Arka40
Arka40

Odnowa w Duchu Świętym

tylko BÓG może oceniać ich dusze jak i twoją AMEN