Jakubapostoł

Msza. Nowa a Msza Trydecka. Doskonałość, a ułomność ludzka. Pokora w ułomności, Pycha w doskonałoś…

Msza Święta jest to Ponowienie Ofiary Naszego Pana, która to Ofiara dokonała się ponad 2000 lat temu na Krzyżu, przez samego Boga, złożona przez Boga tj. Syna Bożego Swojemu Odwiecznemu Ojcu. Msza …
Orędzia
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Tak Syn Boży przez polecenie swoim uczniom, aby odprawiać Najświętszą Ofiarę kazał im tym samym, albo inaczej dał zezwolenie na uczestnictwo w tej …More
,,Tak Syn Boży przez polecenie swoim uczniom, aby odprawiać Najświętszą Ofiarę kazał im tym samym, albo inaczej dał zezwolenie na uczestnictwo w tej Świętej Tajemnicy, mało tego chciał by to człowiek, a ściślej Kapłan uobecniał pod postaciami chleba i wina Jego Przenajświętsze Ciało i Krew.
Teraz jak się przyjmie tezę Bractwa oraz jego wiernych, że lepiej zostać w domu niż uczestniczyć w Najświętszej Ofierze zrównując Ryt co jest dziełem ludzkim do dzieła Bożego jakim było odkupienie świata i kolejno w tym zrównaniu odpychać ludzi by nie szli gdy nie ma rytu Rzymskiego jest moim zdaniem obrazą Najświętszej Ofiary oraz ubliżeniem w postaci zrównania Rytu z Mszą Świętą, co innego czy Novus Ordo jest godne, zapewne nie? a czy Ryt Rzymski jest godny też zapewne nie? Co może być godne Tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Naszego Pana ? NIC !!!''
83 more comments