JEZUSMOIMPANEM

26 maja

26 maja "Dał mi Pan łaskę zrozumienia, czym jest miłość. Kochać to znaczy pragnąć czynić dobro i czynić dobro, nie zważając na to, jaki jest ten ktoś (drugi człowiek) i jak odnosi się do mnie oraz …More
26 maja
"Dał mi Pan łaskę zrozumienia, czym jest miłość.
Kochać to znaczy pragnąć czynić dobro i czynić dobro, nie zważając na to, jaki jest ten ktoś (drugi
człowiek) i jak odnosi się do mnie oraz wartości, jakie ja uznaje.
Czynić dobro tylko ze względu na kogoś. Wszystko dać, nic nie chcą dla siebie - więcej - tracąc
wszystko, co moje.
Mądrze - aby obdarzyć prawdziwym Dobrem: by ocalić duszę."
Słowo pouczenia, 263
JEZUSMOIMPANEM
JEZUSMOIMPANEM
1445

25 maja

25 maja "+ Trzeba bardzo dużo i bardzo żarliwie się modlić. I oczyszczać swoje życie ze wszystkiego, co wiąże z zewnętrznymi sprawami. Potrzebna jest rzeczywista asceza ograniczająca zewnętrzne potrzeby do …More
25 maja
"+ Trzeba bardzo dużo i bardzo żarliwie się modlić. I oczyszczać swoje życie ze wszystkiego, co wiąże z
zewnętrznymi sprawami. Potrzebna jest rzeczywista asceza ograniczająca zewnętrzne potrzeby do
niezbędnego minimum połączona z żarliwą modlitwa. Nieprzerwanie."
Świadectwo, 298
JEZUSMOIMPANEM
kazanie 24.05.24 😇🙏💗🕊️👼
15:28
Litania do Chrystusa Króla

24 maja

24 maja "+ Moje małe, biedne dzieci, gdybyście chciały poznać, jak bardzo was kocham i szanuję mimo waszej małości nie goniłybyście za podziwem ludzi równie małych, jak wy i tylko także szukających …More
24 maja
"+ Moje małe, biedne dzieci, gdybyście chciały poznać, jak bardzo was kocham i szanuję mimo waszej
małości nie goniłybyście za podziwem ludzi równie małych, jak wy i tylko także szukających własnych
wartości w oczach innych.
Jesteście Moimi dziećmi, do was należy Moje królestwo.
Dlaczego gonicie za ułudą i kłamstwem tego, co ma świat?
Dlaczego chcecie szukać potwierdzenia własnej wartości u innych, którzy wam kłamią, by się
przypodobać? Czyż ciągle nie wiecie, kim jesteście i kim jest wasz Ojciec?" Świadectwo, 167
piękne modlitwy 🙏🙏🙏
28 pages

23 maja

23 maja "+ Każdy ma takie same szanse odnalezienia Mnie i oddania mi siebie, choć każdy może to osiągnąć swoim sposobem. Każdego prowadzę w sposób najlepszy dla niego. Każdego zabieram z tego świata …More
23 maja
"+ Każdy ma takie same szanse odnalezienia Mnie i oddania mi siebie, choć każdy może to osiągnąć
swoim sposobem.
Każdego prowadzę w sposób najlepszy dla niego.
Każdego zabieram z tego świata w chwili największego zbliżenia do Mnie. Troszczę się, aby każdy
przyszedł do Mnie z największym bogactwem, jakie dla niego jest możliwe."
Świadectwo, 193
JEZUSMOIMPANEM
kazanie 22.05.24 😇🙏💗🕊️👼
10:51

22 maja

22 maja "+ Nie dobieraj sobie środków uświęcenia, pokuty, ofiary. Bądź otwarta na Moje działania i przyjmij te, które Ja ci daję. Te są bowiem najlepsze dla ciebie i najstosowniejsze w danej chwili. …More
22 maja
"+ Nie dobieraj sobie środków uświęcenia, pokuty, ofiary. Bądź otwarta na Moje działania i przyjmij te,
które Ja ci daję. Te są bowiem najlepsze dla ciebie i najstosowniejsze w danej chwili.
Tylko pragnij, tylko proś o dar i łaskę Mojego prowadzenia oraz rozpoznania, przyjęcia i wykonania tego,
co jest co dane ku twemu uświęceniu i wspomaganiu innych.
Trwaj w modlitwie i zapomnieniu o sobie. Oddawaj wszystko i siebie Bogu swojemu.
Słowo pouczenia, 26
JEZUSMOIMPANEM
kazanie 21.05.24 😇🙏💗🕊️👼
11:54

Obietnice, Łaski za odmówienie Nowenny

ŁASKI – OBIETNICE Obiecuję duszy, która czcić mnie będzie w Najświętszej Eucharystii i odmawiać tę nowennę oraz pokrewnym duszom z rodziny i znajomych, a także wszystkim, za których ofiarowana jest …More
ŁASKI – OBIETNICE
Obiecuję duszy, która czcić mnie będzie w Najświętszej Eucharystii i odmawiać tę nowennę oraz pokrewnym duszom z rodziny i znajomych, a także wszystkim, za których ofiarowana jest ta nowenna, wzrost świętości i pobożności oraz nawrócenie zatwardziałych grzeszników
Obiecuję wzrost powołań kapłańskich i zakonnych, gorliwych dusz powoływanych, które będą pełne miłości i ofiarności – tej prawdziwej, świętej
Obiecuję odnowę duchową duchowieństwa w parafii oraz parafian
Obiecuję, że dzięki tej nowennie będzie pokonany szatan działający na osoby i miejsca, o które prosi w modlitwie odmawiający
Obiecuję, że dzięki tej nowennie będzie mogła być wyproszona zgoda w rodzinach i między osobami, które będą wymienione w intencji
Obiecuję specjalną ochronę na ostatnie dni
Obiecuję łaskę wierności w ostatnich czasach oraz łaskę zachowania siebie bez grzechu ciężkiego do końca! Obiecuję łaskę rozpoznawania złych duchów działających na miejsca i osoby. Nowenna składa się z modlitw …More

21 maja

21 maja "+ Módlcie się Moje dzieci miłości czystej i Moje dzieci miłości ofiarnej za tych, którzy giną, którzy biegną w kierunku ciemności, którzy utracili wzrok duszy. Módlcie się i ofiarujcie. …More
21 maja
"+ Módlcie się Moje dzieci miłości czystej i Moje dzieci miłości ofiarnej za tych, którzy giną, którzy biegną
w kierunku ciemności, którzy utracili wzrok duszy.
Módlcie się i ofiarujcie. Bądźcie hojni w swych ofiarach, żarliwi w miłości i miłosierdziu.
Ja jestem w was, a wy we Mnie. Moja moc i Moja miłość nie ma granic i będzie was wypełniać, i iść
przed wami, jak słup ognia, jak obłok światła, by wskazywać i torować wam drogę wśród ciemności
świata."
Świadectwo, 718
JEZUSMOIMPANEM
kazanie 20.05.24 😇🙏💗🕊️👼
10:39

20 maja

20 maja "+ Wszystko w życiu jest łaską: jedni mają łaskę zdrowa, drudzy cierpienia. Jedni wygody życia, drudzy trudu. Jedni urody fizycznej, drudzy kalectwa. Jedni inteligencji, drudzy niedorozwoju. …More
20 maja
"+ Wszystko w życiu jest łaską: jedni mają łaskę zdrowa, drudzy cierpienia. Jedni wygody życia, drudzy
trudu. Jedni urody fizycznej, drudzy kalectwa. Jedni inteligencji, drudzy niedorozwoju.
Wszystko w życiu jest łaską daną po to, by prowadziła do Mnie."
Słowo pouczenia, 21
JEZUSMOIMPANEM
togra
Zrozumienie tej prawdy możliwe jest jedynie dzięki łasce Bożej, przez otwarcie na dary Ducha Świętego. A czy pokolenie sytych (których fizyczne potrzeby …More
Zrozumienie tej prawdy możliwe jest jedynie dzięki łasce Bożej, przez otwarcie na dary Ducha Świętego. A czy pokolenie sytych (których fizyczne potrzeby - w szerokim znaczeniu - są zaspokojone) jest do tego zdolne? "Panie otwórz moje oczy, abym przejrzał...."
kazanie 19.05.24 😇🙏💗🕊️👼
22:50

19 maja

19 Maja "- Usuń, Ojcze, wszelkie zło, jakie lęgnie się w moim sercu... + Tego nie mogę zrobić. Twoim zadaniem jest trudzić się, by je zwalczać. By przeciwstawiać się mu nieustannie i podnosić z upadków …More
19 Maja
"- Usuń, Ojcze, wszelkie zło, jakie lęgnie się w moim sercu...
+ Tego nie mogę zrobić. Twoim zadaniem jest trudzić się, by je zwalczać. By przeciwstawiać się mu
nieustannie i podnosić z upadków - przy Mojej pomocy oczywiście. Wszelkie zło usunięte będzie w
niebie. Tu jesteś po to, aby podejmować ten trud. Jakaż by była twoja zasługa, gdybym Ja to zrobił?
- O cóż więc powinnam prosić?
+ O siłę, o pomoc, o światło, o rozumienie Mojej woli i o gorliwość w jej spełnianiu.
Chciej prosić pytać i słuchać zawsze". Świadectwo 46
JEZUSMOIMPANEM

18 maja

18 maja "+Ja buduje świętość każdego dnia, tworząc kolejne sytuacje urabiające duszę, by była coraz bardziej otwarta na przyjęcie Moich darów i była otwarta dla bliźnich i dzieliła się z nimi Moimi …More
18 maja
"+Ja buduje świętość każdego dnia, tworząc kolejne sytuacje urabiające duszę, by była coraz bardziej
otwarta na przyjęcie Moich darów i była otwarta dla bliźnich i dzieliła się z nimi Moimi darami. Przez
duszę płynie wtedy nieustający strumień miłości, po którym wznosi się ona do nieba i po którym niebo
wstępuje na ziemię, by ogarniać innych."
Słowo pouczenia, 82
JEZUSMOIMPANEM
kazanie 17.05.24 😇🙏💗🕊️👼
16:38

17 maja

17 maja "+ Jest różnica między cierpieniem, którym jest brak nadziei, a cierpieniem rodzącym spełnienie nadziei. Prawdziwe znaczenie Golgoty to ból rodzenia. Twórczy ból przejścia z ciemności życia …More
17 maja
"+ Jest różnica między cierpieniem, którym jest brak nadziei, a cierpieniem rodzącym spełnienie nadziei.
Prawdziwe znaczenie Golgoty to ból rodzenia. Twórczy ból przejścia z ciemności życia na ziemi do
niewspółmiernego szczęścia i światła życia ze Mną (...).
Jeśli ktoś patrzy oczyma ciała, to na Golgocie widzi tylko cierpienie i śmierć. Jeśli patrzy oczyma duszy,
widzi tryumf miłości.
Jesteś na Golgocie wraz ze Mną. To, co tu zobaczysz i zaznasz, zależy od tego, jakimi oczyma
będziesz patrzeć. Jesteś na górze miłości zwycięskiej, choć ukrzyżowanej." Świadectwo, 500
JEZUSMOIMPANEM
kazanie 16.05.24 😇🙏💗🕊️👼
17:15