Ján Gregorovič
OBETA SVÄTEJ OMŠE
119 pages
Ján Gregorovič shares from Libor Halik
2.9K

Demoralizaci křesťanství vyrábí plánovaně. Kristus zasáhne takto!

Demoralizují dle návodu z Protokolů sionských mudrců. Tam naplánovali sodomizací zdemoralizovat národy, aby nad zdemoralizovanými celosvětově panovali. Viz např.: christianitas.sk/…ualneho-…More
Demoralizují dle návodu z Protokolů sionských mudrců. Tam naplánovali sodomizací zdemoralizovat národy, aby nad zdemoralizovanými celosvětově panovali. Viz např.: christianitas.sk/…ualneho-pornopriemyslu-a-jeho-uctyhodni-majitelia/ Demoralizátoři si myslí, že tím plní Boží vůli, protože biblickému patriarchovi Jákobovi přece Bůh prorocky slíbil, že jeho potomci budou panovat nad všemi národy dle Genesis 27,29: 29 "Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy." Ale zapomněli, že účel nesvětí prostředky. V poslední knize Bible je popsáno, že pouze 144 000 svatých, od dětství pravdomluvných Jákobových potomků, kteří budou od dětství mnichy, ti budou 1 000 let panovat nad všemi národy. Současní židovští bankéři ani majitelé pornografických studií takovými nejsou. Tisíc let je dle židovského lunárního kalendáře. Dle našeho slunečního kalendáře je to mezi 700 až 800 lety.
Viz Zjevení Janovo 7.kapitola
4 Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech …More