Dorotta
Dorotta
30456

Kdo je prosim administrator tohoto proti-katolickeho webu??

Kdo je prosim administrator tohoto proti-katolickeho webu??
Dana22
Th-M www.lumendelumine.cz/index.php Sacco di Roma - trest milosrdného Boha Píše se rok 1527. Církev prožívá období zmatku věroučného i morálního.…More
Th-M
www.lumendelumine.cz/index.php
Sacco di Roma - trest milosrdného Boha
Píše se rok 1527. Církev prožívá období zmatku věroučného i morálního. V Německu propuklo schizma, ale papež, jak se zdá, není schopen uvědomit si závažnost tohoto dramatu.
Přes Passetto di Borgo, který spojuje Vatikán s Andělským hradem, unikl Klement VII. do pevnosti, jediné ochrany před nepřítelem. Z cimbuří mohl papež sledovat strašnou řež, která se odehrávala u bran hradu, zatímco nemocní z nemocnice Santo Spirito in Saxia byli vražděni ranami kopí a mečů.
Bezmezné povolení loupit a vraždit trvalo osm dní, okupace města pak devět měsíců. Peklo je ničím ve srovnání se spouští, jakou představuje Řím, čteme v benátské zprávě z 10. května 1527, jak uvádí Ludwig von Pastor ve Storia dei Papi (Desclée, Roma 1942, vol. IV, 2, p. 261).
Přednostními obětmi zuřivosti lancknechtů byli řeholníci. Kardinálské paláce byly vypleněny, chrámy zprofanovány, kněží a mniši zabíjeni nebo prodáváni do otroctví, mnišky …More
Hermenegild
Kňaz ale nariadi, aby plátek látky schoval, ináč nedostane sv. prijímanie!!! To sa bežne deje. Lepšie sú bavlnené biele rukavičky ako na 1. sv. …More
Kňaz ale nariadi, aby plátek látky schoval, ináč nedostane sv. prijímanie!!! To sa bežne deje. Lepšie sú bavlnené biele rukavičky ako na 1. sv. prijímanie, ktoré opatrne sundám nad vreckom na to určeným a operiem v čistej vode a tú vylejem pod rastliny na zem, kde sa nechodí, nikdy nie do kanálu!!!
28 more comments