Jazyk
18 4 275

Nebraňte bližním přijít ke Kristu!

1Jakmile se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan2-ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci -3opustil Judsko a odešel zase do Galileje.4Musel projít …
Napsat komentář
Luboš
Dnes jsem na Glorii nalezl více zajímavých a užitečných komentářů. Děkuji za ně Filofejovi, Hebelovi, Benovi, ale i několika dalším. Velký dík patří … Více
kostelník
Kdybyste znali Boží dar, sami byste prosili o živou vodu. Ta voda by se ve vás stala pramenem tryskajícím do věčného života a Ježíš by vám tu vodu … Více
5 3 411

Jadrná mluva je slušná

Naše slovo játra vzniklo z praslovanského etro, které je příbuzné se řeckým enterenon, což znamená střeva, vnitřnosti. Obě ta slova pocházejí z indoevropského entero, vnitřní, vnitřek. Do příbuzenstv…
Napsat komentář
menhir
Mihnul se tady komentář člověka, který se rád deklaruje jako vlastenec, ale k mateřštině má až neuvěřitelně macešský vztah. Nikoliv bez příčiny si … Více
1 311

NOSTRA AETATE

4 stránky
Deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím
Luboš
Pokud připustíme, že se zpochybní jeden dokument Církve, zpochybněny budou všechny. Pokud se každý z nás na základě internetových informací bude sám … Více