Jota-jotka
Jota-jotka
2618

,,Niech cała ziemia chwali swego Pana.,,

Czytanie z Księgi proroka Izajasza Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście. Tak bowiem …
Jota-jotka
,,Mój powrót do wiary trwał prawie 20 lat. To było drugie uwierzenie, już z przekonania. Teraz staram się żyć w zgodzie z Bogiem, spokojnie i ufnie. …More
,,Mój powrót do wiary trwał prawie 20 lat. To było drugie uwierzenie, już z przekonania. Teraz staram się żyć w zgodzie z Bogiem, spokojnie i ufnie. Niestety moja szarpanina z mężem o wychowanie dzieci i moja chwiejność odbiła się na ich wierze: chodzą do kościoła nader rzadko. Swoje dzieci ochrzcili, posyłają na Msze — jak ja. Ale teraz wiem, że prawdziwa wiara rodzi się i umacnia w rodzinie wtedy, gdy rodzice uczą jej swoje dzieci osobistym przykładem na co dzień. Wtedy to drugie uwierzenie następuje rychło po pierwszym. Modlę się, by u moich dzieci i wnuczek rychło nastąpiło (kobieta lat 60),,
Jota-jotka
,,Narzekamy na nasze rozmowy, że są często płoche, puste, bez sensu. A gdyby tak próbować wtrącić do nich jakieś mądre zdanie, jakąś prawdę, jakieś …More
,,Narzekamy na nasze rozmowy, że są często płoche, puste, bez sensu.
A gdyby tak próbować wtrącić do nich jakieś mądre zdanie, jakąś prawdę, jakieś dobro pokazać od czasu do czasu.
O to prosi nas Jezus.
Któż ma to robić i kiedy, jak nie
Jego wyznawcy podczas codziennych spotkań?
Bądźmy posłańcami prawdy, dobra i piękna.
Także ewangelicznej prawdy i ewangelicznego dobra.,,
Jota-jotka shares from Jota-jotka
839
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 🙏❤️💙❤️🌹More
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
🙏❤️💙❤️🌹

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KODEŃSKIEJ, MATKI JEDNOŚCI

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 🙏❤️💙❤️🌹 Czytanie z Księgi proroka Amosa Tak mówi Pan: «W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za …
Jota-jotka
18839

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KODEŃSKIEJ, MATKI JEDNOŚCI

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 🙏❤️💙❤️🌹 Czytanie z Księgi proroka Amosa Tak mówi Pan: «W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za …
Matricaria
Napoleon miał podobno powiedzieć, że w Chartres ateista zaczyna się bać. W 1940 r. mnisi odkryli, że katedry pod wezwaniem Matki Boskiej odwzorowuj…More
Napoleon miał podobno powiedzieć, że w Chartres ateista zaczyna się bać.
W 1940 r. mnisi odkryli, że katedry pod wezwaniem Matki Boskiej odwzorowują na mapie Francji zodiak Panny. W Polsce też mamy wiele niezwykłych katedr zachowanych całkiem dobrze.
Na Wzgórzu Lecha stoi Matka Kościołów Polskich – katedra gnieźnieńska. Świątynia nawiązująca do architektury katedr francuskich powstała w XIV w., jako czwarta z kolei. Pierwszą wzniesiono w IX w., w następnym stuleciu Mieszko I zbudował kościół na planie krzyża (pochowano w nim jego żonę Dobrawę), który przebudował Bolesław Chrobry. Tu odbył się pogrzeb św. Wojciecha, patrona Polski. Jego srebrną trumnę, kryjącą relikwie, umieszczono w obecnej katedrze. W wyniku pożarów nadano jej formy barokowe i klasycystyczne, by po II wojnie światowej przywrócić gotyckiego ducha.
Nad murami o długości 85 m górują potężne wieże zwieńczone barokowymi hełmami. Nawy boczne i główną otacza wieniec 14 kaplic, w większości gotyckich. W kruchcie przy …More
Matricaria
Papież w Liście o liturgii ogłosił "by nie okradać zgromadzenia liturgicznego z tego, co się mu należy: tajemnicy paschalnej sprawowanej tak, jak …More
Papież w Liście o liturgii ogłosił "by nie okradać zgromadzenia liturgicznego z tego, co się mu należy: tajemnicy paschalnej sprawowanej tak, jak Kościół to ustanowił.Podkreśla, że trzeba dbać o każdy aspekt celebracji: miejsce, czas, gesty, słowa, przedmioty, szaty liturgiczne, pieśni, muzykę i należy zachować wszystkie wskazania zawarte w księgach liturgicznych."
Jeśli chodzi o miejsce to było ono niegdyś traktowane bardzo pieczołowicie,każdy detal świątyni miał symbolizować rzeczywistość pielgrzymki ziemskiej do krainy wieczności,tak by człowiek zobaczył własne przeznaczenie i miał pewność że oczekuje na niego mieszkanie u Ojca w Niebie.W dzisiejszych kościoło-halach nie jest to już tak wyraźnie powiedziane.
Według teologów średniowiecza świątynia chrześcijańska jest ciałem Boga-Człowieka: prezbiterium katedry przedstawia głowę Chrystusa, nawa główna – jego korpus, transept – ramiona, wielki ołtarz – serce, czyli „centrum życia”.
Podstawę rzutu kościoła stanowi krzyż łaciński. Figu…
More
7 more comments
Jota-jotka shares from Jota-jotka
21.9K
,,Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.,, 🤔 Wstał poszedł ...zostawił to co …More
,,Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego:
«Pójdź za Mną!»
A on wstał i poszedł za Nim.,,
🤔
Wstał poszedł ...zostawił to co robił
Dlaczego...
Proste słowa ,, PÓJDŹ ZA MNĄ,,

Pierwszy Piątek Miesiąca

Czytanie z Księgi proroka Amosa Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy …
Jota-jotka
„Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i …More
„Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim”.
Czy to naprawdę jest aż takie proste?
Czy można tak zwyczajnie zostawić cały swój dobrze znany świat i pójść za Nieznajomym w nieznane.
Może Mateusz znał już wcześniej Jezusa, może słuchał Jego nauki i czuł, że to jest właśnie to, czego szuka?
A może dojrzewała w nim niechęć do samego siebie, do tej nieszczęsnej komory celnej, która stała się jego więzieniem? Słowa Jezusa mogły zabrzmieć w uszach Mateusza jak wyzwolenie, jak zaproszenie do wyjścia ze swojego dusznego, smutnego świata.
Biblijnym wzorem wiary jest Abraham, który zostawia swoją ziemię rodzinną i idzie do Ziemi, którą wskaże mu Bóg.
Zauważmy, że Jezus powołując Mateusza wychodzi z Kafarnaum. I wychodząc z rodzinnego miasta celnika wzywa go „pójdź za Mną”.
Istota wiary jest prosta – zostawić swoje i dać się poprowadzić Bogu, zaufać Jego obietnicy lepszego życia.,,
Jota-jotka
,,1. Bohater dzisiejszej Ewangelii pracował jako poborca podatków. Był więc urzędnikiem rzymskiego okupanta. Przeliczał kasę, księgował w słupkach …More
,,1. Bohater dzisiejszej Ewangelii pracował jako poborca podatków. Był więc urzędnikiem rzymskiego okupanta. Przeliczał kasę, księgował w słupkach przychody: imię, nazwisko, suma. Z pewnością nie był lubiany w swoim mieście. Słowo „celnik” brzmiało wówczas jak obelga. Celnik to sprzedawczyk, zdrajca, prawdopodobnie też oszust, a przynajmniej ktoś, kto dla pieniędzy zrobi wszystko. Czy tak właśnie czuł się Mateusz, gdy spoczął na nim wzrok Jezusa? Prawdopodobnie jakoś tak. Czasem czujemy się podobnie. Wydaje się nam, że żyjemy w jakiejś klatce, z której nie ma wyjścia. Próbujemy przetrwać, dzień za dniem, pochyleni nad naszymi obowiązkami, licząc kasę. Ale nie liczymy już na nic ważnego w życiu.
2. Szokuje lakoniczność opisu powołania Mateusza. „Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim”. Czy to naprawdę jest aż takie proste? Czy można tak zwyczajnie zostawić cały swój …More

Pierwszy Piątek Miesiąca

Czytanie z Księgi proroka Amosa Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy …
Jota-jotka
Czytanie z Księgi proroka Amosa To mówi Pan wszechmogący: «Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej…More
Czytanie z Księgi proroka Amosa
To mówi Pan wszechmogący:
«Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków».
🤔
Jota-jotka shares this
,,Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i posze…More
,,Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego:
«Pójdź za Mną!»
A on wstał i poszedł za Nim.,,
🤔
Wstał poszedł ...zostawił to co robił
Dlaczego...
Proste słowa ,, PÓJDŹ ZA MNĄ,,
One more comment
Jota-jotka shares from Jota-jotka
11.2K
„Odpuszczone są ci twoje grzechy”, ...,,More
„Odpuszczone są ci twoje grzechy”,
...,,

Paraliż...

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, …
Jota-jotka
Komentarz Ojców Kościoła ,,Jan Chryzostom, komentując analizowaną perykopę ewangeliczną pisze, iż Jezus lecząc ciała, leczy także dusze, tym samym …More
Komentarz Ojców Kościoła
,,Jan Chryzostom, komentując analizowaną perykopę ewangeliczną pisze, iż Jezus lecząc ciała, leczy także dusze, tym samym pokazując, że naprawdę jest Bogiem równym swemu Ojcu. Pokazał to także znając i odkrywając myśli uczonych w Piśmie. Z kolei Hieronim, przypatrując się scenie niesienia łoża przez paralityka wskazuje, iż dusza, jeśli z miłosierdzia Pańskiego zostanie uleczona, otrzymuje taką moc, że natychmiast potrafi nieść swoje łoże. Cytowanym Ojcom Kościoła wtóruje kolejny z nich, Hilary z Poitiers, pisząc, że nazwanie paralityka „synem” odnosi się do pierwszego człowieka - Adama, który był pierwszym stworzeniem Bożym. Duszy paralityka dana jest łaska odpuszczenia grzechów i darowane pierwsze przestępstwo. Tym samym odnowiona zostaje w nim godność dziecka Bożego, utracona przez grzech „pierwszego człowieka”. Hilary wskazuje także, iż powrót paralityka do domu ukazuje, że wierzącym będzie przywrócona droga do nieba, z której Adam zrezygnował przez …More

Paraliż...

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, …
Jota-jotka shares this
„Odpuszczone są ci twoje grzechy”, ...,,More
„Odpuszczone są ci twoje grzechy”,
...,,
3 more comments

Św. Piotra i Pawła .Kto tak nie chce...

,,W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem,, Czytanie z Dziejów Apostolskich W owych dniach król Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, …
Jota-jotka
,,Kiedy Paweł sam odnosi się do nawrócenia innych, mówi często o Bogu jako Tym, który ludzi powołuje (1 Kor 1,2), nabywa za wielką cenę (1 Kor 6,20),…More
,,Kiedy Paweł sam odnosi się do nawrócenia innych, mówi często o Bogu jako Tym, który ludzi powołuje (1 Kor 1,2), nabywa za wielką cenę (1 Kor 6,20), wyzwala (Rz 6,17-18) lub daje łaskę (Rz 3,21-26).
Kiedy zaś mówi o nawróceniu lub powrocie do Boga, czyni to w bardzo tradycyjnych kontekstach, odnoszących się do pogan, żeby przyjęli kult prawdziwego Boga; tak jest na przykład w 1 Tes 1,9 (por. Ga 4,9). Najczęściej podnosi kwestię uznania przez ludzkie osoby działania Boga w Jezusie Chrystusie, co oznacza wiarę lub zawierzenie (Rz 13,11), z których wynika radykalna przemiana - a ta jest zawsze darem Boga (Rz 12,1-2).
Pewien brak spójności w wielu opowiadaniach o nawróceniu także innych osób, nie tylko Pawła, w Dziejach Apostolskich dowodzi, iż Łukasz nie daje systematycznej interpretacji nawrócenia, lecz posługuje się tymi opowiadaniami celem skomponowania opowiadania
(a story) o działaniu Boga w Kościele i przez Kościół. Nawet jeśli są to relacje o nawróceniu pojedynczych ludzi, to w …More
Jota-jotka shares from Jota-jotka
11.4K
«Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?»More
«Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?»

,,Panie, ratuj, giniemy!»

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpil…
Jota-jotka
1. Mt 8, 23-27. Jest to opowiadanie o burzy na jeziorze. Podczas bolesnych zmagań uczniów z burzą, ciemnościami nocy i własną niewiarą, Jezus śpi. …More
1. Mt 8, 23-27. Jest to opowiadanie o burzy na jeziorze. Podczas bolesnych zmagań uczniów z burzą, ciemnościami nocy i własną niewiarą, Jezus śpi. Uczniowie budzą Jezusa i proszą: Panie, ratuj, giniemy! (Mt 8, 25). Zapewne proszą o pomoc w ratowaniu łodzi, liczą na wsparcie duchowe.
Jezus jednak nie ucisza burzy natychmiast. Najpierw prowadzi z uczniami dialog. W ten sposób wychowuje ich do wiary i ufności w siebie. Chce pokazać uczniom, że prawdziwym problemem człowieka nie są siły natury grożące śmiercią. Największym problemem nie jest sama burza, ale lękliwy sposób jej przeżywania.
Uczniowie właściwie nie ufają Jezusowi. Gdyby Mu ufali, nie musieliby Go budzić. Wystarczyłaby im pewność Jego obecności i bliskości. Czuliby się przy Nim bezpiecznie.
Dlatego Jezus wyrzuca uczniom brak wiary: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? (Mt 8, 26). Te mocne słowa nie są tylko krytyką strachu uczniów, związanego z niebezpieczeństwem zewnętrznym, z burzą. Lęk uczniów nie jest też zjawiskiem …More
Jota-jotka shares from Jota-jotka
23.1K
Istnieje przepowiednia siostry Łucji dos Santos, wizjonerki z Fatimy...More
Istnieje przepowiednia siostry Łucji dos Santos, wizjonerki z Fatimy...

,,Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę,,

16 lutego 2008 roku kard. Caffarra, będący wówczas metropolitą Bolonii, przybył do San Giovanni Rotondo, gdzie miał odprawić mszę świętą przy grobie św. Ojca Pio. Po Eucharystii kardynał udzielił …
Bos016
Jota-jotka

,,Panie, ratuj, giniemy!»

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpil…
trio plus
Panie ratuj. Ks. A Szczepanik youtu.be/W1bVQr4bg_0
Jota-jotka
Pan Jezus ,,Chce pokazać uczniom, że prawdziwym problemem człowieka nie są siły natury grożące śmiercią. Największym problemem nie jest sama burza, …More
Pan Jezus ,,Chce pokazać uczniom,
że prawdziwym problemem człowieka nie są siły natury grożące śmiercią. Największym problemem nie jest sama burza, ale lękliwy sposób jej przeżywania.,,
3 more comments

,,Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę,,

16 lutego 2008 roku kard. Caffarra, będący wówczas metropolitą Bolonii, przybył do San Giovanni Rotondo, gdzie miał odprawić mszę świętą przy grobie św. Ojca Pio. Po Eucharystii kardynał udzielił …
Jota-jotka shares this
Istnieje przepowiednia siostry Łucji dos Santos, wizjonerki z Fatimy...More
Istnieje przepowiednia siostry Łucji dos Santos, wizjonerki z Fatimy...
Jota-jotka
SZOK !!! CHORY UMYSŁ CZY..... SZATAŃSKIE ZNIEWOLENIE..... Dla "medyków" Liczy się biznes, za cenę … Bardzo wartościowy materiał nawet pasuje do tego …More
SZOK !!! CHORY UMYSŁ CZY..... SZATAŃSKIE ZNIEWOLENIE..... Dla "medyków" Liczy się biznes, za cenę …
Bardzo wartościowy materiał nawet pasuje do tego na co ja próbowałam zwrócić uwagę...( Ostatni bój będzie o RODZINĘ ale pisze też u siebie z konieczności też BLOKADY właścicielki która udastepinia mat.)
Pokazuje on CAŁY PROCES rujnowania od PODSTAW ...
Tak,postawa ojca wręcz heroiczna ,ale...mnie zastanawia jedno stwierdzenie ,,wartości tradycyjne...,,bo ,że młodzi przechodzą OKRES BUNTU jest rzeczą pewną ,natomiast umiejętność wychodzenia ,radzenia z dziećmi młodzieżą druga strona .
Np w taki sposób.
youtu.be/vfbMIpt0vaQ
2 more comments
Jota-jotka shares from Jota-jotka
12K
«Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Nieg…More
«Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»
Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną».

«Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orząceg…
Jota-jotka

Smacznego :)

Kawowy napar wystarczy pomieszać z wodą w stosunku 1:4 i przelać do butelki ze spryskiwaczem.... ☺️🤫👍 Genialny trik ogrodnika. W mig wypędzisz nornice
Jota-jotka
,,Zwierzę to pojawia się często w obrazach o tematyce Zwiastowania, i nierzadko jest tu symbolem zła. Biblia hebrajska w ogóle nie wspomina o kotach …More
,,Zwierzę to pojawia się często w obrazach o tematyce Zwiastowania, i nierzadko jest tu symbolem zła.
Biblia hebrajska w ogóle nie wspomina o kotach domowych. Występuje on tylko raz w rozszerzonym przekładzie Biblii hebrajskiej na język grecki, a mianowicie w Septuagincie (LXX) w Liście Jeremiasza, czyli w naszej Księdze Barucha 6, 21, gdzie jest mowa o bożkach pogańskich, a właściwie o ich posągach:
"Są oni jak belka w domu: wnętrze ich, jak powiadają, jest stoczone, bo robactwo, wychodzące z ziemi, pożera ich wraz z ubiorem, a oni tego nie czują. Oblicze mają czarne od dymu unoszącego się ze świątyni. Na ciała i głowy ich zlatują nietoperze, jaskółki i inne ptaki, i koty po nich łażą. Stąd poznajecie, że nie są bogami, dlatego się ich nie bójcie" (Ba 6, 19-22).
Użyte tu stwierdzenie – „koty po nich łażą” – powszechnie odczytuje się jako świadectwo martwoty bóstw pogańskich. W ten właśnie sposób autor natchniony ukazał bezsilność bożków wykonanych ludzką ręką. Równocześnie w …More

«Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orząceg…
Jota-jotka shares this
«Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego …More
«Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»
Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną».
Jota-jotka
„Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich” ,,Warto również zwrócić uwagę na ciekawe słowo, którego używa św. Łukasz opisując postawę Jezusa. V …More
„Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich”
,,Warto również zwrócić uwagę na ciekawe słowo, którego używa św. Łukasz opisując postawę Jezusa.
V Epitima [epitimao] to grecki czasownik tłumaczony zwykle jako „zgromić”, mający jednak również wiele podobnych, ale łagodniejszych znaczeń, np.: „ganić”, „krytykować”, „przykazywać”, „rozkazywać”, „zarzucać coś komuś”, „upominać”.
W samej Ewangelii św. Łukasza występuje w rozmaitych kontekstach dwanaście razy. Używany jest m.in. tam, gdzie Jezus wyrzuca złe duchy i nakazuje im milczeć, kiedy ucisza wody Morza Galilejskiego, gdy uzdrawia teściową Piotra nakazując gorączce, aby ją opuściła czy też wtedy, gdy gromi Piotra zwracając się do niego w ostrych słowach:
„zejdź mi z oczu, Szatanie” (Mt 16,23).
Gdy Jezus konfrontuje się z mocami zła, z chorobami, żywiołami czy też wyraźnym sprzeciwem wobec swojej misji, reaguje zdecydowanie i stanowczo, a autor natchniony używa tego samego słowa.
W tej perykopie również ma to miejsce, a dotyczy bezpośre…More
3 more comments

Pan jest mocą dla swojego ludu

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. 2Boże, mój Boże, szukam Ciebie * i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą * jak zeschła ziemia łaknąca wody. Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie …
Jota-jotka
,,W miejsce wiary, która ukazuje człowiekowi ostateczne perspektywy życia, stworzyliśmy sobie zabobony i ideologie. Nadzieja, która jest trwałym …More
,,W miejsce wiary, która ukazuje człowiekowi ostateczne perspektywy życia, stworzyliśmy sobie zabobony i ideologie. Nadzieja, która jest trwałym źródłem siły i zapału do pracy, ustąpiła miejsca gorączkowej pogoni za szybkim, doraźnym zyskiem. Miłość, nadająca życiu sens i smak, została wyparta przez egoizm, pożądliwość i chwilowe przyjemności. Autentyczne piękno zastąpiliśmy kiczowatą i hałaśliwą rozrywką.,,
😔
Jota-jotka shares from Jota-jotka
1711
,,Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy»More
,,Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie.
Dosyć ma dzień każdy swojej biedy»

Nikt nie może dwom panom służyć

Swojemu słudze Bóg łaskę okaże. 4«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi: 5Twoje potomstwo utrwalę na wieki *i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia». 29«…
Jota-jotka
Modlitwa... youtu.be/FVL4chaTeyAMore

Nikt nie może dwom panom służyć

Swojemu słudze Bóg łaskę okaże. 4«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi: 5Twoje potomstwo utrwalę na wieki *i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia». 29«…
Jota-jotka shares this
,,Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy»More
,,Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie.
Dosyć ma dzień każdy swojej biedy»
Jota-jotka
,,Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? 🤔😇🙏❤️ Dzisiaj jest też sobota , szczególnie należy pamiętać o …More
,,Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
🤔😇🙏❤️
Dzisiaj jest też sobota , szczególnie należy pamiętać o Maryi Matce Bożej i naszej PANI Nieba i ziemi.🌹📿❤️💙
One more comment
Jota-jotka shares from WoTiW
2456
Jeśli nie dzisiaj to kiedy... Adam Chmielowski - Ecce HomoMore
Jeśli nie dzisiaj to kiedy...
Adam Chmielowski - Ecce Homo
27:24
Katecheza: Kazanie pasyjne ks. bp. Michała Janochy Omawiane obrazy: Martwa natura z Biblią - Vincent Van Gogh Adam Chmielowski - Ecce Homo źródło: Katecheza: Kazanie pasyjne ks. bp. Michała Jano…More
Katecheza: Kazanie pasyjne ks. bp. Michała Janochy
Omawiane obrazy:
Martwa natura z Biblią - Vincent Van Gogh
Adam Chmielowski - Ecce Homo
źródło: Katecheza: Kazanie pasyjne ks. bp. Michała Janochy
Jota-jotka
«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie …More
«Nikt nie może dwom panom służyć.
Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!,,
Oddaliliśmy się i to bardzo od Boga ,uwierzyliśmy bardziej nauce ,rozumowi ,ludziom ,sobie....
Zapytam ,jak sztuka dziś chwali BOGA STWÓRCĘ...?i czy w ogóle ? ...dlatego jest tak NIEBEZPIECZNA .
Zorrro
Chmielowski został świetym, porzucił malarstwo...Vincent nie porzucił malarstwa...popełnił samobojstwo. Szczególnie dziś, uprawianie sztuki, to bardz…More
Chmielowski został świetym, porzucił malarstwo...Vincent nie porzucił malarstwa...popełnił samobojstwo.
Szczególnie dziś, uprawianie sztuki, to bardzo niebezpieczna praktyka niszcząca ducha...

,,Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością...,,

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że jej syn umarł, wzięła się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Lecz Joszeba, córka króla Jorama, …
Jota-jotka
,,Jezus, nasz Mistrz przypomina nam, że jest rodzaj zdrowia, który objawia się w całym naszym ciele, a przede wszystkim w oczach. To jest nasz sposób…More
,,Jezus, nasz Mistrz przypomina nam, że jest rodzaj zdrowia, który objawia się w całym naszym ciele, a przede wszystkim w oczach.
To jest nasz sposób patrzenia na rzeczywistość, na drugiego człowieka, na Boga (mówimy nawet o obrazie Boga), na siebie (mówimy o poczuciu własnej wartości) przez pryzmat naszego serca. Naszych popędów, naszych wartości, naszej dyscypliny... I okazuje się, że choć możemy mieć wzrok zdrowy fizycznie, to jednak nasze oczy będą patrzeć szukając przede wszystkim... siebie samych. Własnej korzyści, wygody, komfortu... Możemy iść przez świat pragnąc bezpieczeństwa, odsuwając od siebie wszelką formę cierpienia.
Zapominając, że Jezus zaprasza do pójścia za sobą stawiając tylko jeden warunek: zaparcie się siebie, swojego fałszywego ja, które właśnie patrzy na świat po swojemu, w opozycji do Królestwa Bożego.
Tak jest często. Tak było też z Piotrem, który myślał o tym co ludzkie, nie o tym, co Boże.
Na czym skupia się Twój wzrok?
Co najpierw dostrzegasz? A może masz…
More