Fiołek
Fiołek

Św.Józef-bracia natrętnie mu dokuczali,uciekł z domu,chciał zostać na zawsze kawalerem...

Jakim wdowcem skoro już w b młodym wieku wybrał życie w czystości?