Fredy212
Fredy212

Ján Pavol II. a Ján XXIII. budú vyhlásení za svätých,dnes to potvrdil Vatikán ..

Olinka,kde sa dá kúpiť ta knižka,ktorú uvádzame,ste,tých 15 otčenašov a zdravasov,za 12 mesiacov??? Ďakujem. František