Irenej
Irenej

Biskup Schneider: "existuje plán islamizovať Európu"

Syrský lékař žijící na Slovensku mluví o migraci a o imigrantech, kterým dělá tlumočníka
www.youtube.com/watch
4:47 min
Zverejnené: 13. 11. 2015
Irenej

Niečo na pozretie

Židovská prognóza: "Európa neprežije!"
Projekt, idea, túžba, zámer...? Samoodhaľovanie nenávisti k Pravde?
Logika: "Ak je spravodlivé organizovať a/alebo sa prizerať na akékoľvek príkoria, potom sú spravodlivé aj holokausty?"
Čo vedie Židov opakovať tie isté dejinné chyby entropie a následkov Spravodlivosti?
Dokážu sa v pokore Židia ospravedlniť za zločiny na Gójoch, chcú odčiniť príkoria ideové,…More
Židovská prognóza: "Európa neprežije!"
Projekt, idea, túžba, zámer...? Samoodhaľovanie nenávisti k Pravde?
Logika: "Ak je spravodlivé organizovať a/alebo sa prizerať na akékoľvek príkoria, potom sú spravodlivé aj holokausty?"
Čo vedie Židov opakovať tie isté dejinné chyby entropie a následkov Spravodlivosti?
Dokážu sa v pokore Židia ospravedlniť za zločiny na Gójoch, chcú odčiniť príkoria ideové, verbálne a faktické reparáciami Gójom? Ako to chcú uskutočniť? Láskou, alebo nenávisťou? Krvou? Čiou?
Čo čaká Židov na svete?
Židovské etnikum nesie príčinnú vinu aj po roku 2000 súhlasom genocíd a holokaustov na iných etnikách, ideovou podporou (dejinné -izmy), financovaním (bankármi, továrnikmi, filantropmi) a bez účinných protiopatrení na zamedzenie, takže si navršujú entropiu a karmu a urýchľujú čas následnému autoholokaustu? Tak to je vždy? Každá príčina volá po spravodlivosti Najvyššej, kde každá svetská moc je ničím?
Pre toto video zlé entity tohto sveta blokujú FB účty. Aj udavačom končí čas, lebo sa kreuje obdobie Lásky, Mieru a Blaženosti? Komu áno, komu nie?
Mier! Shalom! (Y)
♥♥♥♥♥♥
9.7.2018 02:04
Irenej

Útok na saleziána vdp. Zemana

DEJINY ≠ história! Históriu vždy písali víťazi, falzifikátori, anektátori...
Veľa otázok. Pýtajme sa viac, odpovedajme menej pre vlastnú bezpečnosť do raja!
Kto že nám to z holokaustu - celozápalnej obety vyrába kabalistické zaklínadlo?
Kto je to? Je známy, a či inkognito? Aj pozmeňováky diskriminujúcich zákonov sú inkognito?
Sú to autentickí, či vymytí politici od náreku k jarmulke visiaci na …More
DEJINY ≠ história! Históriu vždy písali víťazi, falzifikátori, anektátori...
Veľa otázok. Pýtajme sa viac, odpovedajme menej pre vlastnú bezpečnosť do raja!
Kto že nám to z holokaustu - celozápalnej obety vyrába kabalistické zaklínadlo?
Kto je to? Je známy, a či inkognito? Aj pozmeňováky diskriminujúcich zákonov sú inkognito?
Sú to autentickí, či vymytí politici od náreku k jarmulke visiaci na šnúrke moci?
Berú si príčinnosťou zodpovednosť najvyššiu aj za potomkov a nebudú nás opätovne nárekmi vydierať a budúcnosť zadlžovať mierou morálneho dlhu - entropie, karmy?
Je pravdou, že každá moc v dejinách vždy skončila s ne-mocou?
Aj Vy si myslíte, že krvavé myšlienky projektujú genocídne následky?
Aj Vám sa zo známych učebnicových dejín javí, že 20. storočie zločinných ideológií má podozrivo podobný rukopis?
...
Želám Vám a všetkým bytostiam všetkých svetov veľa zodpovednej Lásky a odvahy príkladne žiť a slúžiť v Pravde!
Mier! Šalom! Покой! Peace! Šántí!
27.8.2017 20:25
∑ = 9