Christmas Campaign: Financial Insights
ekans
Lhář a modernistiký stbák zase zavádí, o žádném zjevení Panny Marie nemůže být ani řeč, DAR PRE NEPOŠKVRNENÚ ČISTOTU
Svätý Malachiáš(prorok)
Tak presne treba hovoriť v živote alebo na internete písať o skutočnej pravde,pravej svätej Cirkvi jedinej,pravom katolíckom učeniu a právom Božom slove atď a nie to moderné skazené a prekrutené aj od 2VK,ktoré vedie do temnoty a záhuby.
ekans
A co hlásí rádio Gospa? budou odhaleny podvody?Muži, zobuďte sa!
Samson1
Před rokem 2000 se mi dostala do rukou modlitba a já se ji modlím ještě dnes. Osobně jsem byl v Medjugorje a v podstatě jsem si odnesl moc pěkné osobní duchovní zážitky. Zde je Modlitba: MATKA BOŽÍ V MEDJUGORJE ŽÁDÁ O RYCHLE ROZMNOŽENÍ TÉTO MODLITBY: Bože náš, Otče náš, věříme, že nás zachráníš před věčnou záhubou. Prosíme Tě, zachraň zemi, na kterou jsi poslal svého jediného Syna, Pána našeho …More
Před rokem 2000 se mi dostala do rukou modlitba a já se ji modlím ještě dnes. Osobně jsem byl v Medjugorje a v podstatě jsem si odnesl moc pěkné osobní duchovní zážitky. Zde je Modlitba: MATKA BOŽÍ V MEDJUGORJE ŽÁDÁ O RYCHLE ROZMNOŽENÍ TÉTO MODLITBY: Bože náš, Otče náš, věříme, že nás zachráníš před věčnou záhubou. Prosíme Tě, zachraň zemi, na kterou jsi poslal svého jediného Syna, Pána našeho Ježíše Krista. Jsi naše jediná naděje.
Bože, Otče všemohoucí, pohleď na hříšníky jako na zbloudilé syny a dcery, jsi naše jediná naděje, Lásko věčná. Smiluj se, prosíme vroucně, neboť nevidíme žádné jiné východisko ve zmatku našeho času, z nebezpečí, které hrozí naší planetě a celému lidstvu. Pomoz laskavou všemohoucností. Otevři milující náruč svou a zažeň stín satanův. Amen.
Bože, buď milosrdný k nevěře tohoto století, osviť svým Duchem jejich myšlení. Bože, smiluj se nad maličkými, kteří za nic nemohou a kteří přišli do světa lži a klamu. Svou pravdou ji zasviť do duše. Amen.
Žehnám vám všem, kteří uposlechnou. Ve jménu OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO.
Osobně neřeším pravost a nepravost, ale modlím se tu modlitbu a nemíním přestat.
b8111
Samson1: Bůh už prodeluje svůj čas, právě k vůli nám. Sám však vidíš, že bezbožnost světa narůstá a bude to daleko horší. Nedělejme si iluze, že se tento narůstající trend zastaví. Tyto věci Ježíš předpověděl a země nebude zachráněna, bude zničena. Vždyť se modlíme: "..Přijď království Tvé.." a Jeho království, jak víme, není z tohoto světa. Potom bychom si touto modlitbou protiřečili sami …More
Samson1: Bůh už prodeluje svůj čas, právě k vůli nám. Sám však vidíš, že bezbožnost světa narůstá a bude to daleko horší. Nedělejme si iluze, že se tento narůstající trend zastaví. Tyto věci Ježíš předpověděl a země nebude zachráněna, bude zničena. Vždyť se modlíme: "..Přijď království Tvé.." a Jeho království, jak víme, není z tohoto světa. Potom bychom si touto modlitbou protiřečili sami sobě. Čím dříve to skončí, tím pro nás lépe, obráceně, nespasených by bylo daleko víc. Máme se spíše modlit za spásu druhých a pracovat na sobě.
b8111
Samson1: Vidíme ve světě větší nárůst katastrov, válek, zla.... Křesťan se nemá strachovat, má v tom vidět znamení časů, znamení brzkého příchodu Krista, z kterého se má radovat. Má to být pro nás naopak povzbuzením, výzvou k tomu, abychom se my sami, radikálně změnili k lepšímu a svědčili svým životem o Bohu druhým. Právě neštěstí, války, nás tříbí, probouzí ze spánku. Mnoho lidí, v těchto …More
Samson1: Vidíme ve světě větší nárůst katastrov, válek, zla.... Křesťan se nemá strachovat, má v tom vidět znamení časů, znamení brzkého příchodu Krista, z kterého se má radovat. Má to být pro nás naopak povzbuzením, výzvou k tomu, abychom se my sami, radikálně změnili k lepšímu a svědčili svým životem o Bohu druhým. Právě neštěstí, války, nás tříbí, probouzí ze spánku. Mnoho lidí, v těchto hrůzách, začnou Boha hledat a mnoho lidí začne Boha nenávidět i věřících. A zde bude zapotřebí kvalitních, zralých křesťanů, kteří jim budou světlem. Obráceně, když je nám dobře, rychle na Boha zapomínáme. Což můžeme pozorovat v dnešní době a bylo by to v budoucnu ještě horší. Problém Sodomy a Gomory, nebyla sodomie/ to byl důsledek/, ale soběstačnost, blahobyt, pýcha.....
ekans
si praštěný dědku? jak může v Medju PM něco žádat, když to tam opanoval satan s modernisty a charismatiky
Kallistratos
V tomto vlákně se vyjádřil nejsrozumitelněji a nejslušněji Samson. 😉
Samson1
Když už Bůh prodlužuje čas od nějakého apokaliptického trestu, tak určitě má smysl modlit se za maličké, kteří za nic nemohou, aby je Bůh osvítil svou pravdou, má veliký význam modlit se za zbloudilé syny a dcery. Nevidíme žádné jiné východisko, smiluj se. Svět se propadá do stále většího chaosu a já se divím, jak může ještě někdo kritizovat modlitbu, místo aby se ji pokorně začal modlit. Zřejmě …More
Když už Bůh prodlužuje čas od nějakého apokaliptického trestu, tak určitě má smysl modlit se za maličké, kteří za nic nemohou, aby je Bůh osvítil svou pravdou, má veliký význam modlit se za zbloudilé syny a dcery. Nevidíme žádné jiné východisko, smiluj se. Svět se propadá do stále většího chaosu a já se divím, jak může ještě někdo kritizovat modlitbu, místo aby se ji pokorně začal modlit. Zřejmě je osvěcuje Lucifer. Jinak to není možné.
b8111
Samson1: Bez diskuze se máme modlit za maličké a spásu všech!!! Rovněž jsem vděčný a děkuji za ten čas, který nám všem, Bůh dává k obrácení. Samsone, vím, že to myslíš v dobrém, i já to myslím v dobrém. Modliteb není nikdy dost.
ekans
hlavně se dědku modli sám za sebe, aby jsi nezemřel v osidlech charošů
F.L.Věk
Týjo, tady se to tepe!.))) To máte z těch vašich NITEK.))) Rozuměj náboženství. Počítejte se mnou: Ježíš je jeden, je to Bůh i Syn Boží, je to Stvořitel všeho a všech a navždy. Nepotřebuje organizace, Jeho království NENÍ z tohoto světa, všichni k Němu jdeme (protože jdeme k smrti) ať to přijímáme nebo odmítáme. Ježíš je pravý Domov, věčný Domov. A teď si řekněte, proč všichni neklečíte svorně …More
Týjo, tady se to tepe!.))) To máte z těch vašich NITEK.))) Rozuměj náboženství. Počítejte se mnou: Ježíš je jeden, je to Bůh i Syn Boží, je to Stvořitel všeho a všech a navždy. Nepotřebuje organizace, Jeho království NENÍ z tohoto světa, všichni k Němu jdeme (protože jdeme k smrti) ať to přijímáme nebo odmítáme. Ježíš je pravý Domov, věčný Domov. A teď si řekněte, proč všichni neklečíte svorně před Ježíšem, který chce být s vámi. Proč umíráte v různicích a náboženstvích? Neztrácíte čas?.))
ekans
poslouchej rozumbrado, chod si písat ku svojim
Kallistratos
Věk to napsal dobře - Ježíš je DOMOV. Moc pěkné... Ovšem Církev je pro mne zase moudrá průvodkyně k Domovu... 😉
F.L.Věk
Ekans - K mému Ježíši chodím se vším? Kam chodíš se svým prskáním ty??.)))))))))))))
F.L.Věk
Kalli - církev jaká? Římské náboženství? To je babylonská děvka, pro pořádek:)) Moudrá nebude.
ekans
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Kallistratos
Dej si teplý čaj 2xs a trochu rumu do něj, počasí k tomu láká. 😉 Já tě odsud nevyháním, nevyháněj ani mne. Popřej druhým svobodu a chovej se prosím slušně. Není to přece tak těžké. 😎
2xs
Ne, ty jsi jen úporný, nemocný lhář, Hajný-kallistrate. Splň slovo a zmiz konečně z tohoto webu. Nebudeš-li to tu zasírat svými exkrementy, bude tu o mnoho líp. A svou závislost k mé osobě přesměruj třeba do výherních automatů nebo si dvakrát denně něco šlehni. Hlavně když bude od tebe pokoj.
Kallistratos
2xs se o mne otírá, ale já nejsem žádný Hajný ani Pytlák. 😊
2xs
Z důvodu svých psychických problémů a závislosti píše jen lhář kallistratos = Martin Hajný. Stále se lepí, jako smradlavé hovno. Odstraň se odtud - odstraníš obtížný smrad.
2xs
Chováš se zhruba jako pitomec, který osočuje člověka, který našel smradlavou kupku v koutě místnosti - nevadí ti smrad, vadí ti, že to někdo řekl nebo jak to řekl. Podstatná přítomnost hnusu nevadí, vyprovokované ostré slovo vadí.
Kallistratos
Neutápěj se ve slovech 2xs a piš raději o víře, o životě, o Církvi...a ne o sobě a svých problémech. Děkuji.😎
2xs
Nebreč a neoháněj se morálkou nebo ohleduplností, kterou nemáš ani v minimální míře. Lžeš a obtěžuješ jiné, kteří ti desetkrát dali najevo, že jsi obtížný a nemají zájem o diskusi s tebou - přesto se lepíš, vyhledáváš je a otravuješ dál... a to i přesto, že si někoho "zablokuješ" jako znak nevůle komunikace, ale pak nekonzistentně obtěžuješ dál. Jsi mor jakéhokoliv společenství, obtížný smrad.
Kallistratos
Prosím o ohleduplnost a netiketu, vše má své meze 2xs. Hádám, že si nebudeme psát o morálně volních vlastnostech, ale třeba slušně o víře, Církvi a nebo biblickém poselství. Je to možné?

Ale jen pro zajímavost, jeden bonus: www.novinky.cz/…/v-databazi-mame…
Kallistratos
Z daného odkazu je docela pravdivé toto níže (*) ... Ale proč to vkládám? Zkusme aproximovat. Když si za to přihodíme místo závislosti třeba představu života v kterém se člověk JEN vymezuje vůči někomu či něčemu, místo aby žil svůj život zcela autenticky /a nejen ukazoval na čmouhy kolem sebe.... / pak se nám docela slušně vyrýsuje, čeho se vyvarovat. A co je dobré a co zničující. 😉

----------…More
Z daného odkazu je docela pravdivé toto níže (*) ... Ale proč to vkládám? Zkusme aproximovat. Když si za to přihodíme místo závislosti třeba představu života v kterém se člověk JEN vymezuje vůči někomu či něčemu, místo aby žil svůj život zcela autenticky /a nejen ukazoval na čmouhy kolem sebe.... / pak se nám docela slušně vyrýsuje, čeho se vyvarovat. A co je dobré a co zničující. 😉

--------------------------------------------------------------------
(*) .....Někde na konci cesty závislosti je každý úplně nahatý, sám před sebou, bez ohledu na to, jaký má majetek a kolik má peněz. Buď pochopí, že on sám je tím, s kým bojuje, nebo se to snaží koupit. A ta druhá varianta opravdu nefunguje.

Klasický přístup závislých je, že všichni kolem jsou špatní, ti blbí, kteří mohou za to či ono. Hledají viníky potíží v těch druhých, ale přitom teprve až začnou u sebe, mohou vyhrát. Závislosti jsou démoni ve vás a jen vy sami nad nimi můžete zvítězit, když získáte náhled na situaci a nadhled nad sebou samým.
2xs
Kdo by chtěl navštívit tohoto titulovaného tupce, jsem si téměř jistý, že lháře a úmornou vyšinutou identitu Kallistratos nalezne zde: www.google.com/search
Kallistratos
Neříkám 2xs, že jsi dotěrný a zcela bez sebeovládání, ale možná bys měl zvážit to, co jsem Ti nedávno navrhoval. Zřiď si samostatné vlákno pod kterým můžeš produkovat své myšlenky a mne si zablokuj. Nebudeš nikým a ničím rušen. Vyhovuje?
2xs
Kallistratos -- nelep se, lháři. Nikdo nestojí o ty tvé zbytečné a obtížné kupky sraček. Neoslovuj mě.
Kallistratos
Chyby lidí Tě 2xs trápí? Ale to bychom tu byli do konce světa... 😉 Lidé jsou chybující, zlí, závistiví, nepřející, klamající, podlí a také nemocní.... Není to žádný nový objev, takže není třeba se zneklidňovat, nic nového pod Sluncem. Vše je o úhlu pohledu... Sklenice může mít poloprázdná a nebo skoro plná. Papír může být krásně čistý a třeba jen jediná tečka dole v rohu jej bude poskvrňovat. Na …More
Chyby lidí Tě 2xs trápí? Ale to bychom tu byli do konce světa... 😉 Lidé jsou chybující, zlí, závistiví, nepřející, klamající, podlí a také nemocní.... Není to žádný nový objev, takže není třeba se zneklidňovat, nic nového pod Sluncem. Vše je o úhlu pohledu... Sklenice může mít poloprázdná a nebo skoro plná. Papír může být krásně čistý a třeba jen jediná tečka dole v rohu jej bude poskvrňovat. Na co se upře znak mnohých? Na tečku? A nebo na mnohem větší prostor, který září bělostí? A stejně tak to koresponduje s pohledem na vše kolem nás a také s pohledem na Církve atd. Zajímáme se více o Kaina nebo Ábela?
2xs
Špatné kněžství může být opravdu děsivá katastrofa, pohoršení pro mnohé, pro široké okolí (i svět). Je to i ve filmu ukázáno: kněz-propagátor Medjugorje souloží s jeptiškou (těhotná), oba samozřejmě zasvěcení, se sliby, v mariánském místě... dále kvůli špatným kněžím, pyšným františkánům není církevní hierarchie schopna ani nastolit stabilní stav, kněze poslaného Římem nepustili do kostela, …More
Špatné kněžství může být opravdu děsivá katastrofa, pohoršení pro mnohé, pro široké okolí (i svět). Je to i ve filmu ukázáno: kněz-propagátor Medjugorje souloží s jeptiškou (těhotná), oba samozřejmě zasvěcení, se sliby, v mariánském místě... dále kvůli špatným kněžím, pyšným františkánům není církevní hierarchie schopna ani nastolit stabilní stav, kněze poslaného Římem nepustili do kostela, zazdili mu vstup do chrámu, raději ať prý do Božího domu nechodí ani věřící -- jestli toto není důkazem konání pyšného satana a jeho cílů, tak už nevím co. Žádné mariánské zjevení, nýbrž satanovo lži-zjevení a pak logicky i ovoce jeho působení.
Zedad
Na srandičky nemám čas!
2xs
Kdyby šlo o srandičky, bylo by to ještě dobré... Tragické je, že to je realita v katolické církvi (a nejen tam). Ale dík za nikým nevyžádané info, že nemáš čas.
obyčajná veriaca žena
A čo toľké zázraky a obrátenia? Povolania ku kňazstvu a rehoľnému životu?
2xs
I satan umí "zázraky". A ďáblovo povolání ke špatnému kněžství může být pěkná katastrofa. Totéž řeholnice ap.
Zedad
2xs - o svátosti kněžství nelze mluvit tak, že je špatná. Je vždy dobrá. Buď ji člověk přijme a nebo ne.
obyčajná veriaca žena
Poznám osobne niekoľko zasvätených osôb, čo dostali povolanie v Medjugorii a napĺňajú svoje povolanie ukážkovo. A veľa ľudí, čo sa tam uzdravilo a obrátilo. Zažila som aj pátra Zovka a neboli to žiadne manipulačné techniky! Naopak! Jeho kázanie sa dotýkalo srdca! Môj manžel to isté a ten by sa len tak ľahko nedal obalamutiť! Medjugorje je nebo na zemi, ale je to o každého osobnom prístupe.
apredsasatoci
obyčajná veriaca žena, Láska je slepá!
obyčajná veriaca žena
Aj Božia?
apredsasatoci
To bolo na margo vášho manžela. 😉
Pozor! Diabol je Božia opica.
ekans
povolání k čemu? oblbovat lidi
2xs
@Zedad: nějak ti uniklo (a proto křivě posouváš význam), že já jsem nepsal o svátosti kněžství ani písmenko. Psal jsem o špatném kněžství, což bych prosil rozlišovat - a to může být opravdu děsivá katastrofa, pohoršením pro mnohé, pro široké okolí, jako je i ve filmu zmíněno: kněz-propagátor Medjugorje souloží s jeptiškou (těhotná), oba samozřejmě zasvěcení, se sliby, v mariánském místě... …More
@Zedad: nějak ti uniklo (a proto křivě posouváš význam), že já jsem nepsal o svátosti kněžství ani písmenko. Psal jsem o špatném kněžství, což bych prosil rozlišovat - a to může být opravdu děsivá katastrofa, pohoršením pro mnohé, pro široké okolí, jako je i ve filmu zmíněno: kněz-propagátor Medjugorje souloží s jeptiškou (těhotná), oba samozřejmě zasvěcení, se sliby, v mariánském místě... dále kvůli špatným kněžím, pyšným františkánům není církevní hierarchie schopna ani nastolit stabilní stav, kněze poslaného Římem nepustili do kostela, zazdili mu vstup do chrámu, raději ať prý do Božího domu nechodí ani věřící -- jestli toto není jasnou ukázkou pyšného satana a jeho cílů, tak už nevím co. Mariino zjevení? Spíše satanovo, a také ovoce jeho působení. A nemyslící ovčí lid se nechá svést... vidí tam kladné duchovní plody... 😭 ...majku máriju.
Zedad
Mluvíš spíš o knězi, který hřeší.
2xs
Proč mi pořád podsouváš něco co ty chceš překroutit jinak? Ne, já jsem nepsal "o knězi, který hřeší." Přečti si znovu a řádně, co jsem skutečně napsal výše.
Zedad
Vyjadřuj se přesně a nemáš problém! Kněžství je svátost.
2xs
Kněžství je spíš život, žití... poslání. Což ti asi nedošlo.
Svátost je kněžské svěcení. Ale o tom nikdo nemluvil. Ani o Božím působení a moci skrze tu svátost. Naopak řeč byla o špatné volbě (skrze snažení ďábla), o špatně pochopeném a uchopeném životním poslání, a skrze každodenní úsilí ďábla též o pohoršení mnoha jiných ovlivněných životů po celý zbývající život takového kněze. To vše pro …More
Kněžství je spíš život, žití... poslání. Což ti asi nedošlo.
Svátost je kněžské svěcení. Ale o tom nikdo nemluvil. Ani o Božím působení a moci skrze tu svátost. Naopak řeč byla o špatné volbě (skrze snažení ďábla), o špatně pochopeném a uchopeném životním poslání, a skrze každodenní úsilí ďábla též o pohoršení mnoha jiných ovlivněných životů po celý zbývající život takového kněze. To vše pro špatnou volbu na začátku. Dále jsem tam zmínil i řeholnice, které žádné kněžské svěcení a tedy svátost nemají.
- Je neuvěřitelné, žes to z toho jasného řádku a půl nepochopil napoprvé a musím ti to jako seriál na pokračování rozžvýkat na kaši.
Kallistratos
2xs napsáno trefně až na ten egocentrický dovětek na závěr. Bravo. 😉
2xs
Já jsem se neprosil o nějakou recenzi nebo korekturu od debilního lháře. Nepotřebuju, abys mi lezl někam, ani abys mi něco olajkoval - vím, že píšu správně, přesně, kvalitně. A nepotřebuju tvoje přisírání za každým mým komentářem, odporný smrade.
Kallistratos
Píšeš správně, přesně a kvalitně, subjektivně snad ano. Ale proč tolik zbytečné agresivity, neumíš psát slušně?🧐
2xs
Tys ještě nepochopil, ty debile, že i tuhle svou reakci na mě jsi neměl psát? že je blbá, nevyžádaná a obtěžující?
A na své "proč" si hledej odpovědi sám u sebe, v tichosti. Přestaň zasírat tento prostor, jak jsi opakovaně slíbil, lháři.
Kallistratos
Věku, docela zajímavá úvaha. Díky! Zvířata mají svůj jedinečný svět v kterém žijí a který mnohdy nechápeme. A je jedno zda lemur co se potírá toxickou mnohonožkou a pak "relaxuje" a nebo pavouk lovčík co nosí svá vajíčka v chelicerách a nebo mnoho pro nás nepochopitelných, krásných i krutých věcí v přírodě... Život je DAR a v úctě musíme jej respektovat. Ano nejsem vegetarián, ale pokud odnímám …More
Věku, docela zajímavá úvaha. Díky! Zvířata mají svůj jedinečný svět v kterém žijí a který mnohdy nechápeme. A je jedno zda lemur co se potírá toxickou mnohonožkou a pak "relaxuje" a nebo pavouk lovčík co nosí svá vajíčka v chelicerách a nebo mnoho pro nás nepochopitelných, krásných i krutých věcí v přírodě... Život je DAR a v úctě musíme jej respektovat. Ano nejsem vegetarián, ale pokud odnímám život zvířeti, pak s nutností a úctou. U slimáka co mi sjíždí ale opakovaně rajčata a křehké konce magnolií jsem více agresivní. 😂 Doufám, že na mne nebude žalovat příliš....😊 Římské náboženství nesrazilo zvířata, naopak svatý František je docela ctil a dokonce jim kázal... A o tom satanu to byl Věku asi dost úlet, že? Zbytečný...
-------------------------------
F.L.Věk: Jaký nerozumný dobytek?? Nerozumný dobytek je pouze člověk, který rezignoval na svůj dar rozumu. Zvířatům, ačkoli nikdy nezhřešila byla ústa zavázána a byla vyhnána pro hřích člověka z ráje. V den posledního soudu bude zvířatům řeč rozvázána a budou na nás žalovat za to, jak jsme s nimi zacházeli! Pozor! Ti NEJMENŠÍ, to nejsou nějací dementní mrzáčkové na posledních místech, ale všechna zvířata. A ta o nás budou před Bohem vynášet svědectví!!! Specielně římské náboženství srazilo zvířata na roveň bezduchých věcí, ale to proto, že zakladatel římského náboženství sám satan zvířata nenávidí pro jejich úlohu danou Bohem. Pro všechny kdo toto netuší, bude prozření hrozná věc!
ekans
"Koniec" pravidelných zjavení v Medžugorí - treba dodať - Koniec mesačných zjavení Mirjane koronou končí Medju, ted vytáhnou s rukávu deset es kterými ohromí charismatiy
ekans
aj toto vytvorili bolševici, Selecký Stalin (1992) - film cz dabing
ekans
sem Selecký diskutovat nepřijde, jelikož by dostal naloženo @Pavol Iring
+Joseph+
ani Slovenský episkopát se ještě nevyjádřil Zjavenie Kráľovnej pomoci, 6. januára 2019
Peter(skala)
... a ktoré zjavenia nie su falošné?
😲
zjavuje sa vôbec niekto z Neba?
alebo žijeme v dobe zakonikov, kedy sa síce zjavovali z Neba, ale podla nich všetci "sedeli na oblakoch" a dole sa riadilo "samo" resp. oni boli "bohmi"
🤨
Kallistratos
Nedovolím si říci, zda je Dechtice nebo Medju falešné.... Nejsem tak informovaný a nemám takový duchovní vhled. Ale jsem opatrný na takové jevy. Podobně tak v Litmanové... Člověk by měl být ostražitý, ale ne nedůvěřivý, jinak si třeba zaklapne zbytečně vrátka, pokud by jeho cesta měla vést určitým směrem...
Peter(skala)
presne Peťo, ty len hadžeš všetky zjavenia do jedneho koša.... si ako farizej, čo neveril v zjavenia... 😀
Peter(skala)
...žeby som nezabudol: Peťo (balvan), ty si taký zatvrdilý hriešnik, že aj ked byvaš na Slovensku, tak nikam nechodiš, a aj ked sa ti na Slovensku zjavuju...tak stale nachadzaš vyhovorky, len aby si nemusel z domu pätu vytiahnuť. Peťo, keby sa ti zjavili pod nosom, ešte aj vtedy by si zatvaral oči, aby si mohol zvaliť vinu na niekoho ineho, že Svätí nič nepovedali a ani sa neukazali.
😎
Joooooo…More
...žeby som nezabudol: Peťo (balvan), ty si taký zatvrdilý hriešnik, že aj ked byvaš na Slovensku, tak nikam nechodiš, a aj ked sa ti na Slovensku zjavuju...tak stale nachadzaš vyhovorky, len aby si nemusel z domu pätu vytiahnuť. Peťo, keby sa ti zjavili pod nosom, ešte aj vtedy by si zatvaral oči, aby si mohol zvaliť vinu na niekoho ineho, že Svätí nič nepovedali a ani sa neukazali.
😎
Joooooooj, peťo, nemal by si tolko pozerať JOJku, lebo tam davali o Dechticiach, že su to rozpravky a Medjžu? Tak to radšej ani nedali, žeby nevyzerali horší ako kleriici, čo proti tomu (z)broja.
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Hovorí sa: Skico 😁 ale ked už sme pritom, to sa stáva ludom s multinickom, takže bacha nato:)
Peter(skala)
Su aj lepší 1* Zedad 👍
Kallistratos
Vtip je v tom Matýsku, že jsem NIKDY ničím takovým nebyl, nejsem a nebudu. Nemám toho zapotřebí kamaráde. A ten kdo ano, ať si klidně shnije se svou šalbou. Pro dobrou věc se nemusí štěpit osobnost, chápeš? Možná ne, ale je mi to jedno :)
Ružena
Dnes je ten dlho očakávaný deň, 10. máj, deň rozlúčky s Kallistratosom, ako nám to sľúbil 😀
Zedad
@Ružena kde je takový komentář, že Kallistratos konči?
Kallistratos
Ale no tak Růžo, nic takového jsem zajisté nesliboval :)) Navíc jsme se sotva seznámili, viď?
----------------------------------------------------
Ružena
včeraDnes je ten dlho očakávaný deň, 10. máj, deň rozlúčky s Kallistratosom, ako nám to sľúbil 😀
Ružena
Ale Kalli, len sa neondej, len preto že s tebou nekomunikujem? Nie som tu dnešná a pamätám na sľuby mirosa,( monka, hookiho, jačmeňa, aobuba,) teda teba. 10. máj v minulosti bol deň ked si sľuboval svoj definitívny odchod, Sľuby sa majú plniť. @Zedad
Ružena
@Zedad

Monk 24.6.2013 08:05:07

Některé věci mi zde neustále mažou a rozmáhá se tu lež a manipulace, vkládám sem a končím. Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale pokud i prostor GTV toleruje lež, tak …More
@Zedad

Monk 24.6.2013 08:05:07

Některé věci mi zde neustále mažou a rozmáhá se tu lež a manipulace, vkládám sem a končím. Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není.

Můj čas není nekonečný a přestože pro mne nebylo problémem dělat na PC, protože jej užívám takřka nepřetržitě, tak i čas každého se krátí a je třeba s ním nakládat zodpovědněji. Pokoj Vám.
+ Hoki (Hooki) 10.5.2018 LA
dnes zodpovědný Kallistratos Praha


zedad 10. máj

@Ružena kde je takový komentář, že Kallistratos konči?
Kallistratos
@Ružena
Milá Růžo, přečetl jsem si co uvádíš a zaznamenal jsem na konci textu zmínku Kallistratos. Ano, vkusně provedený podvrh, který si zřejmě okopírovala od povedené registrace Barbarin, že? :) Vůbec mne to nezneklidňuje a NIC jsem nikomu nesliboval, že budu končit, jak ses snažila o něco výše 10.5. falešně uvádět... Dovol mi ale mít i výhrady k Tvé samotné registraci :) a velmi rád si …More
@Ružena
Milá Růžo, přečetl jsem si co uvádíš a zaznamenal jsem na konci textu zmínku Kallistratos. Ano, vkusně provedený podvrh, který si zřejmě okopírovala od povedené registrace Barbarin, že? :) Vůbec mne to nezneklidňuje a NIC jsem nikomu nesliboval, že budu končit, jak ses snažila o něco výše 10.5. falešně uvádět... Dovol mi ale mít i výhrady k Tvé samotné registraci :) a velmi rád si počkám, jak se zapojíš do dialogu a společné výměny názorů. Přeji hezkou předpůlnoc.
Ružena
Kalli, to by si sa načakal 😀
Kallistratos
Já vím Růžo :)
Zedad
@Ružena ty staré nicky nesleduji.
2xs
@Zedad ---že někdo po sobě slib smaže, to ještě neznamená, že to neslíbil a nedodržel:

Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už …More
@Zedad ---že někdo po sobě slib smaže, to ještě neznamená, že to neslíbil a nedodržel:

Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁 Chtělo to asi čas pochopit k čemu to zde směřuje a kdo to diriguje. Pokojné dny a zvláště v modlitbě myslím na ty zde, kteří svůj život žiji upřímně a hodnotně. Přeji každému z vás dobrý život a život požehnaný. +M

Je to chorobný chronický lhář. I mně několikrát slíbil, že se už odmlčí, ale pořád se lepí. Psal mi, že mě neblokoval a ani neví, kdy vůbec naposledy blokoval, ale ve skutečnosti mě v průběhu jednoho týdne zablokoval, odblokoval a znovu zablokoval. Jeho lži nejsou ojedinělý úkaz, Barbarin mu je opakovaně připomíná, ale po slizkém povrchním člověku i toto sklouzne jakoby nic.
Kallistratos
2xs ty máš problém, viď?
2xs
Když si sem chodíš uprdnout, tak je tu smrad, a to skutečně je problém. Ty jsi ten problém.
Kallistratos
Udělej si 2xs své vlákno, pod svým vkladem, založ si svou sekci, třeba se svým názvem, např. Boží jasnozřivé děti :) a tam ve svém soukromí si udělej takové klima, které Tvým senzorickým receptorům bude vyhovovat.

Budeš mít svůj bezvýhradný prostor a nikým nerušen. ALE pokud se tu budeš rozmachovat jako monarcha, tak věz, že každý může psát co libo a tedy Tvůj problém je POUZE ve tvé hlavě a …More
Udělej si 2xs své vlákno, pod svým vkladem, založ si svou sekci, třeba se svým názvem, např. Boží jasnozřivé děti :) a tam ve svém soukromí si udělej takové klima, které Tvým senzorickým receptorům bude vyhovovat.

Budeš mít svůj bezvýhradný prostor a nikým nerušen. ALE pokud se tu budeš rozmachovat jako monarcha, tak věz, že každý může psát co libo a tedy Tvůj problém je POUZE ve tvé hlavě a neschopnosti akceptovat svobodu jiných. Páčko. 😉
2xs
Nedovoluj si instruovat jiné, co by měli udělat a jak, a naopak ty dodrž svoje slovo a zmizni odtud, LHÁŘI.
Kallistratos
To bylo doporučení 2xs, které můžeš realizovat velmi snadno a nemusíš agresivně vytěsňovat jiné z prostoru, kde se pohybuješ. Je to pochopitelné?
2xs
Pochopitelné by bylo, kdybys udělal, co jsi opakovaně slíbil - že zde končíš. Jenže ty jsi lhář.
snakee
+Joseph+
+Joseph+
@František69 proč myslíš že tam papež poslal svého legáta? dobře se na to znovu podívej co tam Zovko a spol. dělají
evelina
Ku komu sa obrátil?
evelina
Ale tými vkladmi ich propaguješ
One more comment from evelina
evelina
Ach tak teda je to 😀
evelina
Od kedy +Joseph+ podporuje medžugorských charizmatikov neviete?
+Joseph+
kdo?
+Joseph+
to máš velkou mejlku, ty odkazy jsou zde proto, jelikož mě mají bloklého
One more comment from +Joseph+
+Joseph+
ten humor tě brzo přejde franz
Kallistratos
+Joseph+
4 more comments from +Joseph+
+Joseph+
+Joseph+