KláraMarie
KláraMarie

Svätý otec sa chystá zakázat všechny latinské mše!

Je předpovězeno, že Církev - tedy pravá Církev - Nevěsta Kristova - Jeho mystické tělo, bude velmi pronásledovaná a bude se muset opět uchýlit "do katakomb". "Církev", která bude přijímat ducha tohoto světa, bude mediálně zdatná před tváří tohoto světa a nasaje do sebe všechny pohany a falešná náboženství, vytvoří jedinou novou celosvětovou církev - tu Antikristovu a Falešného proroka …More
Je předpovězeno, že Církev - tedy pravá Církev - Nevěsta Kristova - Jeho mystické tělo, bude velmi pronásledovaná a bude se muset opět uchýlit "do katakomb". "Církev", která bude přijímat ducha tohoto světa, bude mediálně zdatná před tváří tohoto světa a nasaje do sebe všechny pohany a falešná náboženství, vytvoří jedinou novou celosvětovou církev - tu Antikristovu a Falešného proroka. Tradicionalisté jsou před NOMáky o krok vpřed, tím, že jsou vypuzeni už nyní, mají menší pravděpodobnost, že by se nechali oklamat.
KláraMarie

Krátka modlitba za kňazov

Díky, připojila jsem se. Obzvlášť je třeba prosit za to, aby se nenechali oklamat falešnou modernistickou naukou, která bohužel bude přicházet a už přichází z ústředí infiltrovaného církevním zednářstvím :´(
Při každé mši svaté prosím při Nejsvětější Oběti, aby ji Pán Bůh ráčil přijmout i jako oběť prosebnou za ochranu toho kněze, který Ji pozdvihuje. Za to, aby nebyl oklamán a odvážně …More
Díky, připojila jsem se. Obzvlášť je třeba prosit za to, aby se nenechali oklamat falešnou modernistickou naukou, která bohužel bude přicházet a už přichází z ústředí infiltrovaného církevním zednářstvím :´(
Při každé mši svaté prosím při Nejsvětější Oběti, aby ji Pán Bůh ráčil přijmout i jako oběť prosebnou za ochranu toho kněze, který Ji pozdvihuje. Za to, aby nebyl oklamán a odvážně kráčel podle evangelií za Pánem Ježíšem bez ohledu na důsledky! Připojte se prosím. Nebude to jednorázová záležitost.
KláraMarie

Kardinál Müller: Svätenie žien je nemožné

Panna Maria se nikdy nevlamovala do kněžského úřadu. Její důstojnost je zcela jiná. Pán Bůh má své plány s každým z nás a jak píše sv. Pavel - každý úd těla má svou vlastní důstojnost a funkci a všechny jsou potřebné...
KláraMarie

V Taliansku hrozí výbuch super vulkánu, ktorý pochová polovičku Talianska, a svet uvrhne na dva až …

Ale ví.. Troubení z oblohy, proroctví sv. Malachiáše, Proroctví v Grabandalu, proroctví Anny Bohuslavy Tomanové - Druhý příchod Páně zažije tato generace!
KláraMarie

Veľkolepá procesia Božieho tela v Londýne (video)

Pán Bůh si zaslouží tu největší poctu a pompu! Vzpomeňte na starozákonní bohoslužby. Samozřejmě je třeba, aby duch ve svém klanění následoval hmotu a nezůstalo jen u prázdné formy. Ale nemylme se, že je člověk schopen velkého niterného uctívání bez vnější pompy. Vždyť je závislý na hmotě! (Svá těla taky obvykle hýčkáme a neodbýváme. Boha bychom měli?...)
KláraMarie

Původ katolické praxe „transsubstanciace“ (eucharistie) je zděděnou verzí staroegyptského rituálu …

Pokud jste křesťané a věříte, že Písmo svaté mluví pravdu, tak nemáte nad čím diskutovat: viz
Evangelia
Jan 6,51-59 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den.
Matouš 26:26-28 Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal …More
Pokud jste křesťané a věříte, že Písmo svaté mluví pravdu, tak nemáte nad čím diskutovat: viz

Evangelia

Jan 6,51-59 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den.
Matouš 26:26-28 Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte; toto je mé tělo. “ Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něj všichni; toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.
KláraMarie

Qvantovy telefon

Tohle je jen další signál, že jsme na Konci časů a velmi brzy bude "game over"
KláraMarie

Kardinál Marx: Marx: Nová cirkev sa už pripravuje

Vše jde podle jejich domnělého plánu. Jediné na co z zapomněli - je BŮH. Takže žádný strach. MARANATHA Pane Ježíši!!!!!
KláraMarie

Duchyně Svatá - EL Ruach, doslovně Bohyně Větru

To je hodně zvláštní interpretace, pokud je Panna Maria nazývána snoubenkou Ducha Svatého - jehož prostřednictvím sestoupil Pán Ježíš do lůna své Matky.
KláraMarie

Výstava Posledná večera: Prichádza "jediné vyjadrenie" Novus Ordo

I jen účast na takovéto "bohoslužbě" je svatokrádeží! Hanba.
KláraMarie

Putin řekl, že Barack Obama je po útoku v Moskvě „legitimním vojenským cílem“

To je další polínko do doutnajícího požáru... to nedopadne dobře
KláraMarie

Na Poslednej večeri

to jsou velmi velmi cenné vhledy. Pro ty, kdo jsou ochotni věřit.
KláraMarie

Může být katolík členem Rotary klubu?

Proč máte potřebu dehonestovat? Jste rotarián a ťal do živého nebo oč jde? Dr. Malý je jeden z nejvzdělanějších pravověrných křesťanů. Kdo jste vy - Bobe?!
KláraMarie

Svet ako ho dnes poznáte končí,,,,,,hovorí Boh

Rusko, Čína, USA, Evropa - nehádám, je to popsáno v Knize pravdy
KláraMarie

Taliansko: Veriaci sa modlia za rúhanie

Díky Bohu, že se aspoň místní farníci udělali co mohli
KláraMarie

Záhadné svetlo nad New Yorkom

5 let staré
KláraMarie

Nová jar: Otcovia paulisti vidia blížiaci sa koniec

mRNA taky přispěly k rychlému úbytku starších ročníků :´(
KláraMarie

Keď ťa ostatní opovrhujú a Boh ťa bičuje, nezúfaj. Boh nás bičuje v tomto živote, aby nás chránil …

Bůh bičuje jen svaté, kteří to snesou. Čím je člověk hříšnější a slabší, tím je k němu dobrý Bůh laskavější. Je to jako tréning. U vrcholových sportovců je zcela jiný a nesrovnatelný s tím co by snesl rekreační fanda...