František1969

Terka medjugorje 2018-1019

Medzugorie-najnovšie video...
49:56
Mates5485
Peter(skala) New age a modernizmus.More
Peter(skala)
New age a modernizmus.
Peter(skala)
5.4.2020 / 9.modlitbové stretnutie za Pokoj v Poprade tvfilmvideohudba.wordpress.com/…/25-4-2020-9-mod…More
5.4.2020 / 9.modlitbové stretnutie za Pokoj v Poprade
tvfilmvideohudba.wordpress.com/…/25-4-2020-9-mod…
View 19 more comments.

Pečať živého Boha je podvod!

Biskup Sečka k šíreniu údajného Veľkého varovania Ježiša Krista P:3, 21. 11. 2012 12:44, DOM Spisšká Kapitula 21. novembra (TK KBS) - Spišská biskup Mons. Štefan Sečka vydal na základe hlásenia …
View 5 more comments.

Kráľovná pokoja

Kráľovná pokoja...
03:37
Krásna pieseň
pokorny likes this.

Garabandel a falošné varovania od BMB.

Falošné varovania ( videnia ) od ženy z Írska O falošnosti stránky "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" - otec. Eirene O falošnosti stránky "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" Internetová stránka "Ježiš Kristus…

Varovanie z Garabandlu.

Loli: "Varovanie bude trvať iba niekoľko minút. Všetok pohyb na zemi i v ovzduší utíchne. Aj lietadlá vo vzduchu postoja. Pocítime všetko zlé, čo sme urobili. Bude to vnútorný pocit ľútosti a …More
Loli:
"Varovanie bude trvať iba niekoľko minút. Všetok pohyb na zemi i v ovzduší utíchne. Aj lietadlá vo vzduchu postoja. Pocítime všetko zlé, čo sme urobili. Bude to vnútorný pocit ľútosti a bolesti nad tým, že sme urazili Boha. Treba sa na túto udalosť pripraviť a robiť veľa pokánia, prinášať obete, navštevovať Sviatosť oltárnu, ak môžeme každý deň, a denne sa modliť svätý ruženec.
(Loli jediná vie rok, v ktorom sa varovanie má stať. Nikdy ho nikomu nepovedala, ani kňazovi.)
"Varovanie príde v čase, keď bude veľmi ťažké praktizovať náboženstvo. Bude sa to musieť robiť skryte. Môžem povedať len to, že varovanie je veľmi blízko a je veľmi dôležité."
www.google.com/url na tomto linku. Oficialne varovanie je práve v Garabandle a falošná vizionárka MBM prevzala tieto informácie a rozvinula ich do takých detailov, ktoré sú zavádzajúce a ich úlohou je vyvolávať strach, neistotu. Diabol je božia opica, ktorá všetko napodobňuje a je tomu aj tak v tomto prípade. V mori týchto čiastočne …More

Falošné varovanie.

Samson1
ela111 Ela podle tebe to šířil i apoštol Pavel. Apoštolové toho s Pánem prožili hodně. Dokonce se jim zjevoval po 40 dní a potom prožili Letnice a …More
ela111 Ela podle tebe to šířil i apoštol Pavel. Apoštolové toho s Pánem prožili hodně. Dokonce se jim zjevoval po 40 dní a potom prožili Letnice a byli podle některých plní sladkého vína a jak vidím, seš na jejich stzraně. Určitě, když jdeme na mši, jsme s Pannou Marií pod hřížem. Ale i tam se dává do kalicha kousek hostie, které symbolizuje zrtvýchvstání a to je radostná událost. Já byl na tridentské mši dnes a jsem pro její obnovu, k Nomu mám spoustu výhrad. Jsem a počítám se mezi charismatiky a uznávám to, že v církvi jsou úřady, charismata, rozličné dary Ducha a působí to jeden a týž Duch. ˇUřady a charismata mají být ve vyváženém stavu a Bůh stlačuje vždy tu stranu, která převažuje. Já mám osobně Vellu rád a kupoval jsem všešchny jeho knihy, denně se modlím modlitbu za osvobození od zlého. Jak se budeš cítit u Božího soudu, až tě Bůh vezme za všechny svoje slova a čím budeš obhajovat to, že někdo mluvil hrereze, pokud promlouval z vnuknutí Ducha.
ela111
Pater Elias Vella je charizmatik a v svojich knihach siri charizmaticke bludy, nezlucitelne s katolickou naukou.
View 17 more comments.

Ježiš Kristus varovanie

Falošné varovania od Irskej vizionárky!
12:24
zaba
Irská poselství jako jediná přímo ukázala na údajného falešného papeže (doplnila Emerichovou a sv. Františka z Assisi přímým ukázáním na dotyčnou …More
Irská poselství jako jediná přímo ukázala na údajného falešného papeže (doplnila Emerichovou a sv. Františka z Assisi přímým ukázáním na dotyčnou osobu), proto byla briskně odmítnuta, aniž jim byla poskytnuta doba pro přinesení ovoce, jako u ostatních poselství. 7let problematického pontifikátu Františka staví Irská poselství opět do první řady kandidátů na opravdovou mluvu z nebe. Právě Františkovy kauzy, jako např. jeho exhortace AL, dohoda z Abu Dabi, amazonská synoda, problém sexuality redukovaný už jen na pedofilii, jeho věroučně matoucí dialogy s ateistickým novinářem, problematické rozhovory v letadle....., to vše nás nutí přehodnotit vývoj po koncilní teologie, jejímž plodem je František a nakonec i Vela. Tato pyšná bohověda se dopouští sama vážných věroučných chyb (už Jan Pavel II se vyjádřil kriticky k vývoji současné teologie), které mimo překvapivé předpovědi určitě nejsou v irských poselstvích. Pokud za jediné rozumné kritérium posouzení vezmu pravověrnost (shoda s …More
aj tá modloslužba vo Vatikáne bola falošná?? Írske posolstvá o tom hovoria roky dopredu.
View 19 more comments.

Falošné varovanie...

Chcem upozorniť na falošné zjavenia Proč dojde k Varování?, ktoré tu publikuje Varovanie pod taktovkou Petra-Skaly. Sú to extremne nebezpečné zjavenia takzvanej Irskej vizionárky.
4 pages
zaba
Ještě k trestu smrti: Zmatek kolem trestu smrti však udělal spíše Bergoglio změnou katechismu. Irská poselství jen dávají důraznou výstrahu vůči …More
Ještě k trestu smrti: Zmatek kolem trestu smrti však udělal spíše Bergoglio změnou katechismu. Irská poselství jen dávají důraznou výstrahu vůči účelovému zabití bližního, katechismus ale nemění. Zatímco z podání Bergoglia je ohrožena poprava zarputilého škůdce společnosti, tedy v této logice asi i obranná válka proti agresívnímu národu nebo nějaké třídě či skupině.
zaba
Moje výhrady k hodnocení otce Eirene: -V konci času bude třeba přímo poslouchat Boha bez hierarchie. > To ale není přece žádná novinka. Jan evangelis…More
Moje výhrady k hodnocení otce Eirene:
-V konci času bude třeba přímo poslouchat Boha bez hierarchie. > To ale není přece žádná novinka. Jan evangelista přece ve svém listu říká mezi vámi a Bohem není žádný prostředník jen Ježíš Kristus. Pokud hierarchie je pravověrná (v odkazu našeho Pána) není přece žádný problém její službu přijímat, pokud se ale stane nevěrnou, nemohu se na ní odvolávat. Odvolávat se musím vždy jen na Boží učení a v něm setrvávat, o tom bude můj osobní soud před Bohem. Pán Ježíš též vůči náboženské elitě své doby ukázal opozici, když se stala nevěrnou vůči podstatě Mojžíšova zákona a své následovníky nevedl k otrocké poslušnosti této hierarchie, ba právě kvůli osobnímu přístupu k záležitostem Božím nezávisle na tamní hierarchii, byl exemplárně odstraněn.
-Definice duše je dnes další náboženský pojem, který je velice neurčitý, dokonce nejnovější překlady bible se mu vyhýbají a duši raději nahrazují slovem život nebo já. Myslím, ale že je to škoda a právě irské …More
View 8 more comments.

Diabol zvelebuje Nepoškvrnené Počatie.

24. marca 2018 Marcel Prievozník Prekvapujúci deň, keď sám diabol zveleboval Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Počas exorcizmu v roku 1823 dvaja talianski dominikánski kňazi prinútili diabla, aby …More
24. marca 2018 Marcel Prievozník
Prekvapujúci deň, keď sám diabol zveleboval Nepoškvrnené počatie Panny Márie.
Počas exorcizmu v roku 1823 dvaja talianski dominikánski kňazi prinútili diabla, aby vyznal dogmu, ktorá bola vyhlásená až o 30 rokov neskôr. 8. decembra 1854: Pápež Pius IX. vyhlasuje dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.
25. marca 1858 na sviatok vtelenia Slova sa v Lurdoch zjavuje Panna Mária svätej Bernadette a potvrdzuje dogmu hovoriac: “Ja som Nepoškvrnené počatie.
Avšak 20 rokov pred týmito zjaveniami sa udiala istá nadprirodzená a prekvapujúca udalosť potvrdzujúca Nepoškvrnené počatie Panny Márie. A ten, kto vyhlásil túto dogmu, je niekto, od koho by sme to nikdy nečakali.
Písal sa rok 1823. Istý negramotný 12-ročný chlapec, ktorý žil v dnešnej talianskej provincii Avellino, neďaleko Neapola v južnom Taliansku, bol posadnutý diablom. Dvaja dominikánski kňazi, o. Gassiti a o. Pignataro, ktorí sa nachádzali v meste, mali biskupské oprávnenie vykonávať exorcizmus. …More
Mates5485
Peter(skala) Dobré si sa vystihol,že len pri počítači sedíš a falošnosťi šíriš. :)More
Peter(skala)
Dobré si sa vystihol,že len pri počítači sedíš a falošnosťi šíriš. :)
View 18 more comments.
01:46

Desať tajomstiev.

Je tu rok 2020 a internetom sa šíria rôzne falošné zjavenia, ktoré nás pripravujú na tretú svetovú vojnu a vyvolávajú tak v našom vnútri nepokoj a strach. Nečítajme takéto údajné posolstvá ale …More
Je tu rok 2020 a internetom sa šíria rôzne falošné zjavenia, ktoré nás pripravujú na tretú svetovú vojnu a vyvolávajú tak v našom vnútri nepokoj a strach. Nečítajme takéto údajné posolstvá ale zaostrime svoj pohľad na Pannu Máriu v Medzugorii. Čo nám Ona hovorí a ako nás pripravuje na túto dobu? Zaiste nie strachom ale k výzvou k pokoju, modlitbe a k obráteniu! A keď sme už načali túto tému, tak aj v Medzugorii je 10 tajomstiev a tak nižšie si o tom prečítame a na konci uvediem link pre bližšie informácie o historii tohto miesta zjavenia...a vedzme, že strach majú hlavne tí, čo žijú v hriechu! My sa báť nemusíme, lebo naše srdcia sú v rukách našej Nebeskej Matky, ktorá ich napĺňa pokojom a vedie ich cestou Božej vôle.
Tajomstvá
V priebehu svojich zjavení Gospa postupne deťom oznamovala, a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má byť desať. Tajomstvá obsahujú jednotlivé obdobia budúceho vývoja udalostí, týkajúcich sa celého ľudstva, sveta i samotného Medžugoria. Vizionári nesmú …More
Zedad
apredsasatoci pouze reakce na tvé fantasty.
Ružena
Ako tu čítam, mnohí slúžia Bohu, ale každý inému.
View 101 more comments.
Vkladám tu aj odkaz na video ale sa ospravedlňujem za reklamu, nakoľko toto video je z tv JOJ a inde toto video nie je ale tu to máme aj s prekladom. A čo ma zaujalo na tomto videu? Pápežová …More
Vkladám tu aj odkaz na video ale sa ospravedlňujem za reklamu, nakoľko toto video je z tv JOJ a inde toto video nie je ale tu to máme aj s prekladom. A čo ma zaujalo na tomto videu? Pápežová láskavosť a otázka, ktorú tu položil.
...........
Hluboce jímavou chvílí bylo papežovo setkání s malým Manuelem, který mu se slzami v očích pošeptal do ucha svoji otázku. S hlavou přitulenou k jeho rameni pak Františkovi dovolil, aby promluvil nahlas o jeho bolesti. Chlapec nedávno ztratil tatínka. Jak papeži pověděl, nebyl sice věřící, ale přesto nechal své čtyři děti pokřtít. „Byl velmi dobrým tátou,“ řekl Manuel papežovi a zeptal se, zda je tatínek v nebi. František upokojil dětské srdce ujištěním, že Bůh má otcovské srdce a určitě by jeho tátu neopustil. „Neměl dar víry, a přece pokřtil svoje děti. Bůh je na tvého tatínka hrdý. Byl dobrým otcem, a teď je s Bohem. Modli se za něho a často s ním rozmlouvej,“ radil František chlapci.
Zdroj: Vatikánský rozhlas
noviny.sk

Pápež František upokojoval chlapca

Reportáže TV JOJ na jednom mieste

Mariánske Kňazské Hnutie - MKH

Laudetur Iesus Christus Sme prevažne jemne konzervatívni klérus a laici. S našim cteným kňazom Stefanom Gobbim koncom 20. storočia komunikovala …
szm.com
Upozornenie: Som verný pápežovi Franiškovi a denne sa zasväcujem Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a preto moje príspevky budú v tomto duchu. Preto …More
Upozornenie: Som verný pápežovi Franiškovi a denne sa zasväcujem Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a preto moje príspevky budú v tomto duchu. Preto prosím aby tu nevypisovali blbé poznámky odporcovia, preto že mojou úlohou nie je sa hádať a presvedčovať ale skôr osloviť tých, čo zmýšľajú podobne ako ja a tak sa posilniť vo viere. Píšem to preto, lebo mnohé príspevky tu na tv Glorii sú protipápežské a je tu mnoho odpadlíkov, ktorí nerešpektujú pápežský úrad a tak vlastnou vinou sa dali na cestu odpadu, ktorý je v dnešnej dobe všeobecný. Nakoniec krásne o tom hovoria aj posolstvá Modrej knihy...
Pár ukážok o čom všetkom nás koncom 20. storočia informovala Panna Mária: O veľmi zlej situácii v Cirkvi: O Cirkvi: "Chmúrne sily zla jej stroja …More
Pár ukážok o čom všetkom nás koncom 20. storočia informovala Panna Mária:
O veľmi zlej situácii v Cirkvi:
O Cirkvi: "Chmúrne sily zla jej stroja úklady zo všetkých strán; temným sprisahaním, zosnovaným slobodomurárstvom prostredníctvom jeho mnohých prívržencov, ktorí sa votreli až do vrcholných pozícií Cirkvi, sa podarilo paralyzovať jej činnosť..."
...
"...bludy sú propagované falošnými učiteľmi, známymi teológmi, ktorí už viac nevyučujú pravdy evanjelia, ale zhubné bludy, ktoré sú stavané na ľudských uvažovaniach"
...
"Obeťami veľkého odpadu sú moji synovia, ktorí sa nechávajú často nevedomky vliecť týmto prívalom bludov a zla. Obeťami veľkého odpadu sú mnohí biskupi, kňazi, rehoľníci i veriaci. "
... Bludy sa vyučujú a rozširujú, kým základné pravdy viery sa popierajú s veľkou ľahkosťou, - pravdy, ktoré autentický učiteľský úrad Cirkvi vždy hlásal a energicky bránil proti akejkoľvek heretickej úchylke" ... So mnou, moji synovia, bojujete proti šelme podobnej Baránkovi – slobodomur…More

Lurdská Panna Mária

PRÍBEH NA ZAMYSLENIE Vieme, že Pán Ježiš uzdravoval, učil, a to len pre dobro ľudí. Vieme, že nám dal Pannu Máriu, aby nám pomáhala. Zázraky sa dejú aj dnes. Dojímavý prípad sa stal v Lurdoch. …More
PRÍBEH NA ZAMYSLENIE
Vieme, že Pán Ježiš uzdravoval, učil, a to len pre dobro ľudí. Vieme, že nám dal Pannu Máriu, aby nám pomáhala. Zázraky sa dejú aj dnes.
Dojímavý prípad sa stal v Lurdoch. Priatelia - kňazi tam priviezli 8. augusta chorého spolubrata-kňaza. Mal 40 rokov a 11 rokov bol chorý. Za tých 11 rokov mal len dve sv. omše, aj to druhú pri jaskyni, kde sa Panna Mária zjavila sv. Bernadete. Kňazi mu pomáhali dvíhať paténu a kalich. Nehýbal rukami. Mnohí, ktorí to videli, mávli nad ním rukou. Niet mu pomoci. Priatelia ho každý deň nosili k jaskyni a do kúpeľa.
15. augusta ho sedem ráz ponorili do kúpeľa. Vtedy zacítil strašné lámanie v kostiach a vo svaloch, že až skríkol. Hneď vzápätí cítil veľké teplo. Začal hýbať rukami a postavil sa na nohy. Pred jaskyňou zvolal: "Som uzdravený!"
Na kolenách nahlas ďakoval Panne Márii za túto milosť. Hneď chcel slúžiť sv. omšu.
Keď sa obliekal ku sv. omši, oslovil ho starší muž: "Pane, prosím, vyspovedajte ma. 40 rokov som nebol pri …More
Janka S. and 7 more users like this.

Modlitba za pápeža.

Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka (nech ho Pán ochraňuje, aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev). Všetci sa chvíľu v tichosti modlia. Všemohúci Bože, vo svojej prozre…More
Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka
(nech ho Pán ochraňuje,
aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev).
Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti
postavil si na čelo apoštolov svätého Petra
a na ňom si vybudoval svoju Cirkev;
ochraňuj nášho pápeža Františka, ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu, a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

Pápež a dievčatko...

Nechajte maličkých prísť ku mne a nebráňte im, lebo takých je Kráľovstvo nebeské(Mt 19, 14).
Podobná zástěrka jako rádoby Mariánský sloup v Praze. Furt je co zastírat , všeho do času !More
Podobná zástěrka jako rádoby Mariánský sloup v Praze.
Furt je co zastírat , všeho do času !
Počas pápežskej audiencie sa malé dievčatko s Dawnovým syndrómom zdvihlo zo svojej sedačky a prišlo k pápežovi. Bezpečnostné hliadky jú rýchle …More
Počas pápežskej audiencie sa malé dievčatko s Dawnovým syndrómom zdvihlo zo svojej sedačky a prišlo k pápežovi. Bezpečnostné hliadky jú rýchle vrátili jej matke. Pápež zastavil každého a povedal dievčatku: "poď si sadnúť vedľa mňa.” Dievčatko sa posadilo blízko k nemu a pápež pokračoval v kázaní držiac dievčatko za ruku.
Všímajme si takéto gesta lásky nášho pápeža Františka a prestanme ho hodnotiť a ohovárať...získame tým viac milostí!
View one more comment.

Proroctvo sv. Pátra Pia o Medžugorii

Proroctvo sv. Pátra Pia o Medžugorii Je známe, že dvaja významní požehnaní svätci dvadsiateho storočia, pápež Ján Pavol II. a matka Tereza z Kalkaty, verili zjaveniam v Medžugorí a každý deň …More
Proroctvo sv. Pátra Pia o Medžugorii
Je známe, že dvaja významní požehnaní svätci dvadsiateho storočia, pápež Ján Pavol II. a matka Tereza z Kalkaty, verili zjaveniam v Medžugorí a každý deň dokazovali, že sa modlia s Madonou z Medžugoria.
Je však menej známou skutočnosťou, že aj sv. Páter Pio, veľký taliansky mystik, stigmatik a svätý, mal tiež do činenia s udalosťami v Medžugorí. Hoci zomrel roky predtým, než sa zjavenia začali, odovzdal dva veľkolepé proroctvá týkajúce sa dvoch samostatných mystických udalostí, ktoré sa okolo Medžugoria udejú: jedno sa týkalo zjavenia a druhé sa týkalo plačúcej sošky Madony z Medžugoria, ktorá preslávila mesto Civitivecchia v Taliansku.
V roku 1994 bol don Pablo Martin farárom kostola sv. Augustína v okrese Pantano v Civitivecchii v Taliansku, v oblasti, kde si mala získať pozornosť celého sveta soška z Medžugoria – neskôr nazývaná „Panna Civitivecchia“. Bol to don Pablo, ktorý prišiel na púť do Medžugoria v septembri toho istého roku, a ako …More
ekans
je známe, že dvaja významní požehnaní svätci dvadsiateho storočia, pápež Ján Pavol II. a matka Tereza z Kalkaty, verili zjaveniam v Medžugorí a …More
je známe, že dvaja významní požehnaní svätci dvadsiateho storočia, pápež Ján Pavol II. a matka Tereza z Kalkaty, verili zjaveniam v Medžugorí a každý deň dokazovali, že sa modlia s Madonou z Medžugoria
ekans
P. Amort je modernista
View 29 more comments.