Aaron-Jozef

Michael Matt in Rome Addresses Youth Conference

Jozef vindt dit ook leuk

Zanchetta mag terugkeren naar het Vaticaan

Is paus Franciscus een homosexueel?

"We maken allemaal fouten" - Lege woorden van Paus Franciscus

Ik zou ook graag een (af)God willen aanbidden die mij altijd vergeeft, als ik lid zou zijn van de Bende van Sankt Gallen en door middel van een staatsgreep aan de macht was gekomen.

Kardinaal Sarah noemt Franciscus impliciet "valse profeet"

Kardinaal Sarah heeft gelijk, laten we voor hem en onze katholieke normen en waarden bidden. Het fundament van ons geloof is de bijbel, de tien geboden en de zeven sacramenten.

Kardinaal Marx "kan zich niet voorstellen" dat het protestantse Laatste Avondmaal niet hetzelfde …

Helaas deze Kardinaal heeft te weinig Katholieke opvoeding, vorming en scholing gehad om de Transsubstantiatie te kunnen begrijpen.

Viganò: "Corrupte maffia" van immorele mensen runt de kerk

Deze aartsbisschop is voorbestemd om de nieuwe leider van de nieuwe universele Tridentijnse katholieke kerk te worden.

Orde van Malta verbiedt de Oude Latijnse Mis

De Orde van Malta komt met dit besluit in schisma met de universele Tridentijnse katholieken. Dit betekent een schisma in de Rooms Katholieke kerk. Met of zonder toestemming van paus Franciscus?

Kardinaal gelooft: Verwarring in de Kerk is "zuivering"

Ja, Kardinaal Eijk heeft gelijk het is een tijd van zuivering voor de kerk. Atheïsten zijn bang voor het kruis, modernisten zijn bang voor de Tridentijnse liturgie. Dus willen we een zuivering, dan kunnen we de modernisten verdrijven door het vieren van de Tridentijnse Heilige Mis.

Commissie over vrouwelijke "diakens" vond geen "consensus" - Franciscus

Geen deze man niet te veel eer, het is niet de echte paus, want dat is paus Benedictus.

Opnieuw: Vaticaan antwoordt met wraakcampagne op de evaluatie dat Franciscus een ketter is

Ik wil graag mijn handtekening toevoegen aan de lijst met priesters en geleerden die paus Franciscus een ketter noemen.

Twintig priesters en geleerden concluderen: "Franciscus is een ketterse paus"

Ik ben het met de inhoud van de brief van harte eens. Laten wij bidden voor de echte paus, paus Benedictus.

Vaticaanse Instructie: Verbod op het kussen van Franciscus' ring [behalve halfnaakte mannen]

Het Vaticaan heeft blijkbaar geen afdeling communicatie en de willekeur heeft de overhand. Een instabielere internationale organisatie, kun je niet vinden.

Ave Maria van Fatima - het Fatimalied

Prachtig.

Kardinaal Sarah: De kerk is een "duistere plek" geworden omdat bisschoppen waarheid en helderheid …

In ieder mens schuilt het goede en het kwade. Door onze mooie katholieke geloofsovertuiging zijn wij in staat het kwade te verdringen en het goede te aanvaarden. Na het tweede Vaticaanse Concillie werd het fundament gelegd voor het huidige kwaad in de Rooms Katholieke kerk. De eeuwenoude Tridentijnse Heilige Mis werd verboden en vervangen door een Heilige Mis waar weinig Heligst meer in zat, …More
In ieder mens schuilt het goede en het kwade. Door onze mooie katholieke geloofsovertuiging zijn wij in staat het kwade te verdringen en het goede te aanvaarden. Na het tweede Vaticaanse Concillie werd het fundament gelegd voor het huidige kwaad in de Rooms Katholieke kerk. De eeuwenoude Tridentijnse Heilige Mis werd verboden en vervangen door een Heilige Mis waar weinig Heligst meer in zat, iedere priester en pastoraal werkster doet maar wat en de sacramenten werden afgeschaft. In 2013 kregen wij een Paus die door middel van een staatsgreep aan de macht kwam. De bende van Sank Gallen en de huidige paus Franciscus waren hiervoor verantwoordelijk. Door deze staatsgreep werd paus Benedictus uit het Vaticaan verdreven. De bijbel, de tien geboden en de zeven sacramenten van ons mooie geloof werden afgeschaft. Dit is allemaal het gevolg van het tweede Vaticaanse Concillie dat de weg vrijmaakte voor de bende van Sankt Gallen om een staatsgreep te plegen. De gelovigen moeten nu kiezen tussen tussen hun geloof of trouw te blijven aan de bende van Sankt Gallen. Gelovigen die hun geloof trouw willen blijven kunnen uitsluitend kiezen voor een breuk met de bende van Sankt Gallen door het kerkelijk kwaad te verlaten en terug te keren naar het universele katholieke geloof, waar nog de Tridentijnse Heilige Mis wordt gevierd en waar de bijbel, de tien geboden en de zeven sacramenten nog met respect voor God worden toegepast en waar onze moeder de Heilige Maria nog een centrale plaats heeft. Laten wij bidden voor de gelovigen dat ze de juiste keus mogen maken om hun mooie katholieke geloof te mogen behouden.

Westers land: Aantal wijdingen met 24% gestegen - en een klein geheimpje

Nee, natuurlijk niet, de vrienden van paus Franciscus willen geen celibatair levende priesters, maar vrouwelijk priesters of getrouwde homoseksuele priesters. Maar de traditionele bisschoppen willen geen vriend zijn met paus Franciscus, die willen het zuivere en universele katholieke geloof beleiden en overbrengen aan de gelovigen in hun bisdom. Laten voor deze traditionele bisschoppen bidden …More
Nee, natuurlijk niet, de vrienden van paus Franciscus willen geen celibatair levende priesters, maar vrouwelijk priesters of getrouwde homoseksuele priesters. Maar de traditionele bisschoppen willen geen vriend zijn met paus Franciscus, die willen het zuivere en universele katholieke geloof beleiden en overbrengen aan de gelovigen in hun bisdom. Laten voor deze traditionele bisschoppen bidden dat hun missie mag slagen en dat weer mogen werken in een nieuwe uniforme verzelfstandigde traditionele Katholieke kerk.

Duitse bisschoppen: Synode tegen celibaat en moraal

De Duitse bisschoppen willen het universele Katholieke geloof in de Duitse RK kerk verbannen. Ieder lid dat het universele katholieke geloof beleid kan, zonder in gewetensnood te komen niet langer lid zijn van de Duitse RK kerk. De Duitse bisschoppenconferentie forceert hierdoor een schisma. Ik vrees dat veel bisschoppenconferenties de Duitse bisschoppenconferentie zullen volgen, daardoor zou er …More
De Duitse bisschoppen willen het universele Katholieke geloof in de Duitse RK kerk verbannen. Ieder lid dat het universele katholieke geloof beleid kan, zonder in gewetensnood te komen niet langer lid zijn van de Duitse RK kerk. De Duitse bisschoppenconferentie forceert hierdoor een schisma. Ik vrees dat veel bisschoppenconferenties de Duitse bisschoppenconferentie zullen volgen, daardoor zou er een internationaal schisma ontstaan.
Laten wij bidden voor de universele katholieke gelovigen dat ze een eigen kerk mogen stichten.