Language Contact

EDIZIONI LUCI DELL'ESODO
4 page(s)
2.6k

Vstříc novému stvořeni

BÝT ZASVĚCENI V PRAVDĚ 24. června 2010 Tak opět spolu, drazí čtenáři. Doufám, že se máte dobře, a že jste šťastni v Bohu. Tento měsíc bych se s vámi ráda podělila o slova Ducha Svatého...