Kaeso
Kaeso

Szczątki arcybiskupa Lefebvre'a zostaną przeniesione do kościoła seminarium

Zgoda w zdecydowanej większości twierdzeń.
Natomiast Ad 1. Jeżeli uznać, iż państwo zaatakowało Kościół wydając takie a nie inne zarządzenia to racją jest, że „Non possumus” powinno paść ze strony pasterzy Kościoła jako pierwsza reakcja. Idąc na współpracę wydali sąd o sobie i dali nam wskazówkę jakim systemem wartości się posługują (cokolwiek o nim nie mowić, nie jest to Chrystusowe).
Nas, lud,…More
Zgoda w zdecydowanej większości twierdzeń.
Natomiast Ad 1. Jeżeli uznać, iż państwo zaatakowało Kościół wydając takie a nie inne zarządzenia to racją jest, że „Non possumus” powinno paść ze strony pasterzy Kościoła jako pierwsza reakcja. Idąc na współpracę wydali sąd o sobie i dali nam wskazówkę jakim systemem wartości się posługują (cokolwiek o nim nie mowić, nie jest to Chrystusowe).
Nas, lud, bardziej jednak nad zarządzenia państwowe interesują dekrety biskupów, w których należałoby się doszukać jawnych sprzeczności z prawem kanonicznym. Ogólny postulat niezgodności z tradycją Kościoła jest, w moim odczuciu, niewystarczający aby usprawiedliwiać bunt. Jeżeli chcemy nawrócenia do tradycji starajmy się myśleć tradycyjnie: tak, tak, nie, nie. Możemy się sprawiedliwie sprzeciwiać mając w ręku argumenty kanoniczno-prawne. Abp. Lefebvre uznał, że musi okazać nieposłuszeństwo nauce dogmatycznej Kościoła. Czy my też mamy odwagę i prawo na taki ruch? Czy obowiązek założenia maski w czasie liturgii jest stanem wyższej konieczności?
Kaeso

Szczątki arcybiskupa Lefebvre'a zostaną przeniesione do kościoła seminarium

Proszę wybaczyć, ale nie było tam żadnego odwracania znaczeń, jak Pan sugeruje. Został przytoczony wpis ks. Bałemby, który nie odnosi się bezpośrednio do dyskutowanej kwestii, ale przytacza historyczne przykłady nieposłuszeństwa wśród świętych.
Czy per analogiam mamy wyciągnąć wniosek, że my także jesteśmy uprawnieni do nieposłuszeństwa?
Primo: kontekst tych zachowań w każdym przypadku był inny…More
Proszę wybaczyć, ale nie było tam żadnego odwracania znaczeń, jak Pan sugeruje. Został przytoczony wpis ks. Bałemby, który nie odnosi się bezpośrednio do dyskutowanej kwestii, ale przytacza historyczne przykłady nieposłuszeństwa wśród świętych.
Czy per analogiam mamy wyciągnąć wniosek, że my także jesteśmy uprawnieni do nieposłuszeństwa?
Primo: kontekst tych zachowań w każdym przypadku był inny, niż rozważana przez nas kwestia.
Secundo: nie ma pewności, czy święci nie popełniali błędów.
Ergo: nie można się sugerować wskazanymi przykładami, a odniesienie do tekstu nie wnosi nic wartościowego do dyskursu.
Kaeso

Szczątki arcybiskupa Lefebvre'a zostaną przeniesione do kościoła seminarium

Korelacja planu a Alta Vendita z ogólnie obserwowaną rzeczywistością współczesną jest łatwo zauważalna. Nie mogę jednak znaleźć w tym nurcie rozważań znaleźć odpowiedzi na pytanie o zasadność nieposłuszeństwa. Jest nam oczywiście łatwiej, gdy posłuszeństwo pozostaje w zgodzie z naszymi postawami i zapatrywaniami. Co jednak, gdy powstaje tu dysonans? Idąc dalej: żyjąc w świadomości, iż Boża wola …More
Korelacja planu a Alta Vendita z ogólnie obserwowaną rzeczywistością współczesną jest łatwo zauważalna. Nie mogę jednak znaleźć w tym nurcie rozważań znaleźć odpowiedzi na pytanie o zasadność nieposłuszeństwa. Jest nam oczywiście łatwiej, gdy posłuszeństwo pozostaje w zgodzie z naszymi postawami i zapatrywaniami. Co jednak, gdy powstaje tu dysonans? Idąc dalej: żyjąc w świadomości, iż Boża wola jest ponad wszelkimi ludzkimi sprawami i, jak Pismo Święte wielokrotnie opisuje, Bóg posługuje się najbardziej niegodnymi narzędziami, czy mamy prawo okazywać nieposłuszeństwo tym, którzy nam wydają się niegodni? Rozważając za i przeciw, osobiście widzę więcej spustoszenia w duszy wywołanego nieposłuszeństwem niż korzyści dla Kościoła. I pozostaje jeszcze zawsze niepewność: a jeżeli abp. Ryś (przykładowo) został wybrany przez Boga, aby był moim i Pana przełożonym?
Kaeso

Szczątki arcybiskupa Lefebvre'a zostaną przeniesione do kościoła seminarium

Widzę, że zdąża Pan w kierunku argumentów ad personam, co niewątpliwie potwierdza słabość argumentacji. Jeżeli uważa się niektóre pytania za zbyt bezczelne aby na nie odpowiadać to po co zabierać głos? Następne porównania pozostawiam bez komentarza jako wybitną ilustrację „ery internetu”.
Kaeso

Szczątki arcybiskupa Lefebvre'a zostaną przeniesione do kościoła seminarium

W ocenie faktów się zgadzam, jednak nie są one wystarczającym powodem do usprawiedliwienia nieposłuszeństwa. Nie jestem miłośnikiem fałszywego ekumenizmu, ani modernistycznemu parciu na wymazanie wszelkiej tradycji. „Credo in unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam”. Kościół katolicki jest apostolski. Jeśli pozbawić go hierarchii i roli sukcesji apostolskiej - to już nie będzie to …More
W ocenie faktów się zgadzam, jednak nie są one wystarczającym powodem do usprawiedliwienia nieposłuszeństwa. Nie jestem miłośnikiem fałszywego ekumenizmu, ani modernistycznemu parciu na wymazanie wszelkiej tradycji. „Credo in unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam”. Kościół katolicki jest apostolski. Jeśli pozbawić go hierarchii i roli sukcesji apostolskiej - to już nie będzie to Kościół katolicki.
Kaeso

Szczątki arcybiskupa Lefebvre'a zostaną przeniesione do kościoła seminarium

@V.R.S. Cieszę się, że nie muszę opowiadać o moich prywatnych decyzjach i możemy wznieść się na pewien poziom uogólnienia. Pisze Pan „... wara bezbożnej państwu...”. Czy w zakresie formy i rodzaju sprawowanej liturgii, w której Pan uczestniczy kieruje się Pan prawem państwowym? Wątpię. I mnie także nie interesuje co państwo (o tym czy Polska stała się już państwem bezbożnym nie będę polemizował …More
@V.R.S. Cieszę się, że nie muszę opowiadać o moich prywatnych decyzjach i możemy wznieść się na pewien poziom uogólnienia. Pisze Pan „... wara bezbożnej państwu...”. Czy w zakresie formy i rodzaju sprawowanej liturgii, w której Pan uczestniczy kieruje się Pan prawem państwowym? Wątpię. I mnie także nie interesuje co państwo (o tym czy Polska stała się już państwem bezbożnym nie będę polemizował teraz) ma w tym zakresie do powiedzenia. Interesuje mnie natomiast co Biskup miejsca ustanowił jako prawo w zakresie, w którym ma kompetencje zarządzać wydarzeniami, w których chcę uczestniczyć. Nie ma tu przewrotności. Głęboki kryzys intelektualny kleru niestety nie stawia nas w pozycji upoważnionej do osądzania poczynań Episkopatu. Nie słyszałem także o animistach uprawiających obrzędy w maskach, ani o jakichś lożach masońskich. Jeżeli jest jakaś rzetelna wiedza na ten temat - proszę o źródła. Kościół jest uprawniony do stanowienia prawa oraz zmiany prawa ustanowionego przez Kościół. Czy doczekam się odpowiedzi na pytanie z ostatniego zdania? Czy też twierdzenie o przewrotności pozostanie pustym gestem uniknięcia prawdy?
Kaeso

Szczątki arcybiskupa Lefebvre'a zostaną przeniesione do kościoła seminarium

Tak, rozumiem Twój dramat, a nawet uważam go także za swój. Kto osądzi Papieża pozostając jednocześnie w komunii z Kościołem? Błędy były, są i bedą. Trzeba dużej cierpliwości i pokory, aby nie utracić tego, co osobiście dla nas najważniejsze. Dysonans toczący nasz czas jest w zasadzie brakiem jednoznacznego nauczania w ważnych kwestiach.
Kaeso

Szczątki arcybiskupa Lefebvre'a zostaną przeniesione do kościoła seminarium

Chciałbym, żeby to było takie proste. W miejscu gdzie mieszkam Bractwo nie ma zezwolenia Biskupa miejsca na prowadzenie działaności. Mimo to, sprawują Msze. Wbrew prawu kanonicznemu, a nie jest to sytuacja wyższej konieczności. Ponadto, w pytaniu „komu miałoby to być to nieposłuszeństwo” jest ukryte twierdzenie, że pytający lepiej wie, kto miałby być tym, któremu winniśmy posłuszeństwo. Kościół …More
Chciałbym, żeby to było takie proste. W miejscu gdzie mieszkam Bractwo nie ma zezwolenia Biskupa miejsca na prowadzenie działaności. Mimo to, sprawują Msze. Wbrew prawu kanonicznemu, a nie jest to sytuacja wyższej konieczności. Ponadto, w pytaniu „komu miałoby to być to nieposłuszeństwo” jest ukryte twierdzenie, że pytający lepiej wie, kto miałby być tym, któremu winniśmy posłuszeństwo. Kościół katolicki uważa, że jest mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa. I w ciele różne części sprawują różne funkcje. Słowem, Biskup został wybrany Biskupem, bo taka była wola Boża, nie nasza. I skoro tak Bóg zdecydował - to czy takie pytanie może paść z ust katolika? Czy cierpienie jest nam niemile? Czy nie dążymy cała swoją, daną nam także przez Boga, wolą aby upodobnić się do Chrystusa? Czy Chrystus nie mógłby w jednej chwili uśmiercić Piłata i wszystkich oszczerców synagogi? Wybrał jednak krzyż, co i my, powinniśmy z radością czynić znosząc różne niegodziwosci, z których noszenie masek w trakcie liturgii jest jedną z mniej dotkliwych...
Kaeso

Szczątki arcybiskupa Lefebvre'a zostaną przeniesione do kościoła seminarium

I tu, niestety, otwiera się pole interpretacji. Dla niektórych stan wyższej konieczności usprawiedliwiałby nieposłuszeństwo Papieżowi, ale kto jak nie Papież ma jedyne prawo do wydania orzeczenia w tej sprawie? Czy ktoś inny może to stwierdzić z całymi kanonicznymi konsekwencjami? JP2 ogłosił jednak, że abp. Lefebvre zaciągnął ekskomunikę latae sententiae...
Kaeso

Szczątki arcybiskupa Lefebvre'a zostaną przeniesione do kościoła seminarium

Wywód ks. Bałemby jest wysoce nieadekwatnym przykładem. Przykładami z przeszłości nie usprawiedliwimy dzisiejszych czynów. Fakt uznania przez Kościół kogoś za świetego nie oznacza przecież, że nie mylił się w swoich decyzjach. Pozostaje jeszcze kwestia identyfikacji autora przytoczenia, który być może jest juz święty i czuje, ze także może pozwolić sobie na nieposłuszeństwo. Czy słyszysz głos …More
Wywód ks. Bałemby jest wysoce nieadekwatnym przykładem. Przykładami z przeszłości nie usprawiedliwimy dzisiejszych czynów. Fakt uznania przez Kościół kogoś za świetego nie oznacza przecież, że nie mylił się w swoich decyzjach. Pozostaje jeszcze kwestia identyfikacji autora przytoczenia, który być może jest juz święty i czuje, ze także może pozwolić sobie na nieposłuszeństwo. Czy słyszysz głos Boga, który np. zabrania noszenia masek w czasie liturgii?
Kaeso

Szczątki arcybiskupa Lefebvre'a zostaną przeniesione do kościoła seminarium

Kościół Katolicki jest apostolski. Oznacza to, miedzy innymi, że Biskup jest głową lokalnego Kościoła. I w zakresie np. sprawowania liturgii jego słowo jest dla nas wiążące. Cnota posłuszeństwa jest, jak uczy Jezus Chrystus w Dzienniczku św. Faustyny jedyną, której szatan nie potrafi udawać czy naśladować.
Kaeso

Szczątki arcybiskupa Lefebvre'a zostaną przeniesione do kościoła seminarium

Pewności nie ma czy to przejaw wiary czy nieposłuszeństwo, ale znam ludzi, którzy w czasie Wielkanocy uczestniczyli w Mszach odprawianych przez członków FSSPX w prywatnych domach.
Kaeso

KSIĄDZ DOMINIK CHMIELEWSKI MÓWI PRAWDĘ O FAŁSZYWEJ PANDEMII!

Jak używasz YT i FB do prowadzenia działaności to musisz się liczyć, że pewnego dnia pokażą gdzie Twoje miejsce. Jutubowi pasterze jak ten zakonnik zostaną odpowiednio sformatowani, albo wyrzuceni. Ciekawe, że tak trudno dostrzec pokusę masowego oddziaływania... Nikt juz nie chce pracować 20 lat na autorytet, ale szybko wzbić się na wyżyny popularności gdzie czyhają same niebezpieczeństwa.
Kaeso

Ks Dominik Chmielewski demaskuje pandemię

Wtedy, gdy wprowadzono ideę „unowocześnienia” Kościoła jeszcze mnie nie było na świecie. :) cytowany przez x. Dominika kard. Sarah stara się przekonać wiernych i kler do nawrócenia z tej drogi, do odwrotu w stronę tradycji. Robię co mogę, a najbardziej to możemy się modlić w intencji Kościoła. Oby powrócił do jedności.
Kaeso

Ks Dominik Chmielewski demaskuje pandemię

To raczej wprowadzanie zamieszania, które towarzyszy nauczaniu charyzmatyka. Wystarczy sobie uświadomić, że „atak na Eucharystię” wieszczony przez x. Dominika odbył się juz dawno temu przy milczącej zgodzie większości Kleru, który zaślepiony ideą otwarcia Kościoła na świat oddał światu to, czego teraz tak rozpaczliwie poszukuje wśród laikatu: światła Ducha Świętego, wiary, rozumu i cnót. …More
To raczej wprowadzanie zamieszania, które towarzyszy nauczaniu charyzmatyka. Wystarczy sobie uświadomić, że „atak na Eucharystię” wieszczony przez x. Dominika odbył się juz dawno temu przy milczącej zgodzie większości Kleru, który zaślepiony ideą otwarcia Kościoła na świat oddał światu to, czego teraz tak rozpaczliwie poszukuje wśród laikatu: światła Ducha Świętego, wiary, rozumu i cnót. Diagnozy Chmielewskiego są dla mnie mocno chybione, choć nie sposób zaprzeczyć prawdziwości niektórych faktów.
Kaeso

Ks Dominik Chmielewski demaskuje p@ndemię

Do stwierdzenia „używania rozumu” na tym przykładzie to naprawdę jest daleko. Zlepek wypowiedzi prezentuje przede wszystkim charakterystyczne dla charyzmatyków pomieszanie pojęć upiększone emocjami. Słyszymy tu wypowiedzi z zakresu medycyny („pandemii nie ma”) połączone z wypowiedziami o charakterze profetycznym („atak na Eucharystię”). O ile z zakresu medycyny x. Dominik to raczej nie jest …More
Do stwierdzenia „używania rozumu” na tym przykładzie to naprawdę jest daleko. Zlepek wypowiedzi prezentuje przede wszystkim charakterystyczne dla charyzmatyków pomieszanie pojęć upiększone emocjami. Słyszymy tu wypowiedzi z zakresu medycyny („pandemii nie ma”) połączone z wypowiedziami o charakterze profetycznym („atak na Eucharystię”). O ile z zakresu medycyny x. Dominik to raczej nie jest autorytetem, to w przypadku twierdzeń o „ataku” na Eucharystię można przypuszczać, że posiada jakąś większą wiedzę. Co zatem ma być owym atakiem? Jak wynika z wypowiedzi - zabronienie ludowi uczestnictwa w Mszy św. Wydaje się, że zanurzony w oazowym wychowaniu, pretendujący do lidera męskich środowisk katolickich kapłan nie zdążył jeszcze zaczerpnąć ze skarbca historii. Eucharystia, Ofiara Święta została okaleczona już znacznie wcześniej. Pozbawiona większości znaczeń jakie umieścił w Mszy Kościół przez wieki swej historii jest z upodobaniem uprawiana przez rzesze księży i zakonników wychowanych w latach 70, 80 i późniejszych. Został im nałożony dziwny kaganiec intelektualny, który nie pozwala dokonać prawidłowego rozróżnienia pomiędzy Ofiarą z wszystkimi duchowymi konsekwencjami i bogactwem łask, a odprawianymi na przygodnych stolikach nabożeństwach, które jeszcze, póki co, zawierają elementy w postaci konsekracji i Komunii Świętej. Gdyby jądro Mszy - Ofiara Chrystusa była odpowiednio pojmowana przez podobnych x. Dominikowi - nie wypowiadali by twierdzeń, jakoby pozbawienie udziału Ludu w Mszy było atakiem na Eucharystię. Powody tej intelektualnej inercji są wciąż zagadkowe, choć w przypadku charyzmatyków można chyba zaryzykować opinię, że często ich własna wizja Kościoła i jego roli w świecie oraz wybujałe ego (żeby delikatnie się wyrazić) nie pozwalają na dostrzeżenie procesów historycznych większych niż interes własny, własnej parafii czy zakonu. Dochodzi do tego niebagatelny wpływ protestantyzmu na Kościół Katolicki i ogromny nacisk świata, by zniszczyć w Kościele wszystko to, co może zagrozić postępującemu zepsuciu ludzkości i pogrążeniu jej w ciemności popędów i bezrozumnego, zwierzęcego udziału w dziejach. Orężem Ducha Świetego jest zaś dobrze pojęty rozum, przez który Trójjedyny prowadzi nas ku zbawieniu, i co Kościół zawsze pielęgnował (w razie watpliwości odsyłam do lektury abpa. Sheena). Tego zaś w wypowiedziach x.Dominika jest jak na lekarstwo.