Language Contact

archetyp
archetyp

Bitva proti islámu

Monk.
No když myslíš, že napomínat dámu je slušné...
Pro mne je deviace, když se muž nezastane ženy, ale muže, který jí ponižuje.
V jakém prostředí jsi vyrůstal, antikavalíre bez kořenů?
V kibucu Masaryk?

archetyp

Bitva proti islámu

Psí čumáčku, já tě ale neurážím.
Mile tě oslovuji, podle tvého hezkého obrázku.
Jestli ti to vadí, změň si obrázek.
Už jsem ti přeci psal, že tě máme rádi, tak nezmatkuj!


archetyp

Bitva proti islámu

Vy devianti máte zvrhlé mravy.
Jste drzí na dámy -
a bráníte své noční spoluhříšníky.
Potrati z falešného poselství vás nezachrání, nedělejte si iluze.

archetyp

Bitva proti islámu

Úplně jsi mne dojal, psí čumáčku, jakou starost máš o svou partnerku Monka. Jinak si totiž tvůj výštěk neumím vysvětlit.

archetyp

maminkám děkujeme

Připojuji se k Valentovi a zdravím všechny matičky.
Speciálně pozdravuji do nebe svoji matičku, její matičku, matičku matičky mé matičky, prostě celou řadu mamiček až k naší společné pramáti.

archetyp

Bitva proti islámu

Kavalír nikdy nenapomíná dámu.
Nemluvě o tom, že neopakuje jistá slova.
Zapracuj na sobě, Monku.
Sestro Zino, omlouvám se za něho.

archetyp

Bitva proti islámu

Monk — 11.5.2012 07:46:16: Na tolik komentářů zareaguji obsáhleji.
Myslím, že lidé jsou nepoučitelní. Bývají stádem lehce manipulovatelným...
..............................................
...Povede nás to k větší uvážlivosti v hledání hranice v spravedlivé obraně, možná i k větší uvážlivosti při vzájemném dialogu.

Neboj se, že ti nerozumím. Je to ale o také o těch oknech, na které jsi mi plivl plivanec velký jako svět. Kdyby ses namáhal a udělal krok (je to v tvé moci), uviděl bys stejnou věc … [More]

archetyp

II. výzva biskupom, generálnym vikárom katolíckych diecéz Slovenska

Homosexuální chování je hříšné.
To je fakt, který nemůže nikdo změnit.
To je také důvod, proč je falešné poselství z Irska - "Varování" tak zdrůdné a zvrhlé. Sugeruje lidem, že potraty dobrovolně umírají, aby hříšníci nemuseli činit pokání. To znamená jediné - je to přímý útok na Ježíšovu výzvu - ČIŃTE POKÁNÍ, NEBOŤ SE K VÁM PŘIBLÍŽILO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ.
Ze zvrhlé sugesce o potratech, údajných obětech za hříchy, se dá dovodit, že potrati se obětují za odporný hřích homosexuálů. … [More]

archetyp

Bitva proti islámu

P.S.
Tak pravil apoštol Pavel a byl sťat mečem.
Páchal snad zlo, co myslíte?

archetyp

Bitva proti islámu

Já ještě drobnost.Ale chápu to jako přínos ke společnému poznání.
A co v těchto souvislostech:
Každá duše ať je poddána nadřízeným vládám. Vždyť není vlády, kromě od Boha; a vlády, které jsou, jsou ustanoveny Bohem.
Proto kdo se staví proti vládě, postavil se proti Božímu ustanovení; a ti, kteří se postavili proti němu, přivedou na sebe odsouzení.
Vládcové přece nejsou postrachem dobrého jednání, ale zlého. Chceš se tedy nebát vlády? Čiň, co je dobré, a budeš mít od ní chválu. Vždyť je Božím …
[More]

archetyp

Bitva proti islámu

A co švýcarská garda?
Nesmí použít šavle a halapartny?
Jestli ne, tak jsou k ničemu.
Propustit do civilu.

archetyp

Bitva proti islámu

Ještě k meči a zabíjení.
Pokud bychom měli přijmout Monkův pohled (názor), museli bychom přehodnotit vztah k Bohu Israele.
Ale nejen to. Dvacet století křesťanství by bylo otřeseno. Vždyť se pod křížem vedly války.
Bylo všechno špatně?
Byla církev římskokatolická bezDuchá?