Language Contact

mat300


mat300

Father Gruner died by the pain from the atheism of pope Francis

Neviem odkiaľ berie človek s názvom "henta" toľko schopností iných nazývať veľmi drzými názvami. Z korešpondencie, ktorú na tomto webe čítam by to mala byť žena, matka, kresťanka. Ale jej vydarovanie (keď uráža tých, ktorí nemajú rovnaký názor ako ona) sa môže vydedukovať, že je to stratena s typickými prejavmi takého veku ľudí, ktorí nie sú na duchovnej výške, o ktorej si myslia, že už ju dávno dosiahli. Poveretta.

mat300

Father Gruner died by the pain from the atheism of pope Francis

Veľmi odporúčam kňazovi Halíkovi, aby si najprv overil dôveryhodnosť výrokov, ktoré uvádza, aby sa nedopustil zavádzania. Pán Scalfari už viackrát vložil pápežovi do úst slová, ktoré nikdy nepovedal a vyjadril svoje spomienky na rozhovor akoby to boli autentické záznamy...


01:59:38
1  1.4k

Francesco

Italský film. Český dabing (1989)

50:37
297

Rozbitý svet

Krížová cesta sr. Jaroslava Staršia, misionárka v Papui-Novej Guinei


mat300

Saving ash-Roman bishop Bergoglio is a Freemason

Ešte jeden malý komentár k udeľovaniu popolca na Popolcovú stredu.
V Ríme, v Taliansku, v časti Latinskej Ameriky sa oddávna popolec udeľuje sypaním na hlavu (na temeno), tam nerobia znak kríža na čele. A vonkoncom sa netrápia nad tým, či majú sypať v tvare kríža. Veď ide o sväteninu, nie požehnanie! (Nie som si istý, či takí ako autor dehonestujúceho príspevku rozumejú rozdielu.)
V krajinách bývalej rakúskej monarchie a v iných krajinách sa ustálil zvyk nesypať popol na hlavu, ale robiť na … [More]