Agent0
echo24.cz

Europoslanci skládají před volbami LGBT slib. Podepsalo ho i 60 kandidátů z Česka - Echo24.cz

Europoslanci skládají před volbami LGBT slib. Podepsalo ho i 60 kandidátů z Česka „DUHOVÝ SLIB“ 3 Přes …
Katolíci ustupují od mše svaté ve jménu rozplizleho boha ekumenismu...
cirkev.cz

Ekumenická bohoslužba olomouckých církevních škol - Církev.cz | Zprávy

Ve čtvrtek 9. května 2024, o slavnosti Nanebevstoupení Páně, se v katedrále sv. Václava v Olomouci uskutečnila ekumenická …
Agent0
jsi nějak mimo mísu...
Metod
Hele vole vůl kde domov můj AgenteO, což takhle dát si špenát a ještě jednou švejkové, užíváte si kradenou vlajku a to je průser jako hrom!

Vec: Otvorený list biskupom Slovenska ohľadom kontroverzného článku „Zbierať sa na muníciu?“ uverejneného v Katolických novinách

Adresát: Odosielateľ: Generálny sekretariát KBS Mons. Bernard Bober R.&A.M. košický arcibiskup metropolita Email: predseda@kbs.sk Vec: Otvorený list biskupom Slovenska ohľadom kontroverzného článku …More
Adresát: Odosielateľ:
Generálny sekretariát KBS
Mons. Bernard Bober R.&A.M.
košický arcibiskup metropolita

Email: predseda@kbs.sk
Vec: Otvorený list biskupom Slovenska ohľadom kontroverzného článku „Zbierať sa na muníciu?“ uverejneného v Katolických novinách
Chvála Kristu,
Vážený p.arcibiskup,
v Katolíckych novinách bol 23.4.2024 uverejnený článok Marka Šmída s názvom „Zbierať sa na muníciu?“, kde je autorovi umožnené vysloviť svoj osobný súhlasný názor so zbierkou na zbrane pre Ukrajinu a takto celonárodne nešťasne ovplyvňovať mienku veriacich katolíkov celého Slovenska. Za tieto vyzbierné peniaze by mali byť následne kúpené zbrane a poslané na Ukrajinu. Nimi budú potom zabíjaní ľudia. Týmto sa bude vojnový konflikt len predlžovať a mierové riešenie odďalovať. S týmto článkom a postojim sa ako veriaci rímskokatolíci razantne neztotožňujeme, a to už len z morálneho ale zároveň aj ľudského hľadiska. Zároveň súhlasíme a stojíme na strane nášho pápeža Františka, ktorý verejne a rázne a …More
Metod
Košice sú toxické mesto.....
Pavol T
Je to ostuda. Nedivil by som sa, ak za nejaký čas budú propagovať veci v rozpore s božími zákonmi.

Katolícke Noviny: Zbierať sa na muníciu?

Zbierať sa na muníciu? Dobrovoľná občianska zbierka, ktorá znamená použitie súkromných zdrojov s cieľom dodať muníciu na sebaobranu Ukrajiny, sa stala otázkou morálky i medzinárodného práva. Je …More
Zbierať sa na muníciu?
Dobrovoľná občianska zbierka, ktorá znamená použitie súkromných zdrojov s cieľom dodať muníciu na sebaobranu Ukrajiny, sa stala otázkou morálky i medzinárodného práva. Je z týchto hľadísk v poriadku?
Marek Šmid 23.04.2024
Samotnú zbierku na muníciu sprevádza šľachetný úmysel občianskeho darcu. Za sedem dní sa do nej zapojilo približne 50-tisíc obyvateľov Slovenska sumou vyše tri milióny eur, čo je prejav významnej občianskej solidarity so susedským národom. Použitie výťažku by však mala správne a spravodlivo zabezpečiť koordinujúca sila reprezentovaná určitou štátnou mocou a darca by mal byť informovaný o tom, že takáto možnosť bude využitá.
V základoch posúdenia veci môžeme vychádzať z toho, že v rámci OSN niet pochýb, že Ukrajina čelí agresii v konflikte, v ktorom sa dá jasne identifikovať jednostranne iniciovaný ozbrojený útok a individuálna sebaobrana proti nemu, vykonávaná v súlade s medzinárodným verejným právom.
Štáty, ktoré sú členmi NATO, neintervenujú v …More
Agent0
keby niekto neveril, posielam odkaz.. Munícia pre Ukrajinu - Keď nie vláda, posielame myMore
keby niekto neveril, posielam odkaz..
Munícia pre Ukrajinu - Keď nie vláda, posielame my
johanika
Keďže sme kresťania,vždy si položme otázku: "Čo by urobil Ježiš, ako by sa zachoval On?" Prispel by na muníciu? Podporoval by vojnu? Robil by zbierky …More
Keďže sme kresťania,vždy si položme otázku: "Čo by urobil Ježiš, ako by sa zachoval On?" Prispel by na muníciu? Podporoval by vojnu? Robil by zbierky na zbrane, ktoré zabíjajú? Ja si myslím, že nie!
20 more comments
Věc: Otevřený dopis Mons. arcibiskupovi Janu Graubnerovi a biskupům Čech, Moravy a Slezska ohledně Pastoračního vyjádření České biskupské konference k deklaraci Fiducia supplicans. Dobrý den, 18. …More
Věc: Otevřený dopis Mons. arcibiskupovi Janu Graubnerovi a biskupům Čech, Moravy a Slezska ohledně Pastoračního vyjádření České biskupské konference k deklaraci Fiducia supplicans.
Dobrý den,

18. prosince 2023 vydalo Dikasterium pro nauku víry deklaraci Fiducia supplicans, která byla signována papežem Františkem a 25.1.2024 jsme se konečně dočkali v České republice pastoračního vyjádření České biskupské konference k deklaraci Fiducia supplicans, které vyšlo na internetových stránkách Pastorační vyjádření České biskupské konference k deklaraci Fiducia supplicans - Církev.cz | Zprávy
Měli jsme dost času si oba dokumenty prostudovat. Během celé této doby jsme pročetli mnoho reakcí od biskupů z celého katolického světa a měli jsme tak příležitost si utvořit svůj vlastní postoj k oběma dokumentům.
Bohužel s lítostí musíme konstatovat, že máme velmi vážné pochybnosti, že se ani jeden z výše uvedených dokumentů neslučuje s katolickou naukou, kterou nám zanechal Pán Ježíš Kristus. Bohužel …More
One page
Libor Halik shares this
Otevřený dopis Mons. arcibiskupovi Janu Graubnerovi a biskupům Čech, Moravy a Slezska ohledně Pastoračního vyjádření České biskupské konference k …More
Otevřený dopis Mons. arcibiskupovi Janu Graubnerovi a biskupům Čech, Moravy a Slezska ohledně Pastoračního vyjádření České biskupské konference k deklaraci Fiducia supplicans (tj. k vatikánskému žehnání sodomitům, cizoložníkům a smilníkům).
ABADAN . .
Drazí bratři a sestry ve víře, dnes bych chtěl promluvit o jednom velmi důležitém tématu, které se týká našeho duchovního života a úmyslů papeže …More
Drazí bratři a sestry ve víře,
dnes bych chtěl promluvit o jednom velmi důležitém tématu, které se týká našeho duchovního života a úmyslů papeže Františka, za které se ve mši svaté modlíme. Papež František je duchovním vůdcem katolické církve a jeho úmysly mají velký význam pro celou církev i pro každého z nás osobně.
Každý měsíc papež František určuje konkrétní téma, za které se věřící modlí během liturgických slavností. Tyto úmysly jsou zaměřeny na důležité otázky, kterým čelíme ve světě dnes, a jsou vyjádřením toho, čemu papež věnuje svou pozornost a modlitby. Věřím, že je pro nás důležité znát a porozumět těmto úmyslům a připojit se k nim ve svých osobních modlitbách.
Když se modlíme za úmysly papeže Františka, vyjadřujeme tím naši solidaritu s celou církví a snažíme se aktivně zapojit do Božího díla na světě. Modlitba za jeho úmysly nás podporuje v naší víře a povzbuzuje nás k následování Krista.
V průběhu mše se modlíme za konkrétní úmysly, které papež František vybral pro tento …More
2 more comments
Česká Biskupská konference - vyjádření k Fiducia supplicans...
cirkev.cz

Pastorační vyjádření České biskupské konference k deklaraci Fiducia supplicans - Církev.cz | Zprávy

Biskupové Čech, Moravy a Slezska v rámci svého 138. plenárního zasedání schválili společné pastorační …
ABADAN . .
Projev chytré horákyně. Že jim není ze sebe špatně. Je mi fakt líto. 😭
Samson1
Jak zkažená sůl.
One more comment
Nevim, co se od r.2021 změnilo, když nastal úplný obrat a logicky koná v rozporu s tímto dokumentem z r.2021... žeby jen vykopnutý další "lakmusový papírek", aby se odhalilo, kdo je kdo a kde... a …More
Nevim, co se od r.2021 změnilo, když nastal úplný obrat a logicky koná v rozporu s tímto dokumentem z r.2021... žeby jen vykopnutý další "lakmusový papírek", aby se odhalilo, kdo je kdo a kde... a pak bude následovat čistka z "centrály" proti vlastním... ještě zřejmě tento rok...
cirkev.cz

Svatý stolec: Církev nemůže žehnat svazkům osob stejného pohlaví - Církev.cz | Zprávy

Podle dokumentu Kongregace pro nauku víry, který byl dnes, 15. března 2021, zveřejněn, není možné svazkům párů …
TerezaK
Žehnat lze osobu nikoli hřích.
Vlastimil12
To, co tady uvádíte z úst sv. Pavla je v tomto případě zneužitím jeho slov za účelem schvalování zla. Něco jiného je všeobecné požehnání všem …More
To, co tady uvádíte z úst sv. Pavla je v tomto případě zneužitím jeho slov za účelem schvalování zla. Něco jiného je všeobecné požehnání všem lidem, tzn. svolávání boží moci a milosti na všechny, včetně nepřátel a dokonce i našich vrahů. V takovém požehnání je obsaženo i naše odpuštění, pokud je to třeba, a také naděje, že se i pachatelé zla mohou s pomocí Boží ještě obrátit a být zachráněni.
Úplně jiné je ale konkrétní žehnání nedovoleným svazkům. V tom je zahrnuto schválení hříšného spojení a příjemci mají nabýt přesvědčení, že nehřeší a ještě jím v tom Bůh má pomáhat. To je zřejmý podvod.
Pokud by za mnou takový pár přišel, klidně bych požehnal každému zvlášť a před nimi bych také požádal Boha, aby jim otevřel oči a pomohl jim vymanit se z otroctví hříchu, který se jim jinak stane překážkou ke spáse.
One more comment
Agent0
5420
Fiducia Supplicans - O pastoračním významu požehnání .. pište biskupům ! a žádejte je o jejich JASNÉ vyjádření a jejich osobní postoj k tomuto DRZÉMU dokumentu. Dikasterium pro nauku víry vydalo …More
Fiducia Supplicans - O pastoračním významu požehnání .. pište biskupům !
a žádejte je o jejich JASNÉ vyjádření a jejich osobní postoj k tomuto DRZÉMU dokumentu.
Dikasterium pro nauku víry vydalo OFICIÁLNĚ a VEŘEJNĚ tento dokument 18. prosince 2023 se schválením - podpisem Bergoglia, tak se nebojme věřejně žádat veřejné osoby k jejich veřejnému stanovisku, názoru a postoji.
Nyní nastal čas ukázat, kdo stojí na které straně!
Podporujte kněze, kteří stojí za pravdou KRISTovou!
Posílám za svou rodinu výzvu našemu biskupovi, aby se jasně vyjádřil a zaujal jasné stanovisko k deklaraci Fiducia supplicans.
Pro zájemce je v příloze v češtině, slovenském jazyce a angličtině.
Pokud budete chtít, můžete využít, upravit si to dle sebe. Chvála Kristu Králi! Declaration Fiducia Supplicans On the Pastoral Meaning of Blessings (18 December 2023)
One page
Jozef Christian
tak, tak... treba to potom odoslať, že chceme, aby zrušili spomínaný dokument 👏🙏More
tak, tak... treba to potom odoslať, že chceme, aby zrušili spomínaný dokument
👏🙏
4 more comments
Agent0
4963

Fiducia Supplicans - O pastoračním významu požehnání .. pište biskupům !

Fiducia Supplicans - O pastoračním významu požehnání .. pište biskupům ! a žádejte je o jejich JASNÉ vyjádření a jejich osobní postoj k tomuto DRZÉMU dokumentu. Dikasterium pro nauku víry vydalo …More
Fiducia Supplicans - O pastoračním významu požehnání .. pište biskupům !
a žádejte je o jejich JASNÉ vyjádření a jejich osobní postoj k tomuto DRZÉMU dokumentu.
Dikasterium pro nauku víry vydalo OFICIÁLNĚ a VEŘEJNĚ tento dokument 18. prosince 2023 se schválením - podpisem Bergoglia, tak se nebojme věřejně žádat veřejné osoby k jejich veřejnému stanovisku, názoru a postoji.
Nyní nastal čas ukázat, kdo stojí na které straně!
Podporujte kněze, kteří stojí za pravdou KRISTovou!
Posílám za svou rodinu výzvu našemu biskupovi, aby se jasně vyjádřil a zaujal jasné stanovisko k deklaraci Fiducia supplicans.
Pro zájemce je v příloze v češtině, slovenském jazyce a angličtině.
Pokud budete chtít, můžete využít, upravit si to dle sebe. Chvála Kristu Králi!
Agent0
German version: Fiducia Supplicans – Über die pastorale Bedeutung des Segens. Schreiben Sie an die Bischöfe! und fragen Sie sie nach ihrer KLAREN …More
German version:
Fiducia Supplicans – Über die pastorale Bedeutung des Segens. Schreiben Sie an die Bischöfe!
und fragen Sie sie nach ihrer KLAREN Aussage und ihrer persönlichen Position zu diesem unhöflichen Dokument.
Das Dikasterium für die Glaubenslehre hat dieses Dokument am 18. Dezember 2023 OFFIZIELL und ÖFFENTLICH mit der Zustimmung und Unterschrift von Bergoglio veröffentlicht, daher haben wir keine Angst davor, öffentliche Personen öffentlich nach ihrer öffentlichen Meinung, Meinung und Einstellung zu fragen.
Jetzt ist es an der Zeit zu zeigen, wer auf welcher Seite steht!
Unterstützen Sie die Priester, die hinter der Wahrheit CHRISTI stehen!
Im Namen meiner Familie appelliere ich an unseren Bischof, klar zu sprechen und eine klare Position zur Erklärung der Fiducia supplicans einzunehmen.
Für Interessierte finden Sie es im Anhang auf Tschechisch, Slowakisch und Englisch. Wenn Sie möchten, können Sie es verwenden und nach Ihren Wünschen anpassen. Lobet Christus, den König!
Agent0
English version: Fiducia Supplicans - About the pastoral significance of the blessing .. write to the bishops! and ask them for their CLEAR statement …More
English version:
Fiducia Supplicans - About the pastoral significance of the blessing .. write to the bishops!
and ask them for their CLEAR statement and their personal position on this RUDE document.
The Dicastery for the Doctrine of Faith OFFICIALLY and PUBLICLY released this document on December 18, 2023 with the approval - signature of Bergoglio, so we are not afraid to publicly ask public persons for their public opinion, opinion and attitude.
Now it's time to show who's on which side!
Support the priests who stand behind the truth of CHRIST!
On behalf of my family, I am sending an appeal to our bishop to speak clearly and take a clear position on the declaration of Fiducia supplicans.
For those interested, it is in the appendix in Czech, Slovak and English. If you want, you can use it, adjust it to your liking. Praise Christ the King!
2 more comments
Agent0
141.8K
No comment...
echo24.cz

Miss Nizozemska vyhrála transžena, která se narodila jako muž

Královnou krásy se v Nizozemsku poprvé stala transžena. V sobotu jí byla korunována dvaadvacetiletá modelka a herečka žijící v Bredě …
apredsasatoci
Sociálne siete ovládli dva protipolné názory na skutočnosť, že Miss Holandska sa stal transgender. Poslednú dobu rapidne pribúda pacientov s hraničnou …More
Sociálne siete ovládli dva protipolné názory na skutočnosť, že Miss Holandska sa stal transgender.
Poslednú dobu rapidne pribúda pacientov s hraničnou poruchou osobnosti. Títo pacienti majú príčinu problému vo výchove a vzťahu s rodičmi. Najčastejšie ide o nedostatočne a jasne prejavenie lásky od rodičov. Dôvody sú rôzne, vyťaženosť rodičov, karierizmus, psychopatizmus, egoizmus... a často nespravné výchovné vzorce od rodičov.
Práve u osôb s hraničnou poruchou osobnosti sa vyskytuje zmätenosť vo vlastnej sexuálnej orientácii. Hranične poruchy osobnosti sú veľmi ľahko manipulovateľné a aj preto si ich často vyberajú narcistické poruchy osobnosti, ktoré ich využívajú a ničia. Tu môžme uvažovať o evolučnom význame, kedy "príroda" si takto zabezpečuje zničenie 2 jedincov. Aj mnoho transgender má túto poruchu osobnosti. Nevyznajú sa sami v sebe, nemajú hranice, nevyznajú sa vo svojich emóciach. Niekto hovori o výchove nevýchovou.
Mnohé hraničné poruchy sa vytvorili aj zneužívaním v detskom …More
U.S.C.A.E.
Ako na všetko skočíte že padla hmm. Sám ju zhodil aby mohol po voľbách pokračovať v agende, ale viacej potichu.
12 more comments
Agent0
899
Díky kluci za osvobození naší vlasti od německého FAŠIZMU!!! Osvobození Československa 1945More
Díky kluci za osvobození naší vlasti od německého FAŠIZMU!!!
Osvobození Československa 1945
Agent0
51.5K
JE VUBEC REÁLNÉ A ROZUMNÉ POSLOUCHAT VLÁDY A PLNIT JEJICH POZADAVKY NA "SNIŽOVÁNÍ EMISÍ" ? Tak se můžete, úplně zbytečně, snažit "zachraňovat" planetu. Válka vám naděli tolik emisí, že nemáte šanci …More
JE VUBEC REÁLNÉ A ROZUMNÉ POSLOUCHAT VLÁDY A PLNIT JEJICH POZADAVKY NA "SNIŽOVÁNÍ EMISÍ" ?
Tak se můžete, úplně zbytečně, snažit "zachraňovat" planetu. Válka vám naděli tolik emisí, že nemáte šanci hysterickým politicky a ekonomicky motivovaným šíleným nátlakem na obyčejné lidi "SNIZOVAT EMISE", vždyť to nemá žádný reálný základ. Kdo to všechno platí? No přece MY !
dalila
Ja už tie hlúpe požiadavky nepočúvam.
didimos
Ano, válka a taky sopečné výbuchy jsou pro úroveň emisí přímo destruktivní !!! Ale Green deal taky není v podstatě o sniž. emisí, to vykládají …More
Ano, válka a taky sopečné výbuchy jsou pro úroveň emisí přímo destruktivní !!! Ale Green deal taky není v podstatě o sniž. emisí, to vykládají jen nám...Je to o kontrole a ovládání lidských mas, a našem placení za to, že vůbec žijeme, formou povolenek !!!!!
3 more comments
Agent0
2865
64% respondentů je proti vojenské pomoci Ukrajině... tak co tam Černochová ještě dělá ???
irozhlas.cz

Průzkum: Jen 36 procent lidí chce zvýšit podporu Ukrajině. Proti jsou převážně ženy a starší lidé

Proti intenzivnější podpoře ukrajinských vojáků bylo přesně 58 procent respondentů. Praha 6:00 23. 1.…
Deponativ.info
Co řeknou VĚŘÍCÍ na tohle??? Varují další? VĚŘÍCÍ ano! Značka šelmy vtisknuta těm, co se ji klaní. Ukažme tohle věřícím, ať n…More
Co řeknou VĚŘÍCÍ na tohle??? Varují další? VĚŘÍCÍ ano!
Značka šelmy vtisknuta těm, co se ji klaní. Ukažme tohle věřícím, ať n…
apredsasatoci
Dobrý kňaz je pre človeka spása, lekár, psychológ, aj bankar .... Taký dobrý kňaz si nezaslúži desiatku? Zaslúžia si dnešní kňazi desiatku? A čo …More
Dobrý kňaz je pre človeka spása, lekár, psychológ, aj bankar ....
Taký dobrý kňaz si nezaslúži desiatku?
Zaslúžia si dnešní kňazi desiatku?
A čo štat? Človek zarobí 100€ a štať mu zoberie 80€!😲
Vyzerá to tak, akoby sa štát staral o veškeru existenciu človeka. Dobre vieme, že to tak nie je!
Kde sú všetky tie prachy?!🤔
Agent0
1.1K
vaticannews.va

"Trvale ukončete sankce proti zemětřesením postižené Sýrii", žádá františkán - Vatican News

V době, kdy USA oznámily, že dočasně ruší sankce na pomoc Sýrii po dvou ničivých zemětřeseních, vyzývá otec …
Agent0
42.8K
Tak ČR už má konečně prezidenta... To heslo řád a pořádek už tady kdysi bylo, zřejmě se vracíme do doby před 2. světovou válkou...More
Tak ČR už má konečně prezidenta...
To heslo řád a pořádek už tady kdysi bylo, zřejmě se vracíme do doby před 2. světovou válkou...
Agent0
Jak mohla katolická církev prosazovat kandidáta který je: za potraty, za eutanazii, za homosexuální svazky, LGBT pochody, za podporu Ukrajiny bez …More
Jak mohla katolická církev prosazovat kandidáta který je: za potraty, za eutanazii, za homosexuální svazky, LGBT pochody, za podporu Ukrajiny bez mírových jednání, za prodej lehkých drog,... zřejmě jsem promeškal vydání nové Bible !
Marieta Ria
2 more comments
Agent0
51.6K

Ester JBH... Nesuďte, abyste nebyli souzeni!

Kdo jsi, že se hraješ na Boha? Člověče nesuď, aby jsi nebyl souzenMore
Kdo jsi, že se hraješ na Boha?
Člověče nesuď, aby jsi nebyl souzen
Ester J B H
To nie je súdenie, ale otváranie očí druhým. O zlo-činoch, ktorých sa dopúšťajú pápeži a biskupi, treba neznalú verejnosť informovať.
Ester J B H
"Každý, kto je z pravdy (alebo kto je priateľom pravdy), počúva môj hlas." Ježiš
3 more comments
Agent0
1K
Zrada podzemní čínské katolické církvi... prezentuje se úplného něco jiného...
hlidacipes.org

Zrada podzemní církve. Vatikán prodloužil kontroverzní smlouvu s Čínou — HlídacíPes.org

Papež František v říjnu schválil již druhé prodloužení prozatímní smlouvy o jmenování biskupů mezi Vatikánem …
Agent0
755
Reakce na Jánošíka... Dávejte si pozor, co čtete...pokud někdo píše článek do uvozovek tedy přímé řeči dává slova Krista, tam buďte opatrni...celý článek vyznívá jen jako laciný jednostranný …More
Reakce na Jánošíka...
Dávejte si pozor, co čtete...pokud někdo píše článek do uvozovek tedy přímé řeči dává slova Krista, tam buďte opatrni...celý článek vyznívá jen jako laciný jednostranný názor pisatele... všimněte si že v poslední"vizi" dává do negativního světla jen Rusko... a nejen to...to se mi více líbil příspěvek papeže, kdy zpochybnil "čisté úmysly" západu a usa a zdůraznil že válka mohla začít vyprovokováním Ruska..zapad připodobnil ke štěkajícími psům před jeho branami ... pohledmodleme se za
choosing-him.blogspot.com

Keep praying to stop this war, stop your abortions

Jesus said: “My son, you could see in the vision a large circular ring of Light around an altar in church. This represents the coming Warning when I …
Agent0
51.1K

Rusko v RB OSN vetovalo rezoluci odsuzující anexi čtyř ukrajinských území

Výsledek hlasování ve 2 rovinách: 1) počet států PRO. 67% PROTI. 6% ZDRZEL. 27% 2) propočet % na počet obyvatel, které mají jednotlivé státy PRO. 17% PROTI. 4% ZDRZEL. 79% V globálním měřítku až …More
Výsledek hlasování ve 2 rovinách:
1) počet států
PRO. 67%
PROTI. 6%
ZDRZEL. 27%
2) propočet % na počet obyvatel, které mají jednotlivé státy
PRO. 17%
PROTI. 4% ZDRZEL. 79% V globálním měřítku až 83% obyvatel zastoupených v Radě Bezpečnosti OSN se ZDRŽELA anebo je PROTI !!!
Trepifajksl
Helena Mallotova Jak jsem si předsevzala, tak činím: Výňatek z článku R.-K. Maie v Tichys Einblick z 29.9. 2022 - USA naléhají na EU, aby přeposílala …More
Helena Mallotova
Jak jsem si předsevzala, tak činím: Výňatek z článku R.-K. Maie v Tichys Einblick z 29.9. 2022 - USA naléhají na EU, aby přeposílala do Kyjeva víc peněz, i na americké zbraně.
V zákulisí vyvíjí vláda USA nátlak na EU, aby měsíčně platila 3,5 mld. euro ukrajinské vládě. Těmito penězi mají být placeny americké zbraně. Podle Financial Times došlo na okraji zasedání valné hromady OSN k řadě různých setkání mezi zástupci EU, Ukrajiny a Bidenovy administrativy. A šlo natvrdo o peníze.
Podle Financial Times "USA naléhají na země EU, aby urychlily a zvýšily finanční podporu Ukrajině, zatímco Mezinárodní měnový fond hledá nové cesty, jak na Ukrajinu poslat hotové peníze". Ukrajinský premiér Smyhal řekl na setkání s předsedou Evropské rady Michelem, že Ukrajina nutně potřebuje každý měsíc 3,5 mld. euro. Peníze musejí přitékat co nejrychleji a je mu jedno, jestli půjde o příspěvky, nebo o půjčku. Zástupci USA to však vidí tak, že by se o půjčky jednat nemělo, měly by to být nevratné …More
Glockner ...
Ukazuje se moudrost V. Putina, který dlouhodobě a zatím marně upozorňuje ostatní vítěze II. světové války na fašismus a neonacismus na Ukrajině.…More
Ukazuje se moudrost V. Putina, který dlouhodobě a zatím marně upozorňuje ostatní vítěze II. světové války na fašismus a neonacismus na Ukrajině. Nezbylo, než vzít rozhodnutí do vlastních rukou. Články 106 a 107 Charty OSN zřejmě neregistroval ani GT OSN António Guterres. Až od V. Putina se dozvěděl, že Charta OSN obsahuje článek, umožňující provést zvláštní vojenskou operaci na Ukrajině. Podle uvedených článků Charty OSN má Ruská federace „PRÁVO LIKVIDOVAT NACISTY“ v sousedních zemích. Norimberský tribunál prohlásil za zločince všechny, kteří vykonávali genocidu. Největší fašistickou genocidou byl postižen Sovětský svaz. Charta OSN v článcích 106 a 107 dává vítězům II. světové války SSSR, USA, Velké Británie a Číně právo uplatňovat opatření vůči zemím, které nerespektují závěry Norimberského tribunálu a pokoušejí se o revizi výsledků druhé světové války. Umožňuje jim použit vojenskou sílu proti zemím, které nerespektují stále platné dokumenty. Postačuje oznámit zahájení vojenské operace …More
3 more comments
Agent0
92.2K
28.10.2022 Václavské náměstí ČESKO NA PRVNÍM MÍSTĚ !!!More
28.10.2022 Václavské náměstí
ČESKO NA PRVNÍM MÍSTĚ !!!
01:39
Sophia Ela
Demo na Václaváku platí satanista Karel Janeček, i ty zimní platil. Kandidát na satanistického prezidenta ČR. Ukradená revoluce, ještě než začala.…More
Demo na Václaváku platí satanista Karel Janeček, i ty zimní platil. Kandidát na satanistického prezidenta ČR. Ukradená revoluce, ještě než začala. Jako v 89. Proto se jí Fiala a spol. nebojí. Oba jsou ze stejného Rothschildiho hnízda. Mimochodem, Vrábel, oficiální svolavatel těchto demo, je kámoš Karla Janečka, a ani se tím netají, říká mu familiárně "Kája" a visí mu 300 000 korun, už někdy od r. 2015. A dělá, v pozvánce na demo, celou dobu satanistický znak 666 prsty. Vítejte do reality. A pozor na Landu, to je Karlův 666poskok.
... ... PROKOP
V Praze už se žilo blaze, ale to jsou dějiny. Češi si nenechali ani otevřená vrátka pro přehození vyhýbek, protože plně zrušili smlouvy s Ruskem na …More
V Praze už se žilo blaze, ale to jsou dějiny. Češi si nenechali ani otevřená vrátka pro přehození vyhýbek, protože plně zrušili smlouvy s Ruskem na uhlovodíky. V případě obratu bude ČR naprosto závislá na SR nebo na Maďarsku nebo na Rakousku. Proto SLOVENSKO NA PRVNÍM MÍSTĚ!!!
7 more comments