. Uprostřed nezměrné mořské pláně se tyčí z vln blízko sebe dva mohutné, vysoké sloupy. Na jednom je Hostie v přiměřené velikosti a pod ní nápis: „SALUS CREDENTIUM“ (Spása věřících). Na druhém, nižším, ale stejné mohutnosti, stojí socha Neposkvrněné, pod jejíž nohama splývá široký nápis: „AUXILIUM CHRISTIANORUM“ (Pomocnice křesťanů).
Hlavním velitelem obrovské lodi je římský papež. Vida úpornou zuřivost a nebezpečné postavení svých věrných, svolává k sobě velitele podřízených lodí na poradu a k vypracování plánu. Všichni velitelé se shromažďují okolo papeže (můžeme vzpomenout na I. Vatikánský koncil probíhající v bouřlivé době a násilně přerušený). Konají poradu, ale když se vichry rozběsnily a moře se zuřivě pěnilo, byli posláni, aby veleli svým lodím. Když pak nastal klid, dal papež znovu svolat své důstojníky (lodivody) a mezitím velitelská loď pokračovala v plavbě (můžeme vzpomenout na II. Vatikánský koncil, probíhající v relativně klidnější době).
Tu se vrátila děsivá bouře. Papež stál u kormidla a všemožně se snažil uvést loď mezi ony dva sloupy, z nichž kolkolem splývaly kotvy a velké háky, připoutané řetězy.
Nepřátelské loďstvo se žene útokem a snaží se, aby loď zajalo a potopilo. Někteří bojují spisy, knihami, hořlavinami, jimiž jsou nepřátelské lodi přeplněny a snaží se je vrhnout na palubu papežské lodi. Jiní útočí děly, puškami a zobci. Boj se vzmáhal stále zuřivěji. Nepřátelské přídě prudce dorážely, ale jejich útok a námaha byly marné.
Znovu se vzchopí a metají veškeré své střelivo, zatímco obrovská loď hbitě a bezpečně pluje kupředu. Mnohdy se zachvěla pod hroznými údery. Mnohdy její boky byly proraženy, ale ihned zadul vánek od obou sloupů a štěrbiny se zacelily a díry ucpaly.
Mezitím se nepřátelská děla trhají, lámou se pušky, zobce a rovněž i ostatní zbraně. Lodě se tříští a potápějí. Zuřiví nepřátelé začali boj muže proti muži krátkou zbraní, pěstí, klením a zlořečením.
Tu byl papež smrtelně zraněn a padá. Okolostojící přibíhají a zvedají ho. Je znovu zasažen a umírá (pamatujme, že každé proroctví může být modlitbou, postem a pokáním odvráceno). Mezi nepřáteli zaznívá již radostný a vítězný pokřik. Na jejich lodích zavládlo nevýslovné jásání.
Sotva však papež zemřel, už vstupuje jiný na jeho místo. Shromáždění důstojníci hned zvolili jiného, takže zvěst o smrti papeže přichází se zvěstí o zvolení nástupce. Nový papež rozptýlil a přemohl všechny překážky a uvedl loď až mezi oba sloupy. Přivázal ji řetězem, který visel z přídě, na kotvu sloupu, na němž byla Hostie a jiným řetězem, který visel na zádi, uvázal ji na opačném konci ke kotvě, která byla zavěšena na sloupě, na němž stála Neposkvrněná.
Potom nastal hrozný zmatek. Všechny lodě, které až doposud napadaly papežskou loď zmateně prchaly, narážely na sebe, tříštily se a potápěly. Některé lodice, které udatně bojovaly na straně papeže se též přivázaly k oněm sloupům.
Spousta jiných lodic, které se ze strachu před bojem skryly, očekávaly opodál, až v hlubinách moře zmizely trosky roztříštěných lodí, pak zvolna pluly k oběma sloupům k nimž se přivázaly háky, které z nich visely a tam zůstaly klidně a v bezpečí s hlavní papežskou lodí. Na moři zavládl klid.“
Tu se Don Bosco otázal Dona Ruy: „Co soudíš o tomto vyprávění?“ Don Rua odpověděl: „Zdá se mi, že tou papežskou lodí je Církev a loďmi lidé, mořem pak svět. Ti, kdo hájí obrovskou loď jsou papežovi oddaní věřící a ostatní jsou její nepřátelé, kteří se snaží ji zničit zbraněmi všeho druhu. Dva spásné sloupy představují úctu k Panně Marii a k Nejsvětější svátosti.“ Don Rua se nezmínil o smrti papeže a též Don Bosco ji mlčky pominul. „Dobře pravíš, jen výrazy je třeba trochu opravit. Nepřátelské lodě to je pronásledování. Církev čeká velké soužení. Co se dosud dálo, je v porovnání s budoucím téměř ničím. Nepřátelé představují lodě, které chtějí potopit papežskou loď. V tom zmatku zbývá jedině zvláštní úcta k blahoslavené Panně Marii a časté svaté přijímání. Využijme jich co nejlépe a rozšiřujme je všude a mezi všemi.“ Tolik proroctví dona Bosca.

Východisko z tohoto nebezpečí ukázala v roce 1917 Panna Maria ve svém zjevení ve Fatimě, kde opět varovala před zlem v tomto století a znovu upozornila na Rusko. Zároveň však dala lidstvu prostředky, jak v této zkoušce obstát a slíbila, že Rusku pomůže. O tomto zjevení budeme hovořit v dalším článku.

Proroctví papeže Lva XIII. a proroctví Panny Marie z Fatimy se velmi podobají tomu, co vyjadřuje jeden z obrazů v Treťjakovské galerii v Moskvě. Tuto galerii navštívil v roce 1984 otec biskup Hnilica z Říma při své tajné cestě do Ruska (viz. Mariina doba 3/99) a tento obraz, který naznačuje dějiny Ruska, ho zaujal. Na obraze je na pravé straně vidět vpád Tatarů do Ruska, jejich vraždění, násilí a zapalování kostelů. Všichni lidé utíkají na druhou stranu, kde je namalován velký kostel znázorňující Církev s mnoha okny a dveřmi. V jeho středu je Panna Maria, která svolává svaté z nebe na pomoc Rusku. A průvodkyně v galerii řekla, že tehdy Panna Maria zachránila Rusko. Zároveň řekla, že přijdou ještě horší časy a znovu to bude Panna Maria, která Rusko zachrání.
Otec biskup v tomto vyprávění poznal Fatimské poselství o pomoci Panny Marie Rusku. Když pak dále uvažoval nad tímto obrazem, přišla výprava jedné školy se svojí učitelkou, která dětem tento obraz popsala stejnými slovy.
Otec biskup byl potěšen: „Jaká je zde i dnes víra v pomoc Matky Boží mezi lidmi!“
Také si přitom vzpomněl na sv. Sarova, který byl blahořečen v roce 1903.
Sv. Sarov předpověděl, že po jeho oslavení přijde na Rusko ta nejtěžší zkouška. Pán povolá k oběti tolik lidí, že andělé strážní budou mít plné ruce práce, aby je přinášeli před Boží trůn. Ale po této zkoušce přijde pro Rusko a celý svět nejslavnější vzkříšení.

Skutečně žijeme ve vážné a velmi důležité době. Jak spolupracovat s Pannou Marií na Božím vítězství? Zkusíme se nad tím zamyslet v následujících článcích.

Nejdříve se však podívejme na Boží zásahy do dějin lidstva za posledních přibližně 200 let. Takových zásahů je velké množství, proto vybereme jen ty základní a jen se stručným popisem.