Maria Thrun
Maria Thrun

2013-04-04 pustelnia

Dołączając sie do dziękczynnienia za Kapłanstwo Ks Piotra ,przekazuje

AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU


Boże Miłosierny - Stwórco Wszechświata - Boże Ojców naszych -Ojcze Przedwieczny!
Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego.
W poczuciu naszej nędzy - z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i …More
Dołączając sie do dziękczynnienia za Kapłanstwo Ks Piotra ,przekazuje

AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU


Boże Miłosierny - Stwórco Wszechświata - Boże Ojców naszych -Ojcze Przedwieczny!
Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego.
W poczuciu naszej nędzy - z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu.
W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby.
Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.
Tak, Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy!
Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz - Miłosierdzia... Miłosierdzia... Miłosierdzia (ludzie powtarzają trzy razy), Miłosierdzia nad narodem naszym!
W pokorze serca naszego Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny - młodzież polską - naszą ukochaną Ojczyznę.
O dobry Panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą.
Twego Miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą.
Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana.
Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania!
Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej.
Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców.
Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołam:
Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój - pokój w duszy i sercach - pokój między wszystkimi narodami.
0 Jezu, w dzień przyjścia Twego nic bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia.
(Wierni powtarzają to ostatnie zdanie).
Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! (trzy razy).
Jezu, ufam Tobie! (trzy razy).
1 Tekst Aktu poświecenia Polski Miłosierdziu Bożemu Autor (ks. Michał Sopoćko) osobiście darował tuż przed śmiercią (1975) swej bratanicy, s. Bernadecie Sopoćko, podczas odwiedzin w Białymstoku.
Siostra Bernadeta zaś przekazała go swojej przełożonej generalnej w Gorzowie Wlkp.
Maria Thrun

Droga Maksymiliana 1/2

Mama naszego św Maxymiliana od 1913 -do 1946 r mieszkała jako rezydentka u ,,Felicjanek,, na ul Smoleńsk ....na ul Smoleńsk w domu naprzeciw mieszkała żydowska rodzina Kaczorowskich -wśród nich Emilia mama Karola Wojtyły .
Przy ul Smoleńsk ,ul Bożego Miłosierdzia ,ul Felicjanek znajduje się najstarszy kosciół Bożego Miłosierdzia z 1555 r o którym musuał wiedzieć Karol Wojtyła mieszkając od 1941 …More
Mama naszego św Maxymiliana od 1913 -do 1946 r mieszkała jako rezydentka u ,,Felicjanek,, na ul Smoleńsk ....na ul Smoleńsk w domu naprzeciw mieszkała żydowska rodzina Kaczorowskich -wśród nich Emilia mama Karola Wojtyły .
Przy ul Smoleńsk ,ul Bożego Miłosierdzia ,ul Felicjanek znajduje się najstarszy kosciół Bożego Miłosierdzia z 1555 r o którym musuał wiedzieć Karol Wojtyła mieszkając od 1941 r na ul Felicjanek u Kydryńskich ....
Gdy powstał kosciół w Krakowie studiował Ks Piotr Skarga ,
Proboszczem em koscioła Bożego Miłosierdzia od 1705 r był Ks Grzegorz Gerwazy Gorczycki niezwykły muzyk
www.ssgs.pl/gorczycki.shtml
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch

www.rodzinaoswiecimska.pl
Maria Thrun

2012-11-20 pustelnia

. W listopadzie 1944 roku prawie wszystkie karmelitanki polskie, wyrzucone z własnych klasztorów, zgromadziły się w Krakowie na Wesołej. Miastu groziło oblężenie. Wówczas to przeorysza krakowska zebrała je przed grobem matki Teresy, zapukała w płytę grobowca i powiedziała: "Matko Tereso, weź w opiekę wszystkie swoje córki i zaprowadź każdą do swojego gniazda". Modlitwa została wysłuchana. …More
. W listopadzie 1944 roku prawie wszystkie karmelitanki polskie, wyrzucone z własnych klasztorów, zgromadziły się w Krakowie na Wesołej. Miastu groziło oblężenie. Wówczas to przeorysza krakowska zebrała je przed grobem matki Teresy, zapukała w płytę grobowca i powiedziała: "Matko Tereso, weź w opiekę wszystkie swoje córki i zaprowadź każdą do swojego gniazda". Modlitwa została wysłuchana. Wszystkie zgromadzenia bez strat wróciły do macierzystych domów.
Po II wojnie światowej żywy kult matki Teresy zachował się w większości klasztorów karmelitanek bosych. Zgromadzenie na Wesołej, wierne swej tradycji, odmawia codziennie modlitwę sławiącą Trójcę Świętą za łaski udzielone matce Teresie. Wiele osób w listach dziękowało za łaski otrzymane za jej przyczyną.
W roku 1958 abp Eugeniusz Baziak, administrator apostolski Archidiecezji Krakowskiej, powołał trybunał, który 29 maja dokonał identyfikacji ciała matki Teresy. W roku 1987 kapituła prowincjalna Karmelitów Bosych uchwaliła przez aklamację rozpoczęcie starań o otwarcie procesu beatyfikacyjnego matki Teresy od Jezusa Marchockiej.
Kończąc tę bardzo krótką z konieczności historię kultu, nie sposób nie wspomnieć śp. profesora Karola Górskiego oraz jego żony Zofii. Od czasów bł. Rafała Kalinowskiego nikt więcej nie zrobił dla poznania Teresy Marchockiej. Profesor bezpośrednio przed wojną wydał krytycznie "Autobiografię" m. Teresy, a po wojnie, kilka lat przed śmiercią, pozostałe jej pisma. Napisał także kilka artykułów na jej temat. Był niewątpliwie największym znawcą jej spuścizny piśmienniczej i jej doktryny mistycznej. Był również gorącym zwolennikiem jej beatyfikacji. Oboje z żoną w chwilach trudnych dla siebie, zwłaszcza podczas II wojny światowej, polecali się jej wstawiennictwu i byli przekonani, że nie zostali zawiedzeni. W liście postulacyjnym pisał: "Po blisko 60 latach pracy i nieustannych modlitw o beatyfikację matki Teresy od Jezusa Marchockiej, sprawa rusza z miejsca. Ja również dołączam moje gorące życzenie i prośby..., by została wyniesiona na ołtarze ta wielka patronka naszego narodu, przykład cnót i nieustannej modlitwy za Kościół i świat".
Ku Chrystusowej pełni.
Matka Teresa Marchocka, karmelitanka bosa, 1603-1652
,
Kraków 1993.
Maria Thrun

2012-11-18 Kraków (rajd rycerski)

Król nam Chryste

pamiętam
2 lipca 2011 we Wiedniu
gdzie urodziła się moja mama 29 wrzesnia 1915 r ..
Boża Opatrzność pozwoliła że 29 wrzesnia 2012 byłam w Krakowie .. śladami mojej rodziny ...w Krakowie na ul św Krzyża 7 mój dziadek Stanisław wydał 17 sierpnia 1908 mapę Polski za panowania Króla Jana III Sobieskiego..ur 17 sierpnia 1629 r w Olesku ....
mariateresa.pl/rod-boncza
w pobliżu gdzie…
More
Król nam Chryste

pamiętam
2 lipca 2011 we Wiedniu
gdzie urodziła się moja mama 29 wrzesnia 1915 r ..
Boża Opatrzność pozwoliła że 29 wrzesnia 2012 byłam w Krakowie .. śladami mojej rodziny ...w Krakowie na ul św Krzyża 7 mój dziadek Stanisław wydał 17 sierpnia 1908 mapę Polski za panowania Króla Jana III Sobieskiego..ur 17 sierpnia 1629 r w Olesku ....
mariateresa.pl/rod-boncza
w pobliżu gdzie znajdują się teraz rcyerze na Wawelu 4 marca 1676 r urodziła się jedyna córka Króla -Teresa Kunegunda -regentka Bawarii ..jej dzieci wnukowie Króla Sobieskiego to Cesarz rzymsko-niemiecki Karol VII ur 6 sierpnia 1697 r w Brukseli ,Arcybiskup Klemes August ur 17 sierpnia 1700 w Brukseli ..Kardynał Jan Teodor ur 3 wrzesnia 1703 w Monachium ,wnuczka Klaryska ur 4 sierpnia 1696 w Brukseli ...

Dusza Króla Jana III Sobieskiego otrzymała 11 listopada 1703 nagrodę Nieba ..

modlitewne pozdrowienia z Hamburgu

od rycerzy Chrystusa Króla
Maria Thrun

2012-11-20 pustelnia

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku postacią matki Teresy zainteresował się O. Rafał Kalinowski, który, zachwycony jej świętością, doszedł do przekonania, że należy podjąć starania o otwarcie procesu beatyfikacyjnego. W tym celu przy pomocy karmelitanek bosych z Krakowa rozpoczął zbieranie dokumentacji historycznej. Opracował i wydał 4 tomy kronik klasztorów karmelitanek bosych w Polsce,…More
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku postacią matki Teresy zainteresował się O. Rafał Kalinowski, który, zachwycony jej świętością, doszedł do przekonania, że należy podjąć starania o otwarcie procesu beatyfikacyjnego. W tym celu przy pomocy karmelitanek bosych z Krakowa rozpoczął zbieranie dokumentacji historycznej. Opracował i wydał 4 tomy kronik klasztorów karmelitanek bosych w Polsce, w roku 1901 wydał uwspółcześnioną wersję życiorysu pióra o. Ignacego oraz poszerzoną francuską wersję tego życiorysu, przygotowaną przez s. Teresę Steinmetz (1905). Postulator generalny zakonu, po zapoznaniu się z materiałami dostarczonymi przez O. Rafała, uznał proces za możliwy do przeprowadzenia. W kwietniu 1907 roku O. Rafał wysłał do postulacji generalnej zakonu opracowany przez siebie memoriał, w którym zebrał najważniejsze informacje źródłowe tyczące życia i kultu matki Teresy. Starania te usiłowano kontynuować także po śmierci O. Rafała (1907). W roku 1913 dwukrotnie wydano ulotkę z podobizną i życiorysem Matki, informującą także o staraniach beatyfikacyjnych. Wojna i okres zniszczeń powojennych na jakiś czas zahamowały rozwój kultu. Nowe ożywienie kultu nastąpiło na początku lat 30-tych. W roku 1931 wznowiono życiorys o. Ignacego, dołączając na końcu opis kilku łask przypisanych matce Teresie. "Głos Karmelu", miesięcznik wydawany przez Karmelitów bosych, w latach 1930-1936 ogłaszał podziękowania za łaski otrzymane za jej przyczyną.
Maria Thrun

2012-11-20 pustelnia

Do klasztoru przychodziły listy z podziękowaniami za łaski otrzymane u Boga za przyczyną matki Teresy. W roku 1652 król Jan Kazimierz dziękował za odzyskane zdrowie, w roku 1653 sekretarz królewski ks. Stefan Wyżga za uchronienie od zarazy; służący w klasztorze warszawskim karmelitów bosych, już zaopatrzony na śmierć przez o. Ignacego, jej przyczynie przypisywał powrót do zdrowia. O. Stanisław …More
Do klasztoru przychodziły listy z podziękowaniami za łaski otrzymane u Boga za przyczyną matki Teresy. W roku 1652 król Jan Kazimierz dziękował za odzyskane zdrowie, w roku 1653 sekretarz królewski ks. Stefan Wyżga za uchronienie od zarazy; służący w klasztorze warszawskim karmelitów bosych, już zaopatrzony na śmierć przez o. Ignacego, jej przyczynie przypisywał powrót do zdrowia. O. Stanisław od Jezusa i Maryi, któremu z powodu ciężkiej choroby lekarz królewski polecił gotować się na śmierć, uciekając się do pośrednictwa Matki, wrócił do zdrowia. ... Podobnie jak za życia, tak też po śmierci szczególnie często Matka wypraszała ratunek dla dzieci i matek ciężarnych. W roku 1664 za jej pośrednictwem dziecko odzyskało wzrok. .....W Warszawie nie zapomniano o "polskiej Teresie".
Maria Thrun

2012-11-20 pustelnia

Karmelitanka Matka Teresa od Jezusa (Marianna Marchocka, (1603-1652) została wysłana do Lwowa przez rodziców Króla Jana III Sobieskiego ,jej zachowane ciało znajduje się w Karmelu w Krakowie . Przez jej życie poznajemy historię Polski nazwano ją "polską Teresą". U schyłku XIX wieku święty Rafał Kalinowski podjął starania w kierunku otwarcia procesu beatyfikacyjnego m. Teresy,...

www.karmel.…More
Karmelitanka Matka Teresa od Jezusa (Marianna Marchocka, (1603-1652) została wysłana do Lwowa przez rodziców Króla Jana III Sobieskiego ,jej zachowane ciało znajduje się w Karmelu w Krakowie . Przez jej życie poznajemy historię Polski nazwano ją "polską Teresą". U schyłku XIX wieku święty Rafał Kalinowski podjął starania w kierunku otwarcia procesu beatyfikacyjnego m. Teresy,...

www.karmel.pl/hagiografia/marchocka/index.php
Maria Thrun

2012-11-20 pustelnia

Józef Kalinowski, w zakonie o. Rafał od św. Józefa, urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie..1 sierpnia 1892 roku przyjechał na fundację do Wadowic. Pracował tu do 1894 roku oraz w latach 1897-1898, 1900-1903, 1906 do śmierci 15 listopada 1907 roku

www.karmelwadowice.pl/articles.php
Maria Thrun

2012-11-20 pustelnia

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ
Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

www.mariateresa.ojczyzna.pl/…/Bouchaud-Kalino…
Maria Thrun

2012-11-20 pustelnia

Nasz św Rafał Kalinowski pomaga mi od wielu lat ...starał sie aby Polacy poznali swoją rolę w obronie wiary Katolickiej
mariateresa.pl/ludzie/nasz-wity-rafa-…

11 listopada 1895 r. S Emilia Rostworowska zakonnica z Krakowskiego Klasztoru Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach zwróciła się do O. Rafała Kalinowskiego z prośbą o dostarczenie szczegółów z życia Karmelity o. Hermana …More
Nasz św Rafał Kalinowski pomaga mi od wielu lat ...starał sie aby Polacy poznali swoją rolę w obronie wiary Katolickiej
mariateresa.pl/ludzie/nasz-wity-rafa-…

11 listopada 1895 r. S Emilia Rostworowska zakonnica z Krakowskiego Klasztoru Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach zwróciła się do O. Rafała Kalinowskiego z prośbą o dostarczenie szczegółów z życia Karmelity o. Hermana Cohena..( niezwykłego żyda nawróconego mocą Eucharystii )
........
O. Rafał nie znal o. Hermana Cohena osobiście, znali go dobrze będący w Zakonie o. Jan Bouchaud i o. Bartłomiej....
Koszty druku pokryło zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach .
11 września 1898 Święty Rafał Kalinowski pisze z Wadowic do S Emilii Rostworowskiej w Łagiewnikach: