Evanjelizacia
Evanjelizacia
620
Na youtube kanáli ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT si môžete vypočuť nové video: MODLITBA ZA BOŽIU PRÍTOMNOSŤ.
Evanjelizacia
1.3K
„Ak sa niekto chce tešiť z niečoho, čo nie je sväté, podobá sa človekovi, ktorý sa teší, že má pokazené auto či chutí mu pokazené jedlo,“ hovorí Mons. Peter Šimko v pútavom rozhovore (klikni na …More
Ak sa niekto chce tešiť z niečoho, čo nie je sväté, podobá sa človekovi, ktorý sa teší, že má pokazené auto či chutí mu pokazené jedlo,“ hovorí Mons. Peter Šimko v pútavom rozhovore (klikni na TENTO ODKAZ: Generálny vikár Mons. PETER ŠIMKO / Ak prestaneme tvoriť, mentálne zhrdzavieme), v ktorom poukazuje aj na nevšedný fakt – svätosť je vždy príťažlivá.
V rozhovore o modernej svätosti sa dočítate:
– s čím je priamo prepojená naša osobná svätosť a v čom spočíva;
– čo sa stane, ak chceme zlepšiť Boží projekt s naším životom;
– čím sa vyznačuje človek, ktorý je svätý a zároveň moderný a „cool“;
– ako môžeme odhaliť falzifikáty svätosti;
– kam máme vo svojich životných prioritách zaradiť svätosť a ako ju dosiahnuť.
02:17
Evanjelizacia
757
Pomodlite sa: Pancier svätého Patrika 🙏 Podľa životopisných spisov sv. Patrik zložil túto modlitbu, keď sa pripravoval do ťažkého duchovného boja medzi ním a pohanskými kňazmi – druidmi, ktorí …More
Pomodlite sa: Pancier svätého Patrika
🙏
Podľa životopisných spisov sv. Patrik zložil túto modlitbu, keď sa pripravoval do ťažkého duchovného boja medzi ním a pohanskými kňazmi – druidmi, ktorí vykonávali najväčšie praktiky mágie, aby zabránili šíreniu kresťanstva na území dnešného Írska a aby zlikvidovali svätého Patrika.
Svätý Patrik prostredníctvom tejto modlitby, ktorú prednášal Bohu s veľkou pokorou a dôverou, ostal nažive a bol chránený od každého zla.
Svätý Patrik, oroduj za nás!
Vypočujte si: Meditácia Ľubomíra Stančeka | Videl a šiel za ním Lk 18, 35-43; Jn 9, 1-41 😇🙏 Šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci Jn 9, 1- 41 Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia …More
Vypočujte si: Meditácia Ľubomíra Stančeka | Videl a šiel za ním Lk 18, 35-43; Jn 9, 1-41 😇🙏
Šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci
Jn 9, 1- 41
Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý?“
Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som, svetlo sveta.“
Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci.
Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“
Jedni tvrdili: „Je to on.“ Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to.“ Pýtali sa ho teda: „Ako to, že sa ti otvorili oči?“ On odpovedal: „Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil …More
Evanjelizacia
748
Pane, žehnaj ženy. - pozri video: Žena je slnko rodiny ✿ 😇 😉 Tie, ktoré vedia oceniť aj rešpektovať. Tie, ktoré neútočia na iných. Tie, ktoré nepotrebujú chŕliť jed. Tie, ktoré žiaria tvojim …More
Pane, žehnaj ženy.
- pozri video: Žena je slnko rodiny ✿ 😇 😉
Tie, ktoré vedia oceniť aj rešpektovať.
Tie, ktoré neútočia na iných.
Tie, ktoré nepotrebujú chŕliť jed.
Tie, ktoré žiaria tvojim svetlom.
Tie, ktoré trpeli, ale práve z tohto dôvodu, získali láskavosť a spoznali liek na bolesti druhých.
Tie, ktoré majú svoje ciele vysoko pri Tebe. Tie, ktoré majú otvorené srdce a kráčajú krôčik za krôčikom k cieľu. Tie, ktoré sú tu, keď má človek problémy, keď potrebuje objatie a poláskanie. Tie, ktoré pribehnú aj strapaté, len aby si neskôr utreli slzy, na tvári. Tie, ktoré nevyčítajú, ale v tichosti objímu. Sú to ženy plné Teba. Sú skutočnými priateľkami. Sú to ženy múdre, pretože ich to naučil život. . . . ...aj keď nie sú perfektné, je to to najkrajšie, čo vás môže stretnúť ....
Branislav Kožuch o 6. hlavnej pravde: Máme spoluzodpovednosť za to, či ľudia „poznajú“ Ježiša Krista. Nie, či o ňom počuli „Celý kontext o spáse nás kresťanov učí zodpovednosti za spásu druhých. …More
Branislav Kožuch o 6. hlavnej pravde: Máme spoluzodpovednosť za to, či ľudia „poznajú“ Ježiša Krista. Nie, či o ňom počuli
„Celý kontext o spáse nás kresťanov učí zodpovednosti za spásu druhých. Naše svedectvo života a naša túžba, aby iní poznali Krista, má dôležitý rozmer pre ich spásu,“ hovorí kňaz Braňo Kožuch o šiestej hlavnej pravde viery.
V rozhovore vysvetľuje dva základné pojmy: milosť a spása. Dáva podrobné vysvetlenia k otázkam typu:
Ako získať a neprehliadnuť Božie milosti?
Budú spasení aj ľudia iných vierovyznaní?
Kto nebude spasený?
Ako môžeme vlastným úsilím priviesť iných k spáse?
postoj.sk

Šesť hlavných právd / Máme zodpovednosť za to, či ľudia osobne poznajú Ježiša. Nie či o ňom len …

Boh nám nedáva milosť za naše modlitby ani za naše skutky. Je to jeho nezištný dar z lásky, hovorí …
NEPREHLIADNITE NOVINKY: Litánie pokory
Priatelia, vypočujte si jednu z najlepších homílií O SILE A ZÁZRAČNEJ MOCI KŃAZSKÉHO POŽEHNANIA: Generálny vikár, riaditeľ ABÚ Mons. Peter Šimko | Kňazské požehnanie má obrovskú moc! Čo spôsobuje?
Evanjelizacia
1.3K
Priatelia, vypočujte si veľmi poučnú homíliu generálneho vikára Mons. Petra Šimka o kňazskom požehnaní: Peter Šimko | Čo je kňazské požehnanie? Aký má význam a zmysel? Úryvok z toho, čo Pán Ježiš …More
Priatelia, vypočujte si veľmi poučnú homíliu generálneho vikára Mons. Petra Šimka o kňazskom požehnaní: Peter Šimko | Čo je kňazské požehnanie? Aký má význam a zmysel?
Úryvok z toho, čo Pán Ježiš poveda Terézii Neumannovej: "Keď kňaz požehnáva, ja požehnávam. Vtedy vychádza z môjho srdca nesmierny prúd milostí do duše, aby ju celkom naplnil. Preto maj otvorené srdce, aby si nestratila blahodarný účinok požehnania. Moje sväté požehnanie obsahuje všetku pomoc potrebnú pre ľudstvo. Skrze neho dostávaš silu i túžbu hľadať dobro a vyhýbať sa zlu; tešiť sa ochrane mojich detí proti mocnosti temnosti.... celé znenie si vypočujte vo videu.
Evanjelizacia
903
Mali by sme žiť vo vianočnej atmosfére - veď dieťa, keď sa narodí, nenarodí sa na jeden deň. Ak nám k tomu niečo chýba, mali by sme sa vrátiť.... Vypočujte si od Mons. Petra Šimka, k čomu sa máme …More
Mali by sme žiť vo vianočnej atmosfére - veď dieťa, keď sa narodí, nenarodí sa na jeden deň. Ak nám k tomu niečo chýba, mali by sme sa vrátiť.... Vypočujte si od Mons. Petra Šimka, k čomu sa máme vrátiť a ako, aby sme zažili prítomnosť Boha vo svojom živote TU: Peter Šimko o NEUSTÁLEJ PRÍTOMNOSTI Vianoc #peteršimko #radost #spirituality #dieta #rodina
O nesmrteľnosti duše v kontexte piatej pravdy katolíckej viery hovorí bosý karmelitán Paweł Stefan Wojnowski. ❓ Čo je duša? Čím je výnimočná? Akú má vlastnosť ❓ ❓ Kedy duša vzniká a kedy zaniká? …More
O nesmrteľnosti duše v kontexte piatej pravdy katolíckej viery hovorí bosý karmelitán Paweł Stefan Wojnowski.
❓ Čo je duša?
Čím je výnimočná? Akú má vlastnosť ❓
❓ Kedy duša vzniká a kedy zaniká?
Odkiaľ vieme o jej nesmrteľnosti ❓
❓ Možno dušu nejako ohraničiť alebo zistiť jej tvar, veľkosť a rozmery?
postoj.sk

Šesť hlavných právd / Vďaka duši sa dokážeme povzniesť za hranicu matérie, pozrieť sa „Bohu do očí“

O nesmrteľnosti duše v kontexte piatej pravdy katolíckej viery hovorí bosý karmelitán Paweł Stefan …
Evanjelizacia
997
Súdnemu dňu sa nik z nás nevyhne. Čo bude jeho kritériom? Biskup Milan Lach v rozhovore o štvrtej hlavnej pravde vysvetľuje podrobnosti o osobnom a poslednom súde – aké budú, kedy budú a na čo …More
Súdnemu dňu sa nik z nás nevyhne. Čo bude jeho kritériom? Biskup Milan Lach v rozhovore o štvrtej hlavnej pravde vysvetľuje podrobnosti o osobnom a poslednom súde – aké budú, kedy budú a na čo sa máme pripraviť.
Možno budete prekvapení Božou logikou, na ktorú poukazuje v kontexte rozdielov Božieho milosrdenstva a spravodlivosti, odmenou dobrých a trestom zlých.
Človek zabúda na to, že je Bohom milovaný | Konzervatívny denník (postoj.sk)
"Láska bolí. Láska je obeta. V nej nejde všetko ľahko, nie je všetko fajn a nemožno sa tváriť, že milujúci človek nemá s nikým problém. Ježiš nám nesľuboval, že nebudeme mať problémy. Ježiš hovoril, že kritériom je láska. Každý na zemi má možnosť milovať a prejavovať lásku, vystaviť sa jej. Ale niektorí ľudia to odmietajú."
postoj.sk

Šesť hlavných právd / Človek zabúda na to, že je Bohom milovaný

Rozhovor s biskupom Milanom Lachom o štvrtej hlavnej pravde viery: Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. S …
Evanjelizacia
1865
Nazvať niektoré skutky hriechom sa dnes berie ako prejav neúcty, ba až nenávisti | Špecialista na dogmatiku a fundamentálnu teológiu doc. ThDr. ŠTEFAN PALOČKO, PhD. dnešným moderným ľuďom objasňuje …More
Nazvať niektoré skutky hriechom sa dnes berie ako prejav neúcty, ba až nenávisti | Špecialista na dogmatiku a fundamentálnu teológiu doc. ThDr. ŠTEFAN PALOČKO, PhD. dnešným moderným ľuďom objasňuje, prečo a ako sa Syn Boží stal človekom a čo ho k tomu viedlo, aby nás vykúpil.
"Bez Boha nám napokon nezostane nič, no s Bohom môžeme mať naveky toľko dobra, koľko sa takpovediac do nás zmestí."
Evanjelizacia
621
Niečo sa chystá 😇 youtube.com/channel/UC0J9yRexAbMvWuOQ3fNymmw ‼️ nenechajte si to ujsť, prihláste sa na odber našich videí 🙂 Ďalšie inšpiratívne, motivačné, povzbudivé videá s Mons. Petrom …More
Niečo sa chystá 😇 youtube.com/channel/UC0J9yRexAbMvWuOQ3fNymmw
‼️ nenechajte si to ujsť, prihláste sa na odber našich videí 🙂
Ďalšie inšpiratívne, motivačné, povzbudivé videá s Mons. Petrom Šimkom.