Language Contact

Debelzaq

Debelzaq

Dancing Jesuit Priest Saju George

Fary - kupříkladu střílením hříšníků, aby už nemohli hřešit, viďte.
Vaše reakce je jen hloupá demagogie.
Chválit Boha lze tak, jak On sám chce být chválen. O tanci jsem tedy v dokumentech Tradice a Písmu nic nečet.
Ano, král David. Jenže to byla jednak neliturgická akce, druhak naprosto ojedinělá a nakonec některé praktiky starozákonního kultu už vzaly za své. Kupříkladu Písmo uvádí, že čarodějnice se nemá nechat naživu. Takže, otázka na vás - souhlasíte s upalováním čarodějnic, nebo si z Písma vybíráte jen to, co vám konvenuje? Tedy protestantský subjektivismus.

Debelzaq

Tradičná latinská svätá omša v seminári bratstva sv. Pia X.

Nechme se po Assisi překvapit.
Vzhledem k tomuto - community.org.ua/czletters.html
"Den, kdy blahořečíte apostatu (JPII), se stane dnem, kdy sám sebe vyloučíte z tajemného Těla Kristova."
se Rendova slova nezdají být tak nepravděpodobná.
Toto je ovšem špek nejlepší Pokud nebudete konat pokání, budete mít zodpovědnost za sebezničení katolické církve. community.org.ua/.../czbeatifandAssisi.doc To je dokazuje totálně pomýlenou Dohnalovu ekklesiologii. Jako by Církev bylo možné zničit (a brány … [More]


Debelzaq

Tradičná latinská svätá omša v seminári bratstva sv. Pia X.

Pavel VI. po ukončení II. Vatikánu prohlásil:
„Někteří se ptají, jakou autoritu a důležitost, jakou teologickou kvalifikaci zamýšlel koncil udělit tomuto učení, když je známo, že neustanovil neomylností církevního magisteria žádné dogmatické definice. Odpověď je známa všem, kteří si pamatuji koncilní deklaraci z 6. března 1964, zopakovanou 16. listopadu 1964: Svým pastoračním charakterem se koncil vyhnul prohlášení, které by mělo výjimečný dogmatický neomylný ráz…“
Lubica - doplňte si vzdělání,… [More]Debelzaq

Potrat je vražda

Gattolino - špatně to chápete. Nebyla to ona, kdo na smrt poslal své děti. Na smrt je poslali ti, kdo jí tuto volbu dali. Tato volba je a priori špatná a přistoupit na ni znamená participovat na tomto zle.
Ad Boží soudy. Bůh požaduje především pokání a obrácení mravů (conversio morum dle svatého Benedikta). I Kristus Pán říká ženě, aby šla A UŽ NEHŘEŠILA. Což je naprosto zásadní.
Nikdo soudný nebude člověku, který se kaje ze svých hříchů a snaží se obrátit od svých dřívějších špatností (přistup… [More]


Debelzaq

Potrat je vražda

gattolino by si měl přečíst žalmy.
Údajné pochyby Krista Pána jsou "jen" modlitbou žalmu, milý pane. Žalm 22.
ad Sofiina volba - správně by se zachovala tak, že by tuto volbu odmítla.